Home \ contact & openingstijden

contact & openingstijden

Contactgegevens gemeentehuis

Telefoonnummer

14 0342 (netnummer niet nodig)

  • Als u telefonisch contact met ons opneemt, stellen wij u diverse vragen om u zo snel en goed mogelijk naar de juiste afdeling te kunnen doorverbinden.
  • Bij sommige providers is het niet mogelijk om T 14 0342 met een mobiele telefoon te bellen. Bel in dat geval via T (0342) 495 902.
  • Belt u vanuit het buitenland? Gebruik dan T +31 342 495 902.
  • Lees ook de veelgestelde vragen over T 14 0342.

Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017. De milieustraat is gesloten op 25 mei en geopend op 26 mei 2017. Op vrijdag kunt u dus wel afval wegbrengen.

Faxnummer (0342) 495 376
Bezoekadres Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld
Postadres Postbus 63, 3770 AB Barneveld
E-mailadres info@barneveld.nl
Bankrekeningnr / IBAN NL47 BNGH 0285 0006 40
KVK nummer 50 31 38 51
BTW nummer 00 18 31 112 B01
Parkeren Parkeerfolder Barneveld

Overige contactmogelijkheden

U kunt ons ook bezoeken, e-mailen (zie E-mailbeleid) of post toesturen op onderstaande adressen. Om ons per mail te bereiken verzoeken wij u bij voorkeur van het reactieformulier gebruik te maken. Voor het doen van meldingen op het gebied van openbare ruimte, huiselijk geweld etc. verwijzen wij u naar de pagina Meldpunt. De openingstijden van de gemeentelijke locaties en publieksbalies vindt u hieronder.

Servicepunten

Let op: rondom feestdagen kunnen aangepaste openingstijden gelden.  Check hiervoor de homepage

Reguliere openingstijden

Gegevens gemeentehuis

servicepunt Leven en Reizen Maandag t/m donderdag 09.00 - 16.30 uur, dinsdag tot 19.00 uur
Vrijdag 09.00 - 13.00 uur
servicepunt en meldingsbalie
Sociale Ondersteuning
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00 uur (na 13.00 uur op afspraak)
Telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 09.00-13.00 uur
servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving Maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00 uur
Na 13.00 uur op afspraak mogelijk op maandag t/m donderdag
receptie Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag 08.30 - 13.00 uur
Locatie Adres en telefoonnr. Openingstijden

Bereikbaarheid overige locaties

Ondernemersloket Raadhuisplein 2
(Gemeentehuis)
T 14 0342
ondernemersloket@barneveld.nl
Telefonisch maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur
Bezoek op afspraak
Welstandtoezicht/
dorpsbouwmeester
Raadhuisplein 2
(Gemeentehuis)
T 06-2294 5235
Telefonisch spreekuur op donderdagmorgen van 09.30 - 10.30 uur
Milieustraat Otelaarseweg 9
T 14 0342
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag 09.00 - 12.00 uur
Gemeentewerf Kallenbroekerweg 121
T 14 0342
Bezoek op afspraak

Indienen Wob-verzoek

Sinds1 januari 2014 is de elektronische weg (e-mail, fax, internet, sms, Twitter, enzovoort) voor het indienen van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) afgesloten. Dit betekent dat een Wob-verzoek sinds 1 januari 2014 alleen in behandeling wordt genomen als dit verzoek per post is ingediend. Dit schriftelijke Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • u geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd;
  • uw verzoek moet gaan om informatie waarover de gemeente Barneveld beschikt;
  • de informatie moet gaan over beleid of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld