Ongediertebestrijding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Overlast van ongedierte zoals mieren, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort.

Groter ongedierte kunt u beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door een deskundig bedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Ongedierte bestrijden is nodig bij overlast of bedreiging van de volksgezondheid. Gaat het om kleine beesten en zitten ze op uw eigen terrein? Dan kunt u zelf maatregelen nemen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Neem contact op met de gemeente als u ongedierte ziet op openbaar terrein.

Bestrijding muskusrat / beverrat

De bestrijding van muskus- en beverratten is een taak van de waterschappen. Waterschap Vallei en Veluwe (waar gemeente Barneveld onder valt) werkt hiervoor samen met andere waterschappen. Waterschap Rivierenland is de uitvoerende partij in de daadwerkelijke bestrijding.

Heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Of een vermoedelijke verblijfplaats? Dan kunt u dit melden via telefoonnummer (0344) 64 94 51 of via het online formulier. Meer informatie over deze ratten en de bestrijding vindt u op de website van Waterschaprivierenland.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Sommige mensen zijn allergisch voor wespensteken. Wordt iemand ziek na een steek (verward, duizelig, benauwd), dan moet u meteen de dokter waarschuwen. Bij apotheken en outdoorzaken kunt u pompjes kopen waarmee het gif uit de steek gezogen kan worden.

Adressen van professionele ongediertebestrijders kunt u opvragen bij de gemeente.

Last van ratten?

Dan kunt u bellen met het algemene nummer van de gemeente Barneveld: T 14 0342. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met een ongediertebestrijder. Overlast van ratten is een gemeentelijke taak omdat dit de volksgezondheid betreft.

Voor alle overige ongediertemeldingen zoals wespen, zilvervisjes, boktorren, clustervliegen en dergelijke kunt u contact op nemen met onder andere de onderstaande bedrijven:

Top-Ongediertebestrijding

Tromplaan 14
Voorthuizen
T (0342) 471203
Mobiel: 06-13869827

Jan van Middendorp

Dr.H.C. Bosstraat 53
Garderen
Mobiel: 06-14412804

Bert van der Hoef ongediertebestrijding

Appelseweg 3
Voorthuizen
T (0342) 473425
Mobiel: 06-51822161

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld