Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert één keer per maand en besluit dan over voorstellen van het college van B&W. De raadsvergaderingen zijn openbaar. Als u wilt, kunt u een vergadering volgen op de publieke tribune in de raadszaal. Raadsvergaderingen vinden plaats woensdag en beginnen om 19.30 uur. Hoe laat bepaalde onderwerpen aan de orde komen, wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke pagina in de Barneveldse Krant. Lees meer over vergaderingen van de raad en commissies.

De gemeenteraad van Barneveld bestaat uit 31 leden die worden ondersteund door de griffier.

Zetelverdeling

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld