Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

 • doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen
 • u bent 16 jaar of ouder
 • binnen uiterlijk 5 dagen ná uw verhuizing of tot maximaal 4 weken vóór uw verhuizing
 • te late aangifte kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen
 • de gemeente kan uw verhuizing niet met terugwerkende kracht invoeren

Verhuizing doorgeven

Personen die verhuizing mogen doorgeven

 • u zelf als u ouder bent dan 16 jaar
 • uw ouder/voogd/verzorger als u jonger bent dan 16 jaar
 • uw echtgeno(o)t(e) / geregistreerde partner als u samen verhuist
 • een meerderjarige gemachtigde
 • een curator

Inwonen/ samenwonen

Als u gaat inwonen of samenwonen, levert u ook de volgende documenten in:

Vanuit of naar het buitenland

 • Wanneer u vanuit het buitenland komt, maak dan binnen 5 dagen na uw aankomst een afspraak met team Publiekszaken via T 14 0342.
 • Wanneer u naar het buitenland verhuist, doet u uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek aangifte van emigratie.

Zie ook

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld