Beeldkwaliteitsplannen

Een beeldkwaliteitsplan is een plan dat zich doorgaans vooral richt op functionele kwaliteiten in een specifiek gebied, waarbij veelal de na te streven beeldkwaliteit wordt beschreven. Zo’n beeldkwaliteitsplan kan uitspraken doen over de gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur van een bepaald gebied. Ook kan een beeldkwaliteitsplan uitspraken doen over de visuele kwaliteiten van de openbare ruimte en van de architectuur. Een beeldkwaliteitsplan kan een onderdeel zijn van de ruimtelijke onderbouwing, waarbij uitdrukkelijk een verband wordt gelegd tussen de karakteristieken van een gebied en de ruimtelijke ontwikkelingen. Door vaststelling van een beeldkwaliteitsplan door de raad vormt zo’n beeldkwaliteitsplan het kader aan de hand waarvan een in te dienen bouwplan voor de locatie getoetst moet worden.

Hieronder treft u de beeldkwaliteitsplannen aan die geldend zijn in Barneveld.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld