Buitengebied

Barneveld heeft een uitgestrekt en afwisselend buitengebied. Er wordt gewerkt, gewoond en volop gerecreĆ«erd. Deze kwaliteiten willen we graag behouden en waar mogelijk verbeteren en versterken. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor bewoners en ondernemers. Zij zijn vaak degenen die initiatieven nemen. De gemeente wil die initiatieven ondersteunen en waar nodig ook bijsturen.

Om er voor te zorgen dat we gezamenlijk werken aan gezamenlijke doelen, zijn er visiedocumenten gemaakt. De belangrijkste daarvan voor het buitengebied is de Structuurvisie Buitengebied. Daarnaast zijn er voor deelgebieden binnen onze gemeente visies vastgesteld als kader voor nieuwe plannen: de Gebiedsvisie Zeumeren en de Gebiedsvisie Esvelderbeekzone.

Daarnaast draagt de gemeente Barneveld actief bij aan de ontwikkeling van de kwaliteiten van het buitengebied. Zo is er het Ontwikkelingsfonds Platteland. Uit dit fonds worden projecten op het gebied van landbouw, natuur, recreatie, landschap, milieu, water en sociale economie (mede)gefinancieerd. Ook de provincie Gelderland levert vaak een financiĆ«le bijdrage aan dergelijke projecten.

In het linkermenu vindt u ook meer informatie over:

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld