Home \ Nieuws

Collegebesluiten week 07 2017 (16-02-2017)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld neemt iedere week diverse besluiten. Een aantal van deze besluiten wordt hierna toegelicht.

Regionaal Werkbedrijf FoodValley

De gemeente Barneveld ondertekende op 16 februari 2015 – samen met de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen én WNO-NCW Midden en MKB-Midden Nederland, de Feredatie Ondernemerskringen Valleiregio, FNV, CNV en UWV het Samenwerkingsconvenant Regionaal Werkbedrijf (RWB) FoodValley. Het RWB is een netwerkorganisatie van partijen die samen werken en bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt (een arbeidsmarkt die ook rekening houdt met mensen met een arbeidsbeperking). De basis voor dit RWB ligt in het landelijk tussen sociale partners en de overheid gesloten akkoord en de daarin gemaakte afspraak om 125.000 extra banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking ten einde van 2026. Op 1 januari jongstleden liep het convenant af. De gemeenten en de partijen besloten om het RWB voort te zetten. Het college van B&W heeft hiermee ingestemd. Wethouder Van den Hengel tekent namens de gemeente Barneveld het convenant dat de voortzetting van dit RWB regelt.

Opvang, huisvesting en integratie van statushouders

Het college van B&W heeft de gemeenteraad door middel van een memo geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de opvang, huisvesting en integratie van statushouders in Barneveld.

De cijfers:

  • 179 statushouders zijn in 2016 Barneveld opgevangen en gehuisvest;
  • In 2017 moeten 134 statushouders in Barneveld worden gehuisvest;
  • In 2016 volgden 50 statushouders het (verplichte) participatietraject en ondertekenden zij de participatieverklaring;
  • 54 statushouders volgen een taalstage bij de gemeente of een bedrijf;
  • Begin 2017 starten we voor alle nieuwe statushouders met het participatieverklaringstraject in de brede opzet. Statushouders volgen 3 workshops, kijken een ‘Welkom in Barneveld’-film en krijgen een rondleiding door Barneveld. Zo maken zij kennis met de Barneveldse samenleving.

Stichting Veilig Thuis

Het college van B&W is akkoord gegaan met het onderbrengen van de wettelijke taken van Stichting Veilig Thuis bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Voorheen was de Stichting Veilig Thuis een zelfstandige organisatie, maar wordt nu ondergebracht bij de VGGM. Het college heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

U vindt een complete besluitenlijst van het college op Bestuur & organisatie / College van B&W / Besluitenlijsten.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld