Samenwerking

De gemeente Barneveld maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden in de regio.

Regio Amersfoort

De Regio Amersfoort wil een economisch sterke regio zijn en blijven. Een regio waar voldoende banen zijn voor de inwoners en waar voldoende ruimte is voor bedrijven en instellingen om zich te vestigen. Daarvoor zijn afspraken tussen gemeenten noodzakelijk. In dat kader hebben de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Nijkerk en Barneveld de handen ineen geslagen. Onderling maken deze gemeenten afspraken op het gebied van werklocaties. Het gaat hierbij zowel om bedrijventerreinen en kantoren als om werken in de wijk.

Meer info
Wonen en werken in regio Amersfoort

Bureau Zelfstandigen

De gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Woudenberg, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal werken samen bij de uitvoering van de volgende regelingen:

  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • Wet Inkomensvoorziening Ouderen en (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen (Ioaz)

Meer info
Bureau Zelfstandigen

Permar

Permar voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten Ede, Wageningen, Scherpenzeel , Barneveld en Renkum. Deze wet is erop gericht mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap in staat te stellen te werken onder aangepaste omstandigheden. De Wsw verplichte gemeenten om passende arbeid aan mensen met een handicap aan te bieden. De samenwerking tussen de gemeenten ligt vast in een gemeenschappelijke regeling. Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk in te stromen in de wet sociale werkvoorziening.

Meer info
Website Permar

Regio FoodValley

Onze regio is bekend door de kennis en toepassingen op het gebied van food. Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) die tezamen 330.000 inwoners hebben. Het streven van Regio FoodValley is een top-5 regio in Europa te worden op het gebied van gezonde en duurzame voeding.

Meer info
Website Regio FoodValley

FrisValley

De gemeente Barneveld neemt met acht andere gemeenten deel aan het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. Onder het motto ‘Nog geen 18? Dan geen alcohol!’ wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich daarbij vooral op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten. De afgelopen periode heeft een goede en regionale invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet en NIX18 plaatsgevonden. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.

Voor meer informatie: www.frisvalley.nl.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld