Klachten, bezwaren en aansprakelijkstelling

Wij willen graag zoveel mogelijk doen in goed overleg met onze inwoners. Maar er kan natuurlijk altijd onduidelijkheid zijn. Of u bent het ergens niet mee eens/ u wilt een klacht indienen. Lees welke mogelijkheden er zijn voor meldingen, klachten, aansprakelijkstellingen en bezwaren.

U bent het niet eens met een beslissing of u heeft een klacht. Wat moet u doen?

Een klacht/melding over de openbare ruimte

Straatlantaarn kapot? Stoep verzakt? U kunt eenvoudig een Melding leefomgeving doen. U heeft geen DigiD nodig. Uw melding  wordt rechtstreeks naar onze rayonbeheerders gestuurd. Als u liever telefonisch uw melding doorgeeft, kunt u dit doen via T 14 0342 (netnummer niet nodig).

Overige meldpunten

Kijk ook bij de overige meldpunten zoals milieu- en stankoverlast en discriminatie.

Klachten over handelen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente Barneveld willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kunt u ontevreden zijn over de manier waarop zij dat doen. U kunt dan een klacht indienen. Klachten kunnen alleen gaan over gedragingen van bovengenoemde organen/ personen. Hierbij kunt u denken aan de manier waarop u behandeld wordt, of het achterwege laten van toegezegde informatie.

Ga naar Klachten handelen gemeente

Als het keukentafelgesprek niet loopt…

Heeft u een gesprek over uw ondersteuningsbehoefte gehad, zodat u zelfstandig kunt (blijven) wonen? De meeste mensen ervaren het gesprek met de gemeente als positief. Toch kan het voorkomen dat u het gesprek zelf niet als prettig heeft ervaren. Dan kunt u dit altijd aankaarten bij uw gespreksvoerder. Komt u er dan samen nog niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon Wmo. De vertrouwenspersoon kan voor u bemiddelen naar een passende oplossing of verder helpen bij een klacht.

Ga naar Klachten handelen gemeente

Als uw kind of gezin gebruik maakt van Jeugdzorg...

Heeft u vragen over de (rechts)positie van uw kind/gezin? Of problemen en klachten over het functioneren van jeugdzorgorganisaties?  Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de Jeugdzorg; het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Het AKJ is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. U kunt de vertrouwenspersonen Jeugdzorg bereiken via T 088-555 1000.

Ga naar de website van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Bezwaar maken tegen een beslissing

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente(overheid) dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Denk aan een geweigerde bouwvergunning, een foute belastingaanslag of een Wmo besluit*. De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u daarna beroep instellen bij de Rechtbank.

*De vertrouwenspersoon Wmo kan u hierin niet adviseren. Zoekt u wel hulp hierbij? Neemt u dan contact op met het Sociaal Juridisch Steunpunt.

Ga naar Bezwaar maken tegen een beslissing

Aansprakelijk stellen van de gemeente

De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

Hebt u schade door de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Ga naar Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met T 14 0342.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld