Van Haersoltelaan 57

Dit item is verlopen op 26-03-2009.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Van Haersoltelaan 57
Publicatiedatum: 26-02-2009
Soort bekendmaking: kapvergunning
Toelichting: Aanvraag kapvergunning
Verzenddatum: 26-02-2009
Datum beschikking:
Plaats: Barneveld
Einde reactietermijn: 26-03-2009
Omschrijving: 1 Berk

Inzien en reageren

De aanvragen voor een kapvergunning liggen ter inzage bij de Balie Gemeentewerf. Belanghebbenden kunnen binnen vier weken na publicatie hun zienswijze over de aanvragen schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college burgemeester en wethouders; voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer J. Kardol van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR). Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie, tel. (0342) 415 156.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld