Home \ Leefomgeving

Leefomgeving

Afval

Meer over afvalinzameling, afvalscheiding en milieustraat Otelaar

Ruimtelijke ordening

Meer over (ver)bouwen, welstand en ruimtelijke plannen

Strategische Visie

Meer over de Strategische Visie Barneveld 2030 

Verkeer

Meer over o.a. parkeren, het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan en wegwerkzaamheden

Cultuurhistorie

Meer over archeologie en monumenten

Buitengebied

Meer over o.a. de structuurvisie buitengebied, functieverandering en het ontwikkelingsfonds platteland

Meldpunten:

openbare ruimte T 14 0342

(druk)riolering
tijdens kantooruren:
T 14 0342
buiten kantooruren:
T (0342) 420 159

milieuoverlast van bedrijven T (026) 359 99 99

Waterloket

Ga naar het Waterloket Barneveld

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld