Archeologie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Bij ruimtelijke plannen moet sindsdien rekening worden gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. De reden hiervoor is dat ons archeologisch erfgoed in snel tempo dreigt te verdwijnen.

Barneveld heeft een rijke geschiedenis van jagers/verzamelaars aan de Houtbeek, 4000  jaar oude grafheuvels in Garderen, IJzertijd boeren in Harselaar en een vroegmiddeleeuws grafveld in Garderen. De nederzettingen onder het Kootwijkerzand die rond het jaar 1000 de oorzaak waren voor deze gelijknamige ‘milieuramp’ mogen daarbij niet onvermeld blijven. Kort daarna werd het lage gebied van de Vallei ontgonnen in opdracht van de kloosters Paderborn en Elten evenals de graaf van Gelre. Resten van de hierbij behorende boerderijen zijn onder ander in Harselaar West-west en Zeumeren terug gevonden. Het grootste deel van de geschiedenis ligt echter nog  verborgen onder het maaiveld. De gemeente heeft invulling gegeven aan bovengenoemd wettelijk kader. We willen het erfgoed zoveel mogelijk behouden en alleen als het niet anders kan opgraven.

Actualisatie

Om de archeologische informatie actueel te houden, worden voortdurend nieuwe gegevens verzameld. Periodiek zal een actualisatie van de gemeentelijke kaarten worden uitgevoerd en vastgesteld.

Meer informatie

Het is van belang om voorafgaand aan eventueel onderzoek contact op te nemen met de regioarcheoloog om zeker te zijn dat onderzoek nodig is. De heer P. Schut is als regioarcheoloog op dinsdag en donderdag werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Heeft u vragen over archeologisch onderzoek, mail dan naar info@barneveld.nl of bel naar T 14 0342 (netnummer niet nodig).

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld