Home \ Over deze website

Privacystatement

Het bezoek aan de website van de gemeente Barneveld kan geheel anoniem plaatsvinden. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de tijdstippen van het bezoek (bijvoorbeeld overdag of in de avonduren) of welke pagina's het meest bezocht worden.

Bij het aanvragen van interactieve diensten dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze verwerkt de gemeente Barneveld alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren, bijvoorbeeld een product uit het digitaal loket. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van het product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen.

De gemeente Barneveld behoudt zich het recht voor haar privacystatement aan te passen 

Mogen uw persoonsgegevens op internet worden vermeld?

Stukken waarin persoonsgegevens (zoals naam, adres en woonplaats) staan én die actief openbaar worden gemaakt kunnen integraal (dus mét vermelding van naam, adres en woonplaats) op de internetsite van de gemeente worden geplaatst. Hiervan moeten wij de betrokken inwoner(s) dan wel schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. Een voorbeeld daarvan is een nota van zienswijzen, bijvoorbeeld over een bestemmingsplan. Deze nota wordt mét naam, adres en woonplaats op de site geplaatst.

Lijst van ingekomen stukken 

Brieven van inwoners aan de gemeente(raad) worden op de Lijst van ingekomen/uitgaande stukken van de gemeenteraad geplaatst. De agendacommissie van de gemeenteraad heeft besloten, dat deze handelwijze blijft gehandhaafd. Dit betekent dus dat brieven aan de raad NIET worden geanonimiseerd. De agendacommissie is van mening dat de openheid van het bestuur boven de privacy van een individu gaat.

U kunt het zelf aangeven  

Voor alle stukken die u aan de gemeente richt, geldt dat u kunt aangeven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens op de internetsite van de gemeente worden geplaatst. De gemeente zal uw persoonsgegevens dan niet op haar website vermelden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, maakt u dan gebruik van de knop Meldpunt, in de bovenbalk van deze website.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld