Home \ meldpunten

meldpunten

Met een melding of een idee kunt u het verschil maken. Dat geldt voor de meest uiteenlopende onderwerpen, of het nu gaat om het welzijn van iemand in uw directe omgeving of een losliggende stoeptegel. Op deze pagina vindt u de verschillende meldpunten op een rij.

Meldpunten
Melding openbare ruimte Meldpunt openbare ruimte T 14 0342
(o.a. huisvuil, kapotte lantaarnpalen)
Meldpunt (druk)riolering
T 14 0342 (tijdens kantooruren)
T (0342) 420 159 (buiten kantooruren)
Meldpunt Samen voor milieuklachten Meldpunt Samen T (026) 359 99 99
(milieuoverlast van bedrijven o.a. stank- en geluidsoverlast)
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldpunt Veilig Thuis
T 0800 2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)
Bemoeizorg Barneveld Meldpunt Bemoeizorg Barneveld
Meldpunt Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling
U kunt uw klacht over pesten of ongelijke behandeling indienen:
digitaal bij Meldpunt Discriminatie en pesten 
telefonisch op (026) 3772 333 (ma t/m do)
op het gemeentehuis bij het servicepunt Sociale Ondersteuning

Voor advies of een klacht over pesten en discriminatie of melding van een incident kunt u ook een sms of app sturen naar: 06-38335808. Kijk ook op: www.whatsupmeldlijn.nl.

Klachten, bezwaren en aansprakelijkstelling

Wij willen graag zoveel mogelijk doen in goed overleg met onze inwoners. Maar er kan natuurlijk altijd onduidelijkheid zijn. Of u bent het ergens niet mee eens/ u wilt een klacht indienen. Lees welke mogelijkheden er zijn voor meldingen, klachten, aansprakelijkstellingen en bezwaren.

Wijkplatforms

Heeft u een suggestie of een idee voor uw wijk? Neemt u dan contact op met uw wijkplatform.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld