Bestemmingsplannen

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden en meer.

U kunt alle bestemmingsplannen inzien bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vooronderzoek

Wilt u een aanvraag indienen voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Het is aan te bevelen om eerst een vooronderzoek aan te vragen. Een vooronderzoek is bedoeld als eerste verkenning om te bepalen of medewerking aan een ruimtelijk plan of project kan worden verleend.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over bestemmingsplannen of procedures, kunt u contact opnemen met de balie Bouwen, Wonen, Leefomgeving.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld