Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en vier externe leden. De commissie wordt ondersteund door twee ambtelijk secretaris/onderzoekers en is werkzaam in de volgende gemeenten: Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Taken rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig (los van de gemeenteraad) besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn.

Onderwerpen van onderzoek

Onderwerpen van onderzoek worden geselecteerd op basis van onder meer maatschappelijke relevantie en verwachte toegevoegde waarde. Maar ook de capaciteit van de rekenkamercommissie speelt bij de selectie een rol. Het onderzoek is in ieder geval gericht op structurele leereffecten. De rekenkamercommissie inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad, maar ook burgers kunnen onderwerpen indienen.

Meer informatie, publicaties en nieuwsbrieven vindt u op de website van de rekenkamercommissie: www.rkvalleienveluwerand.nl

Contactgegevens

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs. B. Meijboom, mevrouw ir. I. Spoor
P/a Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
E info@rkvalleienveluwerand.nl
T (0342) 495 830 /384

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld