Burgemeester

Burgemeester J.W.S. van DijkDe burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en is voorzitter van de gemeenteraad. De burgemeester heeft een eigen takenpakket. Dat wordt een portefeuille genoemd. De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor andere bestuursaangelegenheden, zoals voorlichting en communicatie.

De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd door de Kroon (de Koning, de ministers en de staatssecretarissen). De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Daarna kan een burgemeester worden herbenoemd.

De heer dr. J.W.A. (Asje) van Dijk is burgemeester met ingang van 8 december 2011. 

Wat doet de burgemeester?

 • Openbare orde en veiligheid
 • Rampenbestrijding
 • Integrale veiligheid
 • Brandweer
 • Kabinetszaken
 • Juridische advisering en klachtenafhandeling
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen

Wilt u de burgemeester spreken?

Een gesprek met de burgemeester vraagt u aan via het secretariaat, T 14 0342 (netnummer niet nodig) of stuur een e-mail naar secretariaat@barneveld.nl.

Wat doet de heer Van Dijk naast zijn werkzaamheden als burgemeester?

De burgemeester heeft nevenfuncties. Deze staan vermeld op de lijst 'Nevenfuncties collegeleden'.

Koninklijke onderscheidingen

De burgemeester speelt een belangrijke rol in het proces voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. U vindt hierover informatie op de pagina over onderscheidingen.

Lijst met voorgangers

Wie waren vóór de heer Van Dijk burgemeester van Barneveld? Hieronder vindt u het overzicht. 

 • Johannes Barend Mettenbrinck (1814-1837)
 • Gerrit Willem baron van Zuylen van Nievelt (1837-1841)
 • Carel August Nairac (1841-1883)
 • Anne Willem Jacob Joost baron van Nagell (1883-1925)
 • Joachim Westrik (1925-1944)
 • Carl Erich Eberhard Kuntze (1947-1961)
 • Koert van Diepeningen (1962-1975)
 • Johannes Christoffel Aschoff (1976-1980)
 • Cornelis Willem (Cor) Labree (1981-1992)
 • Anthonius Cornelis Philippus (Ton) Hardonk (1992-1999)
 • Wilhelmus Adrianus (Wim) Burgering (1999-2005)
 • Joseph August Marie Leo (Jos) Houben (2005-2011)
 • Jan Willem Asje (Asje) van Dijk (2011-heden)

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld