Home \ Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college. Daarnaast zijn er in Barneveld vier wethouders. Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille met zaken waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergadering is niet openbaar. De besluiten en voorstellen van B en W zijn terug te vinden in de besluitenlijst, die wekelijks wordt gepubliceerd.

De gemeenteraad

De gemeenteraad van Barneveld telt 31 leden. Zij vertegenwoordigen namens hun politieke partij de bevolking in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Ook beslist de raad over de gemeentebegroting en controleert zij het college van burgemeester en wethouders. De leden van de raad worden elke vier jaar door de bevolking gekozen.

Het Gesprek

Aan Het Gesprek (de commissievergaderingen) kunnen inwoners en betrokkenen deelnemen. Commissieleden gaan tijdens Het Gesprek niet met elkaar in debat, maar kunnen wel extra vragen stellen. Aan elkaar, aan een collegelid, maar ook aan een inwoner of betrokkene. Zo verzamelen de commissieleden informatie om tijdens de raadsvergadering tot besluitvorming te kunnen komen. Dit 'nieuwe vergaderen' is onder andere ontwikkeld om inwoners meer te betrekken bij de politieke besluitvorming.

Deelnemen aan Het Gesprek

De raadsvergadering

De raad vergadert iedere maand op woensdagavond in de raadzaal van het oude raadhuis. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Gemeentelijke organisatie

Het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd door ambtenaren.In totaal zijn zo’n 480 mensen werkzaam bij de gemeente, waarvan ongeveer 300 fulltime.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld