Bodemkwaliteit

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat in een leefomgeving de bodem milieuhygiënisch duurzaam geschikt is én blijft om veilig te wonen, werken en recreëren. Daarom worden enerzijds bodemverontreinigingen aangepakt en wordt er anderzijds op toegezien dat de bodem op een goede manier wordt gebruikt.

De gemeente beschikt over een bodemfunctieklassenkaart, een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheerplan. Hiermee voert de gemeente een duurzaam bodembeheer uit, dat praktisch uitvoerbaar, milieuhygiënisch verantwoord en transparant is. In veel gevallen kan er dan ook vrijstelling worden verleend van de plicht tot bodemonderzoek bij bestemmingsplan- en omgevingsvergunningprocedures.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld