Burgerinitiatief

Heeft u zélf een goed voorstel? Wilt u dat de gemeenteraad hierover spreekt? Dat kan. De gemeente Barneveld biedt inwoners de mogelijkheid om een burgerinitiatief in te dienen. Het is hierbij mogelijk dat uw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad komt te staan en wordt behandeld.

Spelregels

Voor het burgerinitiatief is een aantal spelregels opgesteld. Eén van de belangrijkste spelregels is dat uw voorstel door méér mensen wordt ondersteund (minimaal 200). Hieronder staan de belangrijkste spelregels op een rij: 

  • indiener(s) en ondersteuners van een burgerinitiatief moet(en) tenminste 16 jaar oud zijn;
  • bij het voorstel moet een lijst worden gevoegd met handtekeningen van tenminste 200 personen die het voorstel ondersteunen;
  • het voorstel vermeldt duidelijk om welk onderwerp het gaat;
  • het voorstel vermeldt duidelijk wat er volgens u moet gebeuren.

Uitzonderingen

Verschillende onderwerpen komen niet in aanmerking voor een burgerinitiatief. Hieronder zetten we de belangrijkste uitzonderingen op een rij: 

  • gemeentelijke procedures (zoals lopende inspraak-, bezwaar- of klachtenprocedures);
  • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeente (met andere woorden: de gemeente moet er wel een besluit over kunnen nemen);
  • een vraag over het gemeentelijk beleid, een klacht over het gedrag van het gemeentebestuur of een onderwerp waarover onlangs door de gemeenteraad een besluit is genomen of waarover op dit moment wordt gesproken;
  • een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur.

Alle spelregels zijn vastgelegd in de Verordening Burgerinitiatief van de gemeente Barneveld.

Heeft u hulp nodig?

Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om zélf een voorstel in te dienen. De griffier van de raad, de heer H.F.B. van Steden, is graag bereid om u te helpen en te adviseren. U kunt, voordat u een voorstel wilt indienen, met hem overleggen over de mogelijkheden en het verloop van het proces. U kunt hem bereiken via T 14 0342 (netnummer niet nodig) of info@barneveld.nl.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld