Leerlingenvervoer, vergoeding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt (meer dan zes kilometer). Het vervoer van een kind naar school is allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

Leerlingenvervoer aanvragen

Heeft uw kind al leerlingenvervoer en wilt u opnieuw een aanvraag doen? Of gaat uw kind naar een reguliere basisschool?  Dan kunt u online direct een aanvraag indienen. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Melding leerlingenvervoer

Gaat u voor de eerste keer leerlingenvervoer aanvragen, en gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs? Dan kunt u  eerst een melding bij ons maken. Hiervoor logt u ook in met uw DigiD.

Een gespreksvoerder Onderwijs neemt dan binnen één week contact met u op om een afspraak in te plannen. In dat gesprek bespreken wij met u de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te kunnen (leren) reizen, welke rol u daarin zelf kan spelen en de eventueel mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente in de vorm van leerlingenvervoer. Als u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u na het gesprek een aanvraag indienen.

Leerlingenvervoer aanvragen / melding doen  (DigiD)

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld