Home \ Nieuws

CJG Barneveld organiseert gratis cursus Anders Denken, Handiger Doen (ADHD)(16-03-2017)

Dit item is verlopen op 16-04-2017.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op 18 april, 9 mei, 6 en 20 juni 2017 de gratis cursus ‘Anders Denken, Handiger Doen’. De cursus is met name bedoeld voor ouders van pubers (van 13 tot 17 jaar) met druk en chaotisch gedrag.

Ouders die aan de cursus deelnemen, leren denken in mogelijkheden als het om opvoeden gaat. Zij leren oplossingsgericht kijken en handelen in situaties die lastig zijn in de omgang met het gedrag van hun kind. Niet de verklaringen van de problemen staan centraal, maar de wensen voor de toekomst.

Samen met andere ouders krijgen ze de kans om de belangrijke opvoedingsthema’s, behorend bij de ontwikkelingsfase en/of de problematiek van de puber, te bespreken. Daarbij leren ze bovendien elkaar als ouders in de opvoeding te bekrachtigen en ondersteunen.

De cursus is gebaseerd op de theorie van het in Finland ontwikkelde programma ‘Parents’ Skills’ (door dr. Ben Furman en Tapani Ahola). Deze aanpak wordt gecombineerd met inzichten uit ADHD-oudertrainingsprogramma’s zoals dat voorheen vanuit de gespecialiseerde GGZ (of de tweedelijns GGZ als haar voorganger) werd aangeboden. De vernieuwende visie achter de cursus stelt het denken in mogelijkheden centraal in plaats van het denken in problemen.

Waarom? Wie oplossingsgericht denkt, kijkt naar wensen voor nu en de toekomst en niet naar oor-zaken van obstakels in het verleden. Oplossingen voor soms ‘taaie’ problemen kunnen binnen handbereik zijn als je weet waar je moet kijken. Met de cursus ‘Anders Denken, Handiger Doen’ inspireren we ouders met het oplossingsgericht denken en helpen hen nieuwe mogelijkheden te vinden om de gewenste veranderingen te realiseren. Binnen de cursus wordt de aanpak gevolgd die binnen het oplossingsgerichte denken gebruikelijk is.

Wat zijn de doelen?

De doelen van de cursus zijn:

 • Ouders helpen in hun rol als opvoeder van een kind dat door zijn gedrag meer aandacht vraagt. Dit helpt mee hun zelfvertrouwen vergroten;
 • Ouders de basisprincipes van oplossingsgericht opvoeden meegeven en deze toe te passen in de eigen opvoeding;
 • Ouders inzicht geven in de vaak onbewuste mechanismen die bij de opvoeding een rol spelen;
 • Ouders zicht geven op wat werkt in de opvoeding (praktische tips).

De cursus wordt gegeven door Jenneke Koster (ambulant hulpverlener CJG Barneveld) en Ineke ten Thije o.g. Boonkamp (gedragswetenschapper / orthopedagoog CJG Barneveld).

Praktische informatie

 • Datum: 18 april, 9 mei, 6 juni en 20 juni 2017
 • Tijd: Inloop 19.00 uur / Cursustijd 19.30-21.30 uur
 • Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld
 • Voor wie: Ouders van pubers (13-17 jaar) met druk en chaotisch gedrag
 • Toegang: Gratis
 • Aanmelding: Graag vóór 11 april 2017 door middel van een e-mail naar info@cjgbarneveld.nl onder vermelding van naam en het aantal deelnemende personen
 • Informatie: www.cjgbarneveld.nl of 0342-414816

Wat is het CJG Barneveld?

Het CJG Barneveld is hét centrum voor iedereen met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Het CJG Barneveld is vrij toegankelijk; dat betekent dat iedereen, zonder verwijzing van gemeente of huisarts, bij het CJG terecht kan voor deskundig advies.

 • Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld, 0342-414816
 • www.cjgbarneveld.nl
 • Twitter: @CJGBarneveld en Facebook: www.facebook.com/cjg0342
 • Inloop iedere maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld