Home \ Nieuws

Gemeente Barneveld aan de slag met energiezuinige accumachines (11-05-2017)

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal heeft de eerste energiezuinige accumachines voor de gemeente Barneveld in ontvangst genomen. Hiervoor gebruikte de gemeente benzine-aangedreven machines voor het onderhoud van de openbare ruimte. Toen deze machines te oud werden en moesten worden vervangen, besloot de gemeente over te stappen op elektrische accumachines

Gemeente Barneveld aan de slag met energiezuinige accumachines

http://energieloketbarneveld.nl/wp-content/uploads/2017/05/accumachines2-DIdi-snoeit-285x300.jpg. De nieuwe machines zijn niet alleen stiller en minder zwaar, maar zorgen ook voor uitstoot van minder schadelijke dampen. Met het gebruik van de nieuwe accumachines in de buitenruimte levert de gemeente een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Barneveld zet in op een duurzame gemeente
De gemeente Barneveld wil een duurzame gemeente zijn en heeft hiervoor ambitieuze energiedoelen vastgesteld in de Energievisie 2015-2020. De gemeente levert zelf een actieve bijdrage om als organisatie die doelen te halen. De gemeente heeft de afgelopen jaren al veel energiemaatregelen genomen. Zo zijn veel daken van gemeentegebouwen van zonnepanelen voorzien waardoor de benodigde stroom op een duurzame manier wordt opgewekt.

Als gemeente willen we zelf een voorbeeld zijn voor energiebesparing
“Als gemeente willen we een voorbeeld zijn wanneer het gaat om energiebesparing”, vertelt wethouder milieu Didi Dorrestijn-Taal. “Dat doen we in verschillende stappen. In 2013 startte de gemeente Barneveld met het structureel aan de gang gaan met energiebesparing: hoeveel energie gebruiken we? Wat willen we bereiken? Vragen waar we toen actief mee aan de slag gingen. Daarna keken we kritisch naar onze gebouwen en waar bespaard kon worden”.

“Inmiddels hebben we op onze gemeentegebouwen meer dan 1.600 zonnepanelen geplaatst. Daarmee wekken we veel duurzame energie op. Daarnaast stappen we met onze openbare verlichting over op LED, dat is een stuk zuiniger. Ook verduurzamen we het meerjaren onderhoudsprogramma. Dat betekent dat we kijken of iets vervangen moet worden en zo ja, wat een duurzamer variant is. Daarmee besparen we per onderdeel ook gemiddeld 25% op energie. Alles bij elkaar halen we daarmee een gemiddelde besparing de komende jaren van ruim 2% per jaar.”

Nog duurzamer worden

In 2017 wil de gemeente bekijken hoe het mogelijk is nog meer duurzame energie op te wekken. De eerste ideeën hierover gaan over een combinatie van meer zonnepanelen en een warmte-koude-opslag systeem (WKO). Met WKO gebruik je warmte en koude uit de bodem om gebouwen te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld