Bebouwde komgrenzen

De gemeente legt de bebouwde komgrenzen opnieuw vast. Hiervoor is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan. U kunt de voorgestelde grenzen inzien en een zienswijze op het voorstel indienen.De gemeente verwerkt de zienswijzen in een zienswijzenota. Daarna legt de gemeente de zienswijze nota samen met het besluit om de bebouwde komgrenzen vast te stellen voor aan de gemeenteraad. De ontwerpbesluiten liggen tot en met 2 maart 2017 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Bekijk de officiële bekendmaking

Bekijken van de voorgestelde grenzen

Op een paar plaatsen in de gemeente wijzigen de komgrenzen. U kunt in het gemeentehuis de gedetailleerde en officiële kaart inzien. Als u een eerste indicatie wilt van de grenzen, dan kunt u de kaarten onderaan deze pagina downloaden.

Boswet en Wegenverkeerswet

De gemeente moet de bebouwde komgrenzen vastleggen voor zowel de Boswet als de Wegenverkeerswet. De Boswet beschermt het bos buiten de bebouwde kom.  De Wegenverkeerswet regelt de verantwoordelijkheid voor de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid. Waar de bebouwde komgrens ligt is belangrijk voor de bescherming van bomen en het regelen van een veilige en verantwoorde verkeerssituatie. De bebouwde komgrenzen kunnen op punten verschillen voor de uitvoering van de Boswet of de Wegenverkeerswet. De gemeente stelt voor om zo veel mogelijk één grens te hanteren voor de uitvoering van beide wetten.

Nieuw is dat op basis van de huidige locaties van de fysiek aanwezige komgrensborden (50 km/u), de komgrens op kaart met elkaar is verbonden tot een contour waarbij de bebouwde delen binnen de gemeente (gebouwen) zijn gevolgd. Het voorstel betreft het vaststellen van verschillende kaders waarbinnen gemeentelijke regelgeving, zoals de APV, een plaats heeft. Met het genoemde ontwerpbesluit is voor iedere situatie / locatie binnen de gemeente de komgrens bepaald.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld