College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit burgemeester dr. J.W.A. van Dijk en wethouders: A. de Kruijf (SGP), P.J.T. van Daalen (ChristenUnie), G.J. van den Hengel (VVD) en D.J. Dorrestijn-Taal (CDA). Het college wordt ondersteund door gemeentesecretaris D. Bakhuizen. 

Burgemeester & Wethouders

dr. Asje van Dijk

van Dijk
contactgegevens en taken dr. Asje van Dijk
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(0342) 495 322
E-mail adressecretariaat@barneveld.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke aangelegenheden (w.o. communicatie en evenementen)
BeleidsterreinenOpenbare orde en veiligheid

Aart de Kruijf

de Kruijf
contactgegevens en taken Aart de Kruijf
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0342) 495 396
E-mail adresA.deKruijf@barneveld.nl
Taken
 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening algemeen
 • Project De Burgt
 • Project Veller
 • Project Holzenbosch
 • Project Blankensgoed
 • Project Harselaar (-Driehoek, -Oost, -West en -Zuid)
 • Project Inbreidingslocaties
 • Wonen
 • Grondbeleid
 • Plattelandsontwikkeling in algemene zin
 • Regionale samenwerking
Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

Hans van Daalen

van Daalen
contactgegevens en taken Hans van Daalen
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0342) 495 396
E-mail adresPJT.vanDaalen@barneveld.nl
Taken
 • 2e locoburgemeester
 • Jeugd
 • Welzijn en zorg
 • Verkeer
 • Water
 • Bezwaarschriften (deel)
 • Project Station Zuid
 • Project Zwembad Voorthuizen
 • Project Rondweg Voorthuizen
 • Project Regiosprinter
 • Project Knooppunt A1/A30
Politieke partijChristenUnie

Gerard van den Hengel

van den Hengel
contactgegevens en taken Gerard van den Hengel
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0342) 495 396
E-mail adresG.vandenHengel@barneveld.nl
Taken
 • 3e locoburgemeester
 • Economie
 • Werk en inkomen
 • Financiën
 • Recreatie en toerisme
 • Handhaving
 • Project Harselaartunnel
 • Project ColumbizPark
 • Project Midden-Nederland Hallen
 • Project Railterminal
 • Project Harselaar-West-West
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Didi Dorrestijn-Taal

Dorrestijn-Taal
contactgegevens en taken Didi Dorrestijn-Taal
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0342) 495 396
E-mail adresD.Dorrestijn@barneveld.nl
Taken
 • 4e locoburgemeester
 • Onderwijs (incl. passend onderwijs)
 • Openbare werken
 • Sport
 • Cultuur
 • Milieu, duurzaamheid en energie
 • Bedrijfsvoering
 • Vastgoed
 • Bezwaarschriften (deel)
 • Project Centrumplan
 • Project Dorpshuizen

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Dick Bakhuizen

Bakhuizen
contactgegevens en taken Dick Bakhuizen
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer14 0342
E-mail adresD.Bakhuizen@barneveld.nl
Taken
 • 1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders
 • Directeur van de gemeentelijke organisatie
 • Voorzitter van het Management Overleg (MO)
   

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld