Erfbeplanting

Het prachtige buitengebied van Barneveld is zeer gevarieerd: het kent bossen en heidevelden, zandverstuivingen, veenontginningen en kenmerkende fraaie boerderijen, rijen knotwilgen en houtwallen. Dit maakt dat het buitengebied een grote waarde heeft om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente Barneveld wil deze waarden aan natuur en landschap dan ook behouden en verder ontwikkelen. Dat kan door het realiseren van streekeigen erfbeplanting.

Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u daarbij een grote rol. U bepaalt mede het gezicht van de streek. Hoe richt u uw leefomgeving in en wat heeft u het landschap te bieden? 'Streekeigen' betekent ook rekening houden met de geschiedenis van het gebied, de kenmerkende bebouwing en beplanting. Doet u mee? Wij willen u hierbij graag ondersteunen.

Dat doen wij ondermeer met een brochure waarin we een praktische uitwerking geven van de manier waarop u het erf op een cultuurhistorisch verantwoorde en streekeigen manier kunt inrichten. Per landschapstype is daarbij een inlegvel beschikbaar met een verdere uitwerking waarin ook de passende boom- en struiksoorten zijn genoemd.

U kunt op de landschapstypenkaart de locatie van uw project opzoeken. U ziet vervolgens een brochure met informatie over erfbeplanting en het inlegvel van het landschapstype waarin uw erf ligt. U kunt uw plan voorleggen aan de gemeente om samen te denken over de planvorming. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden uit het Ontwikkelingsfonds Platteland als u uw plan vormgeeft op basis van de brochure.  

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld