Home \ Nieuws

Nieuws

 • Bolton Groep maakt winnend ontwerp 'De Enk' voor locatie Valkhof

  (24-05-2017)

  24 gasloze woningen op centrale locatie in Barneveld

  Op de locatie Valkhof, waar nu nog de Prins Willem Alexanderschool staat, worden de komende jaren in totaal 24 (gasloze) woningen gerealiseerd. Het winnende ontwerp voor de locatie is gemaakt door de Bolton Groep uit Zegveld. Het college stemde hiermee eerder deze week in.

  Lees meer
 • Bouw van nieuwbouwwoningen gaat ook de komende jaren onverkort door

  (24-05-2017)

  Tot 2020 gemiddeld ruim 600 nieuwbouwwoningen per jaar

  De gemeente Barneveld verwacht de komende jaren gemiddeld 600 nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren. Dat staat in de 7e Rapportage ‘Faseren en Doseren’ waarmee het college heeft ingestemd. Nieuwe woningen verrijzen met name in Barneveld (Veller, De Burgt, Bloemendal) en Voorthuizen (Blankensgoed, Holzenbosch en Wikselaarse Eng). In 2017 verwacht de gemeente 533 nieuwe woningen op te leveren, in 2018 ruim 650 woningen.

  Lees meer
 • Asfaltonderhoud Kootwijkerdijk vanaf maandag 29 mei

  (24-05-2017)

  Vanaf maandag 29 mei voert de gemeente Barneveld asfaltonderhoud uit op de Kootwijkerdijk in Kootwijkerbroek. Uitvoeringstermijn is van maandag 29 mei 2017 tot en met 23 juni 2017  Het gedeelte van de Kootwijkerdijk tussen Garderbroekerweg en Veluweweg wordt geheel afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Op zoek naar een mooie naam voor Kootwijkerbroek-Oost

  (24-05-2017)

  De gemeente Barneveld is gestart met de voorbereidingen voor de realisering van een nieuwe wijk in Kootwijkerbroek; aan de oostzijde van het dorp worden zo’n 120 nieuwe woningen gebouwd. Wij zijn voor deze wijk – die nu de werknaam Kootwijkerbroek-Oost draagt – samen met Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek op zoek naar een mooie en passende wijknaam én een aantal straatnamen voor de nieuwe woonwijk.

  Lees meer
 • Onderzoek naar uw ervaringen met jeugdhulp

  (24-05-2017)

  Heeft uw kind in 2016 en/of 2017 jeugdhulp ontvangen? Dan ontvangt u mogelijk een uitnodiging om deel te nemen aan het cliëntervaringsonderzoek.  Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de jeugdhulp. Met deze informatie kunnen we, waar nodig, jeugdhulp verbeteren. Daarom willen we u vragen een vragenlijst voor ons in te vullen. 

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (24-05-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Aanpak meldingen fietspaden en –overgangen

  (24-05-2017)

  Begin maart  heeft de gemeente Barneveld inwoners gevraagd  om oneffen overgangen  bij fietspaden te melden. Hier is goed op gereageerd, waarvoor wij alle melders hartelijk willen bedanken. In de toenmalige oproep hebben we beloofd een terugkoppeling te geven vóór 31 mei. De melders hebben deze week een mail gekregen over de locaties die het meest in het oog springen en hoe wij hiermee om zullen gaan.

  Lees meer
 • Wilgentunnels vernield

  (18-05-2017)

  De wilgentunnels aan de Jacob Catsstraat zagen er fantastisch uit maar helaas bestaan ze nu niet meer. Compleet vernield, zoals op de foto’s is te zien. Wij vinden dat ontzettend jammer, zeker gezien de inzet van leerlingen bij de aanleg ervan.

  Lees meer
 • Piepschuim bij restafval, niet bij PMD

  (18-05-2017)

  De laatste tijd merken we dat piepschuim verpakkingsmateriaal in de PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) zakken wordt gestopt. Piepschuim afkomstig van verpakkingsmateriaal moet bij het restafval.

  Lees meer
 • Milieustraat vanaf 3 juni 2017 iedere zaterdag langer geopend

  (18-05-2017)

  Milieustraat Otelaar – aan de Otelaarseweg – is met ingang van zaterdag 3 juni 2017 iedere zaterdag langer geopend. Vanaf de eerste zaterdag in juni kunt u elke zaterdag bij de Milieustraat terecht van 8.00 tot 15.00 uur. De gemeente Barneveld breidt hiermee de dienstverlening uit.

 • Regio FoodValley namens Oost Nederland lid van Europees Innovatieplatform voor Agri-Food

  (17-05-2017)

  Samenwerking gericht op het stimuleren van investeringen in innovatieve projecten

  De officiële naam is Smart Specialisation Platform on Agri-Food. Dit platform is juni 2016 door de Europese Commissie in het leven geroepen om regio’s te helpen bij het zich verder specialiseren in de economische sectoren waar ze sterk in zijn. Regio FoodValley wordt gezien als koploper van innovatie op het gebied van agri-food. Daarom is met de provincie Gelderland afgesproken dat Regio FoodValley namens Oost Nederland zich aansluit bij dit internationale innovatieplatform.

  Lees meer
 • Wethouder Didi Dorrestijn-Taal onthult nieuwe afvalstickers

  (15-05-2017)

  De voertuigen voor afvalinzameling van de gemeente Barneveld zijn voorzien van nieuwe bestickering. De wagens brengen daarmee tijdens hun routes het belang van afval scheiden onder de aandacht. Wethouder Didi-Dorrestijn-Taal onthulde maandagochtend het eerste voertuig dat vanaf de gemeentewerf op pad ging. Dit moment markeert tevens de start van een campagne rondom het scheiden van afval.

  Lees meer
 • Barneveld doet mee aan landelijke pilots Omgevingsvisie

  (12-05-2017)

  De gemeente Barneveld doet, samen met 11 andere partijen, mee aan de pilots Omgevingsvisie, één van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Deze wordt in 2019 ingevoerd en voegt 26 wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur samen. Zo wordt het eenvoudiger – voor inwoners en ondernemers – om ruimtelijke projecten te starten. Een belangrijk instrument van de Omgevingswet wordt de Omgevingsvisie. Hierin staan de nodige en gewenste ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving beschreven. De pilot is erop gericht om gemeenten te helpen om alvast in de geest van de Omgevingswet aan de slag te gaan met het werken aan een Omgevingsvisie.

  Lees meer
 • Oefening militairen van de Koninklijke Landmacht

  (11-05-2017)

  Op 19 en 20 mei 2017 wordt door militairen van de Koninklijke Landmacht in Barneveld geoefend. Het betreft een oefening van 20 Nationale Reserve Bataljon (20 NatresBat).

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld aan de slag met energiezuinige accumachines

  (11-05-2017)

  Wethouder Didi Dorrestijn-Taal heeft de eerste energiezuinige accumachines voor de gemeente Barneveld in ontvangst genomen. Hiervoor gebruikte de gemeente benzine-aangedreven machines voor het onderhoud van de openbare ruimte. Toen deze machines te oud werden en moesten worden vervangen, besloot de gemeente over te stappen op elektrische accumachines

  Lees meer
 • Succesvolle maatschappelijke stages worden komende schooljaren voortgezet

  (08-05-2017)

  Gemeente, Welzijn Barneveld en voortgezet onderwijs ondertekenen overeenkomst
  De gemeente Barneveld, Welzijn Barneveld en de drie scholen voor voortgezet onderwijs – dat zijn: De Meerwaarde, het Johannes Fontanus College en het Van Lodenstein College – hebben afspraken gemaakt om de maatschappelijke stages de komende twee schooljaren te continueren. Vandaag – maandag 8 mei 2017 – werd door alle partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend.

  Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert gratis workshop voor ouders van (pre)pubers

  (08-05-2017)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert in mei en juni – op drie locaties in de gemeente Barneveld – een workshopavond voor ouders/verzorgers van (pre)pubers. Deze gratis workshopbijeenkomsten worden gehouden op 15 mei in De Essenburcht in Kootwijkerbroek, op 29 mei in Dorpshuis ’t Trefpunt in Voorthuizen en op 12 juni bij het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Bouwheerstraat 52 in Barneveld. Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur.

  Lees meer
 • Gemeentehuis gesloten op aantal dagen

  (04-05-2017)

  Er komen weer verschillende feestdagen aan. De openingstijden van het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op die dagen gewijzigd.

  Lees meer
 • Informatieve en interactieve bijeenkomst voor mensen met hersenletsel (NAH)

  (04-05-2017)

  Op woensdagavond 17 mei 2017 worden mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun naasten en andere geïnteresseerden uitgenodigd voor een informatieve en interactieve bijeenkomst. Het thema van deze avond is “Participatie: Meedoen in een maatschappij die verandert" .

  Deze bijeenkomst, in samenwerking met Siza, wordt gehouden bij Welzijn Barneveld, Veluwehal 1e etage (lift aanwezig) van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen. De deelname is € 2,50 p.p. incl. koffie of thee. Opgave vooraf is wenselijk. Als dit niet lukt, bent u ook van harte welkom. Meer informatie en opgave: tel: (0342) 745004 of via email: m.vandenengel@welzijnbarneveld.nl. Contactpersoon Siza: T 06-22413704 of geurt.van.ledden@siza.nl

 • Masterplan voor bouw nieuwe woonwijk Kootwijkerbroek-Oost

  (04-05-2017)

  De gemeente Barneveld realiseert aan de oostzijde van Kootwijkerbroek (rondom de Kerkweg) een nieuwe woonwijk met ruim 100 woningen in verschillende woningtypen en prijsklassen. Het college stemde eerder deze week in met het Masterplan Kootwijkerbroek-Oost. Dit plan vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Bij de opzet ervan heeft de gemeente zoveel als mogelijk rekening gehouden met de dorpswensen die zijn vermeld in de Dorpsvisie Kootwijkerbroek. De ambitie is om de woningen gasloos te ontwikkelen en de wijk sluit door middel van een robuuste groenzone aan op de bestaande bebouwing van Kootwijkerbroek.

  Lees meer
 • Nieuwe Wmo-wijzer beschikbaar

  (04-05-2017)

  De Wmo-wijzer 2017 brengt het lokale ondersteuningsaanbod in de gemeente Barneveld in beeld voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig (blijven) wonen of meedoen. De Wmo-wijzer wordt uitgereikt via de balie van het servicepunt Sociale Ondersteuning, maar u kunt deze ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. De digitale versie van de Wmo-wijzer is te raadplegen op http://lokaaltotaal.nl/gidsen/barneveld-wmo.

  Lees meer
 • Glasvezel dichtbij voor buitengebied Gelderse Vallei Midden

  (04-05-2017)

  Bewoners worden ingelicht over glasvezel tijdens informatieavonden
  Goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Ede, Barneveld, Renswoude en een gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Scherpenzeel. CIF wil namelijk starten met de aanleg van glasvezel op het platteland van deze gemeenten. Om dit te doen, moet 50% van de inwoners vóór 10 juli 2017 een abonnement via glasvezel afnemen. Hiervoor start CIF op 18 april 2017 de campagne ‘Glasvezel buitenaf’. In totaal gaat het om ruim 5.900 huishoudens en bedrijven. De inwoners kunnen kiezen uit diensten van 6 verschillende aanbieders. Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de bewoners een vastrechtvergoeding. Zij kunnen kiezen tussen een maandelijks bedrag van € 12,50 of een eenmalige afkoop van € 1.600,00.

  Lees meer
 • Tentoonstelling (H)OUTPUT in Museum Nairac tot en met 10 juni 2017

  (04-05-2017)

  Museum Nairac (Brouwerstraat 1, Barneveld) stelt tot en met zaterdag 10 juni 2017 voorwerpen ten toon die afkomstig zijn uit de opgravingen op het bedrijventerrein Harselaar-Zuid en door een aantal Barneveldse kunstenaars als inspiratiebron zijn gebruikt voor het creëren van een nieuw kunstwerk.

  Lees meer
 • Grondverkopen zorgen voor positieve Jaarrekening 2016

  (01-05-2017)

  De gemeente Barneveld heeft vorig jaar ruim 3 miljoen euro meer overgehouden dan waar eerder op was gerekend. Dat blijkt uit de Jaarverslaggeving 2016 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Het positieve resultaat wordt gestort in de reserve; het blijft zodoende beschikbaar voor uitgaven die in de toekomst moeten worden gedaan. Het positieve resultaat is vooral te wijten aan de verkoop van grond. In de Jaarrekening 2016 staat ook dat de gemeente vorig jaar voor ruim 26 miljoen heeft geïnvesteerd in schoolgebouwen, wegen en andere voorzieningen voor inwoners en ondernemers.

  Lees meer
 • Wmo ervaringsonderzoek van start

  (26-04-2017)

  De komende weken laat de gemeente onderzoek doen naar de ervaringen met de uitvoering van de Wmo. De gemeente is benieuwd naar de ervaringen van onze inwoners met het gesprek met de gemeente en de ondersteuning die mogelijk is opgestart. Inwoners die gebruik maken van ondersteuning of een  hulpmiddel vanuit de Wmo kunnen gevraagd worden mee te doen. Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met het servicepunt sociale ondersteuning via telefoonnummer 14 0342.

 • Gewijzigde openingdata rond de feestdagen

  (26-04-2017)

  Rondom de feestdagen hebben we onze openingtijden aangepast.

  Lees meer
 • Nieuwe editie gemeentegids

  (26-04-2017)

  De nieuwe editie van de gemeentegids is de afgelopen week huis-aan-huis bezorgd. In de gids vindt u informatie over producten en diensten van de gemeente. Ook leest u in het gemeentelijke gedeelte meer over het gemeentebestuur. Het tweede deel van de gemeentegids bestaat uit een overzicht van verenigingen en organisaties.

  Heeft u de gids niet ontvangen, maar wilt u wel een exemplaar? Neem dan contact op met de uitgever FMR Producties via info@lokaaltotaal.nl of telefoonnummer 0223-661425. Daar kunt u ook wijzigingen doorgeven. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de bon achterin de gids.

 • Aanleg rotonde Baron van Nagellstraat

  (20-04-2017)

  Momenteel zijn we gestart met het realiseren van een rotonde op de Baron van Nagellstraat voor  de toekomstige ontsluiting van Holzenbosch. Deze rotonde wordt in 3 fasen uitgevoerd.

  Lees meer
 • Historische toertocht met veteranen op Veteranendag 2017

  (20-04-2017)

  Op zaterdag 22 april 2017 organiseert de gemeente Barneveld, samen met het Veteranencomité Barneveld, voor de tiende keer de Veteranendag. Tijdens deze dag staan we stil bij de inzet die veteranen – langer of korter geleden – voor en namens ons land hebben getoond in het belang van vrede en veiligheid.

  Lees meer
 • Lintjesregen is live te volgen via barneveld.nl

  (20-04-2017)

  Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk reikt op woensdag 26 april 2017 – de dag vóór Koningsdag – aan 13 inwoners een Koninklijke onderscheiding uit. De gemeente Barneveld biedt u voor het eerst de mogelijkheid om de uitreiking live te volgen via de website van de gemeente Barneveld. Ga daarvoor naar www.barneveld.nl/live-uitzending.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in (buitengebied) Kootwijkerbroek

  (20-04-2017)

  We zijn deze week gestart met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag aan de Joostweg, de Eindweg en de Muldersweg in (buitengebied) Kootwijkerbroek. Tot en met 5 mei is een hele rijbaanafsluiting van kracht. Wilt u over één of meer werkzaamheden informatie? Neem dan contact op met de gemeente Barneveld, tel. 14 0342 (netnummer niet nodig).

 • Sportpas 2017 online

  (20-04-2017)

  Maak kennis met verschillende sporten via Sportpas Barneveld

  De gemeente Barneveld heeft Sportpas Barneveld geïntroduceerd. Via Sportpas Barneveld kunnen u of uw gezinsleden op een gemakkelijke manier kennismaken met verschillende sporten. Probeer  verschillende sporten uit en ontdek welke sport het beste bij u past. Een echte pas is niet nodig. U kunt eenvoudig de Facebookpagina ‘Be Active Barneveld’ bezoeken en een keuze maken uit totale sportaanbod van alle deelnemende verenigingen. Het aanbod van activiteiten is gratis of tegen een zeer gereduceerd tarief.

  https://www.facebook.com/BeActiveBarneveld/

 • Wegwerkzaamheden in Barneveld, Kootwijkerbroek en Voorthuizen

  (18-04-2017)

  De gemeente Barneveld werkt aan de weg. Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Aan de slag met meldingen over fietspaden

  (13-04-2017)

  Meer dan 200 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om oneffen fietsovergangen te melden. Daar zijn we erg blij mee. Er zaten veel nuttige opmerkingen bij, die ons helpen problematische punten op fietsroutes aan te pakken. De meldactie liep tot en met vrijdag 31 maart. Inmiddels zijn alle meldingen geïnventariseerd. Daaruit blijkt duidelijk dat een aantal locaties vaak terug komt. De komende periode maken we een prioriteitenlijst, op basis waarvan maatregelen opgezet worden.

  Lees meer
 • Historische toertocht op Veteranendag 2017

  (13-04-2017)

  Op zaterdag 22 april 2017 organiseert de gemeente Barneveld, samen met het Veteranencomité Barneveld, voor de tiende keer de Veteranendag. Tijdens deze dag staan we stil bij de inzet die veteranen – langer of korter geleden – voor en namens ons land hebben getoond in het belang van vrede en veiligheid.

  Lees meer
 • Nieuwe workshops en cursussen bij het CJG Barneveld

  (13-04-2017)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld is hét adres voor al uw vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Het CJG Barneveld is vrij toegankelijk; dat betekent dat iedereen, zonder verwijzing van gemeente of huisarts, bij het CJG terecht kan voor deskundig advies. Het CJG organiseert verschillende cursussen en workshops. Hieronder vindt u een actueel overzicht van het aanbod voor de komende periode.

  Lees meer
 • Evenementenoverzicht op maat via DaaromBarneveld.nl

  (11-04-2017)

  De website www.daarombarneveld.nl  maakt deel uit van de promotiecampagne voor de negen kernen in de gemeente Barneveld. De site biedt onder andere een overzicht van evenementen en activiteiten. DaaromBarneveld.nl is uitgebreid met een nieuwe functionaliteit.

  Lees meer
 • Gemeente start procedures na principeverzoek voor windturbines langs de A1 in Voorthuizen

  (06-04-2017)

  De gemeente Barneveld heeft een principeverzoek ontvangen van enkele lokale ontwikkelaars voor het plaatsen van minimaal twee en maximaal drie windturbines langs de A1 bij Zeumeren in Voorthuizen. In het verzoek vragen de initiatiefnemers aan de gemeente om de benodigde procedures voor het wijzigen van het bestemmingsplan in gang te zetten. Lees meer

  Lees meer
 • Tijdelijke gedeeltelijke afsluiting Jan van Schaffelaarstraat

  (06-04-2017)

  De Jan van Schaffelaarstraat in Barneveld is maandagochtend 10 april tijdelijk afgesloten tussen het Dijkje en de Catherijnesteeg. Dit duurt van 7.30 uur tot maximaal 12.00 uur. Verkeer dat maandagochtend in het centrum moet zijn , dient hier rekening mee houden. Fietsers en voetgangers worden tijdelijk omgeleid via de Nieuwstraat.
  Wilt u meer in informatie? Neem dan contact op met de gemeente Barneveld, tel. 14 0342 (netnummer niet nodig

 • Evenementen en activiteiten op DaaromBarneveld.nl

  (30-03-2017)

  De website www.daarombarneveld.nl biedt hét overzicht van activiteiten en evenementen in de gemeente Barneveld. Inwoners en gasten kunnen er inspiratie opdoen voor een leuk dagje uit of een langer verblijf.

  Lees meer
 • Tijdelijke afsluiting Schoutenstraat vanwege werkzaamheden

  (30-03-2017)

  De komende week werkt de gemeente Barneveld aan de Schoutenstraat.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (23-03-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Groente, Fruit en Tuinafval, wat kan er allemaal in de groene container?

  (16-03-2017)

  De groene GFT container, daar kan heel wat in! Om de week komen we de groene GFT container bij u legen. U kunt er veel in kwijt: al het keukenafval, van schillen tot botjes. Maar ook tuinafval, onkruid, gesnoeide takken etc. Wist u dat ook eventuele etensresten erin mogen? Maar ook bijvoorbeeld mest van kleine huisdieren als konijnen en hamsters.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (09-03-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Gratis parkeren op koopavonden in Barneveld centrum

  (09-03-2017)

  Vanaf 24 maart 2017 voert de gemeente gratis parkeren tijdens koopavonden in het centrum van Barneveld in. Deze maatregel komt voort uit een wens van de winkeliers. Uit onderzoek blijkt dat de parkeerdruk op koopavonden het afgelopen jaar meeviel. De gemeente wil nu als proef het parkeren op de koopavonden gratis maken. De proef start op 24 maart 2017. De definitieve uitwerking van het parkeren op de koopavonden wordt meegenomen in het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (02-03-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hier staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Compensatieregeling PGB

  (02-03-2017)

  In 2015 is de betaling van het persoonsgebonden budget (pgb) veranderd. Budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening, maar betalingen worden sinds 2015 gedaan via de Sociale verzekeringsbank (SVB). Als gevolg van deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd betaald. Het ministerie heeft hiervoor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb opgesteld. Deze is bedoeld voor budgethouders en zorgverleners die kosten hebben gemaakt als gevolg minimaal één vertraagde betaling door de SVB. Via de website www.compensatieregelingpgb.nl kunt u nagaan of u voor de vergoeding in aanmerking komen. De vergoeding is aan te vragen tot 1 juni 2017.

 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (02-03-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Inwoners aan de slag met speelruimte in hun buurt

  (24-02-2017)

  Inwoners van Norschoten, Rootselaar-West en Zwartebroek gaan in de maand maart aan de slag met het ontwerpen van de speelruimtes in hun buurt. Afgelopen woensdag kregen ruim zestig belangstellenden een ontwerples. Daar werd uitgelegd waar je aan moet denken om een uitdagende speelplek in te kunnen richten. Er was een aparte sessie voor zo'n twintig kinderen, die enthousiast meededen. 

  Lees meer
 • Helikopters trainen bij duisternis

  (23-02-2017)

  Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan tot uiterlijk 00.00 uur, maar getracht wordt alle helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te hebben. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

  Lees meer
 • Vergaderingen wijkplatforms - correctie datum Kootwijkerbroek

  (17-02-2017)

  Hieronder de data van de volgende wijkplatform vergaderingen:

  • Maandag 20 februari 2017, 20.00 uur: Kootwijkerbroek in het Dorpshuis (hiervoor was per abuis de 23ste gecommuniceerd)
  • Dinsdag 21 februari 2017, 20.00 uur: Voorthuizen Hamburgerstraat in ‘t Trefpunt
  • Woensdag 22 februari 2017, 19.30 uur: Barneveld Norschoten: in het Verpleeghuis locatie Kweekweg

  De vergaderingen van de wijkplatforms zijn openbaar. U bent van harte welkom.

 • Wegwerkzaamheden

  (16-02-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hierna staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Collegebesluiten week 07 2017

  (16-02-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld neemt iedere week diverse besluiten. Een aantal van deze besluiten wordt hierna toegelicht.

  Lees meer
 • Activiteiten voorjaarsvakantie Be Active

  (16-02-2017)

  Be Active biedt weer leuke activiteiten aan in de voorjaarsvakantie. Bekijk de activiteiten op www.barneveld.nl/beactive.

 • Be Active en Sportclub do-it starten sportprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

  (16-02-2017)

  Sportclub Do-it wil in samenwerking met Be Active een sportprogramma starten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Bij voldoende animo start er vanaf april een sport- en beweeguur in een geschikte sportomgeving zonder storende prikkels met specifiek voor deze doelgroep getrainde begeleiding en persoonlijke aandacht. Voor inwoners met NAH die meer willen weten over het sportprogramma wordt op 16 maart een kennismakingsmiddag georganiseerd. Ook inwoners die interesse hebben om begeleider of buddy te worden in het sportprogramma zijn van harte welkom.

  Lees meer
 • Barneveld introduceert Sportpas

  (16-02-2017)

  In de gemeente Barneveld kunnen inwoners dit jaar met een Sportpas op een gemakkelijke manier kennismaken met verschillende sporten. Met de Sportpas kan men verschillende sporten uitproberen en ontdekken welke sport het beste bij iemand past. De gemeente zet de Sportpas in om inwoners meer te laten sporten en bewegen. Niet alleen is dat gezond, maar het brengt mensen ook gemakkelijker met elkaar in contact. Daarnaast ondersteunt de Sportpas de verschillende sportverenigingen in de gemeente.

  Lees meer
 • Veel belangstelling voor aftrap aanpak speelruimte

  (14-02-2017)

  Bijna zestig inwoners bezochten maandagvond de eerste bijeenkomst over de aanpak van speelplekken in Norschoten. Velen meldden zich aan voor het vervolgtraject in hun eigen buurt.

  Deze week is er nog 1 informatiebijeenkomst over de aanpak van de openbare speelruimte. Donderdag 16 februari  2017 kunnen inwoners meepraten op de gemeentewerf over Rootselaar-West.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Speulderweg maandag 13 februari 2017 hervat

  (10-02-2017)

  De rioleringswerkzaamheden op de Speulderweg in Garderen worden maandag 13 februari 2017 hervat. De afgelopen week werden de werkzaamheden vanwege de vorst tijdelijk stilgelegd. 

  Lees meer
 • Gemeente betrekt kinderen met een beperking bij plannen speelruimte

  (10-02-2017)

  De gemeente Barneveld nodigt kinderen met een beperking en hun ouders/verzorgers nadrukkelijk uit om  mee te denken over de toegankelijkheid van speelplekken voor kinderen met en zonder beperking. In de komende vijf jaar voert de gemeente Barneveld het Speelruimteplan uit. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met kinderen en omwonenden. In 2017 staan de wijken Norschoten, Rootselaar-West en de kern Zwartebroek op het programma. Inwoners zijn de komende week van harte welkom bij de informatieavonden rondom de herinrichting van de speelplekken in deze gebieden.

  Lees meer
 • Denk mee over de speelplekken in de buurt

  (09-02-2017)

  In de komende vijf jaar voert de gemeente Barneveld het Speelruimteplan uit. We vinden het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in samenspraak met kinderen en omwonenden gebeurt. In 2017 staan de wijken Norschoten, Rootselaar-West en de kern Zwartebroek op het programma.

  Interactieve speelkaart

  Wilt u weten wat er met de speelplek bij u om de hoek gaat gebeuren? Vanaf deze week vindt u per locatie alle informatie terug op een interactieve kaart. Deze is rechtstreeks beschikbaar op www.barneveld.nl/speelkaart

  Lees meer
 • Tweede Kamerverkiezingen – Woensdag 15 maart 2017

  (09-02-2017)

  Op woensdag 15 maart 2017 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Op die dag kunt u in een van de 37 stembureaus of het mobiele stembureau in Barneveld uw stem uitbrengen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over de verkiezingen.

  Lees meer
 • Inzameling plastic, metaal en drankenkartons (PMD)

  (09-02-2017)

  Drankenkartons en verpakkingen van metaal kunt u met ingang van 2017 scheiden van het restafval. Dat kan heel eenvoudig door deze verpakkingen bij het plastic wat u al apart houdt, te stoppen. Daarvoor kunt u gewoon de huidige doorzichtige zakken blijven gebruiken. Als deze zakken op zijn, komt ter vervanging de steviger gele zak. Een voorbeeld van deze zak ontvangt u deze week in een envelop. Ook ontvangt u het overzicht van wat wel en niet bij het PMD-afval mag op een kaart die u kunt bewaren.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (09-02-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Barneveld start aanbesteding voor duurzame energie

  (09-02-2017)

  De gemeente Barneveld heeft het startsein gegeven voor de inkoop van duurzame energie. Barneveld start hiervoor met 12 andere Veluwse gemeenten in het samenwerkingsverband Regio Noord Veluwe (RNV) de aanbesteding.

  Lees meer
 • Cursus voor ouders en opvoeders over het voorkomen van conflicten

  (06-02-2017)

  Op maandag 6 maart 2017 start het CJG Barneveld met een 4-daagse cursus over het voorkomen van conflicten. De cursus – in het bijzonder bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen met autisme – wordt gegeven door de ‘Geef me de Vijf’-academie. De andere cursusdagen zijn op 3 april, 8 mei en 26 juni 2017.

  Lees meer
 • Afdeling sociaal domein 16 februari 2017 ‘s middag afwezig

  (02-02-2017)

  Donderdag 16 februari 2017 is de afdeling sociaal domein ’s middags gesloten. U kunt die dag tot 13.00 uur terecht met vragen. De afdeling is vrijdag 17 februari 2017 weer volgens normale tijden bereikbaar.

  • Wist u dat u bijvoorbeeld de minimaregelingen ook kunt aanvragen via www.berekenuwrechtplus.nl?
  • Ook wijzigingen voor de bijstand kunt u doorgeven via www.barneveld.nl. Het e-formulier staat in de rubriek digitaal loket/direct regelen. 

  Heeft uw kind direct hulp nodig omdat het anders misgaat? Bel (0900) 99 55599. U komt direct in contact met spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland.

 • Verbruikt u te veel energie? Ontdek het met de energiecheck

  (02-02-2017)

  Hoeveel geld besteedt u aan gas en licht? Is dat meer of minder dan huishoudens in dezelfde woonsituatie? Met de energiecheck krijgt u snel inzicht in uw verbruik. Ook kunt u uw energierekening vergelijken met uw eigen buurt. En door minder energie te verbruiken, houdt u geld over voor andere dingen. Kijk op www.energieloketbarneveld.nl en doe de check.

  Lees meer
 • De woonadviseurs zijn er klaar voor

  (02-02-2017)

  Woon Bewust, nu en later

  Uw woning is de plek waar u zich thuis voelt. Het is de vertrouwde plek waar u graag oud wilt worden. Maar is uw woning ook geschikt voor de toekomst? Begin februari ontvangen inwoners tussen de 65 en 75 jaar in de gemeente Barneveld uitnodiging om een gratis en onafhankelijk woonadvies via Welzijn Barneveld aan te vragen. Stel niet uit tot morgen, maar bekijk vandaag al wat u kunt doen.

  Lees meer
 • Gemeentelijke belastingaanslag digitaal via MijnOverheid

  (02-02-2017)

  De gemeente Barneveld verstuurt eind februari de Aanslag Gemeentelijke Belastingen en de WOZ-waardering 2017. Heeft u uw account bij MijnOverheid.nl geactiveerd en de berichten van de gemeente Barneveld aangevinkt? Dan komt uw aanslagbiljet digitaal in uw Berichtenbox. U ontvangt daarover een mailbericht in uw privé e-mailbox.

  Lees meer
 • Inzameling plastic, metaal en drankenkartons (PMD)

  (02-02-2017)

  Drankenkartons en verpakkingen van metaal kunt u met ingang van 2017 scheiden van het restafval. Dat kan heel eenvoudig door deze verpakkingen bij het kunststof verpakkingsmateriaal wat u al apart houdt, te stoppen.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld en Garderen

  (02-02-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hierna staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Opnieuw vastleggen van de bebouwde komgrenzen

  (02-02-2017)

  De gemeente legt de bebouwde komgrenzen opnieuw vast de komende periode. Hiervoor is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om de grenzen te actualiseren. De ontwerpbesluiten liggen tot en met 2 maart 2017 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Gemeente en CJG Barneveld organiseren ontmoetingsavond voor pleegouders

  (31-01-2017)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld en de gemeente Barneveld organiseren in maart een ontmoetingsavond voor pleegouders. Uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van de pleegouders behoefte heeft aan iemand om ervaringen mee te delen. De bijeenkomst is ook bedoeld om te peilen of er behoefte is aan het oprichten van een pleegoudernetwerk.

  Lees meer
 • Interactieve avond over financiële opvoeding bij JFC Barneveld

  (31-01-2017)

  Op maandag 6 februari 2017 organiseren het Johannes Fontanus College (JFC) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld een ouderavond over financiële opvoeding. Tijdens de ouderavond wordt een voorstelling gegeven door Theatergroep PlayBack dat maatschappelijke thema’s – zoals alcohol, pesten, drugs en geld – op een leuke en pakkende manier bespreekbaar maakt.

  Lees meer
 • Gert Boeve aangesteld als nieuwe directeur Regio FoodValley

  (27-01-2017)

  Gert Boeve (40) is de nieuwe directeur van Regio FoodValley. Hij is daarmee de opvolger van Johan Janssen, die per 1 februari stopt met zijn werkzaamheden. Gert Boeve begint op 10 februari 2017 op het regiokantoor FoodValley in Ede.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (26-01-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Hondenbelasting 2017

  (26-01-2017)

  Eind februari worden de jaarlijkse gecombineerde-aanslagen/WOZ-beschikkingen verzonden. Op de aanslag kan ook de aanslagregel hondenbelasting voorkomen. Wij wijzen u erop dat het verplicht is om te melden dat u één of meerdere hond(en) bent gaan houden maar ook als u niet meer beschikt over één of meerdere hond(en).

  Lees meer
 • Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

  (26-01-2017)

  Gemeenten, bedrijven en onderwijs in actie voor goede aansluiting studie op werk

  De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter in onderwijsregio Amersfoort. Dat vinden werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten. Daarom hebben zij gezamenlijk een lijst gemaakt met speerpunten om die verbinding te verbeteren. Daarvoor is ook dit jaar de gemeentelijke subsidieregeling Toekomstfonds onderwijs-arbeidsmarkt opengesteld. Onderwijsinstellingen en werkgevers kunnen hun aanvraag tot 1 april 2017 indienen.

  Lees meer
 • Collegebesluiten

  (26-01-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld neemt iedere week diverse besluiten. Een aantal van deze besluiten wordt hierna toegelicht.

  Lees meer
 • Cursus “Hoe blijf ik op de been!” voor mantelzorgers

  (26-01-2017)

  Het zorgen voor een ander heeft positieve maar ook negatieve kanten. Soms kan de zorg u zo in beslag nemen dat het moeilijk valt te combineren met het gezin, een betaalde baan, vrijwilligerswerk of hobby’s, laat staan een sociaal leven. Vooral waar de zorg ‘chronisch’ is, veel tijd vraagt of veel zorgen met zich meebrengt. Hierdoor kunnen klachten ontstaan: lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn. Of psychisch klachten zoals slecht slapen, veel piekeren, spanning, stress, angst, somberheid en gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid of schuldgevoel. Hoe vindt je nu als mantelzorger hier een balans in?

  Lees meer
 • Omleidingsroutes vanwege de bouw van de Harselaartunnel

  (26-01-2017)

  Vermijd – als dat kan – de schoolspitstijden of gebruik de oostelijke route

  De afgelopen weken hebben automobilisten en vrachtwagenchauffeurs kennis gemaakt met de omleidingsroutes die zijn ingesteld vanwege de bouw van de Harselaartunnel. De westelijke route is – zeker tijdens de (school)spitstijden (08.15-08.45 uur en 15.15-15.45 uur) en aan het einde van de middag – erg druk. De gemeente adviseert om deze spitstijden te mijden of – als dat niet kan – van de oostelijke omleidingsroute (Mercuriusweg, Hanzeweg, Wesselseweg v.v.) gebruik te maken.

  Lees meer
 • Komt u naar het concert van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso?

  (26-01-2017)

  Op donderdag 2 maart 2017 geeft de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso een prachtig concert in het Schaffelaartheater. De gemeente Barneveld biedt inwoners de gelegenheid om dit concert gratis bij te wonen. Er is op dit moment nog een beperkt aantal kaarten. Komt u ook? Bestel dan snel één of meer kaarten (op = op) door een mail te sturen naar b.rebel@barneveld.nl. Het concert begint om 20.15 uur; vanaf 19.45 uur zijn de deuren van het Schaffelaartheater geopend.

 • Gemeente herhaalt succesvolle cursus Betrokken bij Barneveld

  (26-01-2017)

  Informatieve cursus over bestuur en politiek

  De gemeente Barneveld organiseert op dinsdag 16, maandag 22 en woensdag 24 mei 2017 opnieuw de cursus Betrokken bij Barneveld. De cursus is bedoeld voor inwoners die graag meer willen weten hoe de gemeente Barneveld wordt bestuurd en is georganiseerd. Vanwege de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad (woensdag 21 maart 2018) is deze cursusserie ook interessant voor inwoners die belangstelling hebben voor het raadslidmaatschap; er wordt extra aandacht besteed aan wat het werk van een gemeenteraad(slid) is.

  Lees meer
 • Enquête Optisport over sportaccommodaties en zwembaden

  (24-01-2017)

  Optisport Barneveld B.V. beheert sinds 1 januari 2015 de binnensportaccommodaties, de zwembaden en sociaal centrum De Veluwehal van de gemeente Barneveld. Optisport wil graag weten van u van hun dienstverlening vindt. Geef ook uw mening via een enquête van Optisport.

 • Projectleider Bram Quaak: “Bouwtijd van twee jaar is écht nodig”

  (19-01-2017)

  Op 2 januari 2017 werd de spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat afgesloten voor autoverkeer. De gemeente Barneveld heeft twee omleidingsroutes ingesteld: een westelijke en een oostelijke. De afsluiting geldt voor een periode van twee jaar. Veel mensen vinden dat een lange tijd. Want, zo redeneren zij, op andere locaties in Nederland duurt de bouw van een tunnel onder het spoor minder lang. Projectleider Bram Quaak legt uit waarom voor het hele project tóch twee jaar nodig is.

  Lees meer
 • Meer tijd nodig voor realisering Railterminal Barneveld

  (19-01-2017)

  Beoogde exploitant trekt zich terug – Barneveld blijft positief over railterminal

  De Railterminal Barneveld is kansrijk en voorziet in een behoefte, maar de ontwikkeling van deze goederenspooroverslag bij Harselaar wordt, vanwege het terugtrekken van de beoogde exploitant, niet op korte termijn verwacht. De gemeente Barneveld is en blijft positief over de toegevoegde waarde van de Railterminal Barneveld op het ondernemersvestigingsklimaat in regio FoodValley en de gemeente Barneveld maar ziet het niet als haar rol om zonder bijdrage van het bedrijfsleven een volgende stap in de planvorming voor de railterminal te zetten.

  Lees meer
 • College van B&W doet extra investering in opknapbeurt Dijkje

  (19-01-2017)

  Verbetering van de verblijfsfunctie – Toevoeging van meer beleving

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een extra bijdrage te doen van € 59.000,- voor het opknappen van het Dijkje in het centrum van Barneveld. Het Dijkje is een belangrijke verbinding van het zogenoemde ‘winkel-achtje’ maar heeft te maken met een slechte zichtbaarheid, hoogteverschillen en een onduidelijke verkeerssituatie. Het totaalbudget voor de restyling komt daarmee uit op € 132.500,-. De voorlopige planning is om de werkzaamheden na de laatste Oud Veluwse Markt te starten en vóór de feestdagen in december af te ronden.

  Lees meer
 • Collegebesluiten

  (19-01-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld neemt iedere week diverse besluiten. Een aantal van deze besluiten wordt hierna toegelicht.

  Lees meer
 • Tieners kunnen extra zakgeld verdienen

  (19-01-2017)

  Ben jij of ken jij iemand die wel een extra zakcentje kan gebruiken? Dan is het zakgeldproject misschien wel iets voor jou. Vanaf 30 januari 2017 kun je 15 euro bijverdienen door vier keer anderhalf uur mee te werken in de wijk. Daarbij word je ondersteund door twee jongerenwerkers van Be Active. Zo doe je ervaring op met werk en geld.

  Lees meer
 • Oproep bedrijven voor woningaanpassingen

  (19-01-2017)

  Uw bedrijf vermeld bij een woonadvies

  In de gemeente Barneveld maken gemeente, de Woningstichting Barneveld en Welzijn Barneveld gebruik van een online huistest om oudere inwoners te informeren over langer zelfstandig wonen. Door het maken van een test, krijgt iemand een gratis advies over mogelijke woningaanpassingen.

  Aan dit woonadvies wil de gemeente een lijst met installateurs, bouwers of bouwmarkten toevoegen, zodat mensen weten waar men terecht kan voor hulp bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

  Lees meer
 • Vellen van bomen in Barneveld (2016-2017)

  (19-01-2017)

  De gemeente Barneveld is beheerder en eigenaar van gemeentelijke bomen en heeft daarmee een wettelijke zorgplicht. Om te voorkomen dat gemeentelijke bomen een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving, worden de bomen met regelmaat geïnspecteerd. Op basis van die inspecties is het afgelopen jaar een kaplijst opgesteld voor het kappen van gemeentelijke bomen op verschillende locaties in de kernen en het buitengebied van de gemeente.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Ossendrijver of dhr. J. Kardol van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) via telefoonnummer 14 0342 (netnummer niet nodig).

  Lees meer
 • Taalstagiaires bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte

  (19-01-2017)

  Het was de Duitse schrijver en dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) die ooit zei: “Een taal bewijst haar kracht niet door het vreemde af te wijzen, maar door het in te lijven.” Dat geldt ook wel een beetje voor een aantal statushouders dat op taalstage is bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (19-01-2017)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg: Spoorstraat in Barneveld, Hoevelakenseweg in Terschuur, Rozenhof/Amersfoortsestraat in Barneveld, Eendrachtstraat in Zwartebroek, Schoutenstraat in Barneveld, Oud Milligenseweg in Garderen, Burgemeester Kuntzelaan in Barneveld, Vliegersvelderlaan, Barneveld en Kapteinstraat in Barneveld. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Energieloket Barneveld opent nieuwe website

  (18-01-2017)

  Tips en info over energie besparen en duurzaamheid

  Het energieloket van de gemeente Barneveld is online. De nieuwe website www.energieloketbarneveld.nl is het startpunt voor alle Barneveldse inwoners en ondernemers die willen weten hoe ze zelf energie kunnen besparen en verduurzamen. De mogelijkheden in eigen huis, voor de eigen onderneming en andere duurzame thema’s als vervoer, voeding, energie uit wind, biomassa en afvalbeheersing komen aan bod. Energieloket Barneveld is ook via Facebook en Twitter te volgen. Behalve via internet kunnen inwoners en ondernemers Energieloket Barneveld ook bellen voor gratis en onafhankelijk advies.

  Lees meer
 • Geslaagde ‘Ik val op’-actie in Barneveld

  (18-01-2017)

  Maandag 16 januari 2017 vond een geslaagde actie plaats van de fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op’. Dat fietsverlichting van belang is zit bij veel fietsers goed tussen de oren. Echter, vooral onder jongeren er is nog ruimte voor verbetering. Een promotieteam ging samen met wethouder Hans van Daalen in gesprek met fietsers bij de Meerwaarde over het belang van goede verlichting. Fietsers waarbij de verlichting op orde was werden beloond. Was de verlichting kapot? Dan werden ter plaatste nieuwe lampjes gemonteerd. De campagne is georganiseerd door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met de gemeente Barneveld en de Meerwaarde.

  Lees meer
 • Regio FoodValley: “Ruimte voor nieuwe technieken in aanpak uitstoot fijnstof”

  (17-01-2017)

  Aangepaste vergunningverlening veehouderijen biedt maatwerkoplossingen
  Regio FoodValley biedt veehouderijen die een bijdrage willen leveren om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen maatwerkoplossingen. Ook nieuwe technieken, die nog niet wettelijk zijn verankerd, krijgen zo een kans. Dit is van toepassing op het hele bedrijf, dus bestaande en nieuwe stallen. Regio FoodValley zet zich hiermee in, samen met een groot aantal betrokken partijen, om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

  Lees meer
 • Nieuwe website voor Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld

  (16-01-2017)

  De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld is vernieuwd. De informatie op de website – voor ouders, jongeren, kinderen en professionals – is beter toegankelijk. Binnenkort wordt de website uitgebreid met een digitale sociale kaart waar alle organisaties – die zich op een of andere manier bezig houden met jeugd en gezin – zich presenteren.

  Lees meer
 • Landelijke DigiD storing (update)

  (16-01-2017)

  De landelijke DigiD storing lijkt voorbij. Als het inloggen met DIGID niet lukt probeer het dan op een later tijdstip nog eens.

 • Groen licht voor aanleg 'slinger' over Harselaar-Driehoek

  (13-01-2017)

  De gemeente Barneveld kan van start met de aanleg van de ‘slinger’, in aansluiting op de Hanzeweg, over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Driehoek. Voor de aanleg was grond nodig die via een onteigeningsprocedure moest worden verworven. De procedure is nu met succes afgerond. De gemeente Barneveld zet alles op alles om de nieuwe weg zo snel mogelijk aan te leggen, zodat deze optimaal kan dienen als omleidingsroute tijdens de bouw van de Harselaartunnel.

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld geeft vervolg aan zakgeldproject voor jongeren

  (13-01-2017)

  De gemeente Barneveld geeft in 2017 een vervolg aan het zakgeldproject voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Onder leiding van twee jongerenwerkers van Be Active kunnen tieners een zakcentje verdienen door de wijk schoon te houden. Zo doen ze ervaring op met geld en werk. Eerdere edities in Barneveld en Voorthuizen verliepen dit jaar succesvol.

  Lees meer
 • Nomineer dé Jonge Vrijwilliger van 2017

  (12-01-2017)

  Kent u een jongere die een belangrijke rol speelt voor kinderen of anderen? Wie doet stil maar goed werk voor uw club of vereniging? Of weet u een jongere die zich al lang belangeloos voor een ander inzet? Deze jongere kunt u nu nomineren voor de ‘Jan van Schaffelaarpenning’.

  Aandachtspunten

  • Leeftijdsgrens is 25 jaar
  • De jongere is een inwoner van de gemeente Barneveld
  • De jongere is minimaal 1 jaar actief als vrijwilliger in de gemeente Barneveld
  Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert 4-daagse cursus over het voorkomen van conflicten

  (12-01-2017)

  Op maandag 6 februari 2017 start het CJG Barneveld met een gratis 4-daagse cursus over het voorkomen van conflicten. De cursus – bedoeld voor ouders van kinderen met autisme – wordt gegeven door de gerenommeerde ‘Geef me de Vijf’-academie. De andere cursusdagen zijn op 6 maart, 3 april en 8 mei 2017.

  Lees meer
 • Nieuwe budgetcursussen ‘Omgaan met geld’

  (12-01-2017)

  Wat is het?

  • krijg inzicht in uw geldzaken en leer uw administratie op orde te houden
  • verzekeren, sparen, lenen
  • leer een financiële jaarplanning maken
  • 4 lessen van 2 uur in de bibliotheek in Barneveld
  • donderdagochtendcursus start op 2 februari 2017
  • dinsdagavondcursus start op 21 maart 2017
  • gratis voor inwoners

  Aanmelden voor de budgetcursus

  Lees meer
 • Campagne Ouders van NIX geeft tips en adviezen

  (12-01-2017)

  FrisValley – het regionale alcoholmatigingsproject van de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen – is op 1 januari 2017 gestart met een nieuwe campagne: Ouders van NIX. De campagne informeert ouders over de gevaren van en geeft tips en adviezen over hoe om te gaan met te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik bij jongeren. Want ouders hebben nog altijd de meeste invloed op het gedrag van hun kinderen.

  Lees meer
 • Inzameling van kunststof huishoudelijk afval - vastgevroren containers

  (12-01-2017)

  Vanaf 1 januari 2017 kunt u naast het plastic huishoudelijk afval ook sappakken, drankkartons en metalen in de kunststof afvalzak aanbieden.

  Let op vastgevroren containers

  In verband met de winterse temperaturen vragen wij u om te controleren of het deksel van de container niet is vastgevroren. U kunt dit voorkomen door de container in een vorstvrije ruimte te zetten of los te maken (kijkt u dan ook even of het afval “los” in de container zit) en de container uiterlijk 7.30 uur op de ophaaldag aan de weg te zetten. U voorkomt hiermee dat de container niet wordt geleegd en vol weer wordt teruggezet. Kleine moeite, ons aller plezier.

 • Vermijd de (school)spitsen of kies voor de oostelijke omleidingsroute

  (11-01-2017)

  De gemeente Barneveld is tevreden over hoe automobilisten gebruik maken van de omleidingsroutes in verband met de bouw van de Harselaartunnel. Van de westelijke omleidingsroutes wordt overigens meer gebruik gemaakt dan van de oostelijke omleidingsroute. Met name tijdens de (school)spitsen zijn er op de Thorbeckelaan bij de Schoutenstraat pieken waarin veel verkeer moet worden verwerkt. Wie deze spitstijden kan vermijden, wordt gevraagd dit te doen óf te kiezen voor de oostelijke omleidingsroute.

  Lees meer
 • Ophalen van kerstbomen van 16 tot en met 20 januari 2017

  (06-01-2017)

  De gemeente Barneveld haalt van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari 2017 de kerstbomen op. We rijden daarvoor de dagroutes die we ook rijden als we het PMD-afval (plastic, metalen en drankkartons) komen ophalen. Als het kunststofafval bijvoorbeeld altijd op dinsdag wordt opgehaald, wordt de kerstboom dus ook op dinsdag opgehaald. We zamelen tijdens deze route dus géén PMD-afval in.

 • Onderhoud Johannabos

  (05-01-2017)

  De komende wintermaanden wordt onderhoud aan het Johannabos gepleegd. Om het bos weer gezond en mooi te krijgen zal de opslag aan de randen van het bos verwijderd worden. Ook worden in het bos dode bomen of bomen die in de verdrukking staan, verwijderd. Na het onderhoud  zal het bos de komende jaren er weer mooi bijstaan. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente Barneveld via telefoonnummer 14 0342 (geen netnummer nodig).

 • 18 januari 2017: Bijeenkomst voor mensen met hersenletsel

  (05-01-2017)

  Mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 18 januari 2017, in de huiskamer van Welzijn Barneveld in de Veluwehal op de 1e etage (lift aanwezig). Dit keer komt er geen apart thema aan de orde, maar wordt het een ontmoeting in het kader van het nieuwe jaar onder het mom 'een goed begin'.

  Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert gratis workshop “In contact met je puber”

  (04-01-2017)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld en de samenwerkende zelfstandige kindertherapeuten in Barneveld organiseren op woensdag 1 februari 2017 een interactieve workshop 'In contact met je puber'.

  Lees meer
 • BAM Infra B.V. realiseert infrastructuur rondom Harselaartunnel

  (03-01-2017)

  Aanbesteding tunnelbouw bijna afgerond

  De infrastructuur rond de toekomstige Harselaartunnel wordt gerealiseerd door de firma BAM Infra Regio Noordoost Wegen B.V. uit Apeldoorn. Het Gelderse bedrijf was een van de acht partijen die aan de aanbesteding van het werk heeft meegedaan. Binnenkort wordt bekend welke aannemer de Harselaartunnel zélf gaat bouwen.

  Lees meer
 • Barneveld verkoopt in 2016 voor ruim € 60 miljoen aan bouwgrond

  (03-01-2017)

  Blijvende behoefte aan nieuwe woningbouw- en bedrijventerreinlocaties

  De gemeente Barneveld heeft vorig jaar voor ruim € 60 miljoen aan bouwgrond – voor woningen en bedrijven – verkocht. De meeste bouwgrond wordt ontwikkeld in Barneveld (Veller, De Burgt en Harselaar-Zuid) en Voorthuizen (Holzenbosch). De gemeente Barneveld groeide het afgelopen jaar met 1000 inwoners en 100 bedrijven. Ook in 2017 worden honderden nieuwe woningen gerealiseerd en vestigen steeds meer ondernemers zich op het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid.

  Lees meer
 • Tineke Donker is Vrijwilliger van het Jaar 2017

  (02-01-2017)

  Kunstwerk van Wil Laudy en Erepenning van de gemeente Barneveld

  Mevrouw Tineke Donker is de Vrijwilliger van het Jaar 2017. Burgemeester dr. Asje van Dijk maakte dat vanavond, maandag 2 januari 2017, bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Barneveld. Ook de dames Gré de Gijdt en Nellie Tomasoa waren voor de vrijwilligersprijs genomineerd. Mevrouw Donker ontving als prijs een beeldje van kunstenares Wil Laudy uit Barneveld en kreeg uit handen van wethouder Hans van Daalen de erepenning van de gemeente Barneveld. De beide andere genomineerden ontvingen een ballonvaart.

  Lees meer
 • Wethouders sluiten spoorwegovergang Stationsweg-Baron van Nagellstraat af

  (02-01-2017)

  De wethouders Gerard van den Hengel en Hans van Daalen hebben vanmorgen, maandag 2 januari 2017, de spoorwegovergang Stationsweg-Baron van Nagellstraat afgesloten voor het autoverkeer. De afsluiting is nodig omdat gemeente en ProRail de komende periode op deze plek de Harselaartunnel realiseren. Autoverkeer wordt omgeleid via een westelijke en oostelijke omleidingsroute.

  Lees meer
 • Burgemeester Van Dijk wil nieuwe experimenten met participatie en burgerinitiatief

  (02-01-2017)

  Oproep aan inwoners en ondernemers om plannen voor ‘een beter Barneveld’ in te dienen

  Burgemeester dr. Asje van Dijk daagt inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit plannen te maken voor ‘een Beter Barneveld’. Het is de bedoeling dat een lijst met ideeën wordt overhandigd aan de politieke partijen, die aan het einde van dit jaar hun verkiezingsprogramma’s opstellen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 worden gehouden. Hij lanceerde het idee vanavond - 2 januari 2017 - tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Barneveld in de hal van het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Rond de feestdagen: Kerstbomen

  (31-12-2016)

  Bekijk de wijzigingen in de afvalrondes en openingstijden van de milieustraat in december 2016.

  Lees meer
 • Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2017

  (31-12-2016)

  Het gemeentebestuur van Barneveld nodigt inwoners, organisaties en ondernemers van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 2 januari 2017 in de hal van het gemeentehuis. U bent vanaf 19.00 uur welkom. Rond 20.00 uur spreekt burgemeester dr. Asje van Dijk zijn nieuwjaarstoespraak uit en maakt bekend wie zich de Vrijwilliger van het Jaar 2017 mag noemen. We zien uit naar uw komst.

 • Een fris voornemen voor 2017

  (29-12-2016)

  FrisValley start nieuwe campagne: Ouders van NIX

  FrisValley – het regionale alcoholmatigingsproject van de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen – start op 1 januari 2017 met een nieuwe campagne: Ouders van NIX. De campagne informeert ouders over de gevaren van en geeft tips en adviezen over hoe om te gaan met te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik bij jongeren. Want ouders hebben nog altijd de meeste invloed op het gedrag van hun kinderen.

  Lees meer
 • Tip voor het veilig afsteken van vuurwerk

  (29-12-2016)

  Vuurwerk is prachtig om naar te kijken, maar het is geen speelgoed. Helaas komt het ieder jaar weer voor dat jongeren en ouderen een ongeluk met vuurwerk krijgen. Soms heeft het slachtoffer daar zelf niets mee te maken, maar vaak is zo’n ongeluk het gevolg van moedwillig stunten en ‘stoer’ gedrag.

  Bekijk een aantal tips om het vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken.

  Lees meer
 • In Barneveld werken we samen toe naar harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang

  (29-12-2016)

  In 2018 moeten alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Nederland geharmoniseerd zijn. Het doel is om verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang weg te nemen en te zorgen voor een betere afstemming tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. De gemeente Barneveld streeft ernaar de wettelijke harmonisatie door te voeren bij de start van het schooljaar in augustus 2017. Gemeente, peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijven werken samen om dit doel te bereiken.

  Lees meer
 • Afsluiting Stationsweg op 2 januari 2017

  (28-12-2016)

  Op maandag 2 januari 2017 wordt de Stationsweg – in verband met de bouw van de Harselaartunnel – afgesloten voor gemotoriseeerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via een westelijke route (via de Harselaarseweg, Nijkerkerkweg en de Thorbeckelaan/A30) en een oostelijke route (via de Energieweg, Hanzeweg en Wesselseweg (naar Barneveld of Kootwijkerbroek). Het fietsverkeer kan tot het najaar van 2017 wél gebruik blijven maken van de Stationsweg.

  Lees meer
 • Even kennismaken… Wijkplatform Norschoten

  (22-12-2016)

  Wijkplatform Norschoten organiseerde dit jaar voor de tweede keer een opschoondag. In navolging van de landelijke opschoondag in maart heeft een aantal enthousiaste bewoners uit de wijk besloten een extra dag door de wijk te lopen, op zoek naar zwerfvuil.

  Lees meer
 • Barneveld voert actie voor Serious Request

  (22-12-2016)

  De gemeente Barneveld en de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) hebben afgelopen maandag actie gevoerd voor 3FM Serious Request. De radiozender was afgelopen maandag in Barneveld en deed verslag van de activiteiten die voor dit goede doel op touw werden gezet.

  Lees meer
 • Advertentieverkoop gemeentegids, -plattegrond en wmo wijzer

  (22-12-2016)

  FMR producties uit Den Helder (gevestigd in Breezand/ postadres: Den Helder) benadert momenteel bedrijven in verband met advertentieverkoop voor de productie van de gemeentegids 2017, de gemeenteplattegrond en de wmo-wijzer 2017. Al enkele jaren heeft de gemeente Barneveld de publicatie van de gemeentegids, plattegrond en Wmo wijzer gegund aan FMR. Indien u benaderd wordt door FMR producties heeft u te maken met een legitieme verkoopactie. Mocht u desondanks vragen hebben over de advertentieverkoop voor de gemeentegids, -plattegrond of Wmo-wijzer, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0342.

 • Instructie evenementenregelaars 2017

  (22-12-2016)

  Als uw aanstelling als evenementen verkeersregelaar (bijna) verlopen is of als u voor de eerste keer verkeersregelaar bij evenementen wilt worden, kan dit alleen nog digitaal.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid gemeente op donderdag 22 december tot 16.30 uur

  (20-12-2016)

  Op donderdag 22 december 2016 is het gemeentehuis vanaf 16.30 uur gesloten. Telefonisch zijn wij ook tot 16.30 uur bereikbaar.

 • 3FM Serious Request voert actie in Barneveld

  (19-12-2016)

  10.000 eieren vormen samen het grootste ei van Nederland

  Radio 3FM Serious Request voert vandaag, maandag 19 december 2016, actie in Barneveld. Vanmorgen is de goede doelenactie van start gegaan. Het doel is om vanavond op het Torenplein met 10.000 eieren het grootste ei van Nederland ‘te leggen’. De gemeente Barneveld en de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) roepen inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers op om eieren te kopen en zo bij te dragen aan het goede doel: hulp aan kinderen in Afrika met longontsteking.

  3FM Serious Request 2016 vraagt dit jaar aandacht voor een stille ramp die elke 35 seconden een kinderleven eist: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan deze aandoening. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie.

  Tijdens de actie van 3FM Serious Request wordt iedere dag een gemeente in Nederland bezocht om te bekijken of en welke actie wordt gevoerd. Vandaag komt 3FM Serious Request naar Barneveld.

  Grootste ei van Nederland

  De gemeente Barneveld en de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) hebben de handen inééngeslagen en leggen op het Torenplein het grootste ei van Nederland. "We hebben 10.000 eieren gekregen van EiCom Barneveld (www.eicom.nl). Een groots gebaar dat wij erg op prijs stellen”, zegt wethouder Gerard van den Hengel. "Inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers kunnen een bijdrage doen. Voor elke € 5,- (of meer) die wordt gedoneerd wordt één traytje eieren op het plein gelegd”, vult centrummanager Karelien Druijff aan. "We hopen natuurlijk dat veel inwoners dat komen doen, bijvoorbeeld als ze tóch even bij de kerstmarkt rond de kerk komen kijken.”

  Wat kunt u doen?

  1. Kom naar het Torenplein en draag bij aan de actie van 3FM Serious Request. Voor iedere € 5,- of meer wordt door Be Active, het jongerenteam van de gemeente Barneveld, een traytje eieren gelegd (iedere tray eieren moet dus minimaal € 5,- opbrengen);
  2. Doe een donatie in de speciale giftenbus (de giftenbus blijft tot en met vrijdag 23 december 2016 21.00 uur op het Torenplein staan – het is dus de hele week nog mogelijk een donatie te doen);
  3. Kom naar het Torenplein en meldt een leuke, bijzondere, originele, indrukwekkende activiteit waarvoor u graag een bijdrage overheeft.

  Aan het begin van de avond wordt bekendgemaakt hoeveel de actie voor 3FM Serious Request heeft opgebracht. Op zaterdagavond 24 december 2016 brengt wethouder Gerard van den Hengel de bijdrage vanuit Barneveld naar het Glazen Huis in Breda.

  Voor meer informatie, kijk op www.3fm.nl/barneveld. De actie is mede mogelijk gemaakt door de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV), EiCom Barneveld (Eieren en Eiproducten), Van Iwaarden Artwork en Be Active.

 • Burgemeester Van Dijk maakt genomineerden vrijwilligersprijs bekend

  (17-12-2016)

  De genomineerden voor Vrijwilliger van het Jaar 2017 zijn de dames Tineke Donker, Gré de Gijdt en Nellie Tomasoa. Burgemeester dr. Asje van Dijk heeft dit vanavond in de Veluwehal bekendgemaakt. Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, op 2 januari 2017 in de hal van het gemeentehuis, wordt bekend wie zich Vrijwilliger van het Jaar 2017 mag noemen.

  Lees meer
 • ANWB rolt Automaatje uit na geslaagde proef in Barneveld

  (16-12-2016)

  Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Dat is de reden waarom de ANWB begin 2015 ANWB AutoMaatje, een vervoersservice waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren, startte met een tweetal proefprojecten. Beide pilots in Barneveld en Woerden waren succesvol en verliepen naar grote tevredenheid van de betrokken mensen, vrijwilligers en gemeenten.

  Lees meer
 • Voordelig met de Valleilijn naar de Kerstmarkt in Barneveld

  (15-12-2016)

  Persbericht van Connexxion - Met de trein naar de Kerstmarkt in Barneveld? Van 17 tot en met 24 december 2016 heeft Connexxion dan een speciaal aanbod, de gezinskaart Valleilijn. De kaart kost € 10,00 en is geldig voor maximaal twee personen van 12 jaar of ouder en maximaal vier kinderen tot en met 11 jaar. Op de gekozen dag (in de periode 17 tot en met 24 december 2016) onbeperkt geldig op de Valleilijn trein van 10.00-18.00 uur; op 17 december, 22 december en 23 december zelfs van 10.00-22.00 uur.

  Lees meer
 • De Valleihopper: als ander openbaar vervoer niet mogelijk is

  (15-12-2016)

  De trein of de bus is voor heel veel mensen een onmisbaar vervoersmiddel. Maar, niet  iedereen kan er gebruik van maken. Misschien is er bij u helemaal geen station of bushalte in de buurt. Hebt u dan toch openbaar vervoer nodig, denkt u dan eens aan de Valleihopper!  

  Of misschien bent u minder mobiel of afhankelijk van aangepast vervoer. Voor u kan de Valleihopper een comfortabele en veilige oplossing bieden, zodat u toch kunt reizen.

  Lees meer
 • Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) mogen vanaf 2017 in de kunststofzak

  (15-12-2016)

  Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om ook blik en drankenkartons in de inzamelzak voor kunststof te stoppen. Als de oude zakken op zijn, komen er steviger, gele zakken voor de  inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). Dit is vooruitlopend op de invoering van speciale containers, die in de loop van 2017 worden verwacht.

  Lees meer
 • Deel uw idee over het vervoer van de toekomst

  (15-12-2016)

  Heeft u een idee hoe het vervoer van de toekomst er uit ziet? Laat het ons weten, stuur voor 28 februari 2017 een (zelfgemaakte) tekening, schets of idee op naar gvvp@barneveld.nl. De meest originele inzendingen krijgen een ereplek in de volgende Barneveld Uitgelicht bijlage van de Barneveldse Krant.

 • De vuurwerkafvalzak: een schoon begin van 2017

  (15-12-2016)

  Rond 22 december 2016 ontvangt u een speciale vuurwerkafvalzak bij de donderdagkrant. Met deze zak kunt u, als u vuurwerk heeft afgestoken tijdens Oud & Nieuw, de afgestoken vuurwerkresten  verzamelen. Vuurwerkresten opruimen is zo gedaan, de straat is weer netjes en kinderen krijgen zo geen kans om te spelen met vuurwerkresten. Zo begint u 2017 met een veilige en schone straat.

  De volle vuurwerkafvalzak kunt u deponeren in uw grijze container voor restafval. Mocht u meer vuurwerkafval hebben, dan kunt u dit ook altijd brengen naar Milieustraat Otelaar. Vanaf dinsdag 3 januari 2017 kunt u weer vanaf 9.00 uur terecht bij Milieustraat Otelaar.

  Lees meer
 • Barneveld Uitgelicht

  (15-12-2016)

  Als bijlage bij de Barneveldse Krant is op 15 december 2016 de nieuwste editie van Barneveld Uitgelicht verschenen. Het katern van de gemeente Barneveld met achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen. In deze editie leest u onder andere over:

  • Vuurwerkafvalzak – Een schoon begin van 2017
  • Gladheidbestrijding
  • Jeugddorp De Glind
  • Bouw van de Harselaartunnel
  • Samenwerken aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan
  • Energiebesparing
  • Jaarwisseling 2016-2017

  Bekijk de digitale editie van Barneveld Uitgelicht.

  Lees meer
 • Geen welstandszitting op 27 december 2016

  (15-12-2016)

  Op dinsdag 27 december 2016 is er géén welstandszitting van de dorpsbouwmeester. Op dinsdag 20 december 2016 is de laatste zitting van dit jaar; in het nieuwe jaar kunt u weer terecht op dinsdag 3 januari 2017.

 • Kerstvakantie activiteiten Be Active

  (15-12-2016)

  In de kerstvakantie is er weer veel te doen voor jong en oud. Zoals een spellenmarkt, zaalvoetbaltoernooi en kidsmiddag. Zie: www.barneveld.nl/beactive.

 • Samen maken we er een feestelijke jaarwisseling van

  (15-12-2016)

  Lees meer in de onderstaande artikelen.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in de komende periode

  (14-12-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode aan de weg op de Energieweg/Gildeweg, Hanzeweg en Rubensstraat. Bekijk waar welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld geeft vervolg aan zakgeldproject voor jongeren

  (13-12-2016)

  De gemeente Barneveld geeft in 2017 een vervolg aan het zakgeldproject voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Onder leiding van twee jongerenwerkers van Be Active kunnen tieners een zakcentje verdienen door de wijk schoon te houden. Zo doen ze ervaring op met geld en werk. Eerdere edities in Barneveld en Voorthuizen verliepen dit jaar succesvol.

  Lees meer
 • Rekenkamercommissie start onderzoek naar risicomanagement bij de drie decentralisaties in Barneveld

  (13-12-2016)

  Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand - Komende maand start de rekenkamercommissie in Barneveld een onderzoek naar de risico’s voor de gemeente betreffende de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het onderzoek doet de rekenkamercommissie mede op verzoek vanuit de auditcommissie van de gemeenteraad. In het onderzoek gaat de rekenkamercommissie kijken of de gemeente de belangrijkste risico’s betreffende het sociaal domein goed in beeld heeft, mede gelet op de recente decentralisatie van taken vanuit het Rijk. Ook kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente de nodige maatregelen genomen heeft om deze risico’s adequaat te beheersen. Naar aanleiding van het onderzoek zal de rekenkamercommissie zo nodig aanbevelingen doen ter verbetering.

  Lees meer
 • Afvalproef afgesloten met presentatie resultaten

  (12-12-2016)

  De ‘klikokeurders’ hebben donderdagavond 8 december 2016 de gemeentelijke afvalproef afgesloten met een presentatie van de resultaten. Wethouder D.J. Dorrestijn-Taal bedankte de deelnemers tijdens de bijeenkomst op de gemeentewerf voor hun inzet. Ook luisterde zij aandachtig naar de ervaringen en suggesties die de deelnemers uitwisselden. Deze zullen worden betrokken bij de vernieuwde afvalinzameling die in 2017 verder vorm krijgt.

  Lees meer
 • Gemeente, Woningstichting Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld maken Prestatieafspraken Wonen

  (12-12-2016)

  De gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld (WSB) en de Huurdersvereniging Barneveld hebben prestatieafspraken gemaakt over onder andere het woningbouwprogramma dat WSB tussen 2017 en 2021 realiseert. De afspraken zijn een uitwerking van het wettelijk verplichte bod dat de woningcorporatie voor 1 juli aan de gemeente deed. De afspraken zijn vandaag, maandag 12 december 2016, ondertekend door directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld, mevrouw L. Brouwer-de Jong, wethouder P.J.T. van Daalen van de gemeente Barneveld en voorzitter A.A. van der Woude van de Huurdersvereniging Barneveld.

  Lees meer
 • Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit

  (12-12-2016)

  Regio FoodValley zet een unieke samenwerking op om een gezonde leefomgeving in de regio te waarborgen voor mensen en dieren, met behoud van een innovatieve veehouderijsector. Dit staat in het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij dat vandaag is gepresenteerd door agrarische belangenorganisaties, kennisinstellingen, de provincie Gelderland en de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel.

  Lees meer
 • Een complimentje van de FrisValley-controleur

  (08-12-2016)

  Nieuwe toezicht- en handhavingscampagne
  Alcoholcontroleurs van FrisValley – het alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen – complimenteren vanaf 1 december 2016 alcoholverstrekkers en jongeren die zich houden aan de alcoholregels (‘Geen 18? Dan geen alcohol!’). Wie dat doet, kan rekenen op een complimentenkaartje waarmee een aantal leuke prijzen is te winnen.

  Lees meer
 • Wijzigingen in de dienstregeling van Syntus

  (08-12-2016)

  Op zondag 11 december 2016 gaat de nieuwe dienstregeling van Syntus van start. Hierna melden wij de wijzigingen die van invloed (kunnen) zijn op inwoners van de gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Nieuwe dienstregeling Valleilijn

  (08-12-2016)

  Op 11 december 2016 gaat de nieuwe dienstregeling in voor het openbaar vervoer in Nederland. Op de Valleilijn vertrekken de meeste treinen 2 minuten eerder vanaf bijna alle stations. Ook de dienstregeling van NS wijzigt die dag. Reizigers wordt geadviseerd hun reis tijdig te plannen op www.9292.nl.

 • Tweede Kamer stemt in met aanpak aansluiting A1-A30

  (08-12-2016)

  € 10 miljoen beschikbaar, nieuwe verbindingsbogen naar A30 en Apeldoorn 

  De Tweede Kamer stelt € 10 miljoen beschikbaar voor de aanpak van de aansluiting A1-A30. Een voorstel van de partijen VVD, SGP en CDA kon op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. De aanpak van de aansluiting is dringend nodig willen de gemeente Barneveld, Regio FoodValley en de provincie Gelderland ook in de toekomst bereikbaar blijven.

  De Tweede Kamer besloot ook dat er een nieuwe verbindingsboog van de A30 naar de A1 komt en dat de afrit A1 richting A30 wordt verbreed en verbeterd.

  Lees meer
 • 10 jarige Valleilijn viert feest met Food & Winter Festival

  (07-12-2016)

  Op zaterdag 10 december 2016 vindt langs de bus- en treinstations van de Valleilijn (Wageningen – Ede-Wageningen – Amersfoort) het Food & Winterfestival plaats. De Valleilijn bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd met een hop on, hop off festival.

  Lees meer
 • Fractievoorzitter Monique Rosbergen (Pro'98) verlaat gemeenteraad Barneveld

  (06-12-2016)

  Monique Rosbergen, fractievoorzitter van Pro’98, legt in de raadsvergadering van 1 februari 2017 haar raadslidmaatschap neer. Zij vindt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie en haar betrokkenheid als (wereld)burger op een andere manier in te zetten. Zij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door Arjen Korevaar, die vanaf 2010 lid is van de fractie van Pro’98.

  Lees meer
 • Sinterklaas schrijft gedicht voor minister Schultz

  (05-12-2016)

  De gemeente Barneveld ontving vanmorgen een Sinterklaasgedicht dat onmiskenbaar is bedoeld voor verkeersminister mevrouw Melanie Schultz van Haegen. Wij hebben het gedicht natuurlijk per omgaande naar Den Haag gebracht. Hieronder de tekst van het gedicht dat ingaat op de problematiek van de aansluiting A1/A30. Volgende week besluit de Tweede Kamer wat er gaat gebeuren. De leden van de Tweede Kamer, die vorige week al met de minister over het plan overlegden, nemen volgende week dinsdag een besluit over wat er moet gebeuren.

  Lees meer
 • Jaarwisseling 2016/2017 - vreugdevuren en carbidschieten

  (02-12-2016)

  Ook dit jaar willen we weer werken aan een rustige en veilige jaarwisseling. Bekijk de informatie over vreugdevuren en carbidschieten.

  Lees meer
 • Doorgaande samenwerking voor ondernemers in nood

  (01-12-2016)

  Initiatief 155-Help een bedrijf
  De gemeente Barneveld en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zijn ruim twee jaar geleden gestart met de samenwerking ‘155-Help-een-bedrijf’ om ondernemers te ondersteunen die forse tegenwind ervaren. Tot op heden hebben 19 ondernemers uit de gemeente Barneveld zich bij het IMK gemeld. Omgerekend betekent dit dat er naast het feit dat veel van deze ondernemingen een goede doorstart konden maken, ook nog eens 22 FTE’s aan het werk konden blijven. Een aantal ondernemers heeft gebruik gemaakt van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor financiële ondersteuning. Maar ook vragen op het gebied van marketing, acquisitie en andersoortige financiële vragen konden worden gesteld. De ondernemers die zich hebben gemeld bij 155-Help-een-bedrijf waren grotendeels afkomstig uit de branches: groot- en detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening.

  Lees meer
 • What’s Up op school

  (01-12-2016)

  What’s Up is een meldlijn voor jongeren die te maken krijgen met pesten of discriminatie. Via een app of sms kunnen zij een incident melden, maar ook kunnen zij advies vragen hoe om te gaan met de situatie. What’s Up biedt ook ondersteuning aan professionals op scholen bij situaties van pesten of discriminatie onder de kinderen en jongeren waarmee zij werken.

  Lees meer
 • Gezamenlijke voorkeur voor nieuw dorpshuis ’t Trefpunt op nieuwe locatie in Voorthuizen

  (01-12-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft in samenwerking met de adviescommissie ’t Trefpunt, scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van verschillende maatschappelijke voorzieningen in Voorthuizen. Op basis van dit onderzoek zijn verschillende modellen voor Voorthuizen ontwikkeld. Het college en de adviescommissie hebben nu hun voorkeur vooralsnog uitgesproken voor één van de modellen, waarin dorpshuis ’t Trefpunt een nieuwe locatie krijgt aan de Wikselaarseweg in Voorthuizen. Lees meer

 • Gemeente Barneveld steunt ontwikkeling Dorpsvisie Voorthuizen

  (01-12-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Plaatselijk Belang Voorthuizen te ondersteunen met het ontwikkelen van hun eigen dorpsvisie voor Voorthuizen. Met de dorpsvisie wil Plaatselijk Belang een toekomstbeeld schetsen van Voorthuizen zoals de bewoners dit zelf voor ogen hebben. Samen met inwoners van Voorthuizen werkt Plaatselijk Belang de visie de komende maanden uit, om het tijdens de Visiedag op 25 maart 2017 vast te stellen. Het initiatief van Voorthuizen is een mooi voorbeeld van eigen initiatief uit de samenleving dat het college graag stimuleert.

  Lees meer
 • Afvalinzameling bij vriezend weer

  (01-12-2016)

  In de afgelopen dagen heeft het ’s nachts en ook gedurende een deel van de dag gevroren. Dit leidt met name bij GFT tot vastgevroren afval. Wanneer de container dan in het beladingssysteem hangt wil het afval er niet of slechts heel moeilijk uit. Daardoor is het heel goed mogelijk dat u denkt dat de vuilniswagenchauffeur of belader uw container “vergeten heeft” maar dat is dus niet de oorzaak.

  Lees meer
 • Gladheidbestrijding in Barneveld

  (01-12-2016)

  De winterperiode is aangebroken. We hebben de eerste nachten met vorst achter de rug. Voor de gemeente Barneveld is dat hét moment om goed voorbereid te zijn op de bestrijding van de gladheid. Hoe pakken we dat aan? Wat doet de gemeente? Wat kunt u zelf doen?

  Lees meer
 • Barneveld Tomorrow - een inspirerende plek voor (ondernemers)talent

  (30-11-2016)

  College van B&W stelt € 10.000,- beschikbaar

  Het college van B&W stelt € 10.000,- beschikbaar voor de ontwikkeling van Barneveld Tomorrow; een inspirerende plek voor (ondernemers)talent. Barneveld Tomorrow is een initiatief van een aantal Barneveldse ondernemers. Zij hebben, met de steun van de Barneveldse Industriële Kring, het plan opgevat voor ondernemende jongeren een inspirerende plek te creëren. Zij kunnen daar met goede begeleiding en coaching hun ideeën en plannen uitwerken en in de praktijk brengen.

  Lees meer
 • Tweede Kamer wil € 10 miljoen reserveren voor aanpak aansluiting A1-A30

  (28-11-2016)

  VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP steunen aanpak A1-A30

  De Tweede Kamer wil dat de aansluiting A1-A30 bij Barneveld wordt aangepakt. Het voorstel van VVD en PvdA is om hiervoor, vooruitlopend op de verkeersstudie van het ministerie, een bedrag van € 10 miljoen te reserveren. Het CDA, de ChristenUnie en SGP hebben de minister ook opgedragen om in gesprek met de gemeente, de regio en de provincie te onderzoeken wat nodig is om de aansluiting aan te pakken. De partijen bekijken of het mogelijk is beide voorstellen (moties) tot één voorstel aan minister Schultz samen te voegen.

  Lees meer
 • Nieuwe brandbrief over aanpak aansluiting A1/A30 naar Den Haag

  (25-11-2016)

  Jaarlijkse economische schade bedraagt € 10 miljoen

  Regio FoodValley en de gemeente Barneveld hebben vanmorgen opnieuw een brandbrief aan de leden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu gestuurd. Zij vragen de Kamerleden om een spoedige aanpak van de aansluiting A1/A30 bij Barneveld. Dat is nodig, want nu al bedraagt de jaarlijkse economische schade, vanwege de files, zo’n € 10 miljoen. Dat wordt vanwege de verdere toename van het verkeer, de komende werkzaamheden aan Knooppunt Hoevelaken én omdat de A1 bij Barneveld niet wordt verbreed, de komende jaren alleen maar meer.

  Lees meer
 • Opnieuw vastleggen van de bebouwde komgrenzen

  (24-11-2016)

  De gemeente legt de bebouwde komgrenzen opnieuw vast de komende periode. Hiervoor is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om de grenzen te actualiseren.

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst voor maatschappelijke organisaties over de Collectieve Zorgverzekering voor Minima

  (24-11-2016)

  De gemeente Barneveld biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Werkt u voor een maatschappelijke organisatie? En wilt u uw leden/cliënten kunnen informeren over deze zorgverzekering? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 28 november 2016.

  De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: j.kervel@barneveld.nl. Met vermelding van uw naam en de organisatie die u vertegenwoordigt.  

 • Laag inkomen en meer zorg nodig? Bekijk de mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering

  (24-11-2016)

  Laag inkomen en meer zorg nodig? De gemeente biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering. Overstappen is eenvoudig.

  Lees meer
 • Doet u mee aan het wAardegesprek in Voorthuizen?

  (21-11-2016)

  De gemeente Barneveld zoekt deelnemers voor een wAardegesprek in Voorthuizen. Tijdens dit gesprek – tussen inwoners, boeren, verwerkers en winkeliers – wordt informatie over het verbouwen, verwerken en vervoer van voedsel met elkaar gewisseld. Het doel van het wAardegesprek is enerzijds om elkaar beter te leren begrijpen. Anderzijds moet het gesprek leiden tot een sterke en transparante lokale voedselketen voor duurzaam, lokaal en gezond voedsel.

  Lees meer
 • Herinrichtingswerkzaamheden in wijk De Lors in Barneveld

  (17-11-2016)

  In opdracht van de gemeente Barneveld voert aannemer Sallandse Wegenbouw herinrichtingswerkzaamheden uit in de wijk De Lors.

  Lees meer
 • Nieuw besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld

  (17-11-2016)

  Op 7 november 2016 heeft het college het Besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld vastgesteld. Met de vaststelling van dit besluit heeft het college ook de artikelen uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp, die betrekking hebben op de jeugdhulp, ingetrokken. Daarnaast zijn de Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Barneveld ingetrokken.

  De voornaamste aanpassingen in het nieuwe besluit zijn: het schrappen van de ouderbijdrage en de naamswijziging van de vormen van jeugdhulp. Ook bevat het Besluit Jeugdhulp een paar technische aanpassingen die bijdragen aan de duidelijkheid van de uitvoering. Het Besluit Jeugdhulp gemeente Barneveld treedt in werking per 16 november 2016.

  Lees meer
 • Innovatiebudget voor Buurtkamer Zuid III

  (17-11-2016)

  Op woensdag 9 november 2016 heeft wethouder Van Daalen een stimuleringsbijdrage in het kader van het innovatiebudget Sociaal Domein uitgereikt aan het bestuur van Stichting Buurtkamer Zuid III. Het project draagt op een vernieuwde manier bij aan de versterking van de samenleving. De stichting krijgt een stimuleringsbijdrage van € 5000,-.

  Lees meer
 • Excursie archeologie in Voorthuizen

  (17-11-2016)

  Op maandag 21 november start aannemer BAAC met een archeologische proefsleuvenonderzoek in Voorthuizen. Het gaat om het gebied waar in 2018 de rondweg N303 Voorthuizen wordt aangelegd. De archeologische verwachtingswaarde in dit gebied is hoog. De provincie Gelderland heeft voor de gelegenheid een tweetal basisscholen uitgenodigd te komen kijken hoe de archeologen in deze verkennende fase te werk gaan.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (17-11-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg: Barnseweg in Barneveld, Dronkelaarseweg in Terschuur, Nijkerkerkerweg in Voorthuizen, Kapweg in Kootwijkerbroek, Mercuriusweg Industrieterrein Harselaar-Oost en Hermesweg Industrieterrein Harselaar-Oost. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Cursus Hoe blijf ik op de been voor Mantelzorgers

  (17-11-2016)

  Het zorgen voor een ander heeft positieve maar ook negatieve kanten. Soms kan de zorg  u zo in beslag nemen dat het moeilijk valt te combineren met het gezin, een betaalde baan, vrijwilligerswerk of hobby’s, laat staan een sociaal leven. Vooral waar de zorg ‘chronisch’ is, veel tijd vraagt of veel zorgen met zich meebrengt. Hierdoor kunnen klachten ontstaan: lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn. Of psychisch klachten zoals slecht slapen, veel piekeren, spanning, stress, angst, somberheid en gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid of schuldgevoel. Hoe vindt je nu als mantelzorger hier een balans in?

  Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert autismecursus Geef me de Vijf

  (15-11-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld, hét adres voor iedereen in Barneveld met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning, organiseert een vierdaagse cursus voor ouders van kinderen met een autistische beperking. De cursus wordt gegeven door de "Geef met de Vijf"-academie en leert ouders om (beter) af te stemmen op hun kind met autisme. Zij krijgen tijdens de cursus handvatten die ook bij iedere volgende ontwikkelingsfase van hun kind kunnen worden toegepast.

  Lees meer
 • Ophalen mantelzorgwaardering 2016

  (10-11-2016)

  De mantelzorgwaardering is een vergoeding in natura voor mantelzorgers en bestaat uit cadeaubonnen. Aanvragen van deze waardering voor dit jaar kon tot 1 oktober 2016. Vanaf maandag 14 november 2016 kunnen de aangevraagde bonnen bij Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Barneveld worden afgehaald. U vindt Welzijn Barneveld aan de Wilhelminastraat 12 in Barneveld. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Welzijn Barneveld. Zij verzorgen de mantelzorgwaardering.

 • Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels

  (10-11-2016)

  Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft zojuist voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. Deze maatregel wordt uit voorzorg genomen nadat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. Ook in Nederland zijn dode wilde watervogels aangetroffen die vermoedelijk hoogpathogene vogelgriep hebben. Op dit moment worden de dieren verder onderzocht.

  Lees meer
 • Isoleren: dak, vloer of gevel?

  (10-11-2016)

  Goede woningisolatie heeft veel voordelen: meer comfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar kun je het beste beginnen met het isoleren van het dak, de vloer of de gevel? Of alle drie tegelijk? Inwoners van Barneveld deden al persoonlijke ervaring op met de verschillende vormen van isolatie. Eén van hen deelt hier zijn verhaal.

  Lees meer
 • De Valleihopper: als ander openbaar vervoer niet mogelijk is

  (10-11-2016)

  De trein of de bus is voor heel veel mensen een onmisbaar vervoersmiddel. Maar, niet  iedereen kan er gebruik van maken. Misschien is er bij u helemaal geen station of bushalte in de buurt. Hebt u dan toch openbaar vervoer nodig, denkt u dan eens aan de Valleihopper. Of misschien bent u minder mobiel of afhankelijk van aangepast vervoer. Voor u kan de Valleihopper een comfortabele en veilige oplossing bieden, zodat u toch kunt reizen.

  Lees meer
 • Glas scheiden, heel makkelijk

  (10-11-2016)

  Kort geleden heeft wethouder Didi Dorrestijn-Taal in Voorthuizen speciale glastassen uitgedeeld aan de bezoekers van de AH supermarkt. Ook in Barneveld zijn bij de AH supermarkt tassen uitgedeeld. Glas scheiden wordt steeds makkelijker, kleine restjes mogen erin blijven zitten, het deksel mag op de glazen pot blijven zitten. Zo kunt u heel simpel het glas bewaren en naar de glasbak brengen. Nog even op een rij wat er allemaal in de glasbak mag.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (10-11-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg: Walhuisweg in Kootwijkerbroek, Vinkekampweg en Donkervoorterweg in Kootwijkerbroek.

  Lees meer
 • Debatteer mee over de democratie

  (10-11-2016)

  De gemeente Barneveld en de Bibliotheek Barneveld organiseren op dinsdag 15 november 2016 een debatavond over democratie. De avond wordt georganiseerd in het kader van de novembermaand ‘Nederland Leest’; de maand waarin iedereen wordt uitgenodigd het gesprek met elkaar aan te gaan. Een aantal gemeenteraadsleden gaat met elkaar en met belangstellenden in debat over het thema en over de drie boeken die tijdens ‘Nederland Leest’ centraal staan.

  Lees meer
 • Geen democratiedebat op 15 november in de Bibliotheek Barneveld

  (10-11-2016)

  De gemeente Barneveld en de Bibliotheek Barneveld hebben besloten - vanwege een gebrek aan aanmeldingen - om het democratiedebat op 15 november 2016, als onderdeel van de campagne 'Nederland Leest', te annuleren.

 • Veel belangstelling voor aanleg glasvezel in buitengebied van Barneveld

  (10-11-2016)

  CIF heeft meer tijd nodig voor nieuw ontwerp glasvezelnetwerk

  De belangstelling voor een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Regio FoodValley-gemeenten is groot. CIF – de organisatie die het glasvezelnetwerk aanlegt – heeft vanwege deze belangstelling meer tijd nodig om dit te organiseren en een ontwerp te maken voor het netwerk in het buitengebied. Het in kaart brengen van de belangstelling (de zogenoemde vraagbundeling) start daarom niet meer in 2016, maar in het nieuwe jaar.

  Lees meer
 • Regionale afspraken over perifere detailhandel

  (08-11-2016)

  Regiovoorstel: investeren en saneren

  Regio FoodValley heeft beleid opgesteld voor perifere detailhandel (zoals woonboulevards) en grootschalige detailhandelsvestigingen (zoals warenhuizen). Het regionaal opgestelde beleid is bedoeld om enerzijds kansen te benutten en anderzijds te saneren: dus per saldo geen nieuwe meters, maar investeren en saneren. De regio en de gemeenten hebben dit beleid vastgesteld om eigen binnensteden te beschermen en te versterken. Het wordt – met dit beleid – voor ondernemers, eigenaren, beleggers en ontwikkelaars duidelijk welke keuzes de regiogemeenten maken. Regio FoodValley stelt de gemeenteraden voor om dit beleid vast te stellen.

  Lees meer
 • Drukte bij aanvragen reisdocumenten verwacht in november en december 2016

  (03-11-2016)

  De gemeente Barneveld verwacht in de maanden november en december extra aanvragen voor reisdocumenten. Dat komt omdat het tot januari 2012 mogelijk was om kinderen bij te laten schrijven in het paspoort van (een van) de ouders. Nu hebben kinderen wél een eigen paspoort of identiteitskaart nodig en we verwachten dat veel ouders – vanwege het verstrijken van de geldigheid – de komende maanden voor hun kind(eren) een eigen reisdocument aanvragen. Kom daarom op tijd naar het gemeentehuis en houd rekening met extra wachttijd.

 • Groenstrook bij Wencopperweg wordt ontruimd

  (03-11-2016)

  De gemeente Barneveld start in januari 2017 met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Harselaartunnel. Langs de Wencopperweg worden tijdelijke parkeerhavens gerealiseerd voor de bewoners van de Stationsweg. Daarnaast wordt in deze groenstrook – die onder andere als een volkstuin in gebruik is – de tijdelijke overweg voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) gerealiseerd.

  Lees meer
 • Uitnodiging dag van de Mantelzorg - 10 november 2016

  (03-11-2016)

  Zorg kunt u op praktische of emotionele wijze delen met anderen in uw omgeving. Zo houdt u als mantelzorger de zorg langer vol. Op de Dag van de Mantelzorg geven we extra aandacht aan iedereen die zorgt voor een naaste en die waardering en steun hard nodig kan hebben. Welzijn Barneveld nodigt u, als mantelzorger, van harte uit om op 10 november 2016 aanwezig te zijn op de Dag van de Mantelzorg. Lees verder op de website van Welzijn Barneveld.

 • Sport- en spelmiddagen Barneveld, Voorthuizen en Terschuur

  (03-11-2016)

  De bekende sport- en spelinstuiven gaan onder een nieuwe naam verder: Sport- en spelmiddag. Vanaf november 2016 zijn we in Barneveld, Voorthuizen en Terschuur. Bekijk het rooster op de website van Be Active.

 • Zoekt u personeel?

  (03-11-2016)

  Doet u zaken in Barneveld of omgeving? Zoekt u personeel? De gemeente Barneveld heeft een aantal gemotiveerde werknemers om bij u aan de slag te gaan. Deze werkzoekenden hebben op dit moment een uitkering of tijdelijk werk, maar willen graag aan het werk in (tijdelijke) loondienst. Het gaat om gekwalificeerde kandidaten en ze zijn snel inzetbaar.

  Lees meer
 • Glas in 't bakkie-team op 4 november 2016 in Barneveld en Voorthuizen

  (02-11-2016)

  Wethouder Dorrestijn reikt glastassen uit

  Op vrijdag 4 november 2016 brengt het Glas in ’t bakkie-team een bezoek aan de AH-supermarkten in Barneveld en Voorthuizen. Het team brengt de inzameling en recycling van glas onder de aandacht. Wethouder Dorrestijn ondersteunt de campagne en reikt (in Voorthuizen) speciale glastassen uit.

  Lees meer
 • Gemeente en Bibliotheek Barneveld organiseren debatavond over democratie

  (01-11-2016)

  De gemeente Barneveld en de Bibliotheek Barneveld organiseren op dinsdag 15 november 2016 een debatavond over democratie. De avond wordt georganiseerd in het kader van de novembermaand ‘Nederland Leest’; de maand waarin iedereen wordt uitgenodigd het gesprek met elkaar aan te gaan. Een aantal gemeenteraadsleden gaat met elkaar en met belangstellenden in debat over het thema en over de drie boeken die tijdens ‘Nederland Leest’ centraal staan.

  Lees meer
 • Raadsleden Regio FoodValley on tour in Rhenen

  (31-10-2016)

  Zo’n 75 gemeenteraadsleden en bestuurders uit de acht Regio FoodValley gemeenten kwamen vrijdag 28 oktober samen in Rhenen. Tijdens hun jaarlijkse Regiotour waren ze op pad om meer te weten te komen over ‘Food & Industrie’. Nadat de raadsleden in Ouwehands dierenpark welkom werden geheten, nam de bedrijvenkring Rhenen de raadsleden mee op pad naar de bedrijven Pull, Meester Affineurs en De Werkbij.

  Lees meer
 • Controle leerplichtwet

  (28-10-2016)

  In Nederland geldt de Leerplichtwet. Kinderen tussen 5 en 18 jaar moeten verplicht naar school. Ouders of verzorgers zijn er voor verantwoordelijk dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven. Leerplicht Barneveld controleert in week 43 en 44 of bij alle leerplichtige kinderen dit het geval is. Als de inschrijving ontbreekt ontvangt u een brief met het verzoek om de informatie aan te leveren. Heeft u vragen? Neemt u dan op maandag 31 oktober tussen 08.30 en 12.30 uur contact op met dhr. R. Brandse, leerplichtambtenaar van de gemeente via 14 0342 (netnummer niet nodig).

 • Wegwerkzaamheden Welgelegenweg in Voorthuizen en Barnseweg in Barneveld

  (27-10-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Kunstestafette in Kunstkeet op Torenplein

  (27-10-2016)

  Kunstenaars actief tijdens Nationale Kunstweek 5-13 november 2016
  Een aantal kunstenaars uit Barneveld organiseert tijdens de Nationale Kunstweek, van 5 tot en met 13 november 2016, een kunstestafette. Zij nemen, om beurten, hun intrek in een mobiel atelier, de Kunstkeet, op het Torenplein en maken kunst rond het thema Vrijheid.

  Lees meer
 • Gelderse economie zit in de lift

  (27-10-2016)

  De Gelderse economie blijft groeien. Dat blijkt uit de Econometer van Provincie Gelderland. In het tweede kwartaal is de Gelderse economie met 2,7% gegroeid en ligt daarmee iets boven de landelijke groei van 2,3%. De werkloosheid is gedaald tot 5,7% en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde van 6,2%. Met Zeeland en Overijssel zijn de ondernemers in Gelderland het meest positief over de ontwikkeling van de economie.

  Lees meer
 • Barneveld opnieuw MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland

  (27-10-2016)

  Wethouder Gerard van den Hengel erg blij met ondernemerstevredenheid
  De gemeente Barneveld is door het midden- en kleinbedrijf opnieuw verkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Twee jaar geleden gebeurde dat ook al. Het midden- en kleinbedrijf vindt dat Barneveld van alle gemeenten in Gelderland het beste scoort op ondernemerstevredenheid, de communicatie met ondernemers en het ondernemersbeleid. Wethouder Gerard van den Hengel, in het college onder andere verantwoordelijk voor economische zaken, is erg blij met de uitslag van deze ondernemersverkiezing.

  Lees meer
 • Informatieavond duurzaam maken appartementencomplex

  (27-10-2016)

  Een appartementencomplex verduurzamen – hoe doe je dat?
  Veel VvE’s willen hun panden verduurzamen. Door betere isolatie, ventilatie, zuiniger verlichting of het zelf opwekken van energie kunnen eigenaren comfortabeler wonen en lagere maandlasten realiseren. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? En aan welke bedragen moet je daarbij denken? Hoe krijgt de VvE de financiering rond? Wie kan waarbij helpen? En hoe krijg je de ledenvergadering mee?

  Lees meer
 • Gladheidsbestrijding 2016 – 2017

  (27-10-2016)

  U kunt ons dit jaar ook weer volgen via https://twitter.com/GladheidBveld. Als u zich aangemeld heeft ontvangt u de meldingen over onze strooiacties. Voor meer informatie kunt u kijken op de gladheidspagina.

 • Barneveld draagt camerabewaking over aan KVO Barneveld-Voorthuizen

  (27-10-2016)

  De gemeente Barneveld heeft vandaag – 27 oktober 2016 – de camerabewaking in de centra van Barneveld en Voorthuizen overgedragen aan Keurmerk Veilig Ondernemen Barneveld-Voorthuizen. Deze overdracht betekent dat KVO Barneveld-Voorthuizen verantwoordelijk is voor het cameratoezicht en niet langer de gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Bezoek een duurzaam huis en laat u inspireren

  (27-10-2016)

  Uw huis isoleren of aan de slag met zonne-energie? Wilt u meer weten over installaties of duurzame materialen? Laat u inspireren op zaterdag 5 en 12 november 2016 door huiseigenaren die meedoen aan de Nationale Duurzame Huizen Route. U bent van harte welkom in één van de mooie duurzame huizen die onze gemeente en de rest van Nederland rijk is. Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl voor duurzame huizen bij u in de buurt. Het hele jaar door vindt u op de website goede duurzame voorbeelden. Bij veel woningen kunt u via het contactformulier vragen stellen aan huiseigenaren.

  Lees meer
 • Symposium signaleren niet pluis 17 november 2016

  (27-10-2016)

  Bericht Welzijn Barneveld - Elkaar in het oog houden, beseffen wanneer iemand hulp kan gebruiken is voor iedereen belangrijk. Maar waar moet u  dan op letten en wat doet u als u voelt dat het niet helemaal goed zit?

  Lees meer
 • Regio FoodValley vraagt ondernemers om lobby voor aanpak A1-A30 te steunen

  (27-10-2016)

  Campagne om minister Schultz te overtuigen van spoedige aanpak

  De gemeente Barneveld vraagt alle ondernemers in Barneveld en Regio FoodValley om de lobby voor de noodzakelijke aanpak van de aansluiting A1-A30 te steunen. Vandaag hebben ondernemers die bij elkaar waren tijdens de Ondernemersmanifestatie 2016 van Regio FoodValley in Barneveld hun steun laten blijken door een actiekaart te ondertekenen. Morgen ontvangen alle ondernemers in Barneveld ook zo’n kaart. De gemeente Barneveld wil alle steunbetuigingen aanbieden aan minister Schultz van Haegen.

  Lees meer
 • Programmabegroting 2017: Barneveld ligt op koers

  (25-10-2016)

  De begroting van de gemeente Barneveld voor het komende jaar is rond. Het college van B&W heeft de gemeenteraad een sluitende Programmabegroting 2017 gepresenteerd. "Barneveld ligt op koers", zegt financieel wethouder Gerard van den Hengel. "Een sluitende begroting, nieuwe investeringen in onze samenleving en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben."

  Lees meer
 • Woonvisie Barneveld 2017-2025 – Samen werken aan de kwaliteit van wonen

  (20-10-2016)

  De gemeente Barneveld blijft de komende jaren groeien. In de periode 2017-2025 is behoefte aan de bouw van 3500 nieuwe woningen. Dat staat in de ‘Woonvisie 2017-2021 (met een doorkijk tot 2025 en verder) Samen werken aan Wonen’. De gemeenteraad bespreekt de visie – die op een interactieve manier samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers tot stand is gekomen – op 27 oktober 2016. De gemeente Barneveld zet met deze visie in op het faciliteren van de groei van de bevolking, een passend en betaalbaar woningaanbod en verduurzaming van de woningvoorraad.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (20-10-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode aan de weg.

  Lees meer
 • Hersenletsel: informatie over de onzichtbare gevolgen

  (20-10-2016)

  Op woensdagavond 2 november 2016 worden mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van harte uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst. Het onderwerp van deze avond is 'de onzichtbare gevolgen' van een hersenletsel (bijv. door een hersenbloeding, herseninfarct, zuurstoftekort, ongeluk e.d.).

  Lees meer
 • Geen nieuwe rubberkorrels op kunstgrasvelden

  (19-10-2016)

  Pas op de plaats totdat nieuw onderzoek is afgerond

  De gemeente Barneveld maakt een pas op de plaats als het gaat om het aanbrengen van nieuw rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is met de sportverenigingen besproken. Zij onderschrijven het besluit.

  Lees meer
 • Snoeiwerkzaamheden Drostendijk op 18 en 19 oktober 2016

  (17-10-2016)

  De gemeente Barneveld treft op dinsdag 18 en woensdag 19 oktober 2016 verkeersmaatregelen in verband met snoeiwerkzaamheden aan de Drostendijk. Het werk wordt in twee fasen – op dinsdag 18 en woensdag 19 oktober – uitgevoerd.

  Lees meer
 • Metamorfose voor winkelstraat 't Dijkje in Barneveld

  (17-10-2016)

  Positieve reacties van bewoners en ondernemers

  De gemeente Barneveld is bezig met een plan om het Dijkje – de verbinding tussen de Nieuwstraat en de Jan van Schaffelaarstraat – een betere uitstraling te geven. Dat is nodig omdat het Dijkje door veel inwoners niet wordt gezien als winkelstraat, terwijl het wel een belangrijke functie in de winkelrouting heeft. Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte met verrassende elementen moet de aantrekkelijkheid van het Dijkje verhogen. Bewoners en ondernemers zijn positief over de plannen.

  Lees meer
 • Brand bij afvalverwerkingsbedrijf Vink

  (14-10-2016)

  Bij het afvalverwerkingsbedrijf Vink aan de Wencopperweg in Barneveld is - in een stapel snoeiafval - brand uitgebroken. De brand veroorzaakt veel rook die over het bedrijventerrein Harselaar in de richting van de aansluiting A1/A30 en Amersfoort trekt. De brandweer is druk doende met het bestrijden van de brand. Uit metingen is gebleken dat géén concentraties gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De rook - en de geur die daarmee gepaard gaat - kunnen de komende uren aanhouden. Meer informatie onder andere via het Twitteraccount van de Brandweer Gelderland-Midden (@brandweerGM).

 • Wh@tsUp?

  (13-10-2016)

  De meldlijn WhatsUp is gestart in de gemeente Barneveld. Via de meldlijn WhatsUp kunnen jongeren pesten en discriminatie melden en advies krijgen hoe ze hiermee om kunnen gaan.

  Lees meer
 • Proef specialistische ondersteuning kinder- en jeugdpsychiatrie van start

  (13-10-2016)

  Vier huisartsenpraktijken krijgen extra ondersteuning

  Het is niet makkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroeg te herkennen en te verwijzen. Toch is het belangrijk dat kinderen en jongeren snel de juiste hulp krijgen. De huisarts speelt hierin een belangrijke rol; de huisarts is toch vaak de eerste plek waar kinderen en jongeren zich met klachten of vragen melden.  Om de herkenning van deze klachten en de verwijzing naar hulp te versterken start de gemeente samen met vier huisartspraktijken en de Maatschap Psychotherapie Barneveld een proef met extra ondersteuning.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (13-10-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode aan de weg.

  Lees meer
 • Vijfde masterclass voor ZZP-ers over ‘Het merk Ik’

  (13-10-2016)

  Het Ondernemersloket van de gemeente Barneveld organiseert op maandag 24 oktober 2016 in het Recreatiegebied Zeumeren de vijfde masterclass voor zelfstandigen. Het thema is ‘Het merk Ik’.

  Lees meer
 • Barneveld start training met energieambassadeurs

  (13-10-2016)

  Wethouder Didi Dorrestijn heeft woensdagavond 12 oktober 2016 het startsein gegeven voor de training van de energieambassadeurs in de gemeente Barneveld. De energieambassadeurs gaan inwoners enthousiast maken om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.

  Lees meer
 • Nieuw fietssnelrouteplan spaart bomen langs Stationsweg

  (12-10-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een nieuw fietssnelrouteplan. Het plan spaart de bomen langs de Stationsweg. Eerder was het plan om 69 bomen te kappen, maar hier kwam veel verzet tegen. Het college heeft met Geldersch Landschap en Kasteelen gesproken over de mogelijkheid om een deel van de route áchter de bomenrij te realiseren waardoor alle bomen langs de Stationsweg kunnen blijven staan.

  Lees meer
 • Positieve reacties op ontwerp beekzone Eilanden-Oost

  (12-10-2016)

  De gemeente Barneveld heeft – in samenspraak met CV De Burgt en het Waterschap Vallei en Veluwe – een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de beekzone tussen de nieuwe wijk Eilanden-Oost en de bestaande wijk Zuid-II. Eén van de belangrijkste kenmerken van het ontwerp is dat de Barneveldse beek meanderend wordt aangelegd. Tijdens een inloopavond ontving de gemeente positieve reacties op het ontwerp.

  Lees meer
 • Veluwe genomineerd voor verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied’

  (11-10-2016)

  Jury kiest Veluwe uit 20 inzendingen voor publieksverkiezing
   
  De Veluwe is genomineerd voor de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Het natuurgebied is samen met 12 andere kandidaten voorgedragen door een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Vanaf vandaag kan het Nederlandse publiek via de verkiezingswebsite www.mooistenatuurgebied.nl/veluwe stemmen voor de Veluwe.

  Lees meer
 • Symposium signaleren niet pluis

  (11-10-2016)

  Elkaar in het oog houden, beseffen wanneer iemand hulp kan gebruiken is voor iedereen belangrijk. Maar waar moet u  dan op letten en wat doet u als u voelt dat het niet helemaal goed zit? We nodigen u uit om deel te nemen aan het symposium.

  Lees meer
 • Afsluiting Koperweg 11 tot en met 17 oktober 2016 in verband met snoeiwerkzaamheden

  (10-10-2016)

  Vanaf 11 oktober 2016 aanstaande voert de gemeente Barneveld snoeiwerkzaamheden uit aan de bomen langs de Koperweg. In verband daarmee wordt de Koperweg tijdelijke afgesloten voor doorgaand verkeer.

  Lees meer
 • Afsluiting Amersfoortsestraat 11 oktober 2016 in verband met aanleg rioolaansluiting

  (10-10-2016) Lees meer
 • Regio FoodValley gaat voor duurzaam beton

  (10-10-2016)

  Besparing staat gelijk aan energievoorziening voor 3000 huishoudens

  De acht Regio FoodValley-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen en het Netwerk Betonketen ondertekenden vandaag, 10 oktober 2016, het “Convenant Duurzaam Beton”. Met de uitvoering hiervan worden op een relatief eenvoudige manier CO2 en primaire grondstoffen (zand en grind) bespaard. De besparing staat gelijk aan de jaarlijkse energievoorziening voor zo’n 3000 huishoudens.

  Lees meer
 • Kom naar de Kleindierenmarkt

  (06-10-2016)

  De Stichting Kleindierenmarkt Barneveld organiseert iedere woensdag van 8.00 tot 12.00 uur een kleindierenmarkt in de Midden Nederland Hallen aan de Thorbeckelaan 123 in Barneveld.

  Lees meer
 • Kinderkookclub Villa 29 gaat weer van start

  (06-10-2016)

  Voor alle kinderen die willen leren koken: kom naar de kinderkookclub in Villa 29. In jongerencentrum Villa 29 wordt vanaf 24 oktober t/m 14 november van 16.00 tot 18.00 uur weer kinderkookclub gegeven. Meer over deze activiteit, de kosten en inschrijven kunt u via: www.barneveld.nl/beactive.

 • 15 oktober 2016 - Dag van de Grebbedijk: open dag van de dijk

  (06-10-2016)

  Kom zaterdag 15 oktober 2016 naar de Dag van de Grebbedijk. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn er activiteiten op én rond de dijk voor jong en oud. Het wordt een aantrekkelijk programma voor iedereen die meer wil weten over de Grebbedijk. Leer over de veiligheid van de dijk of ervaar de dijk vanaf de fiets, het water en via je zintuigen.

  Lees meer
 • Op zoek naar duurzame voorbeelden voor de Nationale Duurzame Huizen Route

  (05-10-2016)

  Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis, maar waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij. Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op 5 en 12 november delen huiseigenaren hun ervaringen met het duurzamer maken van hun woning. Een voorbeeld voor mensen die zelf aan de slag willen gaan met duurzaam bouwen en wonen. De gemeente Barneveld doet mee aan de Duurzame Huizen Route en wil inwoners aanmoedigen hun woning open te stellen.

  Lees meer
 • Staatssecretaris Van Rijn bezoekt Zorgboerderij 't Paradijs

  (04-10-2016)

  Op maandagmiddag 3 oktober 2016 bracht staatssecretaris Van Rijn een bezoek aan Zorgboerderij 't Paradijs van Caroline en IJsbrand Snoeij. Na een rondleiding over het bedrijf en ontmoetingen met enkele cliënten, volgde een gesprek over de veranderingen in de zorg en de gevolgen voor zorgboerderijen.

  Lees meer
 • Blauwalgen aangetroffen in de sloot rondom de Koewei op Landgoed Schaffelaar

  (04-10-2016)

  Vermijd contact met water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de sloot rondom de Koewei op het Landgoed Schaffelaar blauwalgen aangetroffen. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het gaat om een soort die giftig is. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is.

  Lees meer
 • Snoeiwerkzaamheden in verband met Essentaksterfte

  (04-10-2016)

  De gemeente snoeit de komende periode een aantal bomen in verband met de nieuwe schimmelinfectie die Essentaksterfte veroorzaakt. Tegen deze nieuwe schimmelinfectie bestaat nog geen behandeling.

  Lees meer
 • Huiseigenaren: Win een gratis warmtescan

  (29-09-2016)

  Dit najaar biedt de gemeente Barneveld vijf Barneveldse huiseigenaren een gratis warmtescan in hun woning aan. De warmtescan toont huiseigenaren welke isolerende maatregelen het meest zinvol zijn om energie te besparen en de energierekening omlaag te brengen.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Heetweg in Kootwijk

  (29-09-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  • Wat: Volledige afsfaltoverlaging
  • Waar: Tussen de N310 en komgrens Kootwijk
  • Wanneer: Maandag 3 tot en met vrijdag 14 oktober 2016
  • Verkeersmaatregel: Volledige rijbaanafsluiting
  • Omleiding: via N310 - N344 – N302
  Lees meer
 • Jeugdsozen Villa 29 en Trefpoint open

  (29-09-2016)

  De Jeugdsozen Villa 29 en Trefpoint zijn weer open. Lees verder wat er allemaal te doen is voor de verschillende leeftijdsgroepen.

  Lees meer
 • Verwendag voor jonge mantelzorgers

  (29-09-2016)

  We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk jonge mantelzorgers meedoen met deze activiteit. Even tijd voor jezelf, een leuke uitdaging aangaan en in contact komen met andere jonge mantelzorgers.

  Lees meer
 • Op de agenda van het CJG Barneveld…

  (29-09-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Hieronder een overzicht van de activiteiten voor de komende periode.

  Lees meer
 • Kennismakingsbijeenkomst Lijsterhof

  (29-09-2016)

  De 22 woningen voor statushouder aan de Lijsterhof zijn allemaal bewoond. Op dit moment wonen er 49 statushouders. Om nader kennis te maken met de buurt, organiseerden de gemeente Barneveld, Be Active, Wijkplatform Barneveld-Centrum, VluchtelingenWerk Barneveld en Woningstichting Barneveld bijna twee weken geleden een leuke kennismakingsbijeenkomst.

  Lees meer
 • Ouderavond over omgaan met sociale media en pubertijd

  (28-09-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert, samen met het Johannes Fontanus College (JFC), op maandag 10 oktober 2016 een ouderavond over het omgaan met sociale media in de pubertijd. De ouderavond is ook toegankelijk voor ouders die geen kinderen op het JFC hebben.

  Lees meer
 • Regio FoodValley ontwikkelt zich tot (inter)nationaal sterk samenwerkingsverband

  (28-09-2016)

  College van B&W positief over bereikte resultaten van Regio FoodValley

  Regio FoodValley heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk nationaal en internationaal samenwerkingsverband waarin ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid eensgezind optrekken. De ambitie is om met elkaar een economische topregio tot stand te brengen; de komende jaren wil Regio FoodValley uitgroeien tot hét agrofoodcentrum van Europa. Het college vindt de betrokkenheid van Barneveld bij Regio FoodValley van toegevoegde waarde. "Dat is goed voor onze inwoners, in het bijzonder voor onze ondernemers."

  Lees meer
 • Barneveld maakt inhaalslag voor betaalbare woningen

  (23-09-2016)

  Woonwijk in verschillende typen en prijsklassen aan Wikselaarseweg in Voorthuizen
  De gemeente Barneveld realiseert ten zuiden van de wijk Kromme Akker in Voorthuizen een nieuwe woonwijk van ongeveer 160 woningen in verschillende typen en prijsklassen. De woonwijk krijgt een substantieel aanbod van betaalbare woningen waardoor het voor meer mensen, in het bijzonder voor starters, mogelijk wordt gemaakt om in het dorp Voorthuizen te (blijven) wonen. Een extra plan dat geldt als inhaalslag voor onder andere het aanbod sociale huur- en goedkope koopwoningen.

  Lees meer
 • Barneveld doet mee aan de Week van de Veiligheid

  (23-09-2016)

  De gemeente Barneveld staat van maandag 10 oktober tot en met zaterdag 15 oktober 2016 in het teken van de Week van de Veiligheid. Tijdens deze week – waarin de gemeente Barneveld samenwerkt met politie, brandweer, wijkplatforms en scholen – worden verschillende activiteiten georganiseerd die met een veilige leefomgeving hebben te maken.

  Lees meer
 • Verhuizing Historische Verzameling Aan- en Afvoertroepen

  (22-09-2016)

  De Historische Verzameling van het voormalige Regiment Aan- en Afvoertroepen – 43 jaar geleden opgericht in Stroe – verhuist in 2017 van Stroe naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. De locatie in Stroe wordt in verband met de aanstaande verhuizing per 1 januari 2017 gesloten. Belangstellenden zijn tot en met 20 december 2016 alleen op dinsdag van 10.00 tot 13.30 uur welkom om in Stroe de collectie te komen bekijken. Na de verhuizing is de collectie in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg te bekijken.

  Historische Verzameling Aan- en Afvoertroepen
  Wolweg 138, Stroe

  Lees meer
 • Mogen we u iets vragen?

  (22-09-2016)

  Wordt u het liefst tegen inbrekers gewaarschuwd via Facebook? Weet u welke maatregelen u zelf kunt nemen om een inbraak te voorkomen? En weet u eigenlijk hoe u in contact kunt komen met uw wijkagent? 

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst N303 Rondweg Voorthuizen

  (22-09-2016)

  Het inpassingsplan voor de rondweg N303 in Voorthuizen is sinds 24 februari 2016 onherroepelijk. De periode van overleg en inspraak is voorbij: de plannen zijn definitief. De provincie Gelderland praat u graag bij over het ontwerp, de planning en de voorbereidende werkzaamheden die al op korte termijn zichtbaar van start gaan.

  Lees meer
 • Gebiedsgericht toezicht door Omgevingsdienst de Vallei

  (22-09-2016)

  Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) voert dit jaar gebiedsgericht toezicht uit op bedrijventerreinen in Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. Milieutoezichthouders controleren of de gegevens die bij de ODDV bekend zijn, kloppen met de bestaande situatie.

  Lees meer
 • Helikopters van defensie oefenen met tactisch laagvliegen

  (22-09-2016)

  In week 38 en 41 2016 oefent het ministerie van Defensie met tactisch laagvliegen met helikopters boven de Betuwe, het Maas-Waalgebied en de Veluwe. De helikoptertraining is om helikopterbemanningen op te leiden tot instructeur.

  Lees meer
 • Ontmoeten door Sport en Spel - Zuid III/Veller

  (22-09-2016)

  Tijdens Burendag is Sport en spel het thema in Zuid III / Veller. Op 24 september 2016 ontmoeten buren elkaar van 13.00 – 16.00 uur voor een sportieve, gezellige middag op het grasveld aan de Wildzoom.

  Lees meer
 • Bibliotheek Barneveld vraagt naar uw mening

  (22-09-2016)

  Naast een locatie waar mensen komen voor het lenen van een boek en het verkrijgen van informatie, is Bibliotheek Barneveld steeds meer een plek waar mensen elkaar  ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en ruimte vinden om te werken. Daarnaast zet Bibliotheek Barneveld actief in op het bevorderen van leesplezier en het ondersteunen bij (digi)taalontwikkeling.

  Lees meer
 • Werkzaamheden aan het spoor - september 2016

  (22-09-2016)

  Tot en met september 2016 voert ProRail een aantal technische maatregelen aan het spoor uit. Aanpassingen aan onder andere seinen, wissels en spoor zorgen dat de dienstregeling betrouwbaarder wordt. Komend weekend vindt er nog een aantal werkzaamheden plaats.

  Lees meer
 • Oplossingsgericht communiceren voor ouders van basisschoolleerlingen

  (21-09-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert in november 2016 weer een cursus Oplossingsgericht communiceren voor ouders van basisschoolleerlingen.

  Lees meer
 • Activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding (3 tot en met 8 oktober 2016)

  (19-09-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld besteedt van 3 tot en met 8 oktober 2016 aandacht aan de Week van de Opvoeding. Het thema van de week is Contact. In samenwerking met organisaties en instellingen worden verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen in Barneveld.

  Lees meer
 • Regiotaxi wordt Valleihopper

  (19-09-2016)

  Regio FoodValley is vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de regiotaxi in de gezamenlijke gemeenten. Het nieuwe vervoer gaat Valleihopper heten. De Valleihopper biedt klanten openbaar vervoer waar gewoon openbaar vervoer geen oplossing is.

  Lees meer
 • Even kennismaken… Wijkplatform Barneveld Zuid II

  (15-09-2016)

  Bewoners uit de wijk zijn welkom bij de vergaderingen van het wijkplatform: zie onze website zuid2.wijkplatformbarneveld.nl. Contact met het wijkplatform? Mail naar secretaris@zuid2.wijkplatformbarneveld.nl. Wie wij zijn en wat wij doen in het wijkplatform? Maak kennis met Carla van Eekelschot, Fred van Meerkerk, Peter van Eekelschot, Karin en Tom Werkhoven, Jan van Nifterik en Jelle van Beek.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Damweg, Zwartebroek

  (15-09-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode aan de weg. Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Damweg, Zwartebroek

  • Wat: Reconstructie en rioolvervanging
  • Waar: Tussen de Platanenstraat en de komgrens
  • Wanneer: Tot en met vrijdag 23 december 2016
  • Verkeersmaatregel: volledige rijbaanafsluiting
  • Omleiding: via Platanenstraat – Wielweg – Vossenweg – Blokhuizersteeg - Schoolstraat
  Lees meer
 • Welzijn Barneveld zoekt vrijwillige woonadviseurs

  (15-09-2016)

  De overheid stimuleert mensen langer in eigen huis te blijven wonen, maar senioren willen dat zelf ook graag. Om dit te realiseren kunnen aanpassingen in en rondom het huis noodzakelijk zijn. Veiligheid en comfort zijn belangrijke zaken. Het sleutelwoord hierbij is: preventie. Met een gezonde en bewuste levensstijl worden ongelukjes voorkomen. Een onafhankelijke woonadviseur kan een belangrijke bijdrage leveren door het geven van een advies op maat.

  Lees meer
 • Woonadviseurs op de seniorendag

  (15-09-2016)

  Op 7 oktober 2016 organiseert de bibliotheek Barneveld een seniorendag. Ook het team van Woon Bewust is aanwezig op de informatiemarkt om uw woonvragen te beantwoorden en tips te geven om uw wooncomfort nu en straks te vergroten. Bij de informatiestand kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend en gratis woonadvies voor uw woning. 

  Lees meer
 • Huurdersraadpleging over betaalbaarheid

  (15-09-2016)

  Huurdersvereniging Barneveld wil graag weten wat huurders van Woningstichting Barneveld vinden van de huur van de woning waar ze in wonen. Zijn ze tevreden hierover, is hij betaalbaar?

  Lees meer
 • Commissariaat voor de Media

  (15-09-2016)

  In 2012 heeft het Commissariaat voor de Media de Barneveldse Omroep Stichting Aktief (BOSA) voor 5 jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Barneveld. Deze periode eindigt op 14 januari 2017. Inmiddels heeft de BOSA aan het commissariaat laten weten dat zij opnieuw in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor een aansluitende periode van 5 jaar.

  Lees meer
 • Nieuwe subsidie voor woningisolatie eigen huis

  (15-09-2016)

  Vanaf 15 september 2016 kunt u een landelijke nieuwe subsidie aanvragen voor energiebesparing in uw eigen koopwoning. Wanneer u twee of meer omvangrijke maatregelen laat uitvoeren zoals isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur en hoogrendementsglas, kunt u ongeveer 20 procent van de kosten terugkrijgen van het Rijk. Voert u de twee maatregelen uit, dan kunt u ook subsidie krijgen voor de extra maatregelen die energie besparen. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een isolerende buitendeur of een douche met warmteterugwinning.

  Lees meer
 • Kom naar het Prinsjesdagontbijt op 21 september in het Schaffelaartheater

  (14-09-2016)

  Warme croissantjes… verse jus d’orange… aangenaam gezelschap in een prachtige ambiance… Het Prinsjesdagontbijt komt er weer aan. Wij nodigen u – mede namens Schuiteman Accountants & Adviseurs, Rabobank Gelderse Vallei, MKB Nederland-Midden en VNO-NCW Midden uit voor deze smakelijke en interessante ondernemersbijeenkomst in het Schaffelaartheater in Barneveld.

  Lees meer
 • Participatietraject voor alle nieuwkomers in Barneveld

  (14-09-2016)

  De gemeente Barneveld wil dat statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zo snel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. De gemeente zet in op het leren van onze taal, onze kernwaarden en het vinden van werk. Statushouders krijgen taalonderwijs en worden direct gescreend om een beeld te krijgen van diploma’s, werkervaring en taalvaardigheid. Barneveld sluit met alle nieuwkomers (dus ook de statushouders) een participatieverklaring; daarin staat wat van de nieuwkomers wordt verwacht en zij worden gewezen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van onze Nederlandse samenleving.

  Lees meer
 • Weekmarkt Voorthuizen op 17 september 2016 op het Smidsplein

  (08-09-2016)

  In verband met de Floralia wordt de wekelijkse warenmarkt in Voorthuizen op zaterdag 17 september 2016 verplaatst naar het Smidsplein.

 • Valleilijn: bussen i.p.v. treinen van 9 op 10 september 2016

  (08-09-2016)

  In verband met geplande werkzaamheden rijden er in de nacht van 9 op 10 september 2016 bussen in plaats van treinen tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.

  • De trein Amersfoort vertrek 0.11 uur naar Ede-Wageningen rijdt tot Barneveld Zuid; reizigers stappen daar over op de bus naar Ede-Wageningen.
  • De trein Ede-Wageningen vertrek 0.55 uur naar Amersfoort rijdt niet.

  Waar treinen vervallen, zet Connexxion bussen in. U moet rekening houden met een langere reistijd.

 • Teun van Roekel: Energievraagbaak voor Barneveld

  (08-09-2016)

  Sinds april 2016 bemant Teun van Roekel (40) het gemeentelijke energieloket. Inwoners van Barneveld die hun huis energiezuiniger willen maken of zelf duurzame energie willen gaan opwekken, kunnen bij Van Roekel terecht met hun vragen. Een kennismaking met een gedreven verbinder, die technische kennis combineert met belangstelling voor mensen.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (08-09-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg.

  Lees meer
 • Barneveld voor tweede maal genomineerd voor Sportgemeente van het Jaar

  (02-09-2016)

  De gemeente Barneveld is genomineerd voor de verkiezing Sportgemeente van het jaar 2016. Samen met drie andere gemeenten strijdt de gemeente voor deze eervolle titel. Ook in 2014 werd de gemeente Barneveld voor deze verkiezing genomineerd.

  Lees meer
 • Vergadering wijkplatform zuid 2 op 6 september 2016 gaat niet door

  (02-09-2016)

  Ingekomen bericht - Aankomende dinsdag 6 september 2016 gaat de vergadering van wijkplatform zuid 2 niet door (20.00 uur Goede Herderkerk). Heeft u, als wijkbewoner, toch punten om in te brengen? Mailt u deze dan aan secretaris@zuid2.wijkplatformbarneveld.nl

 • NIX zonder ID – Toon je ID als je alcohol of tabak koopt

  (01-09-2016)

  Actieweek van 8 tot en met 14 september 2016
  Jongeren die alcohol (of tabak) willen kopen, hebben nog lang niet altijd een ID bij de hand. Verstrekkers vragen er ook niet altijd naar. Daarom wordt van 8 tot en met 14 september 2016 de landelijke actieweek ‘NIX zonder ID’ georganiseerd. De gemeente Barneveld, onderdeel van het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley, besteedt deze en komende week aandacht aan het belang van het tonen van en vragen naar het ID-bewijs bij de aan- en verkoop van alcohol (en tabak).

  Lees meer
 • Welgelegenweg afgesloten op 5 september 2016

  (01-09-2016)

  Op maandag 5 september 2016 wordt de Welgelegenweg in Stroe afgesloten voor doorgaand verkeer. In verband met werkzaamheden aan de waterleiding is het nodig om de weg af te sluiten. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 16.00 uur. De woningen langs de Welgelegenweg blijven gewoon bereikbaar. Er wordt een omleiding ingesteld via de Lange Zuiderweg, Apeldoornsestraat en de Tolnegenweg (v.v.).

 • Wat zegt het plan nu echt? Praat mee over het CJG Barneveld!

  (01-09-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op dinsdagavond 20 september 2016 een participatieavond voor ouders, medewerkers van het CJG en raadsleden van de gemeente om mee te denken met en over het CJG Barneveld.

  Lees meer
 • Wethouder Van Daalen: "Bermbeton voor Barnseweg"

  (01-09-2016)

  De Barnseweg – het gedeelte buiten de bebouwde kom – wordt de komende periode voorzien van bermbeton. Dat heeft wethouder Van Daalen besloten na een gesprek tussen de gemeente Barneveld en de leverancier van de huidige gebonden halfverharding langs de Barnseweg. De kwaliteit van deze bermverharding laat de laatste tijd te wensen over. Ook na een herstelreparatie bleek er nog te veel steenslag los te blijven liggen.

  Lees meer
 • Aanpassing rekenmethode berekening eigen bijdrage Wmo ondersteuning

  (01-09-2016)

  De eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning gaat omlaag voor meer dan de helft van alle Barnevelders die van deze gemeentelijke ondersteuning gebruikmaken per 18 juli 2016 (periode 8 van het CAK). Het gaat hierbij om de groep die nu meer dan de minimale eigen bijdrage moet betalen.

  Lees meer
 • Werkzaamheden aan het spoor september 2016

  (01-09-2016)

  Ingekomen bericht - Van vrijdag 2 september 2016 23.59 uur tot en met maandag 5 september 2016 05.00 uur vinden er op de Valleilijn werkzaamheden aan het spoor plaats. Het gaat om laswerkzaamheden, afwerken spoorgrind en schouwpaden:

  • tussen de Handelsweg en de hermesweg nummer 20 in Barneveld; en
  • tussen station Barneveld Noord en de overweg Van Wijnbergenlaan in Barneveld
  Lees meer
 • Bijeenkomst voor mensen met hersenletsel (NAH) op 7 september 2016

  (01-09-2016)

  Op 7 september 2016 zijn mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten welkom voor een bijeenkomst over Bewegen en Sport. Op deze avond zal een deskundige van Siza op gebied van Bewegen en NAH u hierover meer vertellen. Ook kunt u uw vragen stellen of hierover met anderen van gedachten wisselen.

  Lees meer
 • Barneveld zoekt deelnemers voor 12e Barneveldse Geschiedenisquiz

  (01-09-2016)

  De gemeente Barneveld is op zoek naar deelnemers voor de 12e Barneveldse Geschiedenisquiz die op donderdag 13 oktober 2016 wordt georganiseerd in de raadszaal van het gemeentehuis. In totaal kunnen tien teams van drie geschiedenisliefhebbers deelnemen. Het evenement, dat ieder jaar in oktober plaatsvindt, wordt gehouden in het kader van de Maand van de Geschiedenis.

  Lees meer
 • Tweede succesvolle graanoogst in Esvelderbeekzone

  (31-08-2016)

  Voor de tweede keer is het biologisch geteelde graan in de Esvelderbeekzone geoogst. De graanteelt is een pilot. De gemeente Barneveld vatte samen met een lokale pluimveehouder en een lokale ondernemer het idee op om in de Esvelderbeekzone graan te telen om de grond op een goede manier te benutten, de voedselproductie in Regio FoodValley een zichtbare plek te geven, het landschap te verfraaien en de voedselketens te verkorten.

  Lees meer
 • Heel Nederland doet mee aan het grote nationale fietsonderzoek

  (31-08-2016)

  Fietstel-app meet persoonlijk fietsgedrag voor het verbeteren van landelijk fietsverkeer

  De Nationale Fiets Telweek organiseert in de derde week van september het grote nationale fietsonderzoek. Door middel van een innovatieve onderzoeksapp wordt het dagelijkse fietsgedrag van deelnemers één week lang in kaart gebracht. De vergaarde data wordt gebruikt door overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties om ons fietsnetwerk te verbeteren. Om goed zicht te hebben op de huidige uitdagingen in het fietsverkeer, roepen we zoveel mogelijk mensen op om mee te doen door vanaf vandaag de gratis app te downloaden. Op 19 september start de app automatisch met meten.

  Lees meer
 • College presenteert speerpunten voor internationaal economisch beleid

  (31-08-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft negen speerpunten gepresenteerd voor het internationaal economisch beleid. Het beleid draagt bij aan de toegang tot de internationale markt voor bedrijven en instellingen, het profileren en versterken van de regio en de gemeente Barneveld als een uitstekende vestigingslocatie voor het internationaal geörienteerde bedrijfsleven en zorgt dat nieuwe bedrijvigheid en kennisinstellingen (kunnen) worden aangetrokken.

  Lees meer
 • Barneveld draagt bij aan doorontwikkeling Poultry Expertise Centre

  (31-08-2016)

  De gemeente Barneveld wil bijdragen aan de doorontwikkeling van het Poultry Expertise Centre – hét kennis- en trainingscentrum voor de pluimveesector dat in Barneveld is gevestigd. Hiervoor is een bedrag nodig van € 100.000,-. Het college vraagt de gemeenteraad hiermee akkoord te gaan.

  Lees meer
 • Stallingsruimte voor brandweer bij Rozenstraat blijkt beste optie

  (31-08-2016)

  De realisering van een stallingsruimte voor de brandweer op de hoek van de Rozenstraat en de Tulpenstraat blijkt de beste optie te zijn. Dat schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. De raad wilde van het college weten waarom voor deze locatie was gekozen. Het college heeft in een uitgebreide memo aangegeven hoe tot deze locatie is gekomen en waarom andere locaties minder of niet geschikt zijn. Vanuit de locatie Rozenstraat kunnen in de toekomst zes keer meer vrijwilligers binnen drie minuten uitrukken. Dat verbetert de kwaliteit van de brandbestrijding.

  Lees meer
 • Waterschap treft blauwalg aan in Barneveld en Voorthuizen

  (30-08-2016)

  Vermijd contact met water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft in singels in de woonwijk De Vaarst (nabij de Wethouder Rebellaan) en in Voorthuizen (nabij het Zicht) blauwalgen aangetroffen. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het gaat om een soort die giftig is. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is.

  Lees meer
 • CDA draagt Didi Dorrestijn-Taal voor als nieuwe wethouder

  (26-08-2016)

  De CDA-fractie draagt Didi Dorrestijn-Taal uit Renswoude voor als nieuwe wethouder in de gemeente Barneveld. Zij volgt de in juni opgestapte Eppie Fokkema op in het college van B&W en neemt ook zijn portefeuille over.

  Lees meer
 • College kiest voor nieuwbouw sportzaal met dorpshuisfuncties in Garderen

  (25-08-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft haar voorkeur uitgesproken voor de bouw van een nieuwe sportzaal met dorpshuisfunctie aan de Koningsweg in Garderen. Met deze nieuwe accommodatie krijgen de inwoners uit Garderen een moderne en op de toekomstgerichte plek waarin ze elkaar kunnen ontmoeten en sportieve en sociale activiteiten kunnen ondernemen. Het is aan de gemeenteraad hierover een beslissing te nemen en een krediet beschikbaar te stellen. De behandeling wordt in september verwacht.

  Lees meer
 • Autisme-deskundige Colette de Bruin geeft lezing bij CJG Barneveld

  (25-08-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op maandag 26 september 2016 een informatieve lezing over het voorkomen van conflicten en over pesten. Spreker is Colette de Bruin, gedragsdeskundige autisme van de Geef me de 5-academie en auteur van boeken als ‘Geef me de 5’ en ‘Auti-communicatie’.

  Lees meer
 • Cursus voor (stief)ouders en verzorgers van samengestelde gezinnen

  (25-08-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert in september en oktober drie cursusavonden voor (stief)ouders en verzorgers van samengestelde gezinnen. De cursus ‘Samengesteld’ wordt gegeven in het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld aan de Bouwheerstraat 52.

  Lees meer
 • Vliegbasis Volkel herdenkt verongelukte Michael Donkervoort

  (25-08-2016)

  Op woensdag 31 augustus 2006 verongelukte kapitein-vlieger Michael ‘Sofac’ Donkervoort uit Barneveld met zijn F-16 boven Afghanistan. Op woensdag 31 augustus 2016 – tien jaar later – wordt hij herdacht op de gemeentelijke begraafplaats ‘De Plantage’ in Barneveld.

  Lees meer
 • Oplossingsgericht communiceren voor ouders van basisschoolleerlingen

  (25-08-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert in september en oktober 2016 een cursus Oplossingsgericht communiceren voor ouders van basisschoolleerlingen.

  Lees meer
 • Hitte in Nederland

  (24-08-2016)

  Veel mensen genieten van warm zomerweer, maar tijdens periodes van langdurige hitte kunnen ook gezondheidsklachten ontstaan.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden N301 (Nijkerk-Barneveld)

  (22-08-2016)

  De firma Bruil Infra start – in opdracht van de provincie Gelderland – op 22 augustus 2016 met wegwerkzaamheden aan de N301 tussen Barneveld (bij McDonalds/De Goudreinet) en Nijkerk. Dit is nodig omdat de weg toe is aan onderhoud. Na afronding van de werkzaamheden blijft de verkeerssituatie gelijk.

  Lees meer
 • Meld u aan voor de Mantelzorgwaardering 2016

  (19-08-2016)

  De mantelzorgwaardering is een vergoeding in natura voor mantelzorgers. Zo laten we zien dat we hun inzet waarderen. De mantelzorgwaardering 2016 bestaat uit een cadeaubon.

  Lees meer
 • Beroepschauffeur? Heeft u Code 95 al?

  (19-08-2016)

  Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, dat achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig. Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn Vakbekwaamheid.

  Lees meer
 • Verbetering van fietspad Houtbeekweg-Kootwijkerdijk

  (19-08-2016)

  Breder fietspad met een betonnen verharding – Meer fietscomfort

  De gemeente Barneveld en Staatsbosbeheer verbeteren de kwaliteit van het fietspad Houtbeekweg – Kootwijkerdijk, tussen de dorpen Stroe en Kootwijk. Het fietspad wordt verbreed en krijgt een betonnen verharding. Het gebruiksgemak van dit recreatieve fietspad wordt daardoor verbeterd. Op maandag 22 augustus 2016 starten de werkzaamheden.

  Lees meer
 • ‘Morgen ga ik met mijn administratie aan aan de slag… écht!’

  (19-08-2016)

  Kunt u ook 1001 redenen bedenken om niet nu maar morgen aan de slag te gaan met uw geldzaken?  Komt van uitstel vaak afstel? Laten we het dan samen oppakken.

  Gratis cursus Omgaan met Geld van de gemeente Barneveld

  In vier bijeenkomsten leert u besparen, omgaan met wisselende inkomsten en uitgaven en maakt  u een maand- en jaarbegroting. De budgetcursus is praktisch en direct toepasbaar. Een nieuwe financiële start begint vandaag!

  De eerste cursus start donderdagochtend 8 september 2016. De tweede cursus start dinsdagavond 18 oktober 2016.

  U kunt zich opgeven bij mevrouw T. Aantjes, t.aantjes@barneveld.nl of telefonisch via 14 0342.

 • Voordelig met Valleilijn naar Ballonfiësta en Heideweek

  (19-08-2016)

  Van 17 t/m 20 augustus is de Ballonfiësta in Barneveld en van 19  t/m 27 augustus de Heideweek in Ede. Naast de gezinsdagkaart, die voor de zomermaanden verkrijgbaar is (€ 10,-), introduceert Connexxion speciaal voor deze feesten een voordelige dagkaart voor één persoon. Voor € 6,- reist u dan een hele dag onbeperkt op de Valleilijn. De dagkaart is van 17 t/m 27 augustus 2016 verkrijgbaar als e-ticket via de website www.ervaarhetov.nl.

 • Voor het eerst vader en moeder... Kom naar de cursus van het CJG

  (17-08-2016)

  Als partners hun eerste kind krijgen, verandert er vaak nogal wat. Ineens hebben ze er een nieuwe rol bij: die van ‘ouder’. Wat betekent het om naast ‘partner’ ook ‘ouder’ te zijn? En wat betekent het om sámen ouder te zijn? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens een cursus van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld voor jonge/nieuwe ouders (ouders van een eerste kind). Doel ervan is om ‘positief ouderschap’ onder de aandacht te brengen.

  Lees meer
 • Website Woonwijk Holzenbosch

  (11-08-2016)

  De gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek hebben een website gemaakt voor de nieuwe woonwijk Holzenbosch. U vindt er niet alleen algemene informatie over Holzenbosch, maar ook een overzicht van de woningen die worden gerealiseerd. Het adres van de website is www.holzenbosch.nl.

  Lees meer
 • Onderzoek naar de ervaringen gemeentelijke Jeugdhulp van start

  (11-08-2016)

  Vanaf half augustus 2016 worden ouders en jeugdigen per brief uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar jeugdhulp in de gemeente Barneveld. Heeft uw kind jeugdhulp ontvangen? Dan horen we graag wat u hiervan vindt. Met de uitslag wil de gemeente de kwaliteit van de jeugdhulp mogelijk beter aan laten sluiten op de wensen en behoeften van ouders en jongeren in onze gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: I&O Research uit Enschede. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig, maar voor de kwaliteit van jeugdhulp erg belangrijk.

  Lees meer
 • Barneveld draagt bij aan Masterplan Campus Barneveld van Aeres Groep

  (10-08-2016)

  De gemeente Barneveld betaalt mee aan het opstellen van een plan voor de verdere ontwikkeling van de Campus Barneveld van de Aeres Groep. Het plan wordt gemaakt met het oog op de uitbreiding van onderwijsfaciliteiten, de uitbreiding van praktijk- en dierfaciliteiten, het onderzoek naar de mogelijkheden voor een bedrijfsverzamelgebouw op de campus, het ontwikkelen van studentenhuisvesting en de verkeers- en parkeersituatie op en rond de campus. Het opstellen van het Masterplan kost € 40.000,- waarvan de gemeente Barneveld € 15.000,- voor haar rekening neemt.

  Lees meer
 • Bijdrage voor Beeldenroute Garderen

  (09-08-2016)

  16 houten beelden van dieren

  De gemeente Barneveld draagt € 4.000,- bij aan het plan van de Garderense Ondernemersvereniging voor het plaatsen van 16 houten beelden van dieren in Garderen. Het is de bedoeling dat langs deze beelden een toeristische wandel- en fietsroute wordt ontwikkeld.

  Lees meer
 • Week van de Rechtspraak

  (09-08-2016)

  Twee thema’s voor publiek Gelderland: ‘Huurrecht’ en ‘Ondernemers en misdaad’

  Vanaf maandag 5 september is het weer zo ver: alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland vieren de Week van de Rechtspraak. Dit jaar staat de week in het teken van het thema ‘De rechter tussen staat en straat’. Door het hele land worden zogenoemde ‘publiekacademies’ georganiseerd waarmee de Rechtspraak laat zien hoe rechters tot beslissingen komen en hoe het recht werkt. In het Paleis van Justitie in Arnhem zijn op dinsdagavond 6 september 2 publieksacademies. Over Huurrecht en over Ondernemers en misdaad. Beiden beginnen om 18.30 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.weekvanderechtspraak.nl.

  Lees meer
 • Eénmalige bijdrage voor oprichten VVV-steunpunt in Barneveld

  (09-08-2016)

  Toeristisch informatiepunt in De Gewoonste Zaak van Ons Bedrijf

  De gemeente Barneveld draagt € 3.000,- bij in de oprichtingskosten van een VVV-informatiepunt in Barneveld. Dat heeft het college besloten. Het steunpunt is inmiddels gevestigd in De Gewoonste Zaak van Ons Bedrijf aan de Langstraat 95 in Barneveld.

  Lees meer
 • Masterclass voor ZZP-ers over financiering

  (08-08-2016)

  De gemeente Barneveld organiseert woensdag 31 augustus 2016 de vierde masterclass van een serie van zes voor zelfstandige ondernemers. Eind augustus staat het thema ‘Financiering voor zelfstandigen’ centraal.

  Lees meer
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld in werking getreden

  (04-08-2016)

  Op 25 juli 2016 heeft het college het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld vastgesteld. Met de vaststelling van dit besluit heeft het college ook de artikelen van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp die betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingetrokken.

  Lees meer
 • WhatsUp vanaf 1 oktober 2016 in Barneveld van start

  (28-07-2016)

  Jongeren die met pesten, uitsluiten en discriminatie te maken krijgen, weten niet altijd waar zij terecht kunnen met hun verhaal. Pesten gebeurt overal, op school, in je wijk of via social media. Als jongeren slachtoffer of getuige zijn van pesten, uitsluiten of discriminatie kunnen zij dit vanaf oktober melden via WhatsUp. De meldlijn WhatsUp is bedoeld om jongeren te helpen incidenten te melden en hulp te vragen om het incident bespreekbaar te maken. Dat heeft het college van B&W besloten.

  Lees meer
 • Denkt u met ons mee?

  (21-07-2016)

  De gemeente Barneveld is op zoek naar enkele inwoners die een keer met ons mee willen denken over een aantal onderdelen van de nieuwe website. Denkt u daarbij bijvoorbeeld  hoe gemeente en bewoners online met elkaar in gesprek kunnen gaan over plannen en ontwikkelingen in hun buurt of de wijze waarop parkeerinformatie het best voor u aangeboden kan worden.

  Wij willen een eerste bijeenkomst na de zomervakantie organiseren. We zijn hiervoor op zoek naar inwoners die niet voor hun werk bezig zijn met websites of digitale platformen. Heeft u interesse? Geef u dan op om mee te denken.  

 • Wegwerkzaamheden Harselaar Zuid naderen hun einde - Aantal wegen weer open

  (21-07-2016)

  Na maanden van hard werken door alle betrokken partijen, kunnen enkele (her)ontwikkelde wegen in Harselaar Zuid in Barneveld opengesteld worden voor het verkeer.

  Lees meer
 • Aanpassing rekenmethode berekening eigen bijdrage

  (21-07-2016)

  De eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning gaat omlaag voor meer dan de helft van alle Barnevelders die van deze gemeentelijke ondersteuning gebruikmaken per 18 juli 2016 (periode 8 van het CAK). Het gaat hierbij om de groep die nu meer dan de minimale eigen bijdrage moet betalen.

  Lees meer
 • Twee spooroverwegen afgesloten in het weekend van 23 juli 2016

  (21-07-2016)

  In de periode van juni t/m september 2016 gaat ProRail een aantal technische maatregelen nemen aan het spoor. Aanpassingen aan onder andere seinen, wissels en spoor zorgen dat de dienstregeling betrouwbaarder wordt.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn weekenden in juli 2016

  (21-07-2016)

  In verband met geplande werkzaamheden is de dienstregeling van de Valleilijn op diverse momenten in de maand juli aangepast. Waar treinen uitvallen zet Connexxion bussen in. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

  Weekend zaterdag 23 en zondag 24 juli en weekend zaterdag 30 en zondag 31 juli 2016

  • Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Ede-Wageningen v.v.

  Nachten van 27 op 28 juli, van 28 op 29 juli en van 29 op 30 juli 2016

  • Trein Amersfoort vertrek 0.11 uur rijdt niet tussen Barneveld Zuid en Ede-Wageningen.
  • Trein Ede-Wageningen vertrek 0.55 vervalt in zijn geheel.
 • Warenmarkt Voorthuizen 23 juli 2016 verplaatst naar het Smidsplein

  (21-07-2016)

  In verband met de kermis op het Bunckmanplein is de wekelijkse warenmarkt in Voorthuizen van zaterdag 23 juli 2016 verplaatst naar het Smidsplein.

  Het Smidsplein is daardoor afgesloten voor parkeren vanaf vrijdag 21.00 uur tot zaterdag 15.00 uur. Een wegsleepregeling is van kracht.

 • Een Buurtkamer voor Zuid III

  (21-07-2016)

  Na ondertekening van de stichtingsakte op woensdag 20 juli 2016 is de Stichting Buurtkamer Zuid III een feit. Het bestuur, dat bestaat uit zes bewoners uit de wijk Zuid III, kan nu aan het werk om de exploitatie rond te krijgen.

  Lees meer
 • Rotonde Thorbeckelaan Zuid feestelijk opgeleverd

  (15-07-2016)

  Op donderdag 15 juli 2016 heeft de gemeente Barneveld op feestelijke wijze stil gestaan bij de oplevering van de nieuwe rotonde Thorbeckelaan Zuid. In file reden enkele voertuigen van oldtimer tot vrachtwagen enkele rondjes op de rotonde. Wethouder van den Hengel richtte vanaf de brandweerauto het woord tot de aanwezigen.

  Lees meer
 • Plan van aanpak luchtkwaliteit regio FoodValley dit najaar gereed

  (15-07-2016)

  Gemeenten Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude willen samen met de veehouderijsector aan de slag om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanuit de gedeelde doelstelling om een emissiearme en duurzame veehouderijsector in deze regio te bereiken, worden concrete plannen gemaakt. Het is de ambitie dat het plan van aanpak luchtkwaliteit hiervoor dit najaar gereed is.

  Lees meer
 • Wilt u weten hoe u grip krijgt op uw geldzaken? Volg dan de budgetcursus

  (14-07-2016)

  Dit najaar starten weer nieuwe budgetcursussen. Aan het eind van de cursus heeft u aan de hand van uw maand- en jaarbegroting inzicht in uw geldzaken, kunt u omgaan met wisselende inkomsten en uitgaven, weet u hoe u grip op uw geld kunt krijgen én hoe u kunt besparen.

  Lees meer
 • Dienstenbon voor mantelzorgers

  (14-07-2016)

  Zorgt u langdurig voor uw partner, een familielid, vriend(in) of buur? Bent u dagelijks bezig met de zorg voor uw naaste? Dan is de dienstenbon voor mantelzorgers iets voor u.

  Lees meer
 • Werkzaamheden fietsparkeren in het centrum van Barneveld

  (14-07-2016)

  De komende weken worden diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de fietsvoorzieningen in het centrum. Het gaat om het uitbreiden van de fietsklemmen voor het fietsparkeren en het verwijderen van fietsnietjes.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Lange Zuiderweg en Polleveenseweg in Voorthuizen uitgesteld

  (14-07-2016)

  De geplande werkzaamheden (van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juli 2016) aan de Lange Zuiderweg en Polleveenseweg in Voorthuizen zijn uitgesteld door onvoorziene omstandigheden.

 • Burgernet in Barneveld: 6144 deelnemers

  (14-07-2016)

  In het 1e en 2e kwartaal werden in onze regio Gelderland Midden in  totaal 728 acties uitgevoerd. In totaal werden door de inzet van Burgernet 270.986 deelnemers bereikt. Gemiddeld werden 4.082 deelnemers bij een meldkameractie ingeschakeld. Van deze acties was 12% succesvol, 79% leverde een zacht succes op en slechts 9% had geen enkel resultaat. Er kwamen via de Burgernet telefoonlijn 0800-0011 in totaal 126 tips binnen, d.w.z. gemiddeld 1,4 per actie.

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld tekent convenant met CIF

  (13-07-2016)

  Wethouder Van den Hengel ondertekende vandaag het convenant waarin de gemeente Barneveld en het Communication Infrastructure Fund (CIF) afspraken maken over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De gemeente Barneveld is de eerste gemeente uit de regio FoodValley die het convenant heeft getekend.  CIF gaat glasvezel aanleggen als minimaal de helft van de inwoners van het buitengebied een glasvezelabonnement afneemt.

  Lees meer
 • Nieuwe blikvangers geplaatst

  (12-07-2016)

  Wethouder P.J.T. van Daalen heeft maandagmiddag 11 juli 2016 officieel de nieuwe blikvangers  gebruik genomen. Dit gebeurde bij de nieuw geplaatste blikvanger op de hoek Van Zuylen van Nieveltlaan en Barnseweg in Barneveld. Op de fiets testte hij uit hoe makkelijk het nu is om afval als blikjes, flesjes etc. in de nieuwe blikvanger te gooien.

  Lees meer
 • Brand Bellstraat Barneveld

  (10-07-2016)

  Zaterdag 09 juli 2016 is omstreeks 23.45 uur een brand gemeld aan de Bellstraat in Barneveld.  Het betreft een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer is bezig met de brandbestrijding. Rook levert geen gevaar op voor gezondheid, wel overlast. Advies: blijf uit de rook. Burgemeester Van Dijk heeft een bezoek ter plaatse gebracht.

  Update 03.45: Het sein brand meester is gegeven, de brandweer is nog geruime tijd bezig met nablussen.

 • Kamermeerderheid wil nader onderzoek naar aanpak aansluiting A1-A30

  (08-07-2016)

  Minister moet in overleg met gemeente, regio en provincie over maatregelen

  Een Kamermeerderheid wil dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu nader onderzoek doet naar de aanpak van de aansluiting A1-A30 bij Barneveld én over deze aanpak én de mogelijkheden om op kortere termijn maatregelen te nemen in gesprek gaat met de gemeente Barneveld, Regio FoodValley en de provincie Gelderland. Dat staat in een motie die gisteren, donderdag 7 juli 2016, werd aangenomen.

  Lees meer
 • Warenmarkt Voorthuizen op 9 en 23 juli 2016 op Smidsplein

  (07-07-2016)

  Vanwege een aantal evenementen op het Bunckmanplein vindt de wekelijkse warenmarkt in Voorthuizen op de zaterdagen 9 en 23 juli 2016 plaats op het Smidsplein. In verband hiermee is het Smidsplein afgesloten voor parkeren vanaf vrijdag 21.00 uur voorafgaand aan de dag van de markt tot zaterdag 15.00 uur.

  Een wegsleepregeling is van kracht.

 • Bewaakte fietsenstalling tijdens Oud Veluwse Markten

  (07-07-2016)

  De gemeente Barneveld verzorgt, in samenwerking met RuiterWerkt, tijdens de Oud Veluwse Markten op de donderdagen 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus 2016 een bewaakte fietsenstalling op de Kapteijnstraat (een gedeelte van het parkeerterrein in de nabijheid van De Hebberd wordt hiervoor ingericht). De (route naar de) bewaakte fietsenstalling wordt door middel van borden aangegeven. Medewerkers van RuiterWerkt bewaken voor € 0.50 uw fiets.

  Lees meer
 • Kleindierenmarkt naar de Midden Nederland Hallen

  (07-07-2016)

  Op woensdag 13 juli 2016 wordt voor de laatste keer de Kleindierenmarkt in de Columbizhal aan de Baron van Nagellstraat 158 gehouden. De gemeente Barneveld stopt – na vele tientallen jaren – met de organisatie van deze markt. Volgende week woensdag wordt daar, om 8.00 uur, kort bij stilgestaan door wethouder P.J.T. van Daalen.

  Vanaf woensdag 20 juli 2016 bent u voor de Kleindierenmarkt welkom in de Midden Nederland Hallen aan de Thorbeckelaan 123 in Barneveld.

  Lees meer
 • Twee spooroverwegen afgesloten in het weekend van 23 juli 2016

  (07-07-2016)

  In de periode van juni t/m september 2016 gaat ProRail een aantal technische maatregelen nemen aan het spoor. Aanpassingen aan onder andere seinen, wissels en spoor zorgen dat de dienstregeling betrouwbaarder wordt. De werkzaamheden leiden er toe dat op sommige momenten de treinen niet of minder rijden en er soms overwegen in uw buurt worden afgesloten.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld 11 tot en met 15 juli 2016

  (07-07-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Lees wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Zoekt u personeel?

  (07-07-2016)

  Doet u zaken in Barneveld of omgeving? Zoekt u personeel? De gemeente Barneveld heeft een aantal gemotiveerde werknemers om bij u aan de slag te gaan. Deze werkzoekenden hebben op dit moment een uitkering of tijdelijk werk, maar willen graag aan het werk in (tijdelijke) loondienst. Het gaat om gekwalificeerde kandidaten en ze zijn snel inzetbaar.

  Lees meer
 • Van Reenen verhuist naar bedrijventerrein Harselaar-Zuid

  (07-07-2016)

  Eén van de grootste verkooptransacties van Barneveld; Bedrijf verdubbelt in omvang

  De firma Van Reenen (Transport, Warehouse en Verhuizingen) bouwt een nieuw pand op het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid in Barneveld. Vandaag, 7 juli 2016, werd de koopovereenkomst voor de verkoop van 5 hectare grond getekend door de heren Hooijer, namens Van Reenen, en de wethouders De Kruijf en Van den Hengel namens de gemeente Barneveld. Het betreft één van de grootste verkooptransacties van de gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Regio FoodValley: ,,Onderzoek onderstreept onze aanpak luchtkwaliteit”

  (07-07-2016)

  Het Rijk heeft onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid. Hieruit blijkt dat sommige effecten negatief zijn voor de gezondheid en andere positief. Het onderzoek toont onder andere aan dat omwonenden van veehouderijen minder last hebben van astma en allergieën. Het laat ook zien dat de kans op een longontsteking of een longfunctieverandering groter is, ook al zijn de effecten minder groot dan wanneer iemand rookt en zijn te vergelijken met de situatie voor mensen die langs een snelweg wonen.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden 4 en 5 juli 2016 - Kapweg Kootwijkerbroek

  (01-07-2016)

  Maandag 4 en dinsdag 5 juli 2016 voert de gemeente Barneveld asfaltonderhoud uit aan de Kapweg in Kootwijkerbroek.           

  Locatie: Kapweg, Kootwijkerbroek
  Gedeelte: tussen Garderbroekerweg en Stroeërweg           
  Verkeersmaatregelen: volledige rijbaanafsluiting
  Omleiding: via Garderbroekerweg en N800

 • Barneveld start Internationale Schakelklas in De Valkhof

  (30-06-2016)

  De gemeente Barneveld start, met ingang van het schooljaar 2016-2017, met een eigen Internationale Schakelklas (ISK) voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in ons land wonen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om lessen in het gewone voortgezet onderwijs te volgen. Bij de vestiging van deze ISK werken de gemeente, onderwijsraden en schoolbesturen van het JFC, De Meerwaarde, de Donnerschool en de Prins Willem Alexanderschool nauw samen.

  Lees meer
 • Overeenstemming over herinrichting Sportpark Oosterbos

  (30-06-2016)

  De gemeente Barneveld, Mixed Hockey Club Barneveld (MHCB) en Korfbalvereniging ODIK hebben overeenstemming bereikt over de herinrichting van het Sportpark Oosterbos. Dat is nodig vanwege de verhuizing van de Koningin Julianaschool naar deze locatie en vervanging van velden. Daarnaast is er de wens voor een nieuw clubhuis met kleedruimten voor de MHCB én wordt rekening gehouden met een nieuwe (fiets)verbinding vanuit de toekomstige wijk Barneveld-Noord naar de bestaande wijk De Vaarst.

  Lees meer
 • Vrijwilligers gezocht voor Internationale Schakelklas Barneveld

  (30-06-2016)

  Nieuwe onderwijsvorm voor leerlingen die nog maar kort in Nederland wonen
  De gemeente Barneveld start, met ingang van het schooljaar 2016-2017, met een eigen Internationale Schakelklas (ISK) voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in ons land wonen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om lessen in het gewone voortgezet onderwijs te volgen. De ISK – waarbij het JFC, De Meerwaarde, het Van Lodenstein College, de Donner- en Prins Willem Alexanderschool zijn betrokken – wordt tijdelijk voor 1 jaar gevestigd in het schoolgebouw aan De Valkhof. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen de ISK tot een succes te maken.

  Lees meer
 • Enquête behoefte bedrijventerreinen in Voorthuizen en Kootwijkerbroek

  (30-06-2016)

  De gemeente Barneveld onderzoekt op dit moment de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in de dorpen Voorthuizen en Kootwijkerbroek. We doen dat omdat de provincie Gelderland, in samenspraak met Regio FoodValley, bezig is met het opstellen van een Regionale Planning Bedrijventerreinen.

  Lees meer
 • Website Harselaartunnel

  (30-06-2016)

  De gemeente Barneveld start in het vroege voorjaar van 2017 met de aanleg van de Harselaartunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. De tunnel vervangt de huidige spoorwegovergang in de Baron van Nagellstraat/Stationsweg. Dat zorgt voor meer veiligheid en een betere doorstroming van het verkeer. Met andere woorden: de Harselaartunnel zorgt voor een Beter Bereikbaar Barneveld.

  Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert vervolgcursus Geef me de 5

  (29-06-2016)

  Veel belangstelling voor cursus over omgaan met autisme

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert in het najaar van 2016 een vervolgcursus voor ouders van kinderen met een autistische beperking. De cursus wordt gegeven door de "Geef met de Vijf"-academie en leert ouders om (beter) af te stemmen op hun kind met autisme. Zij krijgen tijdens de cursus handvatten die ook bij iedere volgende ontwikkelingsfase van hun kind kunnen worden toegepast. De cursus wordt gegeven op 13 oktober, 3 november, 1 december 2016 en 19 januari 2017 van 9.30 tot 16.30 uur.

  Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert lezing over voorkomen van conflicten en pesten

  (29-06-2016)

  Colette de Bruin, gedragsdeskundige autisme, komt naar Barneveld

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op maandag 26 september 2016 een informatieve lezing over het voorkomen van conflicten en over pesten. Spreker is Colette de Bruin, gedragsdeskundige autisme van de Geef me de 5-academie en auteur van boeken als ‘Geef me de 5’ en ‘Auti-communicatie’.

  Lees meer
 • Actuele bestemmingsplannen voor noordwestelijk deel dorp Barneveld

  (27-06-2016)

  Nieuw bestemmingsplan houdt rekening met nieuwe Omgevingswet

  De gemeente Barneveld actualiseert verschillende bestemmingsplannen in het noordwestelijk deel van de kern Barneveld en legt het ontwerp van dit plan de komende twee weken ter inzage. De gemeente Barneveld heeft hierbij al rekening gehouden met de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 van kracht wordt en inwoners en ondernemers méér flexibiliteit biedt als het gaat om bouw- en andere ontwikkelingsplannen.

  Lees meer
 • Komende nachten ook nog verkeershinder A30 bij Thorbeckelaan

  (27-06-2016)

  De komende nachten (maandagnacht, dinsdagnacht en woensdagnacht, 27 t/m 29 juni 2016) vinden er ook nog werkzaamheden plaats aan het viaduct en de op- en afritten van de A30 bij de Thorbeckelaan.

  Lees meer
 • Actuele bestemmingsplannen voor noordwestelijk deel van dorp Barneveld

  (27-06-2016)

  Nieuw bestemmingsplan houdt rekening met nieuwe Omgevingswet
  De gemeente Barneveld actualiseert verschillende bestemmingsplannen in het noordwestelijk deel van de kern Barneveld en legt het ontwerp van dit plan de komende twee weken ter inzage. De gemeente Barneveld heeft hierbij al rekening gehouden met de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 van kracht wordt en inwoners en ondernemers méér flexibiliteit biedt als het gaat om bouw- en andere ontwikkelingsplannen.

  Lees meer
 • Verbetering van fietspad Houtbeekweg-Kootwijkerdijk

  (27-06-2016)

  Breder fietspad met een betonnen verharding – Meer fietscomfort
  De gemeente Barneveld en Staatsbosbeheer verbeteren de kwaliteit van het fietspad Houtbeekweg – Kootwijkerdijk, tussen de dorpen Stroe en Kootwijk. Het fietspad wordt verbreed en krijgt een betonnen verharding. Het gebruiksgemak van dit recreatieve fietspad wordt daardoor verbeterd.

  Lees meer
 • Nieuwe Nota Horecabeleid biedt (horeca)ondernemers meer mogelijkheden

  (27-06-2016)

  Nieuw beleid draagt bij aan verlevendiging van centra in Barneveld
  Het college van burgemeester en wethouders verruimt de mogelijkheden voor horecaondernemers in centra van de gemeente Barneveld. Dat staat in de nieuwe Nota Horecabeleid 2016-2020 waarmee het college vorige week instemde. De nota is ter kennisneming naar de gemeenteraad gestuurd.

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst Harselaartunnel

  (23-06-2016)

  De gemeente Barneveld organiseert op maandagavond 27 juni 2016 een inloopbijeenkomst voor belangstellenden over de bouw van de Harselaartunnel. Volgend jaar – rond deze tijd – is gestart met de bouw van de tunnel. De komende periode worden verdere voorbereidingen getroffen, waaronder het aanbesteden van de tunnelbouw.

  Lees meer
 • RespijtzorgMarkt - Welzijn Barneveld - 28 juni 2016

  (23-06-2016)

  “Wanneer je goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter voor de ander zorgen”. Welzijn Barneveld organiseert op 28 juni 2016 vanaf 15.00 uur een Respijtzorgmarkt in de Veluwehal (1e etage).

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn op 25 en 26 juni 2016

  (23-06-2016)

  In verband met geplande werkzaamheden rijden er op zaterdag 25 juni en op zondag 26 juni 2016 geen treinen tussen Amersfoort en Barneveld Noord v.v. Connexxion zet bussen in. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

 • Weekend van 25 juni 2016: Spoorafsluiting Stationsweg, Barneveld

  (23-06-2016)

  In de periode van juni t/m september dit jaar gaat ProRail een aantal technische maatregelen nemen aan het spoor. Aanpassingen aan onder andere seinen, wissels en spoor zorgen dat de dienstregeling betrouwbaarder wordt. De werkzaamheden leiden er toe dat op sommige momenten de treinen niet of minder rijden en er soms overwegen in uw buurt worden afgesloten. Houdt rekening met overlast en mogelijke omleidingen in uw omgeving. Verder kunt u in deze periode hinder ervaren van (nachtelijke) werkzaamheden. Over deze werkzaamheden en gevolgen voor u als omwonende wordt u tijdig geïnformeerd. Meer informatie vindt u ook op www.prorail.nl/maatregelenvalleilijn.

  Lees meer
 • Regio FoodValley en Barneveld willen MIRT-verkenning naar aansluiting A1-A30

  (22-06-2016)

  Vaste Kamercommissie Infrastructuur ontvangt petitie van overheid en ondernemers

  De aanpak van de aansluiting A1/A30 bij Barneveld is van belang voor de bereikbaarheid van Regio FoodValley en Barneveld én draagt bij aan een robuuste bereikbaarheid van Midden-Nederland. Dat zeiden vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en transportorganisaties bij het aanbieden van de petitie ‘Aanpak Aansluiting A1/A30’ aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu in de Tweede Kamer. De regio wil graag dat de aanpak A1/A30 op de MIRT-agenda wordt geplaatst – de lijst met grote infrastructurele aanpassingen. Dat is van groot belang voor een blijvend goede bereikbaarheid van Midden-Nederland.

  Lees meer
 • Voordelig reizen op de Valleilijn met het hele gezin

  (22-06-2016)

  In de maanden juli en augustus introduceert Connexxion de gezinskaart Valleilijn. Gezinnen (max. 2 personen van 12 jaar en ouder en max. 4 kinderen t/m 11 jaar) kunnen daarmee in deze maanden voor € 10 een hele dag onbeperkt reizen op de Valleilijn. Deze voordelige kaart is uitsluitend geldig op de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen, niet op andere treintrajecten en ook niet op de bus.

  Lees meer
 • Gemeente start zakgeldproject nu ook in Voorthuizen

  (21-06-2016)

  Na het succes in Barneveld, geeft de gemeente Barneveld nu ook een vervolg aan het zakgeldproject in Voorthuizen. Onder leiding van een jongerenwerker van Be Active kan de jeugd van 12 tot 16 jaar een zakcentje verdienen door Voorthuizen schoon te houden. De kinderen doen zo ervaring op met werken en geld verdienen. Het project loopt in de zomervakantie.

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld neemt elektrische dienst-deelauto in gebruik

  (20-06-2016)

  Wethouder Aart de Kruijf heeft maandag 20 juni 2016 de sleutels in ontvangst genomen van de nieuwe elektrische dienstauto. Tijdens kantooruren gebruiken gemeenteambtenaren de elektrische auto. In de avonduren kunnen inwoners de auto gebruiken die op het Raadhuisplein staat. Zo verduurzaamt de gemeente de werkkilometers en kunnen inwoners mee-delen in de auto.

  Lees meer
 • Afrondende werkzaamheden op bedrijventerrein Harselaar-West-West

  (17-06-2016)

  Op maandag 20 juni 2016 start de firma Bruil Infra met werkzaamheden die de aanleg van Harselaar-West-West verder afronden. Het gaat onder andere om het aanbrengen van twee lagen asfalt, het aan de binnenzijde van de Landweer aanbrengen van trottoirs, het openbreken en het bestraten van inritten van bedrijven en groenwerkzaamheden aan bermen, perken en sloten.

  Lees meer
 • Meer vestigingsmogelijkheden voor bedrijvenlocatie Columbiz Park

  (17-06-2016)

  College B&W presenteert nieuw bestemmingsplan

  Een nieuw bestemmingsplan voor Columbiz Park, met ruimere vestigingsmogelijkheden, moet leiden tot een vlottere ontwikkeling van deze bedrijvenlocatie. Dat verwacht het college dat heeft ingestemd met het vernieuwde bestemmingsplan. De gemeenteraad bespreekt het plan naar verwachting in zijn vergadering van 6 juli 2016.

  Lees meer
 • Gemeenteraad stemt unaniem in met Kadernota 2017-2020

  (16-06-2016)

  De gemeenteraad van Barneveld heeft op woensdag 15 juni 2016 de Kadernota 2017-2020 unaniem vastgesteld. In de kadernota staan de plannen voor de komende jaren.

  Lees meer
 • Vaste begeleiding voor een naaste met dementie nodig?

  (16-06-2016)

  Als u behoefte hebt aan een vaste begeleider voor mensen met dementie en naasten, dan kan casemanagement een oplossing voor u zijn. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes maken. In de gemeente Barneveld wordt deze begeleiding geboden door de samenwerkende organisaties: RST Zorg, Zorggroep Ena, Nebo Plus, Icare Veluwe zuid, HdS Zorg en Buurtzorg. Voor meer informatie en aanmelden belt u tijdens kantooruren met telefoonnummer 06-15654195.

 • Schouw hondenbeleid Wijkplatform Zuid III en Veller

  (16-06-2016)

  De gemeente Barneveld heeft een hondenbeleid voor de gebieden binnen de bebouwde kom. In dit beleid zijn afspraken en regels rondom voorkomen overlast van hondenpoep beschreven. Zoals het aanlijnen van de hond en het opruimen van hondenpoep. Maar ook over het gebruik en beheer van de Hondenuitrenplaatsen (HUP’s).

  Lees meer
 • Fiscale uitzondering voor Starterslening eindigt

  (16-06-2016)

  Passeer Starterslening uiterlijk op 31 december 2016

  Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing.

  Lees meer
 • Volg het Ondernemersloket Barneveld op Twitter

  (16-06-2016)

  Het Ondernemersloket Barneveld is nu (ook) actief op Twitter. Volg het Ondernemersloket Barneveld via het Twitteraccount @BedrijvigBveld. We informeren u door middel van dit Twitteraccount over allerhande onderwerpen die te maken hebben met ondernemen in Barneveld.

  Hebt u vragen over ondernemen in Barneveld? U kunt ons als volgt bereiken:

  Adres: Gemeentehuis Barneveld, Raadhuisplein 2
  Telefoon: (0342) 495888
  E-mailadres: ondernemersloket@barneveld.nl
  Website: www.barneveld.nl/ondernemersloket

 • Een petitie voor de Tweede Kamer over de aansluiting A1/A30

  (16-06-2016)

  Op dinsdag 21 juni 2016 biedt de gemeente Barneveld, samen met Regio FoodValley, de Barneveldse Industriële Kring (BIK), VNO-NCW Midden, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Verladersorganisatie EVO en de Federatie van Ondernemersvereniging Valleiregio (FOV), de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur & Milieu een petitie aan waarin we vragen om een spoedige aanpak van de aansluiting A1-A30. Want als we niets doen, staan we straks allemaal stil. En dat is niet goed voor Barneveld, dat is niet goed voor Regio FoodValley en niet goed voor onze ondernemers.

  Lees meer
 • Masterclass voor ZZP-ers over Netwerken

  (15-06-2016)

  De gemeente Barneveld organiseert op maandag 27 juni 2016 de derde (van in totaal zes) Masterclasses voor zelfstandigen. In deze masterclass staat ‘Netwerken’ centraal. Gastspreker is Ronald de Wilde van De Wilde Marketing & Communicatie. De Masterclass wordt gehouden in de kleine zaal van het Schaffelaartheater en begint om 19.30 uur.

  Lees meer
 • Raad van State stelt gemeente in het gelijk over Harselaar-Driehoek

  (15-06-2016)

  De Raad van State heeft, op een enkel detail na, het exploitatieplan Harselaar-Driehoek, dat een onderdeel is van het bestemmingsplan Harselaar-Driehoek, goedgekeurd. De gemeente Barneveld is daarmee in het gelijk gesteld in een procedure over het herziene exploitatieplan voor de ontwikkeling van Harselaar-Driehoek. De gemeente Barneveld is blij met deze uitspraak.

  Lees meer
 • Geluidsscherm A30/Scherpenzeelseweg staat!

  (13-06-2016)

  Het afgelopen weekend is het geluidsscherm op het viaduct A30/Scherpenzeelseweg geplaatst. Daarmee is de geluidswal langs het bedrijventerrein De Briellaerd en woonwijk De Burgt zo goed als klaar. De komende dagen wordt het werk verder afgerond.

  Lees meer
 • Werkzaamheden A1/Baron van Nagellstraat (Harselaar) bijna klaar

  (13-06-2016)

  Vanavond (13 juni 2016) en vannacht wordt het laatste asfalt op de kruising A1/Baron van Nagellstraat aangebracht. Het verkeer tussen de A1 en Barneveld en omgekeerd blijft mogelijk, maar de Mercuriusweg en de Baron van Nagellstraat van en naar Voorthuizen zijn tussen 20.00 uur en 6.00 uur afgesloten.

  Lees meer
 • Yad Vashem-onderscheiding voor Zwartebroekers

  (11-06-2016)

  Op donderdag 9 juni jongstleden heeft de ambassadeur van Israël, de heer Haim Divon, de zogenoemde Yad Vashem-onderscheidingen uitgereikt aan (nabestaanden van) inwoners van Nederland die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor Israëlische medeburgers. Onder hen ook de nabestaanden van Dirk en Willempje van Meerveld en Aart en Aaltje van Veen uit Zwartebroek.

  Lees meer
 • Onderzoek: “Railterminal Barneveld is maatschappelijk en economisch haalbaar”

  (10-06-2016)

  College van B&W wil plan van aanpak voor realisering goederenoverslag op Harselaar

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een plan van aanpak op te stellen voor de realisering van een Railterminal Barneveld. De afgelopen periode is een zogeheten maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitgevoerd en de uitkomsten daarvan zijn positief.

  Lees meer
 • Verkeer vanaf 13 juni 2016 over de rotonde Thorbeckelaan geleid

  (09-06-2016)

  De werkzaamheden aan de rotonde Thorbeckelaan Zuid, ter hoogte van de Midden Nederland Hallen en het hulpverleningscentrum, gaan komende maandag 13 juni 2016 een volgende fase in. Vanaf maandag 13 juni wordt het gemotoriseerd verkeer over de nieuwe rotonde geleid.

  Lees meer
 • Een bewaakte fietsenstalling in Barneveld? Geef uw mening!

  (09-06-2016)

  De gemeente Barneveld onderzoekt of er behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Barneveld. Op www.barneveld.nl/fietsenquete vindt u een korte enquête. Doet u mee? Geeft u uw mening? Er is ook ruimte om eigen wensen en ideeën met betrekking tot een bewaakte fietsenstalling kenbaar te maken. De enquête is in te vullen tot en met 1 juli 2016. Hartelijk dank voor uw deelname!

 • Al zonnepanelen, vloerisolatie of een warmtepomp in huis? Zet dan jouw energie in als energie-ambassadeur

  (09-06-2016)

  Energie is een belangrijke basis voor onze welvaart. We gebruiken het om ons huis te verwarmen, om bedrijven te kunnen laten ondernemen en ons te verplaatsen van A naar B. Maar de fossiele brandstoffen worden de komende decennia steeds schaarser en de uitstoot ervan veroorzaakt klimaatveranderingen. Als je wereldwijd kijkt, dan zien we ook dat de wereldbevolking groeit en dat we steeds meer energie en grondstoffen gebruiken. Dat gebeurt niet ‘morgen’; dat gebeurt nu al. De gemeente Barneveld wil daar zuinig mee omgaan en zet in op een duurzame toekomst met  energiebesparing en duurzaamheid.

  Lees meer
 • Even voorstellen… Wijkplatform De Burgt

  (09-06-2016)

  De gemeente Barneveld kent 18 wijkplatforms met enthousiaste en betrokken wijkbewoners die met elkaar én samen met gemeente, politie en Woningstichting Barneveld werken aan een fijne en veilige woon- en leefomgeving. Regelmatig stelt een wijkplatform zich voor. Ditmaal is dat Wijkplatform De Burgt.

  Lees meer
 • Tweede fase werkzaamheden geluidswal op viaduct A30/Scherpenzeelseweg - Toerit A30 in noordelijke richting afgesloten

  (09-06-2016)

  Op vrijdag 10 juni 2016 wordt gestart met de tweede fase van het aanbrengen van de geluidswal op het viaduct over de Scherpenzeelseweg. In verband met de werkzaamheden is de toerit naar de A30 in noordelijke richting (naar de aansluiting A1/A30) afgesloten.

  • De afsluiting geldt op vrijdag 10 juni 2016 van 21.00 uur tot en met maandag 13 juni om 05.00 uur.
  • Verkeer wordt omgeleid via de volgende toe- en afrit Barneveld-Noord/Harselaar.
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (09-06-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Gevarieerd aanbod van sporten tijdens de Sportmarkt op 11 juni 2016

  (09-06-2016)

  Tennis, paardrijden, fietscross, dansen, hengelsport, fitness, bridge, gym, taekwondo, golf, basketbal en hockey.

  Lees meer
 • Werk aan de Valleilijn - eerste werkzaamheden in week 25

  (09-06-2016)

  Dagelijks stappen ruim 4000 mensen in de trein van de Valleilijn om naar werk, school of studie te gaan, of een voor een familiebezoekje. Deze treinverbinding tussen Amersfoort en Ede-Wageningen vervult een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de regio, is een belangrijke verbinding met de Randstad én is een groot succes.

  Dit succes heeft ook een keerzijde. Te vaak moeten mensen staan in de spits of blijven er zelfs mensen achter op het station. Dat kan natuurlijk niet. Daarom gaat er de komende jaren veel veranderen op deze spoorlijn. Provincie Gelderland, spoorwegbeheerder ProRail en vervoerder Connexxion gaan met diverse maatregelen zorgen voor een betrouwbaardere en snellere treindienst, waarmee het reizen comfortabeler wordt.

  Lees meer
 • Wethouder E. (Eppie) Fokkema treedt af

  (07-06-2016)

  Wethouder E. (Eppie) Fokkema stopt – met ingang van vandaag – met zijn werkzaamheden. Hij heeft dit meegedeeld in een brief aan de gemeenteraad van Barneveld. De directe aanleiding is de informatievoorziening rondom het subsidievraagstuk van het Schaffelaartheater. De heer Fokkema was sinds 6 mei 2014 namens het CDA wethouder voor onder andere onderwijs, cultuur, sport, jeugd, energie en duurzaamheid.

  Lees meer
 • College wil onderzoek naar samenwerking met of overname van Schaffelaartheater

  (07-06-2016)

  Coulissen podiumexploitatie (Spant! in Bussum) toont belangstelling

  Het college van B&W van Barneveld stelt de gemeenteraad voor nader onderzoek te laten doen naar een samenwerking met en/of overname van de exploitatie van het Schaffelaartheater door Coulissen podiumexploitatie, bekend van onder andere ’t Spant! in Bussum en De Boerderij in Huizen. Het onderzoek moet uiterlijk in november 2016 gereed zijn waarna de gemeenteraad een besluit kan nemen over het beste toekomstperspectief van het Schaffelaartheater.

  Lees meer
 • Villa 29 open tijdens Ramadan

  (07-06-2016)

  Maandag 6 juni 2016 is de jaarlijkse vastenmaand Ramadan begonnen, een maand waarin de Islamitische gemeenschap tussen zonsopkomst en zonsondergang vast en er de tijd wordt genomen voor bezinning, reiniging en saamhorigheid. Na zonsondergang wordt de maaltijd gebruikt. Voor en na de maaltijd ontmoet men elkaar. Tijdens de Ramadan zijn jongeren welkom in jongerencentrum Villa 29 vanaf 23.00 uur.

  Lees meer
 • Kom lekker buitenspelen tijdens de buitenspeeldag op woensdag 8 juni

  (06-06-2016)

  Woensdag 8 juni is het weer buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Barneveld, Voorthuizen en De Glind organiseren wijkplatforms en buurtbewoners een leuke buitenspeelmiddag voor de kinderen, daarin ondersteund door Be Active. Het programma is per locatie verschillend. Op www.buitenspeeldag.nl zien inwoners waar en wat er georganiseerd wordt.

  Lees meer
 • #Durftedoen in de Jongerenraad: werving gestart

  (06-06-2016)

  De gemeente is gestart met het werven van jongeren voor de Jongerenraad. Alle jongeren uit de gemeente Barneveld tussen de 15 en 23 jaar worden uitgenodigd deel te nemen. De Jongerenraad gaat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente. De Jongerenraad behartigt zo de belangen van jongeren in de gemeente.

  Lees meer
 • Omwisselen trekkercertificaat kan nog tot 1 juli 2016

  (06-06-2016)

  Inwoners met een trekkercertificaat die op 1 juli 2015 nog geen B-rijbewijs (auto) hadden, moeten vóór 1 juli 2016 hun trekkercertificaat laten omwisselen voor een T-rijbewijs (trekker).

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn 7 en 8 juni 2016

  (03-06-2016)

  Persbericht Connexxion In verband met geplande werkzaamheden rijden er in de nacht van 7 op 8 juni 2016 bussen in plaats van treinen tussen Amersfoort en Ede-Wageningen v.v.

  Lees meer
 • FoodValley brengt zelfrijdend voertuig naar PROVADA

  (02-06-2016)

  Proef WEpods van grote betekenis voor Smart Cities

  Regio FoodValley presenteert zich tijdens de Provada 2016 met een nieuw vervoersconcept: WE-pods, zelfrijdend vervoer. Geen chauffeur, geen stuur en rijdend tussen het normale verkeer op de openbare weg. De provincie Gelderland is initiatiefnemer van dit project. Het sluit aan op de ambitie van de provincie voor nieuwe, flexibele, duurzame en sociale mobiliteit. FoodValley is de proeftuin. De verwachting is dat we als samenleving de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met autonome vervoerssytemen, waarbij de computer de taak overneemt van een chauffeur.

  Lees meer
 • Bied uw afvalcontainer of zak alleen aan op de inzameldag

  (02-06-2016)

  De gemeente Barneveld krijgt regelmatig opmerkingen over containers die te lang langs de weg staan, soms wel een week lang. Dit staat slordig en bewoners storen zich hieraan.

  Lees meer
 • Help kanker bestrijden vanuit uw tuin door het inleveren van taxussnoeisel

  (02-06-2016)

  De gemeente Barneveld doet dit jaar voor het eerst mee met de actie van Vergroot de hoop. Vergroot de hoop steunt de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel in te zamelen. Alleen in de snoeiperiode van 15 juni tot 31 augustus is de basis grondstof voor chemotherapie aanwezig in de Taxus. Op de milieustraat staan tijdens de snoeiperiode speciale bakken voor dit Taxus snoeisel. Op de website www.vergrootdehoop.nl is alle informatie te vinden van de actie.

  Lees meer
 • Wethouder Van Daalen reikt verkeersdiploma’s uit

  (02-06-2016)

  Op maandag 30 mei 2016 ontvingen de leerlingen van groep 7 van de Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek het verkeersdiploma uit handen van wethouder P.J.T. van Daalen. Alle leerlingen haalden de afgelopen periode hun theoretisch én praktisch verkeersexamen dat op 23 mei – in de regen – werd afgelegd.

  Lees meer
 • Gevarieerd aanbod van sporten tijdens de Sportmarkt

  (02-06-2016)

  Kennismaken met verschillende sporten? Dat kan allemaal op de Sportmarkt van zaterdag 11 juni 2016. In het centrum van Barneveld staan ’s middags twintig sportverenigingen klaar om inwoners van allerlei informatie te voorzien en demonstraties te geven.

  Lees meer
 • Regionaal duurzaamheidsevent op 9 juni 2016

  (02-06-2016)

  Op 9 juni 2016 organiseert Duurzaam Barneveld het regionale duurzaamheidsevent. Het programma staat volledig in het teken van de uitdagingen waar de hele voedselketen voor staat: hoe zeker is uw voedsel?  Meer informatie over het event vindt u op de website van Samen Duurzaam.

 • College bezorgd over extra transporten gevaarlijke stoffen

  (28-05-2016)


  Het college van B&W van Barneveld heeft met verbazing en bezorgdheid kennisgenomen van het bericht dat het aantal treintransporten met gevaarlijke stoffen – met name brandbare gassen en vloeistoffen – op het tracé Amersfoort-Apeldoorn het maximum toegestane aantal fors lijkt te overschrijden.

  Lees meer
 • College van B&W presenteert Kadernota 2017-2020

  (27-05-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld heeft ingestemd met de Kadernota 2017-2020. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn onder andere de doorgaande decentralisaties, het vestigingsklimaat, de bereikbaarheid van Barneveld, passend en duurzaam wonen en innovatie en functieverandering in het buitengebied. De gemeenteraad bespreekt de Kadernota 2017-2020 op woensdag 15 juni 2016.

  Lees meer
 • Wijziging Burgernetnummer

  (26-05-2016)

  Vanaf heden zal Burgernet uitbellen met het nummer 0800-0011: hetzelfde telefoonnummer dat een deelnemer kan bellen om informatie door te geven over een Burgernetactie.

  Lees meer
 • Nieuwe straatnamen in de gemeente Barneveld

  (26-05-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs nieuwe straatnamen vastgesteld: Beekweide en Hoevedorp.

  Lees meer
 • Milieustraat Otelaar op vrijdag 27 mei 2016 vanaf 12.00 uur gesloten

  (26-05-2016)

  Op vrijdag 27 mei 2016 is Milieustraat Otelaar vanaf 12.00 uur gesloten. Op zaterdag 28 mei 2016 bent u tussen 09.00 en 12.00 weer van harte welkom.

 • Nachtelijke afsluitingen toe- en afritten A1/Baron van Nagellstraat

  (26-05-2016)

  Komende week zijn de toe- en afritten A1 (afrit 16 - Voorthuizen) tijdens diverse nachtelijke werkzaamheden (22.00-05.00 uur) afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de afritten 15 (Barneveld) of 17 (Stroe). Voor actuele informatie kunt u ook kijken op de BouwApp ('Aansluiting A1 Harselaar').

 • Voorkeur voor een vitaal dorpshuis in Voorthuizen

  (26-05-2016)

  Dorpshuis ’t Trefpunt in Voorthuizen moet vooral een vitaal dorpshuis worden voor gebruikers met toekomstperspectief. Het college van burgemeester en wethouders en de Commissie Dorpshuis ‘t Trefpunt vinden dat dit de voorkeur heeft.

  Lees meer
 • Wethouder De Kruijf geeft startsein voor bloemrijke akkerranden

  (25-05-2016)

  Wethouder A. de Kruijf heeft het startsein gegeven voor het project Bloemrijke Akkerranden van het Ontwikkelingsfonds Platteland. Het project is bedoeld om grondeigenaren randen van hun akkers beschikbaar te laten stellen voor het inzaaien van bloemenmengsels. De gemeente heeft, naast de provincie Gelderland, aanvullend budget beschikbaar gesteld voor circa 5 ha akkerranden per jaar. Hiermee worden ongeveer 8,5 kilometer bloemrijke akkeranden ingezaaid.

  Lees meer
 • Gezocht: Energie(ke) ambassadeurs

  (25-05-2016)

  Barneveld werkt hard aan een duurzame toekomst. We streven naar een lager energieverbruik en meer duurzame energieopwekking in de gemeente. Het is onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. We zetten daarom actief in op schone en betaalbare energie. We willen dit graag samen met de inwoners doen: hun energie maakt daarin het verschil. Daarom is de gemeente Barneveld op zoek naar energie-ambassadeurs.

  Lees meer
 • Groen licht voor de bouw van Holzenbosch in Voorthuizen

  (25-05-2016)

  Beroep van omwonenden ongegrond verklaard

  De bouw van de nieuwe woonwijk Holzenbosch in Voorthuizen kan van start. Woensdag 25 mei 2016 wees de Raad van State het beroep van twee omwonenden af. Het bestemmingsplan, dat de realisering van de woonwijk mogelijk maakt, is nu onherroepelijk. De gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld en Bouw- en Aannemingsmaatschappij Schoonderbeek – die de wijk ontwikkelen – zijn verheugd over de uitspraak van de Raad van State.

  Lees meer
 • De jeugd-hardlooptrainingen voor Voorthuizen Loopt! starten weer in Voorthuizen

  (24-05-2016)

  Speciaal voor het hardloopevenement Voorthuizen loopt! starten binnenkort weer de hardlooptrainingen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Met vier trainingen krijgen de kinderen de nodige loopmeters in hun benen en doen ze leuke spelen. Ouders moeten hun kinderen aanmelden voor de gratis trainingen. Voorthuizen Loopt! is dit jaar op 9 juli 2016.

  Lees meer
 • Afsluiting van de Wencopperweg vanwege aansluiting Harselaar-Zuid

  (24-05-2016)

  Op maandag 30 mei 2016 start de gemeente Barneveld met wegwerkzaamheden aan de Wencopperweg. De wegwerkzaamheden zijn nodig in verband met de aanleg van de noord-zuid-verbinding van het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden

  (19-05-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg.

  Lees meer
 • Suikerfeest 2016 en verlof

  (19-05-2016)

  Het eerstvolgende Suikerfeest valt op dinsdag 5 juli 2016 (Turkse) of woensdag 6 juli 2016 (Marokkaanse). Dit is in de laatste week voor de zomervakantie. Mogelijk dat u als ouder/verzorger een verlofaanvraag wil indienen, bijvoorbeeld om het Suikerfeest in het vaderland te vieren. De leerplichtambtenaren van de gemeente Barneveld melden hierover het volgende:

  Lees meer
 • Regiotaxi wordt Valleihopper

  (19-05-2016)

  Regio FoodValley is vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de regiotaxi in de gezamenlijke gemeenten. De gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat de nieuwe regiotaxi Valleihopper gaat heten. De Valleihopper biedt  klanten vervoer waar het gewone openbaar vervoer geen uitkomst biedt.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Leerlingenvervoer 2016/2017

  (19-05-2016)

  De nieuwsbrief leerlingenvervoer schooljaar 2016/2017 is weer beschikbaar. Inmiddels hebben de ouders/verzorgers van leerlingen die het afgelopen schooljaar van het leerlingenvervoer gebruik hebben gemaakt, de nieuwsbrief ontvangen. U kunt de nieuwsbrief leerlingenvervoer ook downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. C.L. Uleman-Lekatompessy T 14 0342.

 • Extra maatregelen voor betere verkeersafwikkeling rond Harselaar

  (18-05-2016)

  De gemeente Barneveld werkt op vier belangrijke locaties aan de weg. En dat zorgt – helaas – voor extra overlast voor het auto- en vrachtverkeer. Op dit moment is de meeste overlast aanwezig bij de werkzaamheden bij de aansluiting A1/Baron van Nagellstraat. De gemeente Barneveld treft extra maatregelen zoals de inzet van verkeersregelaars om het verkeer beter door te laten stromen.

  Lees meer
 • Volop sportplezier voor mensen met een beperking in Barneveld

  (13-05-2016)

  In de maanden mei en juni zijn er leuke sportactiviteiten voor mensen met een beperking in de regio FoodValley: er is een sportmiddag en er zijn clinics voor voetbal en basketbal. Be Active van de gemeente Barneveld organiseert de activiteiten samen met de lokale sportverenigingen en Stichting G Sport Barneveld. Dit gebeurt binnen het regionale samenwerkingsverband Aangepast Sportief.

  Lees meer
 • Samenwerken aan een schone Bloemenbuurt

  (12-05-2016)

  Samenwerken aan een schone buurt. Dat gebeurt op zaterdag 14 mei 2016 in de Bloemenbuurt in Barneveld. Bewoners (jong en oud!) gaan met vuilniszak en prikker aan de slag om samen de buurt op te schonen. Deze lokale opschoondag in de Bloemenbuurt is georganiseerd met de Moskee An-Noer (Marokkaanse vereniging) en Ontmoetingscentrum Bronveld in samenwerking met Be Active.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Aansluiting Harselaar-A1

  (12-05-2016)

  Ter hoogte van de op- en afrit A1 Voorthuizen en de aansluiting van de Mercuriusweg op de Baron van Nagellstraat is Aannemingsmaatschappij Van Gelder volop in uitvoering met de reconstructie van de kruising. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Werkzaamheden rotonde Thorbeckelaan

  (12-05-2016)

  Op vrijdag 13 mei 2016 wordt de verkeerssituatie aan de rotonde Thorbeckelaan gewijzigd. Al enkele weken wordt volop gewerkt aan de aanpassing van de rotonde naar een turborotonde. Het verkeer wordt vanaf vrijdag 13 mei 2016 over een bypass langs de rotonde geleid. Daarmee is de bereikbaarheid en doorstroming gegarandeerd. Echter, enige hinder voor de verkeersdeelnemers is niet uit te sluiten. Het is handig om rekening te houden met enkele minuten extra reistijd.

  Lees meer
 • Vierdaagse cursus over omgaan met autisme

  (12-05-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld, hét adres voor iedereen in Barneveld met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning, organiseert een vierdaagse cursus voor ouders van kinderen met een autistische beperking. De cursus wordt gegeven door de “Geef met de Vijf”-academie en leert ouders om (beter) af te stemmen op hun kind met autisme. Zij krijgen tijdens de cursus handvatten die ook bij iedere volgende ontwikkelingsfase van hun kind kunnen worden toegepast. De cursus wordt gegeven op 1, 14 en 21 juni en op 13 september van 9.30 tot 16.30 uur.

  Lees meer
 • Burgernet Gelderland actief op Facebook

  (12-05-2016)

  De laatste jaren speelt sociale media een steeds grotere rol als communicatiemiddel. Dit is ook van toepassing op Burgernet: Burgernetberichten worden inmiddels via meer communicatiekanalen verspreid dan telefoon, sms of e-mail. Zo worden berichten van Burgernet gedeeld via de Burgernetapp en op sociale media. Sinds kort is Burgernet Gelderland actief op Facebook. Via deze Facebookpagina, beheert door Bureau Burgernet van de politie Oost-Nederland, wordt u op de hoogte gehouden van getuigenoproepen en informatie over Burgernetacties uit de provincie Gelderland.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Leemweg op 18 mei 2016

  (11-05-2016)

  Op woensdag 18 mei 2016 vervangt de gemeente Barneveld een duiker in de Leemweg. In verband daarmee is de Leemweg afgesloten voor doorgaand verkeer. De aan de Leemweg gelegen woningen blijven bereikbaar.

 • Antennesystemen worden vervangen

  (09-05-2016)

  Op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 mei 2016 worden de antennes voor de beveiligingscamera’s vervangen. Deze antennes staan op verschillende (hoge) panden in het centrum van Barneveld en zenden de beelden door naar Harselaar. De firma DIT uit Schiphol-Rijk vervangt de antennes. Vanaf woensdag 11 mei gebeurt dat in het dorp Barneveld, vanaf 13 mei op het bedrijventerrein Harselaar. Na het Pinksterweekend volgen het bedrijventerrein De Briellaerd en het dorp Voorthuizen.

 • Onderzoek naar de ervaringen gemeentelijke jeugdhulp van start

  (09-05-2016)

  Vanaf half mei worden ouders en jeugdigen die jeugdhulp (hebben) ontvangen, per brief uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar jeugdhulp in gemeente Barneveld. Met de uitslag wil de gemeente de kwaliteit van de jeugdhulp mogelijk beter aan laten sluiten op de wensen en behoeften van ouders en jongeren in onze gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau; I&O Research uit Enschede. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig, maar voor de kwaliteit van jeugdhulp erg belangrijk.

  Lees meer
 • Wijzigingen openingstijden en inzameldata rondom feestdagen

  (06-05-2016)

  Bekijk de gewijzigde openingstijden en gewijzigde inzameldata rondom de feestdagen.

  Lees meer
 • Herdenkingen 4 mei in Barneveld

  (04-05-2016)

  Op 4 mei herdenken we in het gehele land om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het gemeentebestuur van Barneveld nodigt inwoners uit om vanavond deel te nemen aan een van de volgende herdenkingsbijeenkomsten of -plechtigheden.

  Lees meer
 • Beëdiging militairen regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

  (04-05-2016)

  Op woensdagmiddag 11 mei 2016 vindt op het Raadhuisplein in Barneveld weer een beëdiging plaats van militairen die tot het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen behoren. De ceremonie vindt plaats van 14.15 tot 15.15 uur.

  Lees meer
 • Behandeling Snelfietsroute in raadscommissie verschoven

  (04-05-2016)

  De bespreking van de plannen voor de snelfietsroute Barneveld-Voorthuizen in de raadscommissie is verschoven van mei naar juni 2016. Op deze manier ontstaat er ruimte om alternatieven voor de snelfietsroute met belanghebbenden te bespreken. Nadere informatie over de agenda van de juni vergadering wordt op gebruikelijke wijze via gemeentepagina en website bekend gemaakt.

 • Valleilijn: Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag 5 mei 2016

  (04-05-2016)

  Ingekomen bericht - Op donderdag 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag) rijden de treinen van de Valleilijn als op zondag. Connexxion introduceert dan een speciale dagkaart voor € 6, die recht geeft op een dag lang onbeperkt reizen op de Valleilijn. De kaart is uitsluitend verkrijgbaar als e-ticket via www.ervaarhetov.nl.

  De laatste ritten vertrekken later dan op een reguliere zondag. Voor bezoekers van het Bevrijdingsfestival Wageningen vertrekt de laatste trein uit Amersfoort om 0.11 uur en de laatste trein uit Ede-Wageningen  om 0.55 uur.

 • Dorpsdichter over Bevrijdingsdag: "Omarm de vrijheid"

  (02-05-2016)

  Gea van Drie - één van de dorpsdichters van de gemeente Barneveld - heeft ter gelegenheid van het Bevrijdingsconcert van Mannenkoor Euterpe, afgelopen zaterdag 30 april 2016 in de Dorpskerk van Voorthuizen, het volgende gedicht geschreven dat door burgemeester dr. J.W.A. van Dijk werd voorgedragen.

  Lees meer
 • Heeft u al meegedaan aan het sport- en beweegonderzoek onder 30-55 jarigen?

  (28-04-2016)

  De gemeente Barneveld voert een onderzoek uit over de mate inwoners van 30-55 jaar sporten of bewegen. Met de resultaten van dit onderzoek kan de gemeente beter inspelen op de sport- en beweegbehoeften van deze doelgroep en gerichte acties uitvoeren als blijkt dat 30-55 jarigen te weinig sporten of bewegen.

  Lees meer
 • College van B&W stelt interim-bestuurder aan voor Museum Nairac

  (28-04-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld zoekt op korte termijn naar een interim-bestuurder voor Museum Nairac. Dat is één van de aanbevelingen die mr. E.M. d’Hondt doet in zijn onderzoeksrapport. Hij onderzocht de afgelopen periode, op verzoek van het college van B&W, de situatie bij het Barneveldse museum nadat het bestuur enkele weken geleden plotseling was opgestapt.

  Lees meer
 • Geluidsscherm op viaduct A30/Scherpenzeelseweg

  (28-04-2016)

  Toerit A30 in noordelijke richting afgesloten
  Op vrijdag 29 april 2016 wordt gestart met het aanbrengen van het laatste gedeelte van de geluidswal langs de A30, namelijk een geluidsscherm op het viaduct over de Scherpenzeelseweg. In verband met de werkzaamheden is de toerit naar de A30 in noordelijke richting (naar de aansluiting A1/A30) afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de volgende toe- en afrit Barneveld-Noord/Harselaar.

  De afsluiting geldt op:

  • Vrijdag 29 april 2016 van 21:00 uur tot en met maandag 2 mei om 05:00 uur
  • Vrijdag 27 mei 2016 van 21:00 uur tot en met maandag 30 mei om 05:00 uur (reserveweekend)
  • Vrijdag 10 juni 2016 van 21:00 uur tot en met maandag 13 juni om 05:00 uur
  • Vrijdag 8 juli 2016 van 21:00 uur tot en met maandag 11 juli om 05:00 uur (reserveweekend)
 • Auto opgeladen? Dan direct verplaatsen!

  (28-04-2016)

  Gemeente start met handhaven openbare laadplekken
  Wie overdag een elektrische auto oplaadt op een openbare laadplek moet vanaf juni 2016 rekening houden met toezicht op het laden. Bij overtredingen krijgt men een boete thuisgestuurd.

  Lees meer
 • Bericht voor hondenbezitters in Terschuur en Zwartebroek

  (28-04-2016)

  Vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte zijn wij gestart met het schouwen van alle blauwe afvalbakken hondenpoep, verbodspalen honden en Honden Uitren Plaats (HUP) palen. Wij kijken hierbij of ze nog heel en leesbaar zijn, of ze op de juiste plek staan en ook het gebruik nemen wij hierin mee. Onlangs zijn we in Terschuur en Zwartebroek  geweest en we willen u als hondenbezitter het volgende voorleggen:

  Lees meer
 • Elf Koninklijke onderscheidingen en twee Jan van Schaffelaarpenningen

  (26-04-2016)

  Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk reikte op woensdag 27 april 2016 aan twaalf inwoners van de gemeente Barneveld in het kader van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uit. Daarnaast kregen twee jongeren de Jan van Schaffelaarpenning uitgereikt. De uitreiking vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Barneveld. Een twaalfde onderscheiding wordt op een later moment uitgereikt aan de heer J. van Middendorp.

  Lees meer
 • Raadslid Bennie Wijnne (SGP) stopt en wordt lid van Provinciale Staten Gelderland

  (26-04-2016)

  Bennie Wijnne stopt per 15 september a.s. als raadslid in de gemeente Barneveld. Hij wordt eind september 2016 voor de SGP lid van Provinciale Staten in Gelderland.

  Lees meer
 • Fiets de 75 km lange Giro di Barneveld!

  (25-04-2016)

  Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei is de internationale wielerwedstrijd Giro d'Italia te gast in Nederland. Het Toeristisch Aanjaagteam van de gemeente Barneveld heeft het wielerfestijn aangegrepen om een eigen Giro di Barneveld samen te stellen; een 75 km lange fietstocht door alle dorpen van de gemeente Barneveld. Meer informatie is te vinden op www.girodibarneveld.nl.

 • Verschuiving oud papier ophalen Garderen en Voorthuizen Noord

  (22-04-2016) Lees meer
 • Nationale Herdenking op woensdag 4 mei 2016

  (21-04-2016)

  Op 4 mei herdenken we in het gehele land om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het gemeentebestuur van Barneveld nodigt inwoners uit om vanavond deel te nemen aan een van de volgende herdenkingsbijeenkomsten of -plechtigheden.

  Lees meer
 • Wat mag of moet je als je 18 wordt?

  (21-04-2016)

  Word je 18? Of ben je net 18 geworden? Je mag nu van alles wat je eerst niet mocht. En je moet ook van alles. Maar hoe zit het nou precies? En waarvoor kun je terecht bij de gemeente? Gemeente Barneveld en het Nibud bundelen deze informatie in de op-maat-editie van het Nibud-boekje Voor Boven de 18. De gemeente start in april met het toesturen van het boekje naar inwoners die 18 zijn geworden.

  Lees meer
 • Jongerenavond over geldzaken in Villa 29

  (21-04-2016)

  Jongeren van 14 tot en met 23 jaar lopen regelmatig rond met vragen over geldzaken waar ze een antwoord opzoeken. Bijvoorbeeld als ze gaan werken, studeren, 18 jaar oud worden of op zich zelf gaan wonen. Voor deze jongeren organiseert Be Active samen met Welzijn Barneveld en enkele vrijwilligers een informatieavond op vrijdag 29 april 2016 in jongerencentrum Villa 29 in Barneveld.

  Lees meer
 • Looddiefstal bij scholen steekt de kop weer op

  (21-04-2016)

  De gemeente Barneveld heeft gemerkt dat de afgelopen periode bij verschillende basis- en middelbare scholen lood is gestolen. In enkele gevallen is al het lood verdwenen. Het kost de gemeente - en dus ons allemaal - veel geld om dit te herstellen. Wij roepen u op om bij verdachte situaties bij scholen direct de politie te bellen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het alarmnummer 112. De politie is hiervan op de hoogte en probeert zo snel mogelijk ter plekke te zijn om de looddieven in de kraag te vatten.

 • Een nieuw evenementenbeleid voor Barneveld

  (21-04-2016)

  De gemeente Barneveld stelt een nieuw evenementenbeleid op. Eind 2015 organiseerde de gemeente twee informatiebijeenkomsten voor en met organisatoren van evenementen en omwonenden van evenementenlocaties. De informatie die tijdens deze bijeenkomsten is verstrekt is – zo mogelijk - verwerkt in het concept van de nieuwe Nota Evenementenbeleid 2016-2020. Het concept van dit beleidsplan wordt aan de bezoekers van de informatiebijeenkomsten toegestuurd. Was u niet in de gelegenheid, maar wilt u wel een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail naar Dhr. D. Klein, teamleider Veiligheid van de gemeente Barneveld. E-mail: d.klein@barneveld.nl.

 • Bericht voor de hondenbezitters in Stroe en Garderen

  (21-04-2016)

  Vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte zijn wij gestart met het schouwen van alle blauwe afvalbakken hondenpoep, verbodspalen honden en Honden Uitren Plaats (HUP) palen. Wij kijken hierbij of ze nog heel en leesbaar zijn, of ze op de juiste plek staan en ook het gebruik nemen wij hierin mee. Onlangs zijn we in Stroe en Garderen geweest en we willen u als hondenbezitter het volgende voorleggen:

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden komende periode

  (21-04-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Wijzigen vormgeving aansluiting Churchillstraat-Theaterplein

  (21-04-2016)

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om de verplichte rijrichtingen nabij de aansluiting van het Theaterplein op de Churchillstraat op te heffen en om de aansluiting aan te wijzen als een voorrangskruispunt. Tegelijkertijd wordt de vormgeving van de aansluiting gewijzigd. De schuine aansluiting wordt gewijzigd in een haakse aansluiting. Door deze maatregel sluit het wegontwerp beter aan bij de verwachtingen van de weggebruikers. De maatregelen worden uitgevoerd zodra het verkeersbesluit en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 21 april 2016 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

  Lees meer
 • Avondvluchten Koninklijke Luchtmacht

  (21-04-2016)

  Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de weken 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29 en 33 in de late avonduren. Voor deze periode is toestemming verleend voor het uitvoeren van militaire vluchten voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00u. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

  Lees meer
 • Gewijzigde opstelling kramen warenmarkt Voorthuizen

  (21-04-2016)

  Vanaf zaterdag 23 april 2016 staan de kramen en verkoopwagens in een gewijzigde opstelling op het Bunckmanplein. U bent van harte welkom tussen 08.00 en 13.00 uur.

 • Warenmarkt Barneveld 27 april 2016

  (21-04-2016)

  De opbouw van de warenmarkt op woensdag 27 april 2016 begint - vanwege de Koningsdagactiviteiten - later dan gebruikelijk. Dat betekent dat - met name omwonenden - dus ook iets later dan normaal enige overlast kunnen ondervinden. Wij hopen op uw begrip.

 • 10-jaar G-hockey Barneveld wordt gevierd met g-hockeytoernooi en spelletjesmiddag

  (20-04-2016)

  Zaterdag 23 april 2016 bestaat G-hockey bij hockeyvereniging MHC Barneveld precies 10 jaar. Om dit mooie lustrum te vieren organiseert Be Active samen met MHC Barneveld een hockeytoernooi voor alle senioren G-Hockeyers in Nederland. Er is ook een spelletjesmiddag voor alle jeugdige g-sporters.

  Lees meer
 • Barneveld organiseert tweede masterclass voor ZZP-ers

  (20-04-2016)

  De gemeente Barneveld organiseert zes themabijeenkomsten voor ZZP-ers over onderwerpen waar zij vaak als zelfstandig ondernemer mee te maken hebben. De tweede bijeenkomst, over de VAR en modelovereenkomsten, ZZP Valley, Sales & Marketing, wordt op 25 april 2016 georganiseerd in het Schaffelaartheater.

  Lees meer
 • Omgevingsdienst de Vallei controleert bedrijventerreinen

  (20-04-2016)

  Specifieke aandacht voor opslag van gevaarlijke (afval)stoffen

  Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) start begin mei met gebiedsgericht toezicht op bedrijventerreinen in Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. Milieutoezichthouders controleren of de gegevens die bij de ODDV bekend zijn, kloppen met de bestaande situatie. De controles gaan door tot november.

  Lees meer
 • Doet u mee aan het onderzoek over opvoeding in de buurt?

  (19-04-2016) Lees meer
 • Inkooptraject voor aanbieden taalstages statushouders

  (18-04-2016)

  De gemeente Barneveld nodigt organisaties uit om een offerte in te dienen voor het aanbieden van taalstages voor statushouders in Barneveld. Statushouders zijn asielzoekers die van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning voor minimaal vijf jaar hebben ontvangen. De gemeente Barneveld is, net als alle andere gemeenten in Nederland, volgens de Huisvestingswet verplicht om statushouders op te vangen. Wij vinden het van groot belang dat deze statushouders zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Dat is immers een van de beste manieren om te integreren in de Barneveldse samenleving.

  Lees meer
 • Regio FoodValley wil stabiele basis voor regio

  (18-04-2016)

  Jaarbijdrage stijgt van €1,81 naar €2,95 per inwoner

  Het gaat goed met de FoodValley regio. Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid werken succesvol samen. Doel is een internationale en economische topregio te maken met een optimaal woon-, werk en leefklimaat. Om de afspraken in de regio blijvend waar te maken, is door het wegvallen van tijdelijke inkomsten verhoging van de gemeentelijke bijdragen nodig. Daarmee wil Regio FoodValley een stabiele basis creëren voor haar werk. Het dagelijks bestuur van Regio FoodValley heeft daarom besloten de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten te verhogen.

  Lees meer
 • Update: Brand aan De Spil in Kootwijkerbroek

  (18-04-2016)

  In de nacht van zondag 17 op maandag 18 april 2016 brak een grote en uitslaande brand uit aan de Spil 6 in Kootwijkerbroek. Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw. De eerste melding van de brand was om even voor 01.00 uur. Om 02.00 uur werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Burgemeester Van Dijk heeft zich ter plaatse van de situatie op de hoogte laten stellen.

  Update: 18 april 2016, 03:15 uur

  Om kwart voor vier was de brandweer het vuur meester en kon worden afgeschaald.

  Update: 18 april 2016, 03:48 uur

 • Dichten over het Oorlogsmonument in Kootwijkerbroek

  (18-04-2016)

  Vandaag - maandag 18 april 2016, op de dag dat wordt herdacht dat 71 jaar geleden Barneveld werd bevrijd - is in Kootwijkerbroek het oorlogsmonument onthuld. De gemeente Barneveld heeft dorpsdichters Ernie Kuijer en Gea van Drie gevraagd om ter gelegenheid van dit onthulde oorlogsmonument een gedicht te maken.

  Lees meer
 • Webformulieren niet beschikbaar van 15 april 2016 17.00 uur tot en met 16 april 2016 19.00 uur

  (15-04-2016)

  Wegens onderhoud aan de stroomvoorziening zijn de online formulieren op deze website niet beschikbaar vanaf vrijdag 15 april 2016 17.00 uur tot en met zaterdag 16 april 2016 19.00 uur. Onze excuses voor de eventuele overlast.

 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (14-04-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Start onderzoek naar ervaringen met de Wmo

  (14-04-2016)

  Wat zijn uw ervaringen met dagopvang, beschermd werk, een woningaanpassing of bijvoorbeeld een hulpmiddel? Hoe gaat het met de ondersteuning die u krijgt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Deze week (week 15 2016) start het jaarlijkse onderzoek waarin wordt bekeken hoe hulpbehoevende inwoners de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Met de uitslag van het onderzoek kan de gemeente kijken wat goed gaat en wat beter kan.

  Lees meer
 • Een teek? Pak 'm beet!

  (14-04-2016)

  Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten nadat u ‘in het groen’ bent geweest. Bent u gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat u hem snel weghaalt. Meer weten? Lees de tekenbeet en lyme informatie op de website van het RIVM.

 • Activiteiten Be Active in de meivakantie 2016

  (14-04-2016)

  Bekijk de diverse activiteiten in de komende periode op: www.barneveld.nl/beactive.

 • Start pilotproject energiezuiniger maken woningen De Steenkamp in Voorthuizen

  (13-04-2016)

  In de wijk De Steenkamp in Voorthuizen is deze week het pilotproject voor het energiezuiniger maken van de woningen gestart. Jouw huis voor morgen, het lokale initiatief van Barneveldse ondernemers, biedt de wijkbewoners uit De Steenkamp duurzame en energiebesparende maatregelen passend voor hun woning aan. Dit pilotproject is één van de initiateven die de gemeente stimuleert om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden van energie besparen en duurzaamheid. Onder het motto ‘Jouw energie maakt het verschil’ werkt de gemeente Barneveld zo samen met inwoners en ondernemers aan een duurzame toekomst.

  Lees meer
 • Werkzaamheden aansluiting Harselaar – A1

  (07-04-2016)

  Ter hoogte van de op- en afrit A1 Voorthuizen en de aansluiting van de Mercuriusweg op de Baron van Nagellstraat vinden werkzaamheden plaats door Aannemingsmaatschappij Van Gelder. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Barneveld en leveren – dat is helaas niet te voorkomen – de nodige hinder op voor het verkeer dat van deze kruising gebruik maakt.

  Lees meer
 • Verplaatsing warenmarkt Voorthuizen op 9 april 2016

  (07-04-2016)

  De warenmarkt in Voorthuizen van zaterdag 9 april 2016 wordt verplaatst naar het parkeerterrein Smidsplein. Op dit marktterrein is de wegsleepregeling van kracht van vrijdag 8 april 21.00 uur tot zaterdag 9 april 15.00 uur.

 • 11 april 2016: Ondernemersbijeenkomst over overvalpreventie

  (07-04-2016)

  Het Keurmerk Veilig Ondernemen Barneveld en Voorthuizen organiseert – samen met de gemeente Barneveld en de politie – op 11 april 2016 een ondernemersbijeenkomst over veiligheid. De bijeenkomst in het Schaffelaartheater is bedoeld voor winkeliers en hun medewerkers.

  Lees meer
 • Vergoeding zomerzwemabonnement voor lage inkomens

  (07-04-2016)

  Schaf uw abonnement in de voorverkoop aan

  Heeft u een laag inkomen? Of een uitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor het zomerzwemabonnement van het Oosterbosbad in Barneveld en zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen.

  Lees meer
 • Subsidie voor onderzoek naar Poultry Expertise Centre Zuid-Korea

  (07-04-2016)

  Een groep van tien Nederlandse en vier Zuid-Koreaanse publieke en private partners, waaronder de gemeente Barneveld, het Poultry Expertise Centre, Wageningen Universiteit, Barneveldse bedrijven en de stad Iksan gaan onderzoeken of in de Zuid-Koreaanse stad een International Poultry Expertise Centre kan worden ontwikkeld. De Rijksoverheid heeft hiervoor een subsidie gegeven van € 50.000,- in het kader van kansrijke topsectoren in de agri- en foodsector.

  Lees meer
 • Vierdaagse cursus over omgaan met autisme

  (07-04-2016)

  Geef met de Vijf-academie verzorgt succesvolle cursus

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld, hét adres voor iedereen in Barneveld met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning, organiseert een vierdaagse cursus voor ouders van kinderen met een autistische beperking. De cursus wordt gegeven door de "Geef met de Vijf"-academie en leert ouders om (beter) af te stemmen op hun kind met autisme. Zij krijgen tijdens de cursus handvatten die ook bij iedere volgende ontwikkelingsfase van hun kind kunnen worden toegepast. De cursus wordt gegeven op 1, 14 en 21 juni en op 13 september 2016 van 9.30 tot 16.30 uur.

  Lees meer
 • Werkzaamheden rotonde Thorbeckelaan/Nijkerkerweg

  (07-04-2016)

  De voorbereidende werkzaamheden voor de vergroting van de rotonde in de Thorbeckelaan/Nijkerkerweg in Barneveld zijn begonnen. Begin april 2016 worden kabels en leidingen verlegd, zodat deze niet onder de nieuwe rotonde komen te liggen.

  Lees meer
 • Referendum Oekraïne: opkomstpercentage 34% - 70,3% tegen

  (06-04-2016)

  Alle stemmen zijn geteld. Op 6 april 2016 heeft 34% van de stemgerechtigde inwoners zijn of haar stem uitgebracht. Van deze stemmers stemde 70,3% tegen het associatieakkoord met Oekraïne.

 • Wegwerkzaamheden Stationsweg op 6 april 2016

  (05-04-2016)

  Op woensdag 6 april 2016 wordt de klinkersleuf in de Stationsweg, ter hoogte van de Wencopperweg, voorzien van asfalt. De klinkersleuf werd gemaakt tijdens het verleggen van de aansluiting van de Wencopperweg en voor nood met klinkers gevuld. Wij ontvingen de afgelopen periode verschillende klachten van automobilisten en daarom is besloten om deze klinkersleuf met spoed voorzien van asfalt.

  Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert oudercursus ADHD (Anders Denken, Handiger Doen)

  (05-04-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld en het Centrum voor Jeugd en Gezin Scherpenzeel organiseren op 10, 17, 24 en 31 mei 2016 een cursus voor ouders van pubers (vanaf groep 8 van de basisschool tot en met 17 jaar) met druk en chaotisch gedrag. De cursus wordt gegeven in de CJG-ruimte van het CJG Scherpenzeel in het Eerstelijnsgebouw Het Foort.

  Lees meer
 • Werkzaamheden toe- en afrit A1 / Baron van Nagellstraat

  (04-04-2016)

  Komende nacht (van 4 op 5 april 2016) worden grootschalige werkzaamheden uitgevoerd aan de kruising van de toe- en afrit A1 en de Baron van Nagellstraat bij Harselaar. Op dinsdag 5 april 2016 ziet de situatie er heel anders uit. Houdt u er rekening mee?

 • Werkzaamheden kruising A1/Baron van Nagellstraat

  (01-04-2016)

  Vanaf maandag 4 april 2016 is er een gewijzigde situatie op de kruising van de Baron van Nagellstraat met de toe- en afrit van de A1 en de Mercuriusweg (bij de carpoolplaats Harselaar).

  Lees meer
 • Website voor aangepast sporten geopend

  (31-03-2016)

  De gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel willen mensen met een beperking zoveel mogelijk mee laten sporten en bewegen bij sportverenigingen, instellingen of andere organisaties. De drie gemeenten gingen daar al eerder een samenwerkingsverband aan. Nu is de website gelanceerd: www.aangepast-sportief.nl met een uitgebreid beweegaanbod.

  Lees meer
 • Dé kennis om als vrijwilliger te werken met mensen met een beperking

  (31-03-2016)

  Beste organisatie, vrijwilliger, Graag nodigen wij u uit voor een scholingsavond die Welzijn Barneveld samen met de JP van den Bent Stichting organiseert op donderdag 7 april 2016. Deze scholingsavond staat los van de reguliere scholingsavonden die Welzijn Barneveld organiseert.

  Lees meer
 • Tweede masterclass voor ZZP-ers op 25 april 2016

  (31-03-2016)

  De gemeente Barneveld organiseert, in samenwerking met ZZP Valley, dit jaar zes zogenoemde Masterclasses voor zzp-ers over onderwerpen waar zij vaak als zelfstandig ondernemer mee te maken hebben. De eerste Masterclass, op 7 maart jl., was een overweldigend succes.

  Lees meer
 • College van B&W presenteert concept Jaarverslaggeving 2015

  (31-03-2016)

  Decentralisaties – Groei – Investeringen
  De gemeente Barneveld sluit het jaar 2015 af met een positief resultaat van € 1,4 miljoen. Dat staat in de Jaarverslaggeving 2015 (concept versie). Het afgelopen jaar was onder andere het jaar van de invoering van drie zorgwetten en de blijvende groei van het aantal woningen en bedrijven in Barneveld. Daarnaast werd voor meer dan € 16 miljoen geïnvesteerd in scholen, wegen en andere voorzieningen voor inwoners en ondernemers.

  Lees meer
 • Opening sport- en spelkasten

  (30-03-2016)

  De sport- en spelkasten openen weer de deuren. Bekijk waar en wanneer op: www.barneveld.nl/beactive.

 • Barneveld onderzoekt behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen

  (30-03-2016)

  Input voor Regionaal Programma Bedrijventerreinen

  De gemeente Barneveld onderzoekt de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen, dat op dit moment wordt geactualiseerd. De gemeente Barneveld vindt het belangrijk – in het bijzonder vanwege de blijvende belangstelling voor bedrijventerreinen in Barneveld – dat de wensen en bestaande initiatieven (Stroe, Voorthuizen en Kootwijkerbroek) worden meegenomen in deze regionale visie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Arcadis.

  Lees meer
 • Referendum over EU-verdrag met Oekraïne op 6 april 2016

  (30-03-2016)

  Stemmen kan bij ieder stembureau in Barneveld
  Op woensdag 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden over het EU-verdrag met Oekraïne. Kiesgerechtigde inwoners van Barneveld kunnen op die dag hun stem in ieder stembureau in Barneveld uitbrengen. Daarnaast is er een mobiel stembureau dat gedurende de dag op een aantal locaties in de gemeente wordt opgesteld. Ook stuurt de gemeente inwoners – samen met de stempas – een brief met informatie over het referendum en een overzichtskaartje met daarop alle stembureaus. Lees meer op: www.barneveld.nl/verkiezingen.

 • Oplossingsgericht communiceren met kinderen in de basisschoolleeftijd

  (30-03-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op 11, 18 en 25 mei en 1 juni 2016 de praktische cursus 'Oplossingsgericht communiceren met kinderen in de basisschoolleeftijd'. Het opvoeden van kinderen is vaak hard werken. Vaak doen ouders dat goed, maar de weg naar volwassenheid zit soms vol met hobbels en verloopt ook in gezinnen met de nodige tegenslag.

  Lees meer
 • Wat is belangrijk voor u in de financiële opvoeding van uw kind?

  (29-03-2016)

  De gemeente Barneveld wil voorkomen dat jongeren in de financiële problemen komen. De gemeente organiseert en financiert daarom activiteiten die zich hierop richten.  We willen graag weten wat u als ouder van het aanbod in Barneveld vindt en of u nog iets mist. Laat uw mening weten via onze (korte) online vragenlijst.

 • De sport- en spelbus gaat weer rijden

  (24-03-2016)

  Vanaf maandag 4 april 2016 gaat de sport- en spelbus weer rijden. Bekijk waar een wanneer op: www.barneveld.nl/beactive.

 • Barneveld maakt nieuwe Woonvisie 2017-2021

  (24-03-2016)

  Veel doelstellingen uit vorige woonvisie gehaald – Barneveld blijft komende jaren groeien
  De gemeente Barneveld stelt een nieuwe Woonvisie 2017-2021 op. In de woonvisie staat de belangrijkste keuzes op het gebied van wonen voor de komende vijf jaar. De huidige visie is alweer vijf jaar oud. Sindsdien is er op de woningmarkt veel veranderd en daarom is het nodig de woonvisie te actualiseren. De gemeente Barneveld doet dat samen met belanghebbenden.

  Lees meer
 • Woningstichting Barneveld: Opnieuw

  (24-03-2016)

  Woningstichting Barneveld voegt opnieuw betaalbare woningen in de sociale huur toe voor  woningzoekenden. De vraag hiernaar is groot. Zij deelde op dinsdag 22 maart 2016 haar nieuwbouwplannen voor 14 sociale huurwoningen en een buurtkamer aan de Wildzoom in Barneveld. Belangstellenden en omwonenden konden hiervan kennis nemen tijdens de inloopavond van gemeente Barneveld en de woningstichting.

  Lees meer
 • Meer voorzieningen voor inwoners om afval (nog) beter te scheiden

  (24-03-2016)

  Aparte inzameling van Plastic, Metaal en Drankkarton in de hele gemeente Barneveld
  De gemeente Barneveld wil het inwoners nóg gemakkelijker maken om afval te scheiden. Dat staat in de nieuwe Strategienota Huishoudelijk Afval 2016-2020 waarmee het college heeft ingestemd. Plastic, Metaal en Drankkarton (PMD) worden in het vervolg apart ingezameld. De gemeente Barneveld denkt dat door een betere scheiding minder restafval wordt aangeboden. De afvalstoffenheffing hoeft daarom niet te worden verhoogd.

  Lees meer
 • Wijzigingen gemeentelijke dienstverlening rondom de feestdagen

  (24-03-2016)

  In verband met Goede Vrijdag en Pasen zijn er wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening en locaties.

  Lees meer
 • CycloMedia maakt foto's Barneveld

  (24-03-2016)

  In deze periode worden in Barneveld foto's gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto's vanaf de openbare weg.

  Lees meer
 • Workshop voor Mantelzorgers: Bewust op weg naar ‘lekker in je vel’

  (24-03-2016)

  Stel, u voelt zich niet zo happy want dingen gaan niet zoals u wilt. ’s Ochtends voelt u zich moe terwijl u toch voldoende hebt geslapen. Of uw hoofd zit vol met stressvolle gedachten, die voor uw gevoel met u op de loop gaan. De vraag is: Wilt u het heft zelf  in handen hebben of een “speelbal” zijn van de omstandigheden? U wilt iets veranderen, de intentie is er, maar dan…

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld krijgt een Jongerenraad

  (24-03-2016)

  Nog dit voorjaar krijgt de gemeente Barneveld een Jongerenraad, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd gaat adviseren vanuit de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente. De Jongerenraad behartigt zo de belangen van jongeren in de gemeente. Het werven van de jongeren van 15 tot en met 23 jaar gaat binnenkort van start.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Van Hogendorplaan-Van Houtenlaan

  (24-03-2016)

  Op woensdag 30 en donderdag 31 maart 2016 voert de gemeente Barneveld  onderhoudswerkzaamheden uit op de kruising Van Hogendorplaan – Van Houtenlaan. Beide dagen is de kruising afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar asfaltonderhoud@barneveld.nl.

 • Praktische tips voor ouders van pittige pubers

  (21-03-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op 31 maart, 7 en 14 april 2016 weer een cursus voor ouders van pittige pubers. Opgroeiende tieners hebben baat bij veel liefde maar hoe kunt u uw kind weer bereiken als hij of zij in een afwerende houding is beland? Tijdens deze cursus krijgen ouders praktische handvatten om met het soms onbereikbare, ongrijpbare of onverantwoordelijke gedrag van hun opgroeiende tieners om te gaan.

  Lees meer
 • Onderzoek naar toekomst van Sociaal Werk bedrijf Permar afgerond

  (18-03-2016)

  Onderzoeksbureau Langedijk Samenwerken aan Oplossingen (SWO), schetst vier scenario's voor de toekomst van Permar WS. Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen, de vijf gemeenten die deelnemen in Permar WS delen de conclusie uit het onderzoeksrapport dat er geen toekomst meer is voor de gemeenschappelijke regeling (GR) van Permar WS. Het rapport is deze week aangeboden aan de in Permar deelnemende gemeenten. Na besluitvorming over het rapport en de toekomst van Permar in de vijf gemeenteraden, vindt nadere uitwerking van het genomen besluit plaats.

  Lees meer
 • Bijeenkomsten over autisme in blauw verlicht Kasteel De Schaffelaar

  (17-03-2016)

  De Stichting Maatjeswerk Autisme, die nauw samenwerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld, organiseert tijdens de Week van het Autisme op 4 en 7 april 2016 twee lezingen in het Kasteel De Schaffelaar aan de Stationsweg 6 in Barneveld.

  Lees meer
 • Betere kwaliteit, veiligheid en spreiding van speelruimte in Barneveld

  (17-03-2016)

  De gemeente Barneveld verbetert de kwaliteit, de veiligheid en de spreiding van speelplekken. Dat staat in het Speelruimtebeleidsplan Barneveld dat samen met leerlingen van basisscholen, inwoners, wijkplatforms en professionals, tot stand is gekomen. De komende jaren wordt het plan uitgevoerd waardoor een eerlijke spreiding ontstaat met passende speelvoorzieningen voor kinderen, jeugd en jongeren. Omwonenden van speellocaties worden bij de verdere uitvoering van het beleid betrokken.

  Lees meer
 • Dag van de Leerplicht

  (17-03-2016)

  Op donderdag 17 maart 2016 vindt de landelijke Dag van de Leerplicht plaats. Door heel Nederland zijn er tijdens deze dag tal van activiteiten over leerplicht en de handhaving ervan. In de gemeente Barneveld doen we ook mee.

  Lees meer
 • Praat mee over de Strategische Visie Barneveld 2030

  (17-03-2016)

  De gemeente Barneveld stelt een nieuwe toekomstvisie op. De afgelopen maanden is op verschillende manieren met inwoners, organisaties en ondernemers gesproken over hoe Barneveld zich de komende jaren zou kunnen of moeten ontwikkelen. Het concept van de Strategische Visie Barneveld 2030 is klaar. Tot en met woensdag 23 maart 2016 kan iedereen die dat wil een reactie geven via www.barneveld.nl/2030.

  Lees meer
 • Meer voorzieningen voor inwoners om afval (nog) beter te scheiden

  (17-03-2016)

  Aparte inzameling van Plastic, Metaal en Drankkarton in de hele gemeente Barneveld
  De gemeente Barneveld wil het inwoners nóg gemakkelijker maken om afval te scheiden. Dat staat in de nieuwe Strategienota Huishoudelijk Afval 2016-2020 waarmee het college heeft ingestemd. Plastic, Metaal en Drankkarton (PMD) worden in het vervolg apart ingezameld. De gemeente Barneveld denkt dat door een betere scheiding minder restafval wordt aangeboden. De afvalstoffenheffing hoeft daarom niet te worden verhoogd.

  Lees meer
 • Doet u mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart 2016?

  (16-03-2016)

  Op zaterdag 19 maart 2016 aanstaande wordt de strijd tegen zwerfafval aangegaan tijdens de Landelijke Opschoondag. In de gemeente Barneveld ontwikkelen zich allerlei initiatieven, scholen die een dag met leerlingen op pad gaan om zwerfafval op te ruimen, wijkplatforms die vrijwilligers vragen mee te doen om zwerfafval  op te ruimen.

  Lees meer
 • Gratis compost (op = op) op zaterdag 19 maart 2016 - op vertoon van milieupas

  (16-03-2016)

  Op zaterdag 19 maart 2016 kunt u weer als inwoner van de gemeente Barneveld tussen 13.00 en 15.00 uur gratis compost van Twence in het kader van de Landelijke Compostdag halen bij Milieustraat Otelaar aan de Otelaarseweg 9 in Barneveld.

  Net zoals voorgaande jaren is het weer mogelijk om 2 zakken compost of een halve kuub losse compost op vertoon van uw milieupas te krijgen. Met de Landelijke Compostdag wordt het belang van het apart inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) onder de aandacht gebracht. Inwoners van de gemeente Barneveld scheiden het gft-afval goed van het restafval. Om iets terug te doen wordt gratis compost verstrekt. Er is voldoende ‘ingeslagen’ maar de regel op = op geldt wel.

  De gratis compost wordt alleen verstrekt op vertoon van uw milieupas en de actie is alleen geldig op zaterdag 19 maart 2016 tussen 13.00 en 15.00 uur. U kunt kiezen uit twee manieren om compost op te halen:

  • u neemt met eigen vervoer maximaal twee zakken compost mee

  of

  • u mag met een eigen aanhangwagen maximaal een halve kuub compost meenemen. Let wel op dat u de aanhangwagen afdekt na het verlaten van de Milieustraat.
  Lees meer
 • Samen sterk tegen pesten

  (15-03-2016)

  Barneveld heeft de campagnefilm ‘Samen staan we sterk tegen pesten’ gelanceerd. In een bomvolle zaal van het Schaffelaartheater maakten ruim 500 schoolkinderen symbolisch een vuist tegen pesten. De campagnefilm is breed ondersteund: alle 33 scholen, vele grote en kleine sportverenigingen en diverse ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente steunen de campagne. Lees meer

 • Subsidie bloemrijke akkerranden in Barneveld

  (11-03-2016)

  De gemeente Barneveld stelt uit het Ontwikkelingsfonds Platteland een vergoeding beschikbaar voor agrariërs die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor vogels, vlinders en insecten. Bovendien geven ze een fraai beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project van de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee, waarvoor de gemeente recent opdracht heeft verleend.

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld stimuleert duurzame cultuur- en sportaccommodaties

  (10-03-2016)

  Aanvraag subsidie vanaf 10 maart 2016 mogelijk

  De gemeente Barneveld wil maatschappelijke organisaties op  het gebied van sport en cultuur stimuleren om duurzame energie op te wekken en om energie te besparen. Met de duurzaamheidssubsidie Sport en Cultuur wil de gemeente sport- en culturele verenigingen stimuleren om te investeren in energiebesparing en duurzame energieproducten waarmee de verenigingen zelf energie en dus geld kunnen besparen.

  Lees meer
 • College van B&W vraagt om reactie op concept Strategische Visie Barneveld 2030

  (10-03-2016)

  De gemeente Barneveld stelt een nieuwe toekomstvisie op. De afgelopen maanden is op verschillende manieren met inwoners, organisaties en ondernemers gesproken over hoe Barneveld zich de komende jaren zou kunnen of moeten ontwikkelen. Het concept van de Strategische Visie Barneveld 2030 is klaar. Tot en met woensdag 23 maart 2016 kan iedereen die dat wil een reactie geven.

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst Basisrioleringsplan Harselaar

  (10-03-2016)

  De afgelopen jaren hebben diverse bedrijven op Harselaar te maken gehad met wateroverlast. Vaak gebeurde dat na heftige hoosbuien die in korte tijd delen van Harselaar onder water zetten – met alle gevolgen van dien. Wij hebben – samen met het Waterschap Vallei & Veluwe – onderzocht of de riolering op Harselaar voldoende is berekend op deze situaties.

  Wij vinden dat belangrijk om te weten, omdat wij verwachten dat deze situaties zich vanwege de klimaatveranderingen in de toekomst vaker zullen voordoen.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Kootwijk 14 maart 2016 tot en met 15 april 2016

  (10-03-2016)

  De gemeente Barneveld start op maandag 14 maart 2016 met asfaltonderhoud in het dorp Kootwijk. Tot en met vrijdag 15 april 2016 is het dorp lastiger bereikbaar. Het asfalt op (een gedeelte van) de Heetweg, Nieuw Milligenseweg, De Brink en de Kootwijkerdijk wordt vervangen. Hoewel het dorp tijdens de afsluiting wel bereikbaar blijft, wordt doorgaand verkeer omgeleid via de N310, de N344 en de N302.

 • Samen voor wonen, zorg en welzijn

  (09-03-2016)

  Op 15 februari 2016 hebben maatschappelijke organisaties en de gemeente de handen ineengeslagen om samen zelfstandig wonen voor mensen met een verminderde zelfredzaamheid in onze gemeente meer mogelijk te maken. Het gaat om ouderen, maar ook om volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen van alle leeftijden. Met het ondertekenen van het convenant verbinden de partijen zich om met elkaar en voor elkaar maatregelen te nemen. Hierbij wordt gedacht aan het vanuit beschikbaarheid en toegankelijkheid bieden van ondersteunende voorzieningen op het gebied van wonen, care  en services.

  Lees meer
 • Rekenkamercommissie start onderzoek naar werkwijze raad en kwaliteit raadsvoorstellen in Barneveld

  (07-03-2016)

  Hoe is de kwaliteit van de raadsvoorstellen in Barneveld op basis waarvan de gemeenteraad moet besluiten? Bevatten raadsvoorstellen voldoende informatie voor de raad om onderbouwde besluiten te kunnen nemen? Op welke wijze besluit de raad over de raadsvoorstellen? Deze vragen komen aan de orde in het rekenkameronderzoek naar de werkwijze van de raad en de kwaliteit van de raadsvoorstellen in Barneveld. De rekenkamercommissie voert het onderzoek uit op verzoek van de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Hoorzitting op dinsdag 8 maart

  (03-03-2016)

  Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Barneveld voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Harselaar-Oost, Harselaar-Driehoek en Harselaar-Zuid Fase 1a van de gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn: bus in plaats van trein aantal nachten in de komende weken

  (03-03-2016)

  Ingekomen bericht - In verband met geplande werkzaamheden is de treindienst op de Valleilijn Amersfoort – Ede-Wageningen gedurende enkele nachten aangepast.

  Lees meer
 • Aanpak hennepkwekerijen

  (03-03-2016)

  Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met de aanwezigheid van hennepkwekerijen in woningen of (niet-) openbare gelegenheden en/of de handel van zowel soft- en harddrugs vanuit deze locaties. Ook binnen de gemeente Barneveld doen deze ernstige feiten zich voor.

  Lees meer
 • Jongeren enthousiast aan de slag in zakgeldproject

  (03-03-2016)

  De gemeente Barneveld is woensdag 2 maart het zakgeldproject voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud gestart. Onder leiding van een jongerenwerker van Be Active kan de jeugd de komende weken een zakcentje verdienen door de wijk schoon te houden en zo ervaring met geld en werk op te doen.  De eerste "werkmiddag" leverde het schoonmaakwerk al ruim 20 volle zakken op.

  Lees meer
 • Gespreksvoerders participatie en zelfstandigen afwezig op donderdag 10 maart 2016

  (01-03-2016)

  In verband met een training zijn de gespreksvoerders participatie en zelfstandigen op donderdag 10 maart 2016 de hele dag afwezig en telefonisch ook niet bereikbaar. Bekijk de overige openingstijden en contactmogelijkheden.

 • Gespreksgroep voor kinderen met een bijzondere broer of zus

  (29-02-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld en MEE Veluwe organiseren voor kinderen van 9 t/m 12 jaar die een broer of zus (brus) hebben met autisme of ADHD een Brussengroep. Op 29 maart 2016 start de eerste van vier bijeenkomsten bij het CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52 in Barneveld. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

  Lees meer
 • Aanslagen Gemeentelijke Belastingen / WOZ-beschikking 2016

  (25-02-2016)

  De gemeente Barneveld verstuurt de Aanslagen Gemeentelijke Belastingen en WOZ-beschikking 2016 per brief of digitaal.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld Dr. Kuyperlaan in Barneveld

  (25-02-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode aan de Dr. Kuyperlaan in Barneveld. Lees wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Grootouderbijeenkomsten over scheiding van kinderen en kleinkinderen

  (25-02-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op maandag 4 en maandag 18 april 2016 twee informatiebijeenkomsten voor grootouders van kinderen van gescheiden ouders. De bijeenkomsten worden gehouden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Bouwheerstraat 52 in Barneveld.

  Lees meer
 • Avondvliegen Defensie Helikopter Commando

  (25-02-2016)

  Ingekomen bericht - Met het reguliere avondvliegen trainen vliegbemanningen van het Defensie Helikopter Commando het helikoptervliegen bij duisternis. De reguliere avondvliegperiode loopt van 1 september tot 1 april. Op werkdagen kan er tot 23.00 uur gevlogen worden. De bemanningen vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, Militair Vliegkamp de Kooy en Militair Luchtvaart Terrein Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen van Nederland.

  Lees meer
 • Contractovername TSN door Stichting Familiehulp

  (23-02-2016)

  De Stichting Familiehulp (een initiatief van Buurtzorg) heeft de gemeente Barneveld voorgesteld om de taken van de binnenkort failliete thuiszorgorganisatie TSN in Barneveld over te nemen. Het college heeft onder voorwaarden besloten in te stemmen met deze contractovername. Dat betekent dat medewerkers van TSN worden overgenomen door de nieuwe Stichting Familiehulp en dat de relatie tussen hulp en inwoner zoveel mogelijk in stand blijft.

  Lees meer
 • In Barneveld staan we samen sterk tegen pesten

  (19-02-2016)

  Lancering campagnefilm met lokale gezichten op 14 maart 2016
  Op maandag 14 maart 2016 start in de gemeente Barneveld vanuit Be Active in samenwerking met ikpestniet.nl de campagne ‘Samen staan we sterk tegen pesten!’. Alle 33 scholen, vele grote en kleine sportverenigingen en diverse ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente steunen de campagne.

  Lees meer
 • Commissaris van de Koning krijgt sterk, slagvaardig en sociaal Barneveld te zien

  (19-02-2016)

  De gemeente Barneveld heeft de Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, een sterk, slagvaardig en sociaal Barneveld laten zien. De commissaris bezocht gisteren, donderdag 18 februari 2016, Barneveld. Naast gesprekken met college en raad, bracht hij een bezoek aan de firma DO-IT op bedrijventerrein Harselaar en het Kinderhospice Binnenveld.

  Lees meer
 • Woensdagavond 2 maart 2016 informatiebijeenkomst hersenletsel en (mis)communicatie

  (18-02-2016)

  Bericht van Welzijn Barneveld en Siza - Op woensdagavond 2 maart 2016 zijn mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten welkom voor een informatie bijeenkomst over communicatie en miscommunicatie.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Gowthorpestraat 22 februari 2016

  (18-02-2016)

  Maandag 22 februari 2016 wordt de Pastoor Gowthorpestraat de hele dag afgesloten in verband met het realiseren van huisaansluitingen voor een nieuwbouw. Die dag wordt de weg over de volledige breedte opengebroken.

  Lees meer
 • Vertraagde facturen voor de eigen bijdrage Wmo

  (18-02-2016)

  Als u gebruik maakt van ondersteuning vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en int deze eigen bijdrage. Uw zorgaanbieder levert hiervoor informatie aan bij het CAK. Helaas zijn deze gegevens over 2015 door een deel van de zorgaanbieders te laat aan het CAK aangeleverd. Hierdoor kunt u in de komende periode een factuur van het CAK ontvangen met eigen bijdragen voor meerdere perioden. Houd er rekening mee dat deze factuur hierdoor eenmalig hoger is.

  Lees meer
 • Volgende week géén inzameling van GFT-afval

  (18-02-2016)

  De gemeente Barneveld zamelt van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari 2016 géén GFT-afval in. De eerstvolgende GFT-ronde vindt plaats in week 10 (vanaf maandag 7 maart 2016). De inzameling van kunststof huishoudelijk afval in plastic zakken vindt wel plaats.

  Lees meer
 • Nog enkele plekken vrij in zakgeldproject voor jongeren

  (18-02-2016)

  Op 8 februari 2016 meldden we al dat de gemeente Barneveld een zakgeldproject voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud start. Onder leiding van de jongerenwerker van Be Active kan de jeugd een zakcentje verdienen door de wijk schoon te houden en zo ervaring met geld en werk op te doen. Er zijn nog enkele plekken vrij, dus schrijf je snel in.

  Lees meer
 • Waarom worden de bermen in het buitengebied niet gerepareerd?

  (16-02-2016)

  Verschillende inwoners – veelal bewoners van het buitengebied – attenderen ons op de soms matige kwaliteit van de bermen in het buitengebied. We zijn hiervan op de hoogte, maar we kunnen er op dit moment helaas weinig aan doen. Dat heeft te maken met de wisselende weersomstandigheden in de winterperiode.

  Lees meer
 • 2.824 Barnevelders kiezen voor Berichtenbox van MijnOverheid

  (16-02-2016)

  10% van belastingbetalers ontvangt aanslagen digitaal

  De afgelopen twee weken hebben 2.824 Barnevelders zich aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid. Meer dan 2.000 belastingbetalers ontvangen eind februari, voor het eerst, de Aanslag Gemeentelijke Belastingen en de WOZ-beschikking via de Berichtenbox in hun mailbox.

  Lees meer
 • ZZP-er? Kom naar de Masterclasses van de gemeente Barneveld

  (11-02-2016)

  De gemeente Barneveld organiseert zes themabijeenkomsten voor ZZP-ers over onderwerpen waar zij vaak als zelfstandig ondernemer mee te maken hebben. De eerste bijeenkomst, over boekhouding en fiscaliteiten, wordt op 7 maart 2016 georganiseerd in het Schaffelaartheater.

  Lees meer
 • Cursus: Hoe blijf ik op de been

  (11-02-2016)

  Bericht Welzijn Barneveld - Zorgen voor of om iemand met een chronische, lichamelijke of psychische ziekte kan de nodige stress geven. Als de zorg dan intensiever wordt, kan je dat als mantelzorger zwaar vallen. Vaak merk je dat aan je eigen lichaam; je raakt vermoeid, bent sneller geïrriteerd en krijgt lichamelijke of psychische klachten. Je draaglast neemt toe en je draagkracht neemt af, je raakt uit balans. Ook dit jaar willen we mantelzorgers hierin ondersteunen. In drie bijeenkomsten gaan we samen stilstaan bij: signalen van stress, omgaan met piekeren en zorg vragen/delen, maar belangrijk is erachter te komen hoe je als mantelzorger op de been blijft; hoe hou ik het vol, hoe blijf ik in balans. U krijgt tips mee hoe u de zorg langer vol kunt houden en oefeningen om thuis zelf te proberen.

  Lees meer
 • College wil duurzaamheidslening verhogen en breder beschikbaar stellen

  (11-02-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders wil het te lenen bedrag voor de duurzaamheidslening verhogen naar € 25.000,-. Behalve inwoners, moeten dadelijk ook culturele instellingen en sportverenigingen met een eigen accommodatie een aanvraag voor de lening kunnen doen. Barneveld werkt hard aan een energiezuinige gemeente en stimuleert daarom verschillende initiatieven om energie te besparen en om de duurzaamheid te bevorderen. Met het aanpassen van de duurzaamheidsverordening wil de gemeente de drempel nog verder verlagen om duurzame investeringen in een woning of accommodatie te realiseren.

  Lees meer
 • Bijzondere raadsvergadering met commissaris van de Koning Cornielje

  (11-02-2016)

  Onthulling van het portret van Koning Willem-Alexander
  Op donderdag 18 februari 2016 brengt de commissaris van de Koning in Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, een werkbezoek aan de gemeente Barneveld. Om 16.00 uur start in de raadszaal een bijzondere raadsvergadering. Voordat de raadsvergadering begint, onthult de commissaris het nieuwe portret van Koning Willem-Alexander en stelt hij de live verslaglegging van commissie- en raadsvergaderingen in. Vanaf dat moment is het voor inwoners mogelijk om commissie- en raadsvergaderingen via de computer live te volgen.

  Lees meer
 • Meer bedrijven en meer banen in Barneveld

  (10-02-2016)

  De gemeente Barneveld telde in december 2015 ruim 5.700 bedrijven. In 2015 is het aantal bedrijven ten opzichte van het voorgaande jaar met zo’n 3,4% gegroeid. Deze groei is vooral te danken aan het aantrekken van de economie en de realisering van nieuwe bedrijventerreinen in Barneveld. Ook het aantal banen groeide: van 30.720 in 2014 naar 31.110 in 2015.

  Lees meer
 • Gemeente start zakgeldproject voor jongeren van 12-16

  (08-02-2016)

  De gemeente Barneveld start een zakgeldproject voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud. Onder leiding van een jongerenwerker van Be Active kan de jeugd een zakcentje verdienen door de wijk schoon te houden en zo ervaring met geld en werk op te doen.

  Lees meer
 • College wil Duurzaam Energie Bedrijf Barneveld stimuleren met startbijdrage

  (08-02-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders wil het maatschappelijk initiatief van Duurzaam Energie Bedrijf Barneveld (DEB) ondersteunen met een lening als startbijdrage. Barneveld werkt hard aan een energiezuinige gemeente en stimuleert daarom verschillende initiatieven om energie te besparen en om de duurzaamheid te bevorderen. Met de lening kan DEB energieprojecten in de gemeente starten waarin bedrijven en inwoners kunnen participeren.

  Lees meer
 • Grootouderbijeenkomsten over scheiding van kinderen en kleinkinderen

  (08-02-2016)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op maandag 4 en maandag 18 april 2016 twee informatiebijeenkomsten voor grootouders van kinderen van gescheiden ouders. De bijeenkomsten worden gehouden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Bouwheerstraat 52 in Barneveld.

  Lees meer
 • Nieuwbouw Koningin Julianaschool en herindeling sportvelden Oosterbospark

  (05-02-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Koningin Julianaschool te verplaatsen naar het terrein van het Oosterbospark. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld hiermee en met de benodigde investering in te stemmen. De inpassing van de Julianaschool wordt gecombineerd met de alreeds geplande vervanging van de kunstgrasvelden voor korfbalvereniging ODIK en hockeyvereniging MHC Barneveld. Het college stelt daarom ook aan de raad voor om met de betrokken verenigingen tot een nieuwe sportveldindeling te komen en dit verder uit te werken binnen het financiële kader. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 2 maart 2016. Lees meer.

 • College: "Exploitatie buitensportaccommodaties niet verzelfstandigen of uitbesteden"

  (04-02-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden de exploitatie van de buitensportaccommodaties in de gemeente Barneveld te verzelfstandigen of uit te besteden. Het college geeft in een memo aan de gemeenteraad aan, dat bij verzelfstandiging de besparingsmogelijkheden te beperkt zijn en ten koste zou gaan van de flexibiliteit en kwaliteit van dienstverlening. Daarom vindt het college het raadzaam om de exploitatie niet te verzelfstandigen of uit te besteden, maar te blijven zoeken naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren binnen de huidige organisatie.

  Lees meer
 • Nomineer de Jonge Vrijwilliger van 2016

  (04-02-2016)

  Kent u een jongere die een belangrijke rol speelt voor kinderen of anderen? Wie doet stil maar goed werk voor uw club of vereniging? Of weet u een jongere die zich al lang belangeloos voor een ander inzet? Deze jongere kunt u nu nomineren voor de ‘Jan van Schaffelaarpenning’.

  Lees meer
 • Ondersteuning bij het opvoeden nodig? Bel 14 0342 voor een gesprek.

  (04-02-2016)

  Heeft u  jeugdhulp of ondersteuning nodig bij het opgroeien of opvoeden? Dan meldt u zich bij de gemeente voor een gesprek. U belt 14 0342 en we maken dan een afspraak met u. Tijdens een gesprek bepaalt de gespreksvoerder samen met u welke jeugdhulp passend is.

  Lees meer
 • Strategische visie Barneveld 2030 - nog 35 dagen

  (04-02-2016) Lees meer
 • Gemeente stimuleert duurzame cultuur- en sportaccommodaties

  (04-02-2016)

  De gemeente Barneveld wil maatschappelijke organisaties op het gebied van sport en cultuur stimuleren om duurzame energie op te wekken en om energie te besparen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een concept subsidieverordening Duurzaamheid Sport en Cultuur aan de gemeenteraad aangeboden om deze vast te stellen. Met de subsidieverordening werkt Barneveld aan een energiezuinige gemeente waar energie schoon, betrouwbaar en betaalbaar is. De gemeente stimuleert verschillende initiatieven om energie te besparen en om de duurzaamheid te bevorderen.

  Lees meer
 • Inwonersbijdrage huishoudelijke hulp verlaagd

  (04-02-2016)

  Maakt u gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke hulp? Dan betaalt u vanaf 2 februari 2016 minder aan inwonersbijdrage. U hoeft hiervoor niets te doen, de inwonersbijdrage wordt door uw thuishulp-organisatie per periode 2 aangepast op de factuur.

  Lees meer
 • Ontvang uw Aanslag Gemeentelijke Belastingen 2016 digitaal

  (03-02-2016)

  Barneveld is aangesloten op Berichtenbox van MijnOverheid

  De gemeente Barneveld is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Inwoners die zich uiterlijk vrijdag 12 februari 2016 voor de Berichtenbox aanmelden, ontvangen de Aanslag Gemeentelijke Belastingen 2016 niet meer per post, maar digitaal.

  Lees meer
 • Commissaris van de Koning Cornielje brengt werkbezoek aan Barneveld

  (03-02-2016)

  Op donderdag 18 februari 2016 brengt de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, een werkbezoek aan de gemeente Barneveld. Naast gesprekken met college en gemeenteraad brengt hij een bezoek aan het internationaal opererende bedrijf DO-IT op Harselaar en aan Kinderhospice Binnenveld in de Esvelderbeekzone.

  Lees meer
 • Warenmarkt op donderdag wordt niet verplaatst

  (02-02-2016)

  Wel onderzoek naar behoefte aan extra weekendmarkt

  Het college van B&W heeft de afgelopen periode, op verzoek van de gemeenteraad, onderzocht of er behoefte is om de warenmarkt op donderdagochtend in Barneveld te verplaatsen. De uitkomsten van het onderzoek zijn bekend: driekwart van de ondervraagde inwoners, ondernemers en marktkooplieden wil vasthouden aan de warenmarkt op donderdagochtend in Barneveld. Wel gaat het college onderzoeken of er eventueel een extra markt op zaterdag in Barneveld kan worden opgezet. Deze markt hoeft niet persé op het Gowthorpeplein te worden gehouden.

  Lees meer
 • Nieuwe cursusserie Betrokken bij Barneveld over bestuur en politiek

  (01-02-2016) Lees meer
 • Jaarwisseling 2015-2016: Geen grote incidenten, wel meer vuurwerkschade

  (28-01-2016)

  De gemeente Barneveld heeft de jaarwisseling 2015-2016 geëvalueerd. De algehele conclusie van het college is dat er gelukkig geen grote incidenten hebben plaatsgevonden. Wel is de vuurwerkschade – aan de openbare ruimte en eigendommen van de gemeente – aanzienlijk toegenomen: van € 23.500,- vorig jaar naar € 34.500,- nu. Het college van B&W vindt het jammer dat opnieuw – op kosten van alle inwoners – vernielingen zijn gepleegd.

  Lees meer
 • Steeds meer deelnemers aan Burgernet

  (28-01-2016)

  Per 1 januari 2016 zijn in Barneveld 6.044 deelnemers aan Burgernet. Het afgelopen jaar is het netwerk in Barneveld met 232 mensen gegroeid.  De deelnemers zijn in 2015 hoofdzakelijk gevraagd mee uit te kijken naar vermiste kinderen en volwassenen. Daarnaast zijn deelnemers vooral gewaarschuwd voor woninginbraken. Deze alertering is een bijzondere toepassing van Burgernet Alertering. Sinds 2012 wordt Burgernet Alertering n.a.v. elke woninginbraak in alle 16 gemeenten van Gelderland-Midden toegepast. Deze standaard e-mail berichten worden in de regel uitgezet binnen een straal van ongeveer 250 meter rond de locatie van de woninginbraak.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn; bus in plaats van trein 30 en 31 januari 2016

  (28-01-2016)

  Ingekomen bericht - In verband met geplande werkzaamheden rijden er in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 januari 2016 tussen ca. 01.00 uur – 08.00 uur (dus ook bij aanvang treindienst op zondag 31 januari 2016) geen treinen tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen. Connexxion zet bussen in.  Reizigers dienen rekening te houden met 15 tot 30 minuten extra reistijd.

 • Wegwerkzaamheden komende periode

  (28-01-2016)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Succesvolle kinderkookclubs Villa 29 en Essenburcht gaan weer van start

  (27-01-2016)

  Binnenkort starten er weer twee kinderkookclubs onder leiding van Be Active: in Villa 29 in Barneveld en in de Essenburcht in Kootwijkerbroek. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar die van koken houden of het graag willen leren, zijn van harte welkom.

  Lees meer
 • Doorstart wordt Home-Start+

  (25-01-2016)

  Opvoedondersteuning voor gezinnen met kinderen van 7 tot 14 jaar
  Op 1 januari 2016 is Doorstart verdergegaan als Home-Start+. Bij Home-Start+ bieden vrijwilligers opvoedingsondersteuning aan gezinnen met oudere kinderen van 7 tot en met 14 jaar. Home-Start+ is daarmee het logische gevolg op Home-Start voor gezinnen met kinderen van 0 tot 7 jaar. Home-Start en Home-Start+ zijn onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld.

  Lees meer
 • Maatregelen voor een aantrekkelijker centrumwinkelgebied

  (21-01-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders, de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) en het Centrum Ontwikkeling Barneveld (COB) hebben afspraken gemaakt om het centrumwinkelgebied van Barneveld aantrekkelijker te maken. Deze afspraken zijn een uitwerking van het centrumdebat, dat in mei 2015 werd georganiseerd in de Veluwehal.

  Lees meer
 • Oproep deelname bestuurlijk overleg over wonen, zorg en welzijn

  (21-01-2016)

  Samen voor wonen, zorg en welzijn in de gemeente Barneveld

  De gemeente Barneveld zoekt non-profit maatschappelijke organisaties of inwoners in georganiseerd verband; die wonen, care en/of diensten aan inwoners met een beperking bieden, voor samenwerking in een bestuurlijk overleg. De producten en diensten die een organisatie of partij levert, moeten inwoners met een beperking in staat stellen om zelfstandig te blijven wonen.

  Lees meer
 • Brugklassen van het Johannes Fontanus College ontvangen gastlessen over jonge mantelzorg

  (21-01-2016)

  In de eerste drie weken van het nieuwe jaar verzorgt het steunpunt Mantelzorg van Welzijn Barneveld op het Johannes Fontanus College gastlessen over jonge mantelzorg. In deze gastlessen wordt aan de leerlingen verteld wie jonge mantelzorgers zijn: jonge mensen tussen de 8 en 24 jaar die minimaal 8 uur per week en ten minste 3 maanden achtereen zorg verlenen en/of praktische hulp bieden aan een ziek familielid. Dat kan een ouder zijn, een broertje of zusje, opa of oma of een ander familielid. Ook als je een buurman, goede kennis of vriend helpt, ben je mantelzorger.

  Lees meer
 • Hondenbelasting

  (21-01-2016)

  Eind februari worden de jaarlijkse gecombineerde-aanslagen/WOZ-beschikkingen weer verzonden. Op de aanslag kan ook de aanslagregel hondenbelasting voorkomen. Wij wijzen u erop dat het verplicht is om te melden dat u één of meerdere hond(en) bent gaan houden maar ook als u niet meer beschikt over één of meerdere hond(en).

  Lees meer
 • Oproep deelname bestuurlijk overleg over wonen, zorg en welzijn

  (19-01-2016)

  De gemeente Barneveld zoekt

  • non-profit maatschappelijke organisaties of
  • inwoners in georganiseerd verband; 

  die wonen, care en/of diensten aan inwoners met een beperking bieden, voor samenwerking in een bestuurlijk overleg. De producten en diensten die een organisatie of partij levert, moeten inwoners met een beperking in staat stellen om zelfstandig te blijven wonen.

  Lees meer
 • Hoeveel geld heeft een puber eigenlijk nodig?

  (15-01-2016)

  Informatiebijeenkomst CJG en JFC over financiële opvoeding

  Op maandag 8 februari 2016 organiseren het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld en het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld een boeiende informatieavond over financiële opvoeding. De avond is bedoeld voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

  Lees meer
 • Referendum over EU-verdrag met Oekraïne op 6 april 2016

  (14-01-2016)

  Stemmen kan bij ieder stembureau in Barneveld
  Op woensdag 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden over het zogeheten associatieakkoord met Oekraïne. Kiesgerechtigde inwoners van Barneveld kunnen op die dag hun stem in ieder stembureau in Barneveld uitbrengen. Daarnaast is er een mobiel stembureau dat gedurende de dag op een aantal locaties in de gemeente wordt opgesteld. Ook stuurt de gemeente inwoners – samen met de stempas – een brief met informatie over het referendum en een overzichtskaartje met daarop alle stembureaus.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn; bus in plaats van trein

  (14-01-2016)

  Ingekomen bericht - Vanwege geplande werkzaamheden vervallen de volgende treinen:

  • Maandag 18 januari 2016: de laatste trein uit Ede-Wageningen vertrek 0.25 naar Amersfoort
  • Dinsdag 19 januari 2016: de eerste trein uit Amersfoort vertrek 5.11 uur naar Ede-Wageningen

  Connexxion zet een bus in. Reizigers dienen rekening te houden met 15 tot 30 minuten extra reistijd.

 • Woningbouw in Veller II, Barneveld

  (07-01-2016)

  Het afgelopen jaar zijn er weer vele woningen in Veller II gebouwd. Op de foto ziet u enkele woningen die in cluster F dat tegen Veller I aanligt, zijn gerealiseerd. Het woningbouwprogramma voor Veller II omvat ongeveer 800 woningen. Hiervan worden zo'n 300 woningen in de goedkope sector  (huur en koop) gerealiseerd.  In de vrije sector huurwoningen zullen ongeveer 100 woningen worden gerealiseerd. In de vrije sector koopwoningen zullen rond de 400 woningen worden gebouwd. Tot en met 2015 zijn er al 370 woningen in Veller II gerealiseerd.

  Lees meer
 • Vrouwen vertellen vrouwen over politiek in Barneveld

  (07-01-2016)

  Op woensdag 20 januari 2016 brengt Vrouwenvereniging Hadassa een bezoek aan het gemeentehuis. Naast een presentatie over het reilen en zeilen van de gemeente, gaan de vrouwen in gesprek met vrouwelijke raads(commissie)leden.

  Lees meer
 • Mantelzorgondersteuning cursus

  (07-01-2016)

  Buurtzorg biedt samen met verschillende netwerkpartners een nieuwe brede cursus voor mantelzorgers. Op vijf donderdagavonden kunnen mantelzorgers leren goed voor hun naaste én voor zichzelf te zorgen.

  Lees meer
 • Brandweer en LTO Noord organiseren informatiebijeenkomst over stalbranden

  (07-01-2016)

  De Brandweer Barneveld en LTO Noord organiseren, in samenwerking met het Actieplan Stalbranden, op 18 januari 2016 in Barneveld/Voorthuizen een informatiebijeenkomst over stalbranden. De bijeenkomst is bedoeld voor alle agrariërs in Barneveld.

  Lees meer
 • Oliebollen gebakken? Lever het gebruikte vet apart in!

  (07-01-2016)

  Wist u dat u het vet waarin u oliebollen bakt apart kunt inleveren? Hiervan kan heel eenvoudig biobrandstof worden gemaakt. Breng het daarom net als gebruikt frituurvet of restjes olie (bijvoorbeeld van het wokken) naar de milieustraat Otelaar. Spoel het in elk geval niet door de gootsteen of de wc. Dat zorgt voor verstoppingen in huis en/of het openbare riool, wat hoge kosten met zich meebrengt. Als u het gebruikte vet apart inlevert, bent u duurzaam bezig. Kijk ook eens op www.vetrecyclehet.nl. Op deze website vindt u meer informatie over het hoe en waarom van gebruikt vet inleveren en recyclen.

  Lees meer
 • Jeugdgezondheidszorg onder één dak

  (07-01-2016)

  Met ingang van 1 januari 2016 heeft Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de zorg voor de 0 tot 4-jarigen in de gemeente Barneveld overgedragen aan de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Voor de ouders en verzorgers van 0 tot 4-jarigen verandert vrijwel niets: zij kunnen gewoon terecht bij de vertrouwde consultatiebureaulocaties en dezelfde JGZ-professionals.

  Lees meer
 • Barneveld plaatst Regio FoodValley-borden bij dorpsentrees

  (07-01-2016)

  De gemeente Barneveld bevestigt bij de entrees van alle dorpen van de gemeente Barneveld een Regio FoodValley-bord. Het college besloot dat gisteren. De borden zijn bedoeld om aan te geven dat de gemeente Barneveld onderdeel is van het samenwerkingsverband Regio FoodValley.

  Lees meer
 • Gespreksgroep bij CJG Barneveld voor tieners met een bijzondere broer of zus

  (06-01-2016)

  Voor tieners (van 11 tot 15 jaar) uit de gemeente Barneveld die een broer of zus (Brus) hebben met een chronische ziekte, beperking, autisme, ADHD of verslaving, organiseert MEE Veluwe in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld een Brussengroep. Er zijn vijf bijeenkomsten die worden gegeven van 16.00 tot 17.30 uur. De Brussengroep voor tieners start op dinsdagmiddag 26 januari 2016 bij het Centrum Jeugd en Gezin, Bouwheerstraat 52/hoek van Dompselaerstraat in Barneveld. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

  Lees meer
 • Grond voor woningbouwplan Wildzoom verkocht aan Woningstichting Barneveld

  (06-01-2016)

  De gemeente Barneveld heeft de grond van de voormalige Eben-Haëzerschool aan de Wildzoom verkocht aan Woningstichting Barneveld die op deze locatie 14 sociale huurwoningen wil realiseren. Nu de grond is verkocht, wordt de bestemmingsplanprocedure gestart.

  Lees meer
 • In 2016 verlenging van de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid met enkele aanpassingen

  (06-01-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid met een jaar te verlengen en daarbij een aantal aanpassingen door te voeren die onder meer voortkomen uit de invoering van het Passend Onderwijs.

  Lees meer
 • Gemeente voorbereid op winterse omstandigheden

  (05-01-2016)

  De gemeente Barneveld treft momenteel voorbereidingen om - als dat nodig is - vanavond en/of morgen de gevolgen van het winterweer te lijf te gaan. De strooiwagens worden in gereedheid gebracht en medewerkers weten dat zij kunnen worden opgeroepen.

  Lees meer
 • Ariën Appeldoorn (CDA) en Suzanne Wassink (CDA) stoppen als raads(commissie)lid

  (04-01-2016)

  Ariën Appeldoorn stopt in januari als raadslid voor het CDA. De werkzaamheden als raadslid zijn niet langer te combineren met zijn reguliere baan. Ook Suzanne Wassink, raadscommissielid voor het CDA, stopt. Dat heeft het CDA op maandag 4 januari laten weten.

  Lees meer
 • Chris van Beek is Vrijwilliger van het Jaar 2016

  (04-01-2016)

  De heer Chris van Beek uit Voorthuizen is Vrijwilliger van het Jaar 2016. Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk maakte dat bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Vuurwerkafval? Ruim het op en stop het in de speciale vuurwerkafvalzak

  (01-01-2016)

  Een schoon begin van 2016? Ruim het vuurwerkafval op met de speciale vuurwerkafvalzak die vorige week huis-aan-huis is verspreid. Met deze zak kan al het vuurwerkafval na de jaarwisseling worden verzameld. Als iedereen dit doet, ziet de straat er netjes uit en krijgen kinderen geen kans om te spelen met vuurwerkresten. De volle vuurwerkafvalzak mag in de grijze restafvalcontainer. Wie méér vuurwerkafval heeft, kan dit brengen naar Milieustraat Otelaar. De Milieustraat is op dinsdag 5 januari 2016 weer geopend vanaf 9.00 uur.

 • Openingstijden gemeentelijke diensten rond de feestdagen - kerstboom inzameling

  (01-01-2016)

  Bekijk de openingstijden van de gemeentelijke diensten rond de feestdagen.

  Lees meer
 • Nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari 2016

  (31-12-2015) Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert opvoedcursus voor ouders van pittige pubers

  (30-12-2015)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op 26 januari, 2 en 9 februari 2016 een cursus voor ouders van pittige pubers. Opgroeiende tieners hebben baat bij veel liefde maar hoe kunt u uw kind weer bereiken als hij of zij in een afwerende houding is beland? Tijdens deze cursus krijgen ouders praktische handvatten om met het soms onbereikbare, ongrijpbare of onverantwoordelijke gedrag van hun opgroeiende tieners om te gaan.

  Lees meer
 • Een nieuwjaarsfeest van NIX in Barneveld

  (28-12-2015)

  DJ’s Randell en Franky B treden op in Veluwehal

  Partycentrum De Veluwehal organiseert opnieuw een alcoholvrij nieuwjaarsfeest voor jongeren van 15-17 jaar die vanwege de alcoholregels in andere horecagelegenheden worden geweerd. Tijdens het nieuwjaarsfeest op 1 januari 2016 treden o.a. DJ Franky B en Randell op.

   

  Lees meer
 • Milieustraat Otelaar 2 en 4 januari 2016 gesloten

  (28-12-2015)

  Milieustraat Otelaar is op zaterdag 2 en maandag 4 januari 2016 gesloten. U bent weer welkom vanaf dinsdag 5 januari 2016 om 9.00 uur.

 • Begeleiding voortijdige schoolverlaters

  (28-12-2015)

  Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om een diploma te halen. Er is een leerplicht tot en met het schooljaar waarin iemand 16 wordt. Daarna valt de jongere onder de zogenaamde kwalificatieplicht. Deze plicht duurt tot de dag waarop de jongere een diploma haalt (een zogenaamde startkwalificatie) of tot het 18e jaar. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma op mbo niveau 2, 3, of 4-diploma.

  Lees meer
 • Foto-expositie ‘Nergens thuis?’ in bibliotheek Barneveld

  (24-12-2015)

  Rudolphlaan Jeugddorp De Glind – een bijzondere straat in beeld

  In de bibliotheek van Barneveld is de foto-expositie ‘Nergens Thuis?’ te zien. Een portretserie door Gerard Merkelbach, gemaakt aan de Rudolphlaan in Jeugddorp De Glind. Een bijzondere straat, genoemd naar de man die 100 jaar geleden de basis legde voor het Jeugddorp. Het doel is nog altijd hetzelfde: een veilige plek bieden voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

  Lees meer
 • AED netwerk Barneveld

  (24-12-2015)

  In Barneveld is het AED netwerk Barneveld actief. Het AED netwerk Barneveld bestaat uit vrijwilligers (burgerhulpverleners) die bij een hartstilstand via een telefonisch bericht worden gealarmeerd. Zij hebben de beschikking over AED (Automatische Externe Defibrillator) apparaten. Deze AED dient levensreddende schokken toe.

  Lees meer
 • Alle pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderopvang zijn geslaagd

  (24-12-2015)

  Bijna honderd medewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Barneveld hebben het certificaat behaald voor de verplichte taaltoets. Met het behalen van dit certificaat hebben zij bewezen over het juiste taalniveau te beschikken. De gemeente Barneveld investeert al vele jaren in een goed VVE-beleid. De gemeente is dan ook bijzonder trots op de behaalde resultaten van de pedagogisch medewerkers. Verplicht examen doen om het taalniveau te testen is best pittig, zeker als het lang geleden is dat je in de schoolbanken hebt gezeten. En zoveel geslaagden, is natuurlijk ook goed nieuws voor alle peuters en hun ouders in onze gemeente.

  Lees meer
 • Dienstregeling Valleilijn trein in de Kerstvakantie

  (24-12-2015) Lees meer
 • Regio FoodValley: Extra geld voor duurzaam agrarisch ondernemen

  (24-12-2015)

  Het bestuur van Regio FoodValley besloot afgelopen vrijdag extra geld toe te kennen aan het Regiocontractproject Duurzaam Agrarisch Ondernemen. Dit project stimuleert de innovatie en verduurzaming van de landbouw.

  Lees meer
 • Nieuwjaarsontmoeting voor mensen met hersenletsel en hun naasten

  (24-12-2015)

  Op woensdagavond 6 januari 2016 van 19.30 tot 21.30 uur worden mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten uitgenodigd voor een gezellig samenzijn aan het begin van het nieuwe jaar. Het thema van de avond zal zijn: ´Wat wenst u?’. Tijdens de ontmoeting is er de mogelijkheid om aan te geven welke wensen u heeft met betrekking tot de thema’s die wij voor u organiseren het komende jaar.  

  Lees meer
 • De vuurwerkafvalzak: een schoon begin van 2016 in de gemeente Barneveld

  (24-12-2015)

  Tussen 21 en 24 december 2015 ontvangt u een speciale vuurwerkafvalzak bij de donderdag-editie in de Barneveldse Krant. Met deze zak kunt u, als u vuurwerk heeft afgestoken tijdens Oud & Nieuw, de afgestoken vuurwerkresten  verzamelen. Vuurwerkresten opruimen is zo gedaan, de straat is weer netjes en kinderen krijgen zo geen kans om te spelen met vuurwerkresten. Zo begint u 2016 met een veilige en schone straat.

  Lees meer
 • Samen maken we er een feestelijke jaarwisseling van

  (24-12-2015)

  Lees alles hierover in de pagina van Kernachtig Barneveld.

  Lees meer
 • Doe mee met een WhatsApp-groep bij u in de buurt

  (24-12-2015)

  WhatsApp-groepen maken buurt of wijk veiliger

  Steeds meer buurten en wijken in Nederland maken gebruik van WhatsApp-groepen van inwoners om de buurt of de wijk veiliger te maken. Op dit moment zijn in Barneveld bijna 80 WhatsApp-groepen actief. Buurt- en wijkbewoners maken elkaar door middel van een appje attent op verdachte situaties en houden zo – samen – een extra oogje in het zeil.

  Lees meer
 • Nieuwe breedbandinitiatieven van invloed op glasvezelpilot Barneveld

  (23-12-2015)

  De gemeente Barneveld blijft zich inzetten voor snellere internetverbindingen in het buitengebied. De afgelopen periode is voor een pilotgebied berekend wat bewoners en ondernemers zelf moeten betalen voor een glasvezelaansluiting. Inmiddels is bekend dat er ook andere innovatieve technieken zijn om hogere breedbandsnelheden te realiseren. De mogelijkheden worden op dit moment voor de gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Vrij parkeren tijdens de feestdagen

  (22-12-2015)

  Van 23 december  tot en met 3 januari 2016 hoeft u niet te betalen voor het parkeren in Barneveld centrum. De parkeerautomaten zijn in deze periode buiten gebruik gesteld om vandalisme door vuurwerk tegen te gaan. Er geldt tijdens de aangegeven periode geen betaalplicht voor parkeerbelasting.

 • Wethouder Fokkema en vuurwerkverkopers starten vuurwerkopruimcampagne

  (22-12-2015)

  Gratis vuurwerkafvalzak voor alle inwoners

  Op woensdag 23 december 2015 ontvangen alle inwoners van Barneveld – met de huis-aan-huiseditie van de Barneveldse Krant – een speciale vuurwerkafvalzak. Met deze zak kan al het vuurwerkafval na tijdens en na de jaarwisseling worden verzameld. Als iedereen dit doet, ziet de straat er netjes uit en krijgen kinderen geen kans om te spelen met vuurwerkresten. Een schoon begin van 2016.

  Lees meer
 • Wijzigingen Eigen Bijdrage voor inwoners met overgangsrecht Wmo

  (22-12-2015)

  Op 31 december 2015 eindigen enkele overgangsregelingen voor inwoners die ondersteuning krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. U krijgt hierover persoonlijk bericht van het Centraal Administratie Kantoor.

  Lees meer
 • Wijzigingen Eigen Bijdrage voor inwoners met overgangsrecht Wmo

  (18-12-2015)

  Op 31 december 2015 eindigen enkele overgangsregelingen voor inwoners die ondersteuning krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. U krijgt hierover persoonlijk bericht van het Centraal Administratie Kantoor.

  Lees meer
 • College spreekt voorkeur uit voor lokale windinitiatieven

  (17-12-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld heeft haar visie op windenergie ontwikkeld en vastgelegd in een windvisie. Nog zonder locaties te kiezen in de windvisie, laat de visie zien wat de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn voor de realisatie van windturbines in de gemeente. Het college vindt het belangrijk dat inwoners en (lokale) ondernemers ook mee kunnen participeren in windinitiatieven zodat lokale energie ook tot lokaal voordeel kan leiden. Het is nu aan de gemeenteraad om zich in de gemeenteraad van 27 januari 2016 te buigen over de windvisie. Met het recente klimaatakkoord in Parijs in ons achterhoofd, toont deze windvisie dat de gemeente Barneveld meedoet en allerlei initiatieven neemt om op schone, duurzame en efficiënte wijze energie op te wekken.

  Lees meer
 • Lokale uitvoering van Wsw biedt voor Barneveld beste mogelijkheden

  (17-12-2015)

  De lokale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) biedt voor de gemeente Barneveld de beste mogelijkheden om uitvoering te geven aan deze wet. Dat is de conclusie van bureau Langedijk dat, op verzoek van het college van B&W, onderzoek deed naar de toekomst van de lokale uitvoering van de Wsw. Op dit moment heeft Barneveld de uitvoering van deze Wet sociale werkvoorziening ondergebracht bij de (Gemeenschappelijke Regeling) Permar WS.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid Huisartsenpost op 19 december 2015

  (17-12-2015)

  De gemeente Barneveld repareert zaterdag 19 december 2015 het noodaggregaat van het Hulpverleningscentrum aan de Nijkerkerweg in Barneveld. Ook worden dan de zonnepanelen op het dak aangesloten. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het nodig dat tussen 9.00 en 11.00 uur de stroom van het pand wordt gehaald. Hierdoor is de Huisartsenpost – tussen de genoemde tijden – telefonisch niet bereikbaar. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u bellen naar 0900-3311233.

  Lees meer
 • De collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen - Kom naar de overstapmiddagen

  (17-12-2015)

  Tijdens de eerste overstapdagen heeft de gemeente  via de balie 121 nieuwe aanmeldingen voor de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen ontvangen. De gemeente organiseert ook komende week enkele overstapdagen waarbij aan de balie iemand zit om u te helpen bij het overstappen. Uiteraard kunt u tot 31 december 2015 ook nog overstappen via www.gezondverzekerd.nl/barneveld.

  Lees meer
 • Elektrische oplaadpalen in de gemeente Barneveld

  (17-12-2015)

  De gemeente Barneveld heeft er weer een nieuwe oplaadpaal bij voor elektrisch rijden. Het nieuwe oplaadpunt staat voor het gemeentehuis en is geplaatst door Cofely. De gemeente Barneveld stimuleert graag het elektrisch rijden en faciliteert daarom laadpalen in de openbare ruimte. 

  Lees meer
 • Rustige inloopavond snelfietsroute

  (17-12-2015)

  Donderdag 10 december 2015 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst over de snelfietsroute. Naast een informatieve film over de hele snelfietsroute, konden belangstellenden ook bij de panelen de tekeningen van de delen 2 tot en met 7 (Van Zuijlen van Nieveltlaan vanaf de spoorovergang tot en met de Stationsweg/Wencopperweg) bekijken. Er was ruim de gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden en opmerkingen te delen. Zo'n 30 mensen kwamen binnen lopen. Woont u langs de route en wilt u de plannen inzien? Dat kan nog via onze website: www.barneveld.nl/snelfietsroute. Ook kunt u tot 31 december 2015 via de website reageren op de gepresenteerde plannen.

 • Wees voorbereid op een ramp

  (17-12-2015)

  Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

  • Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt;
  • Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving;
  • Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp te vragen.
  • Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
  • Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op www.crisis.nl.
  • Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
  Lees meer
 • Kerstvakantie activiteiten 2015-2016

  (17-12-2015)

  In de kerstvakantie is er weer veel te doen voor jong en oud. Zoals de kerstrun, kinderkledingmarkt en klimactiviteiten. Zie: www.barneveld.nl/beactive.

 • In ‘t centrum genoeg te beleven, blijf daarom nog even

  (17-12-2015)

  Niet nieuw, maar wel ontzettend makkelijk en veilig. Belparkeren in Barneveld. Betalen met uw mobiele telefoon, per minuut én achteraf. Niet meer naar de parkeerautomaat en altijd parkeerboetevrij. 

  Lees meer
 • Bruil Infra B.V. gaat bedrijventerrein Harselaar-Zuid bouwrijp maken

  (16-12-2015)

  De firma Bruil Infra B.V. uit Ede gaat het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid bouwrijp maken. Dat is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. De werkzaamheden bestaan uit het bouwrijp maken van Harselaar-Zuid én de aanleg van de infrastructuur, zoals de nieuwe verbindingsweg tussen het bedrijventerrein en de Wesselseweg bij Kootwijkerbroek.

  Lees meer
 • Midden- en kleinbedrijf steeds tevredener over de gemeente Barneveld

  (16-12-2015)

  Het Midden- en Kleinbedrijf in Barneveld is steeds tevredener over de gemeente Barneveld en de manier waarop de gemeente zich voor ondernemers inzet. Dat blijkt uit het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste van Nederland. Barneveld scoort aanmerkelijk hoger dan de landelijke cijfers.

  Lees meer
 • Huurbetalingspreekuur helpt oplopende schulden te voorkomen

  (15-12-2015)

  Heeft u een huurachterstand? Of verwacht u door omstandigheden problemen met het betalen van de huur? Neem dan tijdig maatregelen en maak een afspraak voor het huurbetalingsspreekuur. Het huurbetalingsspreekuur is een samenwerking van de Woningstichting Barneveld en gemeente Barneveld.

  Lees meer
 • Burgemeester Van Dijk maakt genomineerden Vrijwilligersprijs Barneveld bekend

  (14-12-2015)

  Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk heeft zaterdag 12 december tijdens een vrijwilligersbijeenkomst van Welzijn Barneveld de drie genomineerden voor de Vrijwilligersprijs van de gemeente Barneveld bekendgemaakt. Dat zijn de heer C.J. van Beek (Voorthuizen), de heer R.C.F. Stolk (Voorthuizen) en mevrouw A. van der Lit (Barneveld).

  Lees meer
 • Tips tegen identiteitsfraude

  (14-12-2015)

  Wanneer uw identiteitsgegevens worden gestolen kan een ander zich voordoen als u. We noemen dit 'identiteitsfraude' en het kan ingrijpende gevolgen hebben.  Maar gelukkig kunt u zelf veel doen om het te voorkomen.

  Lees meer
 • Nieuwe prestatieafspraken over sociale woningbouw in Barneveld

  (14-12-2015)

  De gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld en de Huurdersvereniging hebben de afgelopen twee maanden gewerkt aan nieuwe prestatieafspraken voor de sociale woningbouw in 2016 in de gemeente Barneveld. De belangrijkste afspraken hebben betrekking op de bouw van voldoende sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van het wonen, de verkoop van woningen, de aanpak van de openbare ruimte, de huisvesting van de statushouders en de samenwerking in het sociaal domein.

  Lees meer
 • Week 51 laatste GFT-inzameling van het jaar 2015

  (11-12-2015)

  De gemeente Barneveld zamelt in de week van maandag 14 t/m vrijdag 18 december 2015, voor de laatste keer dit jaar groente-, fruit- en tuinafval in. In week 53 gebeurt dat niet, omdat de gemeente er eerder voor koos om in de wintermaanden nog maar één keer per maand het gft-afval op te halen.

  Lees meer
 • Vellen van bomen in Barneveld (2015/2016)

  (10-12-2015)

  De gemeente Barneveld is beheerder en eigenaar van gemeentelijke bomen en heeft daarmee een wettelijke zorgplicht. Om te voorkomen dat gemeentelijke bomen een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving, worden de bomen met regelmaat geïnspecteerd. Op basis van die inspecties zijn het afgelopen jaar vier soorten kaplijsten opgesteld voor het kappen van gemeentelijke bomen op verschillende locaties in de kernen en het buitengebied van de gemeente.

  Lees meer
 • Regiotaxi Gelderland vraagt reizigers om hulp

  (10-12-2015)

  December is een hele drukke maand voor Regiotaxi Gelderland. Het is voor vervoerders een enorme puzzel om alle ritten volgens afspraak uit te voeren. Daarom wordt het tot en met 31 december 2015 steeds lastiger om alle ritten volgens de spelregels uit te voeren. Regiotaxi Gelderland vraagt reizigers de ritten zo vroeg mogelijk te bestellen. Zeker als het gaat om ritten tijdens de kerstdagen. De vervoerders doen hun uiterste best om de ritten die vóór 23 december zijn geboekt volgens afspraak uit te voeren. Ritten die na 22 december zijn besteld, worden uiteraard gereden, maar u loopt hierbij het risico dat deze ritten met vertraging worden uitgevoerd of dat de vervoerder u verzoekt om op een ander tijdstip te gaan reizen. Uiteraard kunnen reizen vanaf 1 januari 2016 weer gewoon geboekt worden volgens de vertrouwde regels.

  Lees meer
 • Vrij parkeren op bepaalde parkeerterreinen

  (10-12-2015)

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om op een aantal parkeerterreinen vrij (gratis) parkeren in te voeren. Er geldt dan geen betaalplicht voor parkeerbelasting. Het doel van de maatregel is om het centrumbezoek te bevorderen.

  Lees meer
 • Werkzaamheden deel Oosterbos

  (10-12-2015)

  In een deel van het Oosterbos vinden in december 2015 werkzaamheden plaats om een deel van het hakhout te herstellen, gevaarlijke bomen te verwijderen en de bosontwikkeling te bevorderen. Hierdoor kunnen wandelaars in dit bos enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Een klein deel van de paden is tijdelijk afgesloten. Na uitvoer worden de paden weer hersteld.

  Lees meer
 • Let op: controleer de inkomensbedragen in de brieven over de collectieve zorgverzekering

  (10-12-2015)

  De afgelopen weken zijn diverse groepen inwoners aangeschreven door Menzis over de mogelijkheden om deel te nemen aan de Gemeentepolis; de gemeentelijke zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. In de brieven van een klein deel van de aangeschrevenen zijn de verkeerde inkomenseisen opgenomen. Heeft u een brief van Menzis ontvangen en bent u geïnteresseerd in deelname aan de gemeentepolis, dan raden wij u aan om de bedragen te vergelijken met de gemeentelijke informatie.

  Lees meer
 • Platform Water Vallei en Eem zet de klimaatverandering op de kaart

  (09-12-2015)

  Water op straat, maar ook droogte en hitte! Help, wat kunnen we doen?

  De klimaatverandering is een feit, het is een enorme uitdaging om in de toekomst niet alleen om te kunnen gaan met wateroverlast door extreme buien, maar ook met droogte, hitte of overstromingen. Dit geldt zeker ook voor het Platform Water Vallei en Eem (PWVE), bestaande uit het Waterschap Vallei en Veluwe en zestien gemeenten (waaronder onze gemeente), dat als beheersgebied met alle facetten van de klimaatverandering te maken heeft. Het PWVE wil daarom onderzoeken waar de knelpunten zitten, waar de samenwerking nog meer gezocht kan worden, welke innovaties mogelijk nodig zijn en welke partijen kunnen helpen om gezamenlijk de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen.

  Lees meer
 • NOC*NSF en FrisValley informeren sportclubs over verantwoord alcoholgebruik

  (08-12-2015)

  Sportkoepel NOC*NSF, Sportservice Veenendaal, Korfbalvereniging SKF en het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley organiseren op maandag 21 december 2015 een boeiende informatiebijeenkomst over verantwoord alcoholgebruik bij sportverenigingen. De bijeenkomst – bij Korfbalvereniging SKF in Veenendaal – is bedoeld voor besturen, voorzitters en leden van bar- en kantinecommissies en trainers en coaches van sportverenigingen uit Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

  Lees meer
 • Cees Hoogeveen neemt afscheid van Toeristisch Aanjaagteam Barneveld

  (04-12-2015) Lees meer
 • Vreugdevuur? Carbid schieten? Vraag een vergunning aan!

  (03-12-2015)

  De gemeente Barneveld bereidt zich voor op een feestelijke en vooral veilige jaarwisseling. Burgemeester Van Dijk hoopt dat iedereen rekening houdt met zijn of haar omgeving. "We kunnen er samen voor zorgen dat het een mooie jaarwisseling wordt vól met mooie tradities."

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst rioolvervanging De Lors, Barneveld

  (03-12-2015)

  Op maandag 7 december 2015 organiseert de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de rioolvervanging in De Lors en de vernieuwing van de speelplek aan de Bilderdijkstraat in Barneveld.

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst Snelfietsroute

  (03-12-2015)

  Op donderdag 10 december 2015 organiseert de gemeente van 19.30 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst over de Snelfietsroute Barneveld-Voorthuizen.

  Lees meer
 • Meekijken bij de reconstructie van de Essenerweg, Kootwijkerbroek

  (03-12-2015)

  In oktober 2015 is Sallandse Wegenbouw in opdracht van de gemeente Barneveld gestart met de reconstructie van de Essenerweg in Kootwijkerbroek. In de reconstructie worden ook de Magirusstraat en een deel van de Kosterijweg meegenomen.

  Lees meer
 • Onthulling bouwbord V.V. Stroe

  (03-12-2015)

  Wethouder E. Fokkema onthulde afgelopen maandag het bouwbord bij V.V. Stroe. De komende periode worden een nieuwe tribune, kantine en kleedkamers gerealiseerd. Ook werd afgelopen maandag de eerste steen gelegd.

  Lees meer
 • Telefonische bereikbaarheid Huisartsenpost op 19 december 2015

  (03-12-2015)

  De gemeente Barneveld repareert zaterdag 19 december 2015 het noodaggregaat van het Hulpverleningscentrum aan de Nijkerkerweg in Barneveld. Ook worden dan de zonnepanelen op het dak aangesloten. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het nodig dat tussen 9.00 en 11.00 uur de stroom van het pand wordt gehaald. Hierdoor is de Huisartsenpost – tussen de genoemde tijden – telefonisch niet bereikbaar. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u bellen naar T 0900-3311233.

 • Gladheidbestrijding in Barneveld

  (03-12-2015)

  De winterperiode is aangebroken. We hebben de eerste nachten met vorst achter de rug. Voor de gemeente Barneveld is dat het moment om goed voorbereid te zijn op de bestrijding van de gladheid. Hoe pakken we dat aan? Wat doet de gemeente? Wat kunt u zelf doen?

  Lees meer
 • Aanpassingen aan verkeersplateaus Barnseweg

  (03-12-2015)

  Minder schade aan auto’s en behoud van verkeersveiligheid
  De gemeente Barneveld heeft de afgelopen periode – na verschillende klachten en schademeldingen van automobilisten en omwonenden – de verkeersdrempels op de Barnseweg aangepakt. De gemeente heeft de drempels zó aangepast dat er minder schade aan voertuigen ontstaat, terwijl de veiligheid van de weggebruikers (auto’s, fietsers en voetgangers) niet in het geding komt.

  Lees meer
 • Geen inloopspreekuur voor Wijkplatform De Burgt

  (03-12-2015)

  Wijkplatform De Burgt heeft besloten om op 10 december 2015 geen inloopspreekuur te organiseren. Wijkbewoners die het Wijkplatform ergens op willen wijzen, kunnen dit heel eenvoudig doorgeven via het e-mailadres van het wijkplatform (infodeburgt@gmail.com) of via de Facebookpagina facebook.com/wijkplatformdeburgt. Via de nieuwsbrief wordt later verslag gedaan van hoe aangereikte onderwerpen door het wijkplatform zijn opgepakt.

  Lees meer
 • College van B&W komt met richtlijnen voor terrasoverkappingen bij horeca

  (01-12-2015)

  Het college van B&W van Barneveld heeft richtlijnen opgesteld voor terrasoverkappingen bij horecavoorzieningen. De richtlijnen zijn opgesteld omdat terrasoverkappingen een grote invloed hebben op de uitstraling en het gebruik van de openbare ruimte.

  Lees meer
 • In ‘t centrum genoeg te beleven, blijf daarom nog even

  (26-11-2015)

  Op zaterdag 28 november 2015 besteedt de gemeente in het centrum van Barneveld aandacht aan belparkeren, een slimme manier van achteraf en per minuut betalen voor parkeren met de mobiele telefoon. Op die dag worden er door twee promotieteams, vanuit een bakfiets, informatiekaartjes over belparkeren en ‘touch glove’ handschoenen (handschoenen waarmee de touchscreen van een smartphone met de handschoenen aan bediend kan worden) uitgedeeld met daarin verstopt enkele actiecoupons. Elke coupon heeft een waarde van twee gratis kopjes koffie en is te besteden bij een deelnemende horecagelegenheid naar keuze.

  Lees meer
 • Samen Duurzaam: het duurzaamheidsevent van Barneveld

  (26-11-2015)

  Woensdag 2 december 2015 in De Veluwehal Barneveld
  Tijdens het regionale duurzaamheidsevent staat duurzaam bouwen en duurzame energie centraal. Aan de slag met duurzaamheid begint met bewuste keuzes maken. Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. Als we nú toekomstgerichte keuzes maken en duurzaam wonen en ondernemen, investeren we in de wereld van morgen en de toekomst van uw eigen leefomgeving, bedrijf of organisatie.

  Lees meer
 • Informatie afvalinzameling

  (26-11-2015) Lees meer
 • Onderzoek: uitbreiding van of andere dag voor warenmarkt Barneveld

  (26-11-2015)

  De gemeente Barneveld onderzoekt – op verzoek van de gemeenteraad – of de warenmarkt op donderdag moet worden uitgebreid (bijvoorbeeld met een extra marktdag op zaterdag) of van marktdag moet veranderen: van donderdag naar zaterdag.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (25-11-2015)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Rijkswaterstaat

  (25-11-2015)

  Rijkswaterstaat werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Bestemmingsplan Holzenbosch: 326 woningen in Voorthuizen

  (20-11-2015)

  Het college van B&W van Barneveld heeft ingestemd met het Bestemmingsplan Holzenbosch dat de bouw van 326 woningen aan de zuidzijde van Voorthuizen mogelijk maakt. De ontwikkeling van Holzenbosch is een project van de gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld (WsB) en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort. De nieuwe woonwijk telt ruim 300 woningen in verschillende typen en prijsklassen. De gemeenteraad stelt naar verwachting 16 december 2015 het bestemmingsplan vast; daarmee kan de bouw van Holzenbosch van start. De drie partijen zijn blij dat na jaren van intensieve voorbereiding de realisering van deze nieuwe woonwijk in Voorthuizen dichterbij komt.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Dr. Kuyperlaan Barneveld

  (19-11-2015)

  Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Benieuwd naar het concept van het Speelruimtebeleidsplan?

  (19-11-2015)

  De gemeente Barneveld stelt samen met inwoners, wijkplatforms en scholen een nieuw Speelruimtebeleidsplan op. De afgelopen periode hebben zij op een interactieve manier meegedacht en meegesproken over wat in dit nieuwe speelruimtebeleidsplan moet worden opgenomen. De gemeente heeft deze op- en aanmerkingen zoveel als mogelijk vertaald. We zijn nu zover dat het concept van het beleidsplan klaar is en met iedereen die hierbij betrokken was of hiervoor belangstelling heeft, kan worden besproken.

  Lees meer
 • Foto-expositie ‘Nergens thuis?’ in bibliotheek Barneveld

  (19-11-2015)

  Rudolphlaan Jeugddorp De Glind – een bijzondere straat in beeld
  Op vrijdag 20 november 2015, de dag van de Rechten van het Kind, opent wethouder Van Daalen om 14.00 uur in de bibliotheek van Barneveld de foto-expositie ‘Nergens Thuis?’. Een portretserie door Gerard Merkelbach, gemaakt aan de Rudolphlaan in Jeugddorp De Glind. Een bijzondere straat, genoemd naar de man die 100 jaar geleden de basis legde voor het Jeugddorp. Het doel is nog altijd hetzelfde: een veilige plek bieden voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

  Lees meer
 • Gewijzigde openingstijden politiebureau Barneveld

  (19-11-2015)

  De openingstijden van het politiebureau Barneveld aan de Nijkerkerweg 119 wijzigen met ingang van 1 december 2015.

  Lees meer
 • Komst van integraal kindcentrum in Rehobothschool

  (19-11-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een extra ruimte voor een kinderdag- en dagactiviteitencentrum mogelijk te maken in de nieuwbouw van de Rehobothschool in Barneveld. Zo vormt zich een integraal kindcentrum met een bijzondere samenwerking tussen zorg en onderwijs dat aansluit binnen het brede schoolconcept en passend onderwijs. Kinderen en hun ouders kunnen zo profiteren van school en zorg onder één dak. Het centrum zal worden verzorgd door Stichting Adullam.

  Lees meer
 • Bewoners Voorthuizen planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

  (19-11-2015)

  Bewoners uit Voorthuizen planten binnenkort meer dan 12.000 struiken en ruim 350  bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Voorthuizen in het Groen’, een beplantingsproject van de gemeente Barneveld, Plaatselijk Belang Voorthuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 28 november 2015.

  Lees meer
 • Bouw innovatieve en educatieve pluimveestal van start

  (18-11-2015)

  Binnenkort krijgen kennis en innovaties binnen de pluimveesector letterlijk onderdak in het Poultry Innovation Lab in Barneveld, een showcase met een pluimveestal én business centre. Het Poultry Innovation Lab zal door het Poultry Expertise Centre worden ingezet voor praktijktraining en kennisoverdracht. Dit in een steeds wisselende en veranderende stalomgeving, waarin leerlingen, studenten en professionals bezig zijn met de praktijk en praktijkinnovaties. Op 26 november 2015 wordt de eerste steen van het Poultry Innovation Lab gelegd door de heer dr. J.W.A. van Dijk, de burgemeester van Barneveld.

  Lees meer
 • Barneveld sluit zich aan bij Alliantie Kind in Gezin

  (12-11-2015)

  De gemeente Barneveld is de eerste Nederlandse gemeente die toetreedt tot de Alliantie Kind in Gezin. De Alliantie is een netwerk van ruim dertig organisaties die werk maken van inhuisplaatsen: de opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een pleeggezin of gezinshuis.

  Lees meer
 • Gebiedsconferentie Strategische Visie Barneveld 2030

  (12-11-2015)

  Praat mee over de toekomst van Barneveld op 19 november 2015 in Kootwijkerbroek

  Hoe ziet de gemeente Barneveld er in 2030 uit? Niemand die daar op dit moment het antwoord op weet. We hebben daar – als inwoners, organisaties en ondernemers – wel onze gedachten bij. De Strategische Visie Barneveld 2030, die in deze periode wordt opgesteld, bundelt die gedachten. De visie wordt het spoorboekje voor de verdere ontwikkeling van Barneveld op weg naar 2030.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Graaf van Lyndenlaan

  (12-11-2015)

  In verband met werkzaamheden aan het gasnetwerk door Liander is de het gedeelte Graaf van Lyndenlaan tussen de Vliegersvelderslaan en Henri Dunantlaan niet via zijde Vliegersvelderslaan toegankelijk. De werkzaamheden starten op donderdag 12 november 2015 en duren waarschijnlijk een week.

  Lees meer
 • Goed voorbereid naar de banenmarkt

  (12-11-2015)

  Donderdag 5 november 2015 werd in Ede een regionale banenmarkt georganiseerd met zo’n 35 werkgevers met vacatures. De gemeente Barneveld reisde met 30 werkzoekenden af naar deze banenmarkt, waar zij gerichte sollicitatie gesprekken op de markt voerden. De groep werkzoekenden heeft zich gezamenlijk voorbereid op de banenmarkt.

  Lees meer
 • Logopedie binnen het basisonderwijs verandert in 2016

  (12-11-2015)

  De gemeente Barneveld heeft besloten het onderzoek naar spraak- taalproblemen bij kinderen in het basisonderwijs met ingang van 2016 te veranderen. Nu worden nog alle kinderen op 5-jarige leeftijd onderzocht door een logopedist van de GGD. Vanaf 1 januari 2016 zullen niet alle kinderen op de leeftijd van 5/6 jaar meer worden gezien voor een logopedische screening, maar alleen die kinderen met twijfel over de spraak- taalontwikkeling.

  Lees meer
 • Wordt Barneveld de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland?

  (12-11-2015)

  De gemeente Barneveld is in 2013 uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie Gelderland en doet nu opnieuw mee aan deze peiling. De gemeente Barneveld hoopt dat het midden- en kleinbedrijf weer deelneemt aan het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland en VNO-NCW Midden.

  Lees meer
 • Welzijn Barneveld organiseert leuke avond voor jonge mantelzorgers op 20 november 2015

  (10-11-2015) Lees meer
 • Cursus Weerbaarheid voor 55-plussers “Daar trap IK niet in”!

  (10-11-2015)

  Welzijn Barneveld start in samenwerking met Barnevue een cursus Weerbaarheid, gericht op 55-plussers. Deze bestaat uit twee dagdelen, te weten 19 november 2015 en 26 november 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

  Lees meer
 • Wat kan ik doen om de zorg voor mijn partner, ouder, kind of vriend langer vol te houden?

  (09-11-2015)

  Het zorgen voor de ander kan u zo in beslag nemen dat het moeilijk te combineren is met de zorg voor uw eigen gezin, een betaalde baan of vrijwilligerswerk, hobby’s en een sociaal leven. Hoe vindt u daar als mantelzorger een balans in? Zorgen voor of om iemand met een chronische, lichamelijke of psychische ziekte kan de nodige stress geven.

  Lees meer
 • Winnaars open dag gemeentewerf ontvangen prijs

  (05-11-2015)

  Op zaterdag 24 oktober 2015 organiseerde de gemeente Barneveld een open dag van de gemeentewerf. Meer dan duizend mensen bezochten deze open dag, waaronder ook veel kinderen. Zij leverden een kleurplaat in. Volwassenen konden onder andere meedoen aan een verkeersquiz. De winnaars ontvingen afgelopen dinsdag hun prijs uit handen van wethouder E. Fokkema.

  Lees meer
 • Wethouder Van Daalen reikt fietssloten uit

  (05-11-2015)

  Wethouder P.J.T. van Daalen reikte op dinsdag 3 november 2015 fietssloten uit aan de heer H.L. Kats en mevrouw A.J. Boer-Spoelstra. Zij ontvingen een fietsslot omdat zij in de Week van de Veiligheid hun fiets hadden laten controleren bij station Barneveld-Centrum. In totaal werden tijdens de Week van de Veiligheid 898 fietsen gecontroleerd en 39 fietsen gegraveerd.

 • Parkeergarage De Heus Plein tijdelijk gesloten

  (05-11-2015)

  Tot en met 30 november 2015 is parkeergarage De Heus Plein gesloten. Er worden in opdracht van Woningstichting Barneveld herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de betonvloer en de betonwanden. Tijdens de werkzaamheden is de garage niet toegankelijk voor bewoners en publiek en niet beschikbaar voor het parkeren van auto’s en fietsen.

  Alternatieve parkeergelegenheid

  U kunt parkeren op het Gowthorpeplein, op het Theaterplein aan de voor- en achterzijde en achter Albert Heijn.

 • Gemeente Barneveld blijft inzetten op voorkomen van schulden bij ondernemers

  (05-11-2015)

  De gemeente Barneveld blijft ook het komende jaar ondernemers in financiële problemen ondersteunen met extra dienstverlening. De samenwerking met Project 155-Red-een-bedrijf van IMK wordt voortgezet.

  Lees meer
 • Wijziging Meerkosten regeling

  (05-11-2015)

  Op 28 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Beleidsregels tegemoetkoming in de meerkosten gemeente Barneveld met ingang van 1 november 2015 te wijzigen. Door deze wijziging kunnen ook mensen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de meerkosten, als zij naast een bijdrage voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp ook een eigen bijdrage betalen aan het CAK voor een scootmobiel of voor het gebruik van de regiotaxi.

  Lees meer
 • Glas scheiden wordt nu nog makkelijker

  (05-11-2015)

  Glas is eindeloos, zeggen wij altijd: je kunt het blijven recyclen. Het glas houdt zijn kwaliteit. Van 1000 kilo gebruikt verpakkingsglas maken we 1000 kilo nieuw glas. Als we nieuwe grondstoffen (zand, soda, kalk) moeten gebruiken, levert 1000 kilo grondstoffen slechts 800 kilo glas op, en bovendien moeten we dan veel meer energie verbruiken om nieuw glas te maken.

  Lees meer
 • Sport- en spelactiviteiten rooster 2015 - Be Active

  (05-11-2015)

  Gezellig samen sporten en spelen onder professionele begeleiding? Lees verder op www.barneveld.nl/beactive.

 • Denk mee met het nieuwe sportbeleidsplan!

  (02-11-2015)

  Sport en bewegen is belangrijk. Als gemeente hechten er veel waarde aan dat onze inwoners sporten en bewegen. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, zowel actieve en minder actieve sporters, jong en oud, gehandicapten en vrijwilligers. Daarnaast zet het mensen in beweging, draagt het bij aan een actieve leefstijl en is het goed voor de gezondheid. Voor de komende jaren wil de gemeente Barneveld in een nieuw sportbeleidsplan vastleggen hoe sport en bewegen zich verder moet ontwikkelen in de gemeente. Wij vragen sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties daarin mee te denken!

  Lees meer
 • Op woensdag 18 november 2015 is het aanvragen en afhalen van paspoorten en identiteitskaarten niet mogelijk

  (30-10-2015)

  In de komende maanden wordt bij alle gemeenten de balieapparatuur voor het aanvragen van reisdocumenten vervangen. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De gemeente Barneveld is op woensdag 18 november 2015 aan de beurt.

  Lees meer
 • Wie wordt de Vrijwilliger van het Jaar 2016?

  (29-10-2015)

  De gemeente Barneveld is opnieuw op zoek naar kandidaten voor deze prestigieuze prijs. Kent u iemand die het verdient om in het zonnetje te worden gezet voor het vrijwilligerswerk dat hij of zij – soms in stilte en achter de schermen – verricht? U kunt hem of haar nomineren voor de verkiezing “Vrijwilliger van het Jaar 2016”.

  De prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Barneveld op maandag 4 januari 2016 van 19.00 tot 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Onderzoek naar het scheiden van afval

  (29-10-2015)

  Bent u tussen de 35 en 50 jaar en wilt u meewerken aan een onderzoek naar het scheiden van afval?

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Asselseweg Kootwijk

  (29-10-2015)

  De gemeente Apeldoorn werkt de komende periode aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

  (29-10-2015)

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om  parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, op de volgende locaties:

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld verstrekt eenmalige tegemoetkoming Wtcg

  (29-10-2015)

  Sinds 2014 zijn zowel de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) als de Compensatie eigen risico (Cer) regeling afgeschaft. De gemeente Barneveld heeft een deel van het budget ingezet op de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Dit budget is dit jaar niet geheel gebruikt en dat resterende deel zal eenmalig verdeeld worden onder inwoners van de gemeente Barneveld die voormalig Wtcg-gerechtigd waren en een inkomen hebben tot maximaal 130% van de inkomensgrens. Het budget zal gelijkwaardig worden verdeeld onder de doelgroep.

  Lees meer
 • Handelsmissie Zuid-Korea legt basis voor nieuwe bedrijfscontacten

  (27-10-2015)

  Poultry Expertise Centre krijgt exclusieve mogelijkheid voor nevenvestiging in Oost Azië

  De handelsmissie naar Zuid-Korea – waaraan verschillende bedrijven, brancheorganisaties en ook de gemeente Barneveld deelnamen – heeft de bestaande contacten met de Zuid-Koreaanse stad Iksan verstevigd en heeft de basis gelegd voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen en kennisuitwisselingen. De gemeente Barneveld en de stad Iksan tekenden een Memorandum of Understanding, waarin onder andere is geregeld dat het Poultry Expertise Centre Barneveld de exclusieve mogelijkheid krijgt om in Oost Azië een nevenvestiging te ontwikkelen.

  Lees meer
 • Aanvragen subsidie groengas nog tot 1 januari 2016 mogelijk

  (27-10-2015)

  Rijden op groengas = schoon en voordelig

  Tot en met het einde van het jaar kunnen particulieren én bedrijven uit de gemeente Barneveld nog profiteren van een gunstige subsidieregeling voor rijden op groengas. Voor particulieren kan het voordeel oplopen tot € 2.000,- en voor bedrijven zelfs tot € 18.000,-. De subsidieregeling geldt voor voertuigen tot 5.000 kg. Tot 1 januari 2016 kunnen geïnteresseerden een aanvraag bij de gemeente indienen.

  Lees meer
 • Hersenletsel en vermoeidheid

  (22-10-2015)

  Herkent u deze uitspraken: "moe, moe, altijd moe", " ik heb het gevoel dat ik geen moment uitgerust ben" of  "ik hoor mijn partner vaak zeggen: ik ben zó moe"?

  Dan bent u uitgenodigd op de volgende avond voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel  (NAH) en hun naasten op woensdag 4 november 2015 van 19.30 tot 21.30 uur. Deze avond wordt gehouden bij Welzijn Barneveld in de Veluwehal op de 1e etage (lift aanwezig).

  Lees meer
 • Geschiedenisquiz 2015

  (22-10-2015)

  Donderdag 15 oktober 2015 heeft de 11e Barneveldse Geschiedenisquiz plaatsgevonden. Het was een geslaagde, vrolijke avond met zeven deelnemende teams.

  Lees meer
 • Barneveld doet weer mee aan de verkiezing voor MKB-vriendelijkste gemeente

  (22-10-2015)

  Economische ontwikkeling, meer werkgelegenheid en een prettige woon- en werkomgeving. Een goed ondernemersklimaat draagt daaraan bij. Voor de vierde keer op een rij organiseert MKB Nederland de landelijke verkiezing voor MKB-vriendelijkste gemeente. De gemeente Barneveld nodigt haar ondernemers uit om hun mening te laten doorklinken en hun stem uit te brengen.

  Lees meer
 • Praat mee over het nieuwe evenementenbeleid

  (22-10-2015)

  Informatiebijeenkomsten op 26 en 27 oktober 2015

  De gemeente Barneveld actualiseert het gemeentelijke evenementenbeleid. Het huidige evenementenbeleid werd in 2010 vastgesteld. De afgelopen periode is de wet- en regelgeving gewijzigd maar zijn ook bepaalde afspraken, die toentertijd werden gemaakt, veranderd. Daarom wordt het beleid geactualiseerd.

  Lees meer
 • Het Ondernemersloket

  (22-10-2015)

  Het Ondernemersloket is de schakel tussen het lokale bedrijfsleven en onderwijs, ondernemersorganisaties en overheid. Het Ondernemersloket helpt u graag verder bij uw vragen en wijst u de kortste weg naar de juiste informatie en/of instellingen.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (22-10-2015)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Uitnodiging voor Mantelzorgers - dag van de Mantelzorg

  (22-10-2015)

  Op verschillende plaatsen in het land vinden er rond de Dag van de Mantelzorg in november diverse activiteiten plaats om mantelzorgers de erkenning te geven voor hun waardevolle werk. Steunpunt Mantelzorg (Welzijn Barneveld) organiseert op dinsdag 10 november 2015 de Dag van de Mantelzorg. Zorgt u in de gemeente Barneveld voor een ander dan bent u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het thema dit jaar is ‘Laat je zien!’.

  Lees meer
 • Vertraagde facturen voor de eigen bijdrage Wmo

  (22-10-2015)

  Ingekomen bericht - Als u gebruik maakt van zorg, ondersteuning of een voorziening vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage. Het CAK doet dit aan de hand van gegevens die de gemeente en zorgaanbieder aanleveren. Helaas zijn deze gegevens te laat aan het CAK aangeleverd. Hierdoor kunt u in de komende periode een vertraagde factuur van het CAK ontvangen met eigen bijdragen voor meerdere perioden. Houd er rekening mee dat deze factuur hierdoor eenmalig hoger is.

  Lees meer
 • Onderzoek naar verhuisbewegingen van (nieuwe) Barnevelders

  (19-10-2015)

  De gemeente Barneveld laat onderzoek uitvoeren naar de verhuisbewegingen van (nieuwe) Barnevelders. Waarom zijn mensen in Barneveld komen wonen of waarom vertrokken zij juist uit onze gemeente? Had dit te maken met het aanbod van woningen en/of waren er omstandigheden die een verhuizing naar elders noodzakelijk maakten? De gemeente Barneveld gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om beter in te kunnen spelen op de woonwensen.

  Lees meer
 • Conferentie: Samen werken aan lokaal ondernemerschap

  (19-10-2015)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Platform Publieke Ondernemersadviesorganisaties organiseren op 19 november 2015 een conferentie over het versterken van de verbinding tussen sociaal en economisch beleid, vernieuwing van de BBZ en actuele ontwikkelingen op het gebied van lokaal ondernemerschap.

  Lees meer
 • Gemeente en Muziekschool starten lokale stimuleringsbijdrage voor muziekverenigingen

  (16-10-2015)

  Bij de komende begrotingsbehandeling voor 2016 stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om geld beschikbaar te stellen voor een lokale stimuleringsbijdrage voor lokale muziekverenigingen. Deze gemeentelijke bijdrage en een gelijke bijdrage van Muziekschool Barneveld moet bijdragen aan de muzikale talentontwikkeling van de individuele leerlingen die lid zijn van de lokale muziekverenigingen.

  Lees meer
 • Pilot ambulante jeugdhulp voor 18+

  (16-10-2015)

  Hulp voor meerderjarige jongeren die dat nodig hebben

  Op de dag dat een jongere met jeugdhulp 18 jaar wordt, stopt vaak zijn of haar jeugdhulp. De hulp stopt omdat een meerderjarige jongere niet langer onder de Jeugdwet valt en de noodzakelijke hulp ook niet vanuit een andere voorziening geboden of betaald kan worden. De gemeente Barneveld wil niet dat meerderjarige jongeren die nog hulp nodig hebben, tussen wal en schip vallen en heeft daarom besloten een pilot Ambulante Jeugdhulp 18+ te starten. Zo krijgen meerderjarige jongeren toch de hulp die ze nodig hebben en kunnen ze groeien in hun zelfstandigheid.

  Lees meer
 • Even voorstellen… Wijkplatform Barneveld Zuid II

  (15-10-2015)

  De gemeente Barneveld beschikt over 18 wijkplatforms; enthousiaste wijkbewoners die als de ‘oren en de ogen van de wijk’ fungeren en samen met gemeente, politie en woningcorporatie werken aan een veilige en leefbare wijk of buurt. Met de regelmaat van de klok stelt een wijkplatform zich voor. Ditmaal is dat Wijkplatform Barneveld Zuid II.

  Lees meer
 • Werkzaamheden spoorovergangen noordzijde station en Prins Hendrikweg 17 tot en met 18 oktober 2015

  (15-10-2015)

  Van zaterdag 17 oktober 2015 02.00 uur tot en met zondag 18 oktober 2015 19.00 uur voert ProRail werkzaamheden uit aan het spoor tussen de overpaden voor fietsers aan de noordzijde van het station en aan de Prins Hendrikweg in Barneveld. Deze spoorovergangen zijn gedurende de werkzaamheden aaneengesloten afgesloten en daarnaast rijden er geen treinen.

  Lees meer
 • Gemeente is positief over Muziekschool Barneveld in haar evaluatie

  (15-10-2015)

  Bijna twee jaar na verzelfstandiging van de gemeentelijke muziekschool, heeft het college van burgemeester en wethouders de Muziekschool geëvalueerd over de periode 2013-2015. In het evaluatierapport staat dat de Muziekschool erin is geslaagd een laagdrempelig muziekplatform te creëren waar samenspel met programma’s in scholen en/of in lokale projecten en workshops centraal staat.

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld zet instrument Social Return in bij inkoop- en aanbestedingsbeleid

  (15-10-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Social Return in te zetten als instrument bij het aanbestedings- en inkoopbeleid. Het betekent dat bij inkoop- of aanbestedingstrajecten die de gemeente Barneveld uitvoert Social Return mee wordt genomen in de opdracht als het totale bedrag € 200.000,- of meer is. Als het totaalbedrag onder de € 200.000 ligt, dan wordt op vrijwillige basis om Social Return afspraken gevraagd.

  Lees meer
 • Barneveld presenteert sluitende Programmabegroting 2016

  (15-10-2015)

  Miljoeneninvesteringen zonder lastenverzwaring voor inwoners en ondernemers
  Het college van B&W van Barneveld heeft een sluitende Programmabegroting 2016 gepresenteerd. In de begroting houdt het college rekening met ontwikkelingen in het sociaal domein (in het bijzonder de opvang en begeleiding van vluchtelingen), de economie en de woon- en leefomgeving. Het college investeert het komende jaar totaal € 20 miljoen, onder andere in de aanleg van glasvezel, onderwijshuisvesting, sportcomplexen en infrastructuur. De komende jaren (2017-2019) wordt zelfs uitgegaan van een investering van € 44 miljoen.

  Lees meer
 • Meer subsidie voor Schaffelaartheater Barneveld

  (15-10-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld wil de jaarlijkse subsidie voor het Schaffelaartheater verhogen van € 250.000,- naar € 445.000,-. Een belangrijke basis voor het verhogen van de subsidie is het verbeterplan dat het theaterbestuur de afgelopen maanden heeft opgesteld. Hierin staat welke (extra) activiteiten worden ontplooid om het Schaffelaartheater de komende jaren te kunnen blijven exploiteren. In het verbeterplan is onder andere opgenomen dat ieder kwartaal financiële verantwoording wordt afgelegd aan de gemeente.

  Lees meer
 • Servicepunten gesloten op vrijdag 23 oktober 2015

  (15-10-2015)

  In verband met een interne verhuizing zijn de servicepunten in de bezoekershal van het gemeentehuis op vrijdag 23 oktober 2015 gesloten.

 • Wegwerkzaamheden Eendrachtstraat in Zwartebroek 19 tot en met 21 oktober 2015

  (15-10-2015)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Gemeente Barneveld verstrekt eenmalige tegemoetkoming Wtcg

  (15-10-2015)

  Sinds 2014 zijn zowel de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ) als de Compensatie eigen risico (Cer) regeling afgeschaft. De gemeente Barneveld heeft een deel van het budget ingezet op de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

  Lees meer
 • Kwetsbare Jongeren krijgen de begeleiding die nodig is

  (09-10-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de werkgroep Kwetsbare jongeren en zal de intentieverklaring Netwerkorganisatie Kwetsbare Jongeren ondertekenen. Op deze wijze krijgen kwetsbare jongeren de begeleiding die nodig is om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Zij worden zelfredzaam en ontwikkelen perspectief in hun bestaan.

  Lees meer
 • Vernieuwde budgetcursussen van start

  (08-10-2015)

  Op dinsdag 27 oktober 2015 start de (ver)nieuw(d)e budgetcursus (overige lesdata: 3, 10 en 17 november 2015). Aan het eind van de cursus heeft u aan de hand van uw maand- en jaarbegroting inzicht in uw geldzaken, kunt u omgaan met wisselende inkomsten en uitgaven, weet u hoe u grip op uw geld kunt krijgen én hoe u kunt besparen.

  Lees meer
 • Wat gebeurt er als het Overgangsrecht Jeugdhulp afloopt per 1 januari 2016?

  (01-10-2015)

  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat is geregeld in de Jeugdwet. Kinderen die voor 2015 hulp of ondersteuning hadden op grond van de Zorgverzekeringswet, Wet op de Jeugdzorg of de AWBZ vielen wettelijk onder het overgangsrecht en behielden die hulp ook in 2015. Het overgangsrecht loopt tot en met uiterlijk 31 december 2015.

  Lees meer
 • Veel belangstelling voor vluchtelingenavond in De Meerwaarde

  (01-10-2015)

  De gemeente Barneveld en VluchtelingenWerk Barneveld kijken terug op een goede en drukbezochte informatiebijeenkomst over de opvang en begeleiding van vluchtelingen in de gemeente Barneveld. Zo’n 250 mensen waren aanwezig in De Meerwaarde.

  Lees meer
 • Open dag van de Gemeentewerf Barneveld

  (01-10-2015)

  Op zaterdag 24 oktober 2015 organiseert de gemeentewerf aan de Kallenbroekerweg 121 een open dag voor alle inwoners van de gemeente Barneveld. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. Binnenkort informeren wij u over het programma van deze open dag.

 • Gemeenteraad wil aansluiting A1-A30 in Strategische Agenda Regio FoodValley

  (01-10-2015)

  De gemeenteraad van Barneveld heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de aanpak van de aansluiting A1-A30 – waar de filedruk steeds meer toeneemt – op te laten nemen in de Strategische Agenda van Regio FoodValley. Op dit moment staat deze aansluiting er niet in; de raad vindt dat een gemiste kans vanwege het grote belang van de aansluiting voor de bereikbaarheid van Barneveld en Regio FoodValley.

  Lees meer
 • Graanpilot in de Esvelderbeekzone

  (01-10-2015)

  Onlangs is het eerste graan in de Esvelderbeekzone in Barneveld geoogst. Deze graanteelt is een pilot. De gemeente Barneveld heeft samen met een lokale pluimveehouder en een lokale ondernemer het idee opgevat om in deze nieuwe zone graan te telen om enerzijds grond goed te benutten, voedselproductie in de Regio FoodValley een zichtbare plek te geven, het landschap te verfraaien en voedselketens te verkorten.

  Lees meer
 • Barneveld organiseert Week van de Veiligheid

  (30-09-2015)

  De gemeente Barneveld en de Politie Oost-Nederland (Veluwe Vallei Noord) staan van maandag 5 t/m zaterdag 10 oktober 2015 op verschillende manieren stil bij de Week van de Veiligheid. Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk geeft maandagochtend de aftrap met een crimineel ontbijt in de raadszaal van het gemeentehuis. De veiligheidsweek wordt afgesloten tijdens de open dag van de Brandweer Barneveld.

  Lees meer
 • Aanvragen feesten jaarwisseling en ontheffingen sluitingsuur jaarwisseling moeten uiterlijk 1 november 2015 binnen zijn

  (30-09-2015)

  De jaarwisseling komt weer snel dichterbij. De afgelopen jaren heeft de burgemeester beleid vastgesteld om de jaarwisseling goed en rustig te laten verlopen. Ook dit jaar is er weer regelmatig overleg met alle veiligheidspartners. Alle activiteiten tijdens deze oud en nieuw viering worden door de gemeente gecoördineerd en gecontroleerd.

  Lees meer
 • Opvoedfestival vormt startsein voor Week van de Opvoeding

  (28-09-2015)

  Van 2 tot en met 15 oktober 2015 allerlei opgroei- en opvoedactiviteiten

  Op vrijdag 2 oktober 2015 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld een Opvoedfestival over opgroeien en opvoeden. Het informatieve en interactieve festival – van 11.00 tot 20.00 uur in de Bibliotheek Barneveld – vormt het startsein voor de Week van de Opvoeding met tal van activiteiten. Papa’s en mama’s, opa’s en oma’s zijn welkom om samen met hun kinderen en kleinkinderen én een bekende Barnevelder het festival te openen met het oplaten van ballonnen.

  Lees meer
 • Toch nog subsidie isolatie koopwoningen mogelijk

  (24-09-2015)

  Op dit moment, 24 september 2015, zijn er nog ongeveer acht aanvragen voor een subsidie voor isolatie koopwoningen in de gemeente Barneveld mogelijk voordat het budget daadwerkelijk uitgeput is. Een week eerder leek het budget al uitgeput, maar door het wegvallen van eerdere aanvragen, zijn er toch nog aanvragen mogelijk. U kunt nog een aanvraag indienen tot en met 30 september 2015.

 • Wegwerkzaamheden komende periode (gewijzigde einddata)

  (24-09-2015)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Gaat uw kind naar school?

  (24-09-2015)

  In Nederland geldt de Leerplichtwet. Kinderen tussen 5 en 18 jaar moeten verplicht naar school. Ouders of verzorgers zijn er voor verantwoordelijk dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven. Leerplicht Barneveld controleert in week 39 en 40 of alle leerplichtige kinderen bij een school staan ingeschreven. Als de inschrijving ontbreekt ontvangt u een brief met het verzoek om de informatie aan te leveren. Heeft u vragen? Neem dan contact op met  de gemeente via T 140342.

 • Barneveld zoekt vrijwilligers en huisvestingsmogelijkheden voor vluchtelingen

  (24-09-2015)

  Informatiebijeenkomst op 29 september 2015 om 20.00 uur in De Meerwaarde

  De gemeente Barneveld zoekt, vanwege de extra opvang van vluchtelingen, vrijwilligers die deze vluchtelingen willen begeleiden. Daarnaast is de gemeente op zoek naar huisvestingsmogelijkheden om deze vluchtelingen (tijdelijk) te huisvesten.

  De gemeente Barneveld organiseert op dinsdag 29 september 2015 een informatiebijeenkomst voor inwoners die vrijwilliger willen worden.

  Lees meer
 • Uw kind naar de middelbare school en heeft u zelf een minimuminkomen?

  (24-09-2015)

  Vraag vóór 31 december 2015 een vergoeding in de schoolkosten aan

  Is uw kind dit schooljaar voor het eerst naar de middelbare school gegaan en heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de schoolkosten. Aanvragen moeten vóór 31 december 2015 binnen zijn.

  Lees meer
 • Beloning voor reizen buiten de spits op de Valleilijn

  (24-09-2015)

  Ingekomen bericht Connexxion - Treinreizigers die buiten de spits op de Valleilijn (Amersfoort – Ede-Wageningen) reizen ontvangen daarvoor vanaf 21 september 2015 bonuspunten. Ze moeten daarvoor wel over de app MyOV beschikken. Deze app is te downloaden in de Apple AppStore of via Google Play.

  Lees meer
 • Avondvliegperiode helikopters

  (24-09-2015)

  Het reguliere avondvliegen is weer gestart, hierbij trainen vliegbemanningen van het Defensie Helikopter Commando het helikoptervliegen bij duisternis. De reguliere avondvliegperiode loopt van 1 september tot 1 april, en er kan doordeweeks tot 23.00 uur gevlogen worden. De bemanningen vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, Militair Vliegkamp de Kooy en Militair Luchtvaart Terrein Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen van Nederland.

  Lees meer
 • Activiteiten Trefpoint Jeugdsoos Voorthuizen

  (24-09-2015)

   Bekijk deze activiteiten op www.barneveld.nl/beactive.

 • Huishoudelijk afval aanbieden? Zo doet u het goed!

  (18-09-2015)

  De afvalinzamelingsdienst merkt dat er steeds vaker niet volgens de regels afval wordt aangeboden. Het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval zorgt voor overlast en om dat te voorkomen vragen we u rekening te houden met de volgende aanbiedregels:

  Lees meer
 • Aanmelden mantelzorgwaardering tot 25 september 2015

  (17-09-2015)

  Mantelzorg is vaak geen keuze, maar overkomt mensen. Vaak zorgen mensen lang en intensief in stilte voor een naaste. Met het aanbieden van een dinerbon of cadeaubon maken wij onze waardering zichtbaar en bieden we hen een steuntje in de rug.

  Lees meer
 • Barneveld zet zich in voor opvang en begeleiding van (extra) statushouders

  (17-09-2015)

  De gemeente Barneveld wil zich inzetten voor de opvang en begeleiding van (extra) statushouders in Barneveld. Want naast de gebruikelijke opvang is extra huisvesting nodig vanwege de aanhoudende stroom vluchtelingen die naar Nederland komt en over de gemeenten wordt verdeeld. Er is met name behoefte aan vrijwilligers om deze statushouders te begeleiden en extra huisvestingsmogelijkheden. Op 29 september 2015 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waar de gemeente Barneveld en VluchtelingenWerk Barneveld belangstellenden over beide zaken informeren.

  Lees meer
 • Helpt u mee onze website te verbeteren?

  (17-09-2015)

  De gemeente Barneveld wil haar online dienstverlening voor u verbeteren. Graag vernemen we welke zaken u via de website zou willen regelen.  Dat kan eenvoudig via een vragenlijst op www.barneveld.nl/onderzoek. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. U maakt dan kans op één van de vier VVV-bonnen van € 25,-. Alvast bedankt voor uw hulp!

 • Groen licht voor Bestemmingsplan Buitengebied

  (17-09-2015)

  Het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Barneveld is onherroepelijk. Dat bepaalde gisteren de Raad van State. Hiermee komt een einde aan een jarenlang proces om het bestemmingsplan op en vast te stellen. De gemeente Barneveld is blij dat er een nieuw bestemmingsplan is dat de planologische basis vormt voor (ontwikkelingen in) het buitengebied.

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst voor Whatsappgroepen Barneveld

  (17-09-2015)

  De gemeente Barneveld organiseerde afgelopen week een informatiebijeenkomst voor alle 61 Whatsappgroepen die op dit moment in Barneveld actief zijn.

  Lees meer
 • Inloopavond reconstructie Essenerweg (Kootwijkerbroek)

  (17-09-2015)

  De gemeente start in oktober 2015 met de reconstructie van de Essenerweg, Kootwijkerbroek. Op dinsdag 29 september 2015 organiseert de aannemer Sallandse Wegenbouw, in samenwerking met gemeente Barneveld, een inloopavond over de komende werkzaamheden.

  Lees meer
 • Gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op Valkseweg (Barneveld)

  (17-09-2015)

  Op de Valkseweg tussen de Voltastraat en Rietberglaan stelt de gemeente per 29 september 2015 eenrichtingsverkeer in. Verkeer vanaf de Voltastraat mag wel richting de rotonde over de Valkseweg rijden. Maar gemotoriseerd verkeer mag vanaf de rotonde niet meer de Valkseweg inrijden. Fietsers en bromfietsers mogen wel in beide richtingen over de Valkseweg rijden.

  Lees meer
 • Huishoudelijk afval

  (17-09-2015)

  Huishoudelijk afval aanbieden alleen op inzameldag op de daarvoor aangewezen plaatsen.

  Het komt steeds vaker voor dat inwoners vergeten om ’s avonds hun geleegde afvalcontainer op te halen. Daarnaast is er in Kootwijkerbroek een “afvalhoop” ontstaan bij “De Lichtboei” aan de Veluweweg-Topperbinnenweg. Ook merken wij dat de GFT-container wordt aangeboden tijdens de inzameling van restafval.

  Lees meer
 • Fietspaden De Burgt

  (17-09-2015)

  De werkzaamheden aan de fietspaden bij de toekomstige wijk Eilanden-Oost in De Burgt zijn eind week 38 afgerond. Het gaat om het fietspad bij de Nederwoudseweg en het fietspad tussen de Notarisappel en de Nederwoudseweg.

  Lees meer
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor compacter centrumwinkelgebied

  (17-09-2015)

  De gemeente Barneveld gaat onderzoek doen naar een compacter centrumwinkelgebied. Het onderzoek wordt gedaan door Seinpost Adviesbureau en is onder andere bedoeld om leegstand van winkelpanden zoveel als mogelijk tegen te gaan. Het onderzoek is één van de acties die zijn genoemd in het "Position Paper Centrum Barneveld" dat de gemeenteraad in 2014 vaststelde.

  Lees meer
 • Barneveld start aanbesteding voor bouwrijp maken van Harselaar-Zuid

  (16-09-2015)

  De gemeente Barneveld is gestart met de aanbesteding voor het bouwrijp maken van het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Het is de bedoeling dat op of rond 1 december 2015 wordt gestart met de aanleg van het 34 hectare grote bedrijventerrein.

  Lees meer
 • Eerste Sportcafé Barneveld van start

  (15-09-2015)

  Op dinsdag 13 oktober 2015 vindt de aftrap plaats van het eerste Sportcafé Barneveld. Sportcafé Barneveld is er voor alle bestuurs– en commissieleden van sportverenigingen in de gemeente Barneveld en wordt georganiseerd door Be Active. Sportverenigingen hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor Sportcafé Barneveld.

  Lees meer
 • Milieustraat vrijdagmiddag 11 september 2015 gesloten

  (11-09-2015)

  Op vrijdagmiddag 11 september 2015 is de milieustraat aan de Otelaarseweg gesloten. U kunt terecht tot 12.00 uur, of op zaterdag vanaf 9.00 uur.

  Lees meer
 • 16 september 2015: Ondernemers bijeen tijdens Prinsjesdagontbijt

  (10-09-2015)

  Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, de start van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal. Dit is ook het moment waarop de begroting en plannen van de regering voor het komende jaar bekend gemaakt worden; van oudsher een cijferwaterval met grote impact op ondernemers. De gemeente Barneveld, Schuiteman Accountants & Adviseurs, Rabobank Gelderse Vallei, MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden organiseren traditiegetrouw op de woensdagochtend na Prinsjesdag een ontbijt voor ondernemers.

  Lees meer
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld gaat zelfstandig verder

  (10-09-2015)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld gaat zelfstandig verder. Het college van B&W van Barneveld stelt dat aan de gemeenteraad voor. Het CJG Barneveld bestaat nu ruim vijf jaar en heeft zich in die periode ontwikkeld tot dé locatie voor vragen en advies over opgroeien en opvoeden.

  Lees meer
 • BlueAssist officieel van start in Barneveld en Ede

  (10-09-2015)

  Veel belangstelling en enthousiasme tijdens treinreis en officiële aftrap

  Op woensdag 9 september 2015 vond er een bijzondere treinreis plaats van Ede naar Barneveld. Inwoners met een beperking in hun communicatie maakten die dag voor het eerst gebruik van een nieuw hulpmiddel: BlueAssist. Tijdens de reis stonden gebruikers van BlueAssist bij bushaltes en op treinstations met een BlueAssist kaartje of de BlueAssist-app waarop ze medeburgers een eenvoudige hulpvraag stellen. De gemeenten Barneveld en Ede zijn de eerste gemeenten in Nederland die het hulpmiddel in een pilot introduceren. Het eindpunt van de treinreis was in Barneveld. Daar vond in het gemeentehuis de officiële aftrap van de pilot BlueAssist plaats. De pilot wil bevorderen dat inwoners met een beperking in hun communicatie zelfstandig kunnen reizen naar hun bestemming.

  Lees meer
 • Durft u de uitdaging aan? Geef u op! - FrisValley start actie IkPas… 30 dagen fris

  (10-09-2015)

  Het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley start op dinsdag 15 september 2015 de actie IkPas… 30 dagen fris. FrisValley daagt inwoners van de gemeente Barneveld uit om een maand geen alcohol te drinken. De actie is bedoeld om mensen bewuster te maken over gewoontedrinken én om ouders duidelijk te maken dat zij een voorbeeldfunctie hebben richting hun kinderen. Wie zich, samen met iemand anders, voor de actie opgeeft (via www.frisvalley.nl/ikpas), maakt kans op één van de drie tablets. Deze worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het najaar uitgereikt.

  Lees meer
 • Mantelzorgsalon: Creatieve workshop “Er was eens”

  (10-09-2015)

  Een workshop voor mensen die voor een ander zorgen, die geleid zal worden door de Kleurenfontein (Ineke en Kiek). Mantelzorgers zijn van harte welkom op donderdag 24 september 2015 om zich te laten verrassen. We sluiten deze creatieve workshop af met een eenvoudige lunch.

  • Locatie: Welzijn Barneveld, Wilhelminastraat 12, Barneveld
  • Tijd: 10.00 – 13.00 uur (incl. lunch)
  • Bijdrage: kosten voor materiaal: € 2,00 per persoon

  Graag van te voren (uiterlijk 18 september 2015) opgeven bij Steunpunt Mantelzorg, T (0342) 745004 of via mail: f.tahamata@welzijnbarneveld.nl.

 • Grootste fietsonderzoek ooit op 14 september 2015 van start

  (10-09-2015)

  Al 20.000 Nederlanders ingeschreven voor Fiets Telweek

  Op 14 september 2015 start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Voor het eerst worden alle fietsbewegingen in kaart gebracht die fietsers maken. Het onderzoek duurt een week, waarbij zoveel mogelijk fietsers worden opgeroepen mee te doen. Inmiddels hebben zich meer dan 20.000 deelnemers aangemeld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Nederlandse fietsnetwerk te verbeteren.

   

  Lees meer
 • Informatieavonden over het nieuwe afvalinzamelingsbeleid

  (10-09-2015)

  De gemeente Barneveld stelt een nieuw afvalbeleidsplan op. We doen dat graag in samenspraak met inwoners, wijkplatforms en andere betrokkenen. De afgelopen periode werd – in dat verband – al een enquête gehouden; bijna 250 mensen hebben de moeite genomen om deze enquête in te vullen. De uitkomsten daarvan worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleidsplan.

  Lees meer
 • Praat mee over het nieuwe evenementenbeleid - Informatiebijeenkomsten op 26 en 27 oktober 2015

  (10-09-2015)

  De gemeente Barneveld actualiseert het gemeentelijke evenementenbeleid. Het huidige evenementenbeleid werd in 2010 vastgesteld. De afgelopen periode is de wet- en regelgeving gewijzigd maar zijn ook bepaalde afspraken, die toentertijd werden gemaakt, veranderd. Daarom wordt het beleid geactualiseerd.

  Lees meer
 • Tiende Burendag op 26 september 2015

  (10-09-2015)

  Op zaterdag 26 september 2015 wordt voor de tiende keer Burendag georganiseerd, een initiatief van het Oranjefonds dat werd ingesteld ter gelegenheid van het huwelijk van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn; bus in plaats van trein op 13 september 2015 tot 14.30 uur

  (10-09-2015)

  Ingekomen bericht Connexxion -Op zondag 13 september 2015 is er tot ongeveer 14.30 uur slechts beperkt treinverkeer mogelijk op de Valleilijn Amersfoort – Ede-Wageningen v.v. Daar waar nodig zet Connexxion bussen in. Het advies is om de reis vooraf te plannen via de reisplanners. Reizigers moeten rekening te houden met een langere reistijd.

 • Verlagen van de bermen voor een goede afwatering

  (10-09-2015)

  De gemeente Barneveld is bezig met het verlagen van het groen in de bermen. De gemeente doet dat voor een goede afwatering. Zo voorkomen we dat er water op de rijbaan blijft staan en dat komt de veiligheid voor de weggebruikers ten goede.

  Lees meer
 • Zonnepanelen op dak gemeentehuis

  (10-09-2015)

  Eind augustus zijn de laatste zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis in Barneveld. Ook op de gemeentewerf, de milieustraat, het HVC, begraafplaats De Plantage en zwembad De Heuvelrand worden nog zonnepanelen geplaatst. Het gaat in totaal om 1.160 panelen.

  Lees meer
 • Eerste onderzoek naar veranderingen in het sociale domein uitgevoerd in de gemeente Barneveld

  (10-09-2015)

  Op verzoek van de gemeenteraad van Barneveld heeft de rekenkamercommissie onderzocht wat de eerste effecten zijn van de veranderingen in het sociaal domein. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Companen, de ambtelijke organisatie en de adviesraad sociaal domein. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal taken op het gebied van jeugdhulp, werk, en ondersteuning aan chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners nog geen grote problemen ervaren door de veranderingen. Wel komen er een aantal aandachtspunten uit het onderzoek naar voren waaronder het risico voor overbelasting van mantelzorgers en ouders van kinderen met jeugdhulp. Ook blijkt uit het onderzoek dat de veranderingen bij een deel van de inwoners nog niet is doorgedrongen. De rekenkamercommissie adviseert de gemeente onder andere om te blijven investeren in communicatie richting inwoners en na te gaan hoe overbelasting bij specifieke groepen voorkomen kan worden.

  Lees meer
 • Woningmarkt Barneveld blijft groeien

  (09-09-2015)

  De woningmarkt van Barneveld groeit onverstoorbaar door. Dat concludeert het college in de zogeheten "5e Rapportage Faseren en Doseren Woningmarkt Barneveld". De positieve resultaten gelden voor nieuwbouw- én bestaande woningen: de verwachting is dat dit jaar zo’n 330-350 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. En in de eerste helft van 2015 werden ruim 230 bestaande koopwoningen verkocht.

  Lees meer
 • Provincie monitort (landbouw)verkeer rond Voorthuizen vanwege aanleg rondweg

  (08-09-2015)

  De provincie Gelderland heeft adviesbureau KEYPOINT opdracht gegeven om tussen 25 september 2015 en 13 oktober 2015 op 5 kruispunten verkeersobservatiecamera’s te plaatsen in Voorthuizen.

  Lees meer
 • Barneveld doet mee aan de Maand van de Geschiedenis

  (07-09-2015)

  Het Gemeentearchief Barneveld staat in de maand oktober in het teken van de (landelijke) Maand van de Geschiedenis.

  Lees meer
 • BlueAssist officieel van start

  (04-09-2015)

  Eenvoudig hulpmiddel maakt reizen voor mensen met een beperking in hun communicatie makkelijker
  Op woensdag 9 september 2015 staan de gemeenten Barneveld en Ede op feestelijke wijze stil bij de start van de pilot BlueAssist. De eerste inwoners met een beperking in hun communicatie maken dan een symbolische treinreis van Ede naar Barneveld met behulp van BlueAssist.

  Lees meer
 • Barneveld krijgt kaart uit 1672

  (03-09-2015)

  Prof. G. Kuypers, oud-inwoner van het dorp Voorthuizen, bood het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag een originele landkaart aan uit 1672. Hij kon het niet laten daarbij op te merken dat Barneveld nog niet op die kaart staat, maar Voorthuizen wel.

  Lees meer
 • Tijdelijke afsluiting Stationsweg en Wencopperweg

  (03-09-2015)

  Om de definitieve aansluiting van de Wencopperweg op de Stationsweg te kunnen realiseren is de Stationsweg in de avond en nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 september en woensdag 16 op donderdag 17 september 2015 afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluitingen gaan om 19.00 uur in en duren tot de volgende dag 6.00 uur. Ook aan de Wencopperweg moeten werkzaamheden worden uitgevoerd. In de periode van 10 tot en met 17 september 2015 6.00 uur is deze weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

  Lees meer
 • Barneveld wil verruiming van mogelijkheden voor mantelzorgwoningen

  (03-09-2015)

  Mantelzorg speelt mede als gevolg van landelijk beleid en regelgeving een steeds grotere rol in onze samenleving. Mensen, die zorg nodig hebben, kunnen met de ondersteuning van mantelzorgers langer zelfstandig thuis blijven wonen. Om mantelzorg zo praktisch mogelijk uit te kunnen voeren en vol te kunnen houden, is het van belang van de mantelzorger en de ontvanger van die zorg relatief dicht bij elkaar wonen.

  Lees meer
 • Barneveld roept ouders op om mee te doen aan IkPas

  (03-09-2015)

  De gemeente Barneveld daagt ouders uit om mee te doen aan de actie IkPas… 30 dagen fris van het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. Een groot aantal ouders ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Krijgt u die niet, maar wilt u wél meedoen? Dat kan! Meld u aan via de speciale internetpagina www.frisvalley.nl/ikpas.

 • Ondertrouw verandert vanaf 1 september 2015

  (03-09-2015)

  Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte (ondertrouw) of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar maakt u alleen nog melding van uw voorgenomen huwelijk.

  Lees meer
 • Adresonderzoek in de gemeente Barneveld van start

  (03-09-2015)

  De komende tijd onderzoeken medewerkers van de gemeente Barneveld de juistheid van adresgegevens. Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit; een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook een aantal uitvoeringsorganisaties doet mee: dit zijn instanties die wettelijke taken van de overheid uitvoeren, bijvoorbeeld SVB, UWV, DUO, CJIB, Politie en Belastingdienst.

  Lees meer
 • Gewijzigde data wegwerkzaamheden in Barneveld

  (03-09-2015)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Bekijk wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn - bus in plaats van trein in de nacht van 5 op 6 september 2015

  (03-09-2015)

  Ingekomen bericht Connexxion - In de nacht van zaterdag 5 september op zondag 6 september 2015:

  • rijdt de trein Amersfoort vertrek 1.11 uur tot Barneveld Zuid; tussen Barneveld Zuid en Ede-Wageningen rijdt er een bus;
  • rijdt de trein Ede-Wageningen vertrek 1.55 uur in zijn geheel niet, ook daarvoor zet Connexxion bussen in.

  Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

 • Historische straatnamen voor woonwijk Dwarsakker in Zwartebroek

  (02-09-2015)

  De nieuwe woonwijk Dwarsakker in Zwartebroek krijgt straatnamen die verwijzen naar de veengeschiedenis van Zwartebroek. Dat heeft het college van B&W besloten. Enkele jaren geleden – toen de eerste plannen voor de wijk werden gepresenteerd – heeft een groot aantal inwoners van Zwartebroek straatnaamsuggesties ingediend. Op basis daarvan én gezien de ligging van de woonwijk, is gekozen voor straatnamen die een relatie hebben met de veenderijen die op deze plek lagen.

  Lees meer
 • Verlagen van de bermen voor een goede afwatering

  (01-09-2015)

  De gemeente Barneveld gaat met ingang van vandaag weer aan de slag met het verlagen van het groen in de bermen. Dat is nodig voor een goede afwatering.

  Lees meer
 • Innovatieve kaasmakerijen in de FoodValley regio boeren goed

  (01-09-2015)

  Slechts in beperkte kring is het bekend: verscholen in de FoodValley regio van de Gelderse Vallei worden de meest fantastische kazen gemaakt. Van de melk van de Jersey koe, de brandrode koe, de Blaarkop en de Montbéliarde maken innovatieve ondernemers hoogstaande kazen met veel smaak. Raszuivere melk van topkwaliteit, rijping in de eigen korst, vakmanschap en de bijzondere, natuurlijke omstandigheden van de Gelderse Vallei zijn belangrijke elementen voor het succes van deze kazen. De consument weet dat te waarderen want de kaasmakerijen Remeker, Brandrood en Meester Affineurs kunnen de vraag nauwelijks aan. De boeren tonen aan dat er een goede markt is voor een onderscheidend kwaliteitsproduct.

  Lees meer
 • Wilde zwijnen voeren is verboden

  (27-08-2015)

  Ingekomen persbericht van Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer roept bezoekers op om wilde zwijnen niet te voeren. Het is gevaarlijk als wilde zwijnen mensen associëren met eten. De wilde zwijnen worden opdringerig en dat is gevaarlijk voor mensen, hun honden en voor de wilde zwijnen zelf. Met name rond Radio Kootwijk, Kootwijk en Hoenderloo vertonen groepen wilde zwijnen door voeren op dit moment onnatuurlijk gedrag. Ze komen naar mensen en soms zelfs auto’s toe langs wegen.  Staatsbosbeheer gaat met communicatiemiddelen bezoekers en bewoners informeren dat wilde zwijnen voeren wettelijk verboden is én gevaar oplevert.

  Lees meer
 • FrisValley start actie IkPas… 30 dagen fris

  (27-08-2015)

  Ga de uitdaging aan en geef het goede voorbeeld aan jongeren

  Het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley start na de zomervakantie de actie IkPas… 30 dagen fris. FrisValley daagt inwoners van de gemeente Barneveld uit om een maand geen alcohol te drinken. De actie is bedoeld om mensen bewuster te maken over gewoontedrinken én om ouders duidelijk te maken dat zij een voorbeeldfunctie hebben richting hun kinderen. Wie zich, samen met iemand anders, voor de actie opgeeft (via www.frisvalley.nl/ikpas), maakt kans op één van de drie tablets. Deze worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het najaar uitgereikt.

  Lees meer
 • Aanvragen isolatiesubsidie mogelijk (bij voldoende budget) tot en met 30 september 2015

  (27-08-2015)

  Aanvragen voor subsidie voor woningisolatie kunnen nog ingeleverd worden tot en met 30 september 2015. Dat betekent ook dat het uitkeringsformulier met factuur en betaalbewijs voor 31 december 2015 bij de gemeente binnen moet zijn. Mocht het budget zijn uitgeput dan wordt dat via de gemeentelijke pagina en website bekend gemaakt. Op dit moment is er nog subsidie maar het budget is bijna uitgeput. Bekijk de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie woningisolatie en vul het aanvraagformulier in.

 • Geslaagde Open Middag opgravingen Harselaar-Zuid

  (27-08-2015)

  Tijdens de open middag bij de opgravingen in Harselaar-Zuid hebben zo’n 140 mensen deelgenomen aan rondleidingen over het onderzoeksterrein.

  Lees meer
 • Open huis Villa 29 vrijdag 4 september 2015

  (27-08-2015)

  Op vrijdag 4 september 2015 organiseert Villa 29 Open Huis. Bewoners van de gemeente Barneveld zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in het jongerencentrum van de gemeente. Op deze dag worden er verschillende activiteiten georganiseerd met onder andere een graffitiworkshop, een clinic van Ki-sport en sieraden maken. Bezoekers aan de open dag mogen ook in de dienstauto van de politie zitten en de aanwezige agenten staan klaar met uitleg over de dienstauto en hun werk. Zie www.barneveld.nl/beactive.

 • 'Zwembadpad', nieuwe naam voor fiets- en voetpad langs De Heuvelrand

  (27-08-2015)

  Het nieuwe fiets- en voetpad langs zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen is al volop in gebruik, maar had tot voor kort nog geen naam. Wat volgde was een spontane oproep van wethouder Van Daalen voor het bedenken van een toepasselijke naam voor het pad.

  Lees meer
 • Inloopspreekuur voor vrijwilligers bij Welzijn Barneveld

  (27-08-2015)

  Vrijwilligerswerk is voor mensen een zinvolle vrijetijdsbesteding, structurering van de dag en/of een opstap naar betaald werk, maar bovenal voor veel mensen een leuke hobby. Het geeft voldoening, vergoot uw sociale contacten en uw maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf 1 september 2015 start het steunpunt vrijwillige inzet met een inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kunt u vrijblijvend in gesprek om samen te bekijken welke vrijwilligersfunctie bij u past, kunnen we een bemiddeling tot stand brengen en geven we advies en informatie omtrent vrijwilligerswerk.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in Barneveld

  (27-08-2015)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg. Hieronder staat wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

  Lees meer
 • Onderzoek: Railterminal Barneveld tussen Harselaar-Oost en Harselaar-Zuid

  (27-08-2015)

  De realisering van de Railterminal Barneveld kan het beste plaatsvinden op het zogenoemde verwerkingsterrein tussen de bedrijventerreinen Harselaar-Oost en -Zuid. Dat concludeert Logitech dat onderzoek deed naar drie mogelijke vestigingslocaties. Het college van B&W heeft onlangs ingestemd met de conclusies en stelt de gemeenteraad voor om het verwerkingsterrein als voorkeurslocatie aan te wijzen.

  Lees meer
 • Vijftien kilometer bloeiende akkerranden in Barneveld

  (24-08-2015)

  In de gemeente Barneveld hebben negentien agrariërs dit jaar een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor vogels, vlinders en insecten. Bovendien geven ze een fraai beeld in het landschap.

  Lees meer
 • Avond voor mensen met hersenletsel op 2 september 2015

  (20-08-2015)

  Op woensdagavond 2 september 2015 is er opnieuw een bijeenkomst voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH) en vooral ook voor de mantelzorgers. Deze avond, in samenwerking met Siza, wordt gehouden van 19.30 tot 21.30 uur bij Welzijn Barneveld, locatie Veluwehal, 1e etage.

  Het thema deze keer is “Kind en Gezin”. Met vragen zoals: "Wat betekent Niet Aangeboren Hersenaandoening voor het systeem?" en "Welke veranderingen merken de (eventuele) kinderen en de partner/het gezin?"

  Deelname aan deze avond kost € 2,50 per persoon. Het is prettig als u zich van te voren opgeeft. Dit kan bij Welzijn Barneveld, T 0342 745004, of per e-mail: m.vandenengel@welzijnbarneveld.nl. Ook als u zich niet van te voren heeft aangemeld, bent u van harte welkom. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.

 • Herstelwerkzaamheden drempels Drostendijk en De Spil op 20 en 21 augustus 2015

  (13-08-2015)

  Op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus 2015 worden de verkeersdrempels aan de Drostendijk in Barneveld en De Spil in Kootwijkerbroek hersteld. De afgelopen periode bleek, na de reconstructie van enkele maanden geleden, dat het effect van de verkeersdrempels onvoldoende was. Het verkeer kan tijdens de wegwerkaamheden gebruiken bijven maken van de Drostendijk en De Spil: een weghelft zal worden afgesloten, het verkeer kan via de andere weghelft passeren.

  Lees meer
 • Uitnodiging informatieavond Faunapassage Maanschoten

  (13-08-2015)

   Bekijk de uitnodiging van ProRail voor deze informatieavond op 9 september 2015.

  Lees meer
 • Blauwalg in de vijver langs het Zicht in Voorthuizen

  (13-08-2015)

  Vermijd contact met water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft in het water van de vijver die langs het Zicht loopt in Voorthuizen, blauwalgen aangetroffen. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het gaat om een soort die giftig is. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is.

  Lees meer
 • Uitnodiging Marktconsultatie

  (06-08-2015)

  Specifieke vormen van naschoolse opvang en logeeropvang in het kader van respijtzorg

  De gemeente Barneveld heeft zich voorgenomen in het kader van respijtzorg specifieke vormen van naschoolse opvang en logeeropvang als algemene voorziening aan te bieden. De gemeente Barneveld nodigt marktpartijen uit deel te nemen aan een marktconsultatie. Op 7 september 2015 van 10.00 tot 12.00 uur vindt de consultatie plaats in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2, Barneveld.

  Lees meer
 • Botulisme in Aanschotergat

  (05-08-2015)

  In het Aanschotergat in Voorthuizen zijn dode watervogels aangetroffen die door botulisme omgekomen. Er zijn 3 dode eenden gevonden. Medewerkers van het waterschap hebben de dieren opgeruimd.

  Lees meer
 • Bus in plaats van trein Valleilijn op 1 en 2 augustus 2015

  (30-07-2015)

  Op zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus 2015 rijden er – in verband met werkzaamheden – geen treinen tussen Barneveld-Centrum en Ede-Wageningen. Connexxion zet bussen in; reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

  De volgende ritten vervallen in zijn geheel en ook daarvoor rijdt dan een bus:

  • 1 augustus 2015 Amersfoort, vertrek 5.41 uur naar Ede-Wageningen;
  • 1 augustus 2015 Ede-Wageningen, vertrek 1.55 uur naar Amersfoort;
  • 2 augustus 2015 Amersfoort, vertrek 7.11 uur naar Ede-Wageningen;
  • 2 augustus 2015 Ede-Wageningen, vertrek 00.25 uur naar Amersfoort.
 • Streekmarkt Proef de Vallei vervalt op 25 juli 2015

  (23-07-2015)

  Helaas gaat streekmarkt Proef de Vallei zaterdag 25 juli 2015 niet door. Wegens te weinig deelnemers is het niet mogelijk een brede streekmarkt op te zetten met veel producten. Op zaterdag 29 augustus 2015 is er weer een grote streekmarkt Proef de Vallei rond de Grote Kerk in het centrum van Barneveld.

 • Wethouder Hans van Daalen: "Ik doe mee! IkPas… u ook?"

  (23-07-2015)

  Doe mee aan dertig dagen zonder alcohol 

  Het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley start na de zomervakantie de actie 'IkPas… 30 dagen fris'. FrisValley daagt inwoners van de gemeente Barneveld uit om een maand geen alcohol te drinken. De actie is bedoeld om mensen bewuster te maken over gewoontedrinken én om ouders duidelijk te maken dat zij een voorbeeldfunctie hebben richting hun kinderen. Wie zich, samen met iemand anders, voor de actie opgeeft (via www.frisvalley.nl/ikpas), maakt kans op één van de drie tablets. Deze worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het najaar uitgereikt.

  Lees meer
 • Alcoholmatigingsproject FrisValley zoekt slapers

  (23-07-2015)

  ‘Slaapdagboek’ geeft inzicht in relatie alcohol en slaap vóór en tijdens actie 'IkPas... 30 dagen fris'

  Wat is het effect van dertig dragen niet drinken op de slaapkwaliteit? Het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley werkt tijdens de actie 'IkPas… 30 dagen fris' mee aan het onderzoek van de Hogeschool Windesheim om dit te achterhalen. Door het bijhouden van een beknopt ‘slaapdagboek’ krijgen de deelnemer en Hogeschool Windesheim een beeld van de invloed die alcohol heeft op de slaap en fitheid.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Barneveldseweg (Ede)

  (22-07-2015)

  De gemeente Ede start op 13 augustus 2015 met wegwerkzaamheden aan de Barneveldseweg (tussen Barneveld en Lunteren). In verband daarmee wordt het verkeer omgeleid. De werkzaamheden duren tot medio september.

  Lees meer
 • Aanpak fietsoversteek Lunterseweg

  (21-07-2015)

  Om de verkeersveiligheid rondom de fietsoversteek in de Lunterseweg ter hoogte van de spoorwegovergang in Barneveld te verbeteren, neemt het college van burgemeester en wethouders op korte termijn enkele maatregelen. Eén van de maatregelen is het terugbrengen van de maximumsnelheid tot 30 km per uur gedurende een proefperiode van drie maanden.

  Lees meer
 • Barneveld presenteert maatregelen voor huisvesting specifieke doelgroepen

  (21-07-2015)

  De gemeente Barneveld kent verschillende specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen en arbeidsmigranten, waarvoor onvoldoende adequate betaalbare huisvesting beschikbaar of toegankelijk is. Het college presenteert – naar aanleiding van dit onderzoek – een aantal maatregelen om de huisvestingsmogelijkheden uit te breiden en de toegankelijkheid te verbeteren.

  Lees meer
 • Wetswijziging ondertrouw met ingang van 1 september 2015

  (20-07-2015)

  Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar maakt u een melding (persoonlijk of schriftelijk) van uw voorgenomen huwelijk. De akte van huwelijksaangifte vervalt hiermee, daarvoor in de plaats komt een meldingsformulier. Dit formulier is beschikbaar vanaf 1 september 2015.

  Lees meer
 • College presenteert ontwikkelingsperspectief Stationsweg

  (20-07-2015)

  De Stationsweg, tussen Binnenveld en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, wordt herontwikkeld. Het gaat om de percelen waar nu Weerheim Revalidatietechniek is gevestigd en vroeger Hotel Heidepark heeft gestaan. De herontwikkeling is mogelijk omdat de gemeente Barneveld grond nodig heeft voor de aanleg van de Harselaartunnel. De ideeën voor een toekomstige bedrijfs- en kantoorontwikkeling dragen volgens het college van B&W bij aan een betere uitstraling van dit gebied als één van de entrees van het bedrijventerrein Harselaar.

  Lees meer
 • Graffitiproject geslaagd

  (16-07-2015)

  Vrijdag 10 juli 2015 hebben jongeren een eigen graffiticreatie gespoten op een wand van de markthal. Dit gebeurde met medewerking van wethouder Hans van Daalen onder leiding van Be Active en een professioneel graffitispuiter voor het project ‘Van vandalisme tot Kunst! In dit project biedt de gemeente graffiti een vaste plek om zo de graffitioverlast te verminderen en jongeren en omwonenden bewust te maken van ‘graffiti als kunstvorm’.

  Lees meer
 • Nieuwe verkeersdrempels voor Drostendijk/Wesselseweg

  (16-07-2015)

  De gemeente Barneveld, de provincie Gelderland en aannemersbedrijf Van Gelder hebben afspraken gemaakt over het herstel van de verkeersdrempels op de kruising Drostendijk/Wesselseweg. De afgelopen periode bleek dat de hellingsgraad van de drempels niet goed was uitgevoerd.

  Lees meer
 • Luchtmacht helikopterbemanningen trainen in de avonduren

  (16-07-2015)

  Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de weken 29, 34, 36 en 37 in de late avonduren. Voor deze periode is toestemming verleend voor het uitvoeren van militaire vluchten voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00u. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

  Lees meer
 • Oud papier Kootwijkerbroek en Stroe

  (16-07-2015)

  Op zaterdag 18 juli 2015 wordt oud papier opgehaald in Kootwijkerbroek en Stroe. Infonummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 22 40 (tot 11.00 uur).

 • Werkzaamheden fietspad Rubensstraat Voorthuizen

  (15-07-2015)

  Op donderdag 16 juli 2015 worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het fietspad van de Rubensstraat in Voorthuizen. De boomwortels drukken het asfalt omhoog waardoor voor fietsers een onveilige situatie ontstaat.

  Lees meer
 • Digitale dienstverlening niet bereikbaar maandagavond 13 juli 2015

  (13-07-2015)

  Op 13 juli 2015 worden vanaf 16.30 uur technische werkzaamheden aan diverse systemen van gemeente Barneveld verricht. Dit betekent dat vanaf 16.30 uur tot 20.30 uur de digitale dienstverlening (webwinkel en e-formulieren) via www.barneveld.nl niet bereikbaar is. Onze excuses voor eventuele overlast.

 • Tips voor veilig zwemmen

  (10-07-2015)

  De provincie Gelderland geeft zwemmers in de buitenwateren enkele waarschuwingen mee.

  Lees meer
 • Oud-burgemeester A.C.Ph. (Ton) Hardonk overleden

  (10-07-2015)

  De gemeenteraad, het college van B&W en de medewerkers van de gemeente Barneveld hebben met verdriet kennisgenomen van het overlijden van de heer A.C.Ph. (Ton) Hardonk.

  Lees meer
 • Activiteitenprogramma zomervakantie 2015

  (09-07-2015)

  Be Active organiseert tijdens de zomervakantie weer van allerlei leuke activiteiten voor jong en oud.

  Lees meer
 • Bijna 6000 deelnemers aan Burgernet

  (09-07-2015)

  Inmiddels doen 5980 inwoners mee aan Burgernet in de gemeente Barneveld. Het eerste half jaar is zeven keer hulp gevraagd aan het netwerk in verband met een vermiste persoon. Aan de deelnemers werd gevraagd op basis van een duidelijk signalement uit te kijken naar de vermiste.

  Lees meer
 • Meldingen dode vis, blauwalg, ziekte na zwemmen

  (09-07-2015)

  Waterschap verbiedt onttrekken van water

  Voor een groot deel van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt vanaf woensdag 8 juli 2015 een verbod voor het oppompen van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat dit water niet gebruikt mag worden om akkers en weilanden te besproeien. Door de aanhoudende droogte stagneert de afvoer van verschillende watergangen. Verdere onttrekking van water zou leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit en tot onherstelbare schade aan de natuur.

  Lees meer
 • Voordelig reizen op de Valleilijn met het hele gezin - werkzaamheden 1 en 2 augustus 2015

  (09-07-2015)

  Ingekomen bericht - In de maanden juli en augustus 2015 introduceert Connexxion de gezinskaart Valleilijn. Gezinnen (max. 2 personen van 12 jaar en ouder en max. 4 kinderen t/m 11 jaar) kunnen daarmee in deze maanden voor € 10 een hele dag onbeperkt reizen op de Valleilijn. Deze voordelige kaart is uitsluitend geldig op de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen, niet op andere treintrajecten en ook niet op de bus.

  In het weekend van 1 en 2 augustus 2015 rijden er vanwege werkzaamheden bussen in plaats van treinen tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen. Uiteraard geldt de gezinskaart dan ook in de bus maar reizigers dienen wel rekening te houden met een langere reistijd. De kaart is verkrijgbaar via www.ervaarhetov.nl.

 • Zomervakantierooster 2015 sport- en spelbus

  (09-07-2015)

  Ook in de zomervakantie rijdt de sport- en spelbus van Be Active door de gemeente Barneveld. Van maandag 13 juli 2015 tot en met donderdag 13 augustus 2015 staat de bus vol met spelmateriaal op de volgende locaties:

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden in gemeente Barneveld

  (08-07-2015)

  De gemeente Barneveld werkt de komende periode op verschillende locaties aan de weg.

  Lees meer
 • Barneveld werkt samen tegen pesten

  (07-07-2015)

  Pesten is helaas niet weg te denken in onze samenleving. Meestal gebeurt het in de directe omgeving van een kind (school, vereniging, buiten spelen etc.) en tegenwoordig ook steeds vaker online op internet of sociale media. De gemeente Barneveld wil samen met scholen en verenigingen in het nieuwe schooljaar een campagne starten tegen pesten.

  Lees meer
 • Leerlingen Kansklas Rehobothschool ontvangen diploma

  (07-07-2015)

  Leerlingen uit de kansklas van de Rehobothschool hebben op 2 juli 2015 uit handen van wethouder Fokkema hun welverdiende diploma ontvangen voor succesvolle deelname aan de kansklas 2014-2015.

  Lees meer
 • Koningin Julianaschool verhuist mogelijk naar Wethouder Rebellaan

  (07-07-2015)

  De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is de nieuwbouw voor de Koningin Julianaschool te plaatsen aan de Wethouder Rebellaan op het huidige eerste hockeyveld van sportpark Oosterbos. Dit brengt met zich mee dat gelijktijdig een onderzoek wordt uitgevoerd naar een herindeling van de hockey- en korfbalvelden op het sportpark, welke zo optimaal mogelijk moet zijn voor de sportverenigingen en de omwonenden.

  Lees meer
 • Concert Muziekgezelschap De Harmonie afgelast

  (04-07-2015)

  Het concert van Muziekgezelschap De Harmonie (dat vanmiddag op het Raadhuisplein zou worden gehouden) gaat in verband met de voorspelde hitte niet door. Het concert is verplaatst naar 5 september 2015.

 • Hitte? Bereid u goed voor! (Update)

  (03-07-2015)

  Wanneer de buitentemperatuur langdurig boven de 25C is, beginnen mensen last te krijgen van de hitte. Vooral kwetsbare groepen kunnen last krijgen van vermoeidheid, concentratie­problemen of benauwdheid. Dat geldt des te meer wanneer er ook sprake is van een hoge lucht­vochtigheid, zonnestraling, weinig wind, isolerende kleding, fysieke inspanning en weinig afkoeling in de nacht. Preventieve maatregelen zijn dan noodzakelijk.

  Lees meer
 • Inkoopproces jeugdhulp regio FoodValley 2016 van start

  (02-07-2015)

  Startbijeenkomst in Veenendaal; informatie op www.jeugdfv.nl.

  De samenwerkende gemeenten in de FoodValley zijn gestart met het inkoopproces voor de Jeugdhulp in de FoodValley. In 2016 werken de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal  samen met de jeugdhulpaanbieders aan de transformatie en het beter organiseren van jeugdhulp in de FoodValley.

  Lees meer
 • Minister: ,,Onderzoek én maatregelen voor verbetering aansluiting A1/A30"

  (02-07-2015)

  Ondernemers en bestuurders van Regio FoodValley en Regio Amersfoort verheugd

  Minister M. Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu gaat, samen met de provincie Gelderland en Regio FoodValley, daartoe aangespoord door de fracties van VVD, PvdA, CDA, SGP en ChristenUnie, onderzoek doen naar de knelpunten op en rond de aansluiting A1/A30 bij Barneveld. Daarnaast hebben de partijen in een motie gevraagd om te bekijken welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn om de doorstroming op en rond het knooppunt te bevorderen. De minister gaf aan ook dit te zullen oppakken. De bewindsvrouw deed deze toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Veel partijen in de Tweede Kamer drongen er bij de minister op aan om zo’n onderzoek te doen omdat de aansluiting nooit als knooppunt van snelwegen is ontworpen en het op en rond dit knooppunt de afgelopen jaren steeds drukker is geworden met alle gevolgen voor bereikbaarheid en milieu van dien.

  Lees meer
 • Pannatoernooi Masters of Barneveld 4 juli afgelast

  (02-07-2015)

   Vanwege de extreme hitte is het pannatoernooi Masters of Barneveld van zaterdag 4 juli 2015 afgelast.

 • De Democratiefabriek hoog gewaardeerd

  (02-07-2015)

  Bezoekers van de Democratiefabriek hebben de tentoonstelling in de bibliotheek van Barneveld met gemiddeld een 8,7 gewaardeerd. De democratiefabriek gaat over vrede, democratie en burgerschap. De voornamelijk jeugdige bezoekers tussen de 10 en 18 jaar waardeerden vooral de verschillende thema’s waarmee ze zelf aan de slag konden en de leuke, uitdagende inrichting van de tentoonstelling. De tentoonstelling is nog tot en met donderdag 9 juli 2015 op de dinsdag- en vrijdagavond voor ‘vrij’ publiek te bezoeken.

  Lees meer
 • Warenmarkt Voorthuizen drie zaterdagen op Smidsplein

  (02-07-2015)

  In verband met verschillende evenementen op het Bunckmanplein wordt de warenmarkt van Voorthuizen van zaterdag 4, 11 en 25 juli 2015 gehouden op het Smidsplein dat hiervoor wordt afgesloten vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot zaterdagmiddag 15.00 uur. Een wegsleepregeling is van kracht.

 • Gemeenteraad positief over vernieuwd vergadersysteem

  (02-07-2015)

  Voorstel voor het live uitzenden van commissie- en raadsvergaderingen

  De gemeenteraad van Barneveld is over het algemeen positief over het nieuwe vergadersysteem dat in 2008 werd ingevoerd. Dat concludeert een werkgroep van raadsleden dat de afgelopen maanden het vergaderstelsel heeft geëvalueerd. Wel doet de werkgroep de aanbeveling om het debat tussen raadsleden meer vorm te geven én wordt onder andere voorgesteld om commissie- en raadsvergaderingen live uit te gaan zenden.

  Lees meer
 • Innovatiebudget uitgereikt voor Mijn Tuin, Jouw Tuin

  (02-07-2015)

  Op woensdag 1 juli 2015 heeft wethouder Van Daalen tijdens de officiële opening een stimuleringsbijdrage van € 5.000,- uitgereikt aan de heer Gorissen van het project Mijn Tuin, Jouw Tuin. Het innovatieve project draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en ontvangt daarvoor een stimuleringsbijdrage uit het gemeentelijk innovatiebudget.

  Lees meer
 • Barneveld treedt op tegen foutparkeerders in Slotstraat en aanliggende hofjes

  (02-07-2015)

  De gemeente Barneveld treedt met ingang van maandag 6 juli 2015 handhavend op tegen foutparkeerders in de Slotstraat en de aanliggende hofjes. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met politie, omwonenden en Wijkplatform Zuid II. De afgelopen periode zijn extra parkeerplaatsen aangelegd en hebben bewoners van de Slotstraat en de aanliggende hofjes een informatiebrief gekregen. Auto’s die buiten de parkeervakken parkeren, krijgen een boete; er wordt niet langer gewaarschuwd.

 • Aanleg tweede deel fietspad tussen Terschuur en Zwartebroek gestart

  (02-07-2015)

  Vanaf 29 juni 2015 zijn de werkzaamheden voor het tweede deel van het fietspad tussen Terschuur en Zwartebroek gestart. Door op korte termijn te starten, verwacht de aannemer om voor het nieuwe schoolseizoen klaar te zijn. De aanwonenden zijn door de aannemer geïnformeerd.  Het eerste deel van het fietspad tussen Zwartebroek en Terschuur is in 2013 gerealiseerd. Het vrijliggende fietspad is met name van belang voor fietsende schoolkinderen tussen Zwartebroek en Terschuur.

 • Inzamelcontainer voor kunststof aan Garderbroekerweg wordt weggehaald

  (02-07-2015)

  Op donderdag 4 juni 2015 heeft de gemeente gemeld dat de oranje verzamelcontainers voor kunststof huishoudelijk verpakkingsafval in het buitengebied niet goed worden gebruikt. Vooral bij de verzamelcontainers aan de Garderbroekerweg worden vaak kunststoffen in en naast de containers aangetroffen die geen huishoudelijk verpakkingsafval zijn.

  Lees meer
 • Aanbieders algemene voorziening huishoudelijk hulp

  (02-07-2015)

  Soms kunt u door langdurige lichamelijke problemen uw huishouden niet meer op orde houden. De meeste mensen regelen zelf ondersteuning. De één laat zich helpen door familie en de ander huurt een betaalde hulp in. Inwoners die een langdurige, lichamelijke beperking hebben en niet meer in staat zijn om (een deel van) het huishouden te doen, kunnen gebruik maken van de algemene voorziening huishoudelijke hulp.

  Lees meer
 • Groen licht voor aanleg bedrijventerrein Harselaar-Zuid (34 hectare)

  (01-07-2015)

  De gemeente Barneveld kan beginnen met de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid. De Raad van State in Den Haag heeft het beroep, dat een ondernemer uit Kootwijkerbroek tegen het bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1a had ingediend, afgewezen.

  Lees meer
 • Zomervakantierooster sport- en spelbus

  (30-06-2015)

  Ook in de zomervakantie rijdt de sport- en spelbus van Be Active door de gemeente Barneveld. Van maandag 13 juli tot en met donderdag 13 augustus staat de bus vol met spelmateriaal op de volgende locaties:

  Lees meer
 • Gemeente en eigenaren van cafés sluiten horecaconvenant

  (30-06-2015)

  De gemeente Barneveld en eigenaren van cafés in de gemeente Barneveld hebben, samen met de politie, Koninklijke Horeca Nederland en omwonenden van horecazaken, afspraken gemaakt over uitgaan in de gemeente. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op dinsdag 30 juni 2015 is ondertekend.

  Lees meer
 • Jeugdgezondheidszorg integraal op één adres in Barneveld

  (29-06-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen integraal op te dragen aan GGD Gelderland-Midden (VGGM). Door de gehele jeugdgezondheidszorg bij één organisatie onder te brengen wil het college de zorg voor ouders en kinderen nog verder verbeteren en een sterke jeugdgezondheidszorg aanbieden nu en in de toekomst.

  Lees meer
 • Inkoopproces jeugdhulp regio FoodValley 2016 van start

  (26-06-2015)

  De samenwerkende gemeenten in de FoodValley zijn gestart met het inkoopproces voor de Jeugdhulp in de FoodValley. In 2016 werken de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal  samen om de inkoop van jeugdhulp te organiseren in de FoodValley.

  Lees meer
 • Duurzame bermverharding voor Zeumerseweg

  (25-06-2015)

  De gemeente Barneveld brengt op maandag 13 juli 2015 bermverharding aan op de Zeumerseweg in Voorthuizen. Het gaat om het gedeelte langs de A1 tot aan de ingang van recreatiegebied Zeumeren dat eigendom is van Leisurelands. De verharding is onder andere bedoeld om de kwaliteit en de veiligheid van de Zeumerseweg te verbeteren.

  Lees meer
 • Blauwalg in ’t Grijze Veen en Aanschotergat in Voorthuizen

  (25-06-2015)

  Vermijd contact met water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft in het water van ’t Grijze Veen en het Aanschotergat in Voorthuizen blauwalgen aangetroffen. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het gaat om een soort die giftig is. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is.

  Lees meer
 • FrisValley hoopt op een ‘frisse’ zomervakantie

  (25-06-2015)

  Nalevingscampagne van alcoholregels op vakantieparken en campings

  FrisValley, het alcoholmatigingsproject van negen gemeenten in Regio FoodValley, richt zich de komende maanden in het bijzonder op vakantieparken en campings, ook in de gemeente Barneveld. Tijdens deze themaperiode controleert FrisValley extra op de verkoop van alcohol aan minderjarige jongeren. Eerder waren dergelijke themaperiodes gericht op supermarkten, evenementen en sportverenigingen.

  Lees meer
 • Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

  (25-06-2015)

  U kunt uw verhuizing persoonlijk, schriftelijk of digitaal doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente past uw adres daarna aan in de Basisregistratie personen (BRP).

  Lees meer
 • Verkeersmaatregel Dr. Albert Schweitzerlaan

  (25-06-2015)

  De gemeente Barneveld wil de verkeersveiligheid op haar wegennet verbeteren, daar waar dat nodig is en daar waar dat kan gelet op andere belangen.

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om een verbod om stil te staan in te stellen op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur op de Dr. Albert Schweitzerlaan, tussen de Bloemendaallaan en de Vliegersvelderlaan aan de westzijde van de rijbaan.

  Lees meer
 • Pannatoernooi 4 juli 2015

  (25-06-2015)

  Be Active ondersteunt het Pannatoernooi ‘Masters of Barneveld’. Er zijn drie leeftijdscategorieën: 6 tot en met 8, 9 tot en met 12 en 13 tot en met 16 jaar. Meer informatie: www.barneveld.nl/beactive.

 • Streekmarkt Proef de Vallei

  (25-06-2015)

  Op zaterdag 27 juni 2015 bent u van harte welkom op streekmarkt Proef de Vallei! De Streekmarkt vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur rond de grote Kerk in Barneveld. Maak kennis met en kom proeven van al het goede dat de streek u te bieden heeft.

  Lees meer
 • Barneveld en Gezinspiratieplein organiseren bijeenkomst over gezinshuizen

  (23-06-2015)

  Gemeenten in Nederland zijn met ingang van dit jaar verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd, maar welke beslissingen nemen zij en welke afwegingen maken zij? Natuurlijk willen gemeenten álle jongeren die zorg en ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk helpen. Om hen bij deze soms lastige keuzes te helpen, organiseren de gemeente Barneveld en het Gezinspiratieplein De Glind op donderdag 2 juli 2015 een bijeenkomst. Op basis van een recent uitgebrachte maatschappelijke Business Case (mBC) rond gezinshuizen gaan aanwezigen op zoek naar antwoorden.

  Lees meer
 • Stichting Wisent op de Veluwe krijgt subsidie van Barneveld

  (23-06-2015)

  De Stichting Wisent op de Veluwe, die zich inzet voor de komst van de wisent op de Veluwe, krijgt de komende drie jaar een jaarlijkse subsidie van ruim € 3.200,-. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Ook krijgt de stichting een lening van € 2.500,- om de eerste kosten voor te financieren. De stichting heeft de gemeenten Apeldoorn en Ede ook om een bijdrage gevraagd.

  Lees meer
 • Eerste voorleescoördinatoren ontvangen certificaat

  (23-06-2015)

  De eerste groep pedagogisch medewerksters uit de kinderopvang hebben hun voorleescertificaat ontvangen van wethouder Fokkema en de bibliotheek Barneveld. De medewerksters zijn getraind om het (voor)lezen met jonge kinderen op de opvang nog verder te stimuleren. In het najaar volgt nog een tweede groep medewerkers die deze opleiding gaan volgen.

  Lees meer
 • Volg ons op Twitter

  (18-06-2015)

  De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat inwoners weten wat de gemeente doet en wat dit voor hen betekent. We maken daarbij gebruik van verschillende communicatiemiddelen.

  Sociale media, zoals bijvoorbeeld Twitter, horen daar ook bij. Het gemeentelijke twitteraccount wordt op dit moment door meer dan 3300 mensen gevolgd. Doet u dat nog niet? Misschien leuk om wél te doen. We twitteren onder andere nieuwsberichten en informeren over vergaderingen en activiteiten. Het twitteraccount van de gemeente Barneveld is @BarneveldInfo.

 • Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

  (18-06-2015)

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, op de volgende locaties:

  • Raadhuisplein, 2 parkeervakken naast huisnummer 1 (kenmerk 1139);
  • De Driest, 2 parkeervakken tegenover huisnummer 26 (kenmerk 1145);
  • Erf, 2 parkeervakken tegenover huisnummer 9 (kenmerk 1149).
  • Brahmalaan, 2 parkeervakken tegenover huisnummer 63 (kenmerk 1184);
  • Brabanterlaan, 2 parkeervakken tegenover huisnummer 46 (kenmerk 1273).
  Lees meer
 • Openbare vergadering PERMAR

  (18-06-2015)

  Het Algemeen Bestuur van het sociaal werkvoorzieningschap PERMAR WS komt in openbare vergadering bijeen op vrijdag 26 juni 2015 om 11:00 uur, aan het Horaplantsoen 2 te Ede.

  Lees meer
 • Notitie ‘Detailhandelsontwikkelingen in Kootwijkerbroek’ zorgt voor verwarring

  (18-06-2015)

  Het college van B&W heeft de afgelopen periode ingestemd met de notitie ‘Detailhandelsontwikkelingen in Kootwijkerbroek’. De notitie biedt duidelijkheid hoe moet worden omgegaan met eventuele detailhandel(sactiviteiten) op het bedrijventerrein Puurveen.

  Lees meer
 • Graffitiproject "Van vandalisme tot Kunst!"

  (18-06-2015)

  In juli 2015 organiseren de jongerenwerkers van Be Active samen met de politie en een professioneel graffitispuiter (graffiteur) het graffitiproject ‘Van vandalisme tot Kunst!’. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar mogen een graffiticreatie aanbrengen op de Markthal aan de Baron van Nagelstraat in Barneveld. Door graffiti een vaste plek te bieden wil de gemeente zo de graffitioverlast verminderen en jongeren en omwonenden bewust maken van ‘graffiti als kunstvorm’.

  Lees meer
 • Blauwalg in water rond Koewei op Landgoed De Schaffelaar

  (17-06-2015)

  Vermijd contact met water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de gracht rond de Koewei van Landgoed Schaffelaar blauwalgen aangetroffen. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het gaat om een soort die giftig is. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is.

  Lees meer
 • College van B&W presenteert Energievisie 'Investeren in Barneveldse Bronnen'

  (16-06-2015)

  De gemeente Barneveld bespaart de komende jaren 2% energie per jaar en wekt in 2020 20% van de energie duurzaam op. Dat staat in Energievisie ‘Investeren in Barneveldse Bronnen’ die door het college van B&W is gepresenteerd. De gemeentelijke energieambitie ligt daarmee hoger dan de landelijke doelstellingen. Het college voelt, meer dan ooit, de urgentie om een bijdrage te leveren aan een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

  Lees meer
 • Barneveld en BMV werken aan verbetering van winkelcentrum Barneveld

  (16-06-2015)

  De gemeente Barneveld en de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) werken op een constructieve manier aan de verbetering van het winkelcentrum van Barneveld. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de uitvoering van het position paper, een document waarin staat op welke manier de beleving, de voorzieningen en de mobiliteit van het winkelcentrum van Barneveld wordt verbeterd.

  Lees meer
 • Autisme en voeding… wat hebben die met elkaar te maken?

  (15-06-2015)

  CJG Barneveld en Stichting Maatjeswerk Autisme organiseren lezing

  Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld en de Stichting Maatjeswerk Autisme organiseren op woensdag 24 juni 2015 een lezing over het verband tussen autisme en voeding. De lezing wordt gegeven door Jeroen de Haas, orthomoleculair therapeut in Haarlem.

  Lees meer
 • Wethouder Fokkema geeft startsein voor afvalenquête

  (11-06-2015)

  De gemeente Barneveld stelt een nieuw afvalbeleidsplan op. Dat gebeurt samen met inwoners en ondernemers. Zij kunnen tot en met 24 juni 2015 een afvalenquête invullen op de gemeentelijke website. Wethouder E. Fokkema gaf vandaag, 10 juni 2015, het startsein voor het invullen van de enquête. Met de uitkomsten hiervan worden verschillende inzamelingsvarianten opgesteld. Het is de bedoeling om deze varianten na de zomervakantie tijdens drie informatiebijeenkomsten te presenteren. De gemeenteraad neemt aan het einde van dit jaar een besluit over het nieuwe afvalbeleidsplan.

  Lees meer
 • Meer subsidie nodig voor toekomstbestendig Schaffelaartheater

  (11-06-2015)

  Voor een financieel toekomstbestendig Schaffelaartheater is de komende jaren € 150.000,- meer subsidie van de gemeente nodig. Dat concluderen de onderzoeksbureaus LA Group en Baker Tilly Berk; zij deden de afgelopen periode onderzoek naar het (financiële) toekomstperspectief van het Schaffelaartheater. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het jaarlijkse subsidiebedrag te verhogen tot in totaal € 400.000,- en daaraan een aantal belangrijke voorwaarden te verbinden.

  Lees meer
 • Overeenstemming over de opgelegde gebruiksbeperkingen Midden Nederland Hallen

  (11-06-2015)

  Gewijzigd bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid-1 ter vaststelling naar de gemeenteraad
  Het college van burgemeester en wethouders en Timo Kruft Beheer B.v. zijn na constructief overleg tot overeenstemming gekomen hoe om te gaan met de opgelegde gebruiksbeperkingen voor de Midden Nederland Hallen. In de Midden Nederland Hallen wordt de definitieve Markthal gerealiseerd waarmee verschillende maatschappelijke evenementen, zoals de kleindierenmarkt, een thuis krijgen. Het definitieve bestemmingsplan maakt het mogelijk om het gehele gebied Thorbeckelaan Zuid verder te ontwikkelen voor (boven)lokale voorzieningen.

  Lees meer
 • Doet u mee aan het onderzoek naar de veranderingen in het sociale domein?

  (11-06-2015)

  Per 1 januari 2015 is er veel veranderd op het terrein van jeugdhulp, werk, en ondersteuning aan chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. De gemeenteraad van Barneveld wil een eerste beeld krijgen hoe deze  veranderingen in de praktijk uitpakken voor inwoners van de gemeente en laat daarom een onderzoek uitvoeren. Inwoners worden verzocht om mee te doen aan het onderzoek.

  Lees meer
 • Stationsweg in Barneveld naar 50 km per uur

  (11-06-2015)

  De gemeente wil de gehele Stationsweg als ‘binnen de bebouwde kom’ aanwijzen. Hierdoor wordt de maximumsnelheid op de gehele Stationsweg 50 km/uur. De bestaande komgrens van Barneveld wordt dan verplaatst. Hiervoor is een raadsbesluit nodig.

  Lees meer
 • Wegwerkzaamheden Dr. Willem Dreeslaan en Röntgenstraat 15-17 juni 2015

  (11-06-2015)

  Op maandag 15 juni 2015 wordt de geleider in de Dr. Willem Dreeslaan verlaagd. De verlaging zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de Röntgenstraat van en naar de Dr. Willem Dreeslaan voor vrachtverkeer verbetert. Er wordt gewerkt met een halve rijbaanafsluiting, zodat verkeer om en om kan passeren.

  Aansluitend volgt op dinsdag 16 en woensdag 17 juni 2015 de verlaging van de geleider in de Röntgenstraat. Tevens vinden herstelwerkzaamheden aan de zijden van de weg plaats. Omdat veilig uit te voeren wordt een klein deel van de rijbaan volledig afgesloten. Alle bedrijven en woningen blijven vanaf zijde Voltastraat bereikbaar.

  Lees meer
 • Democratiefabriek geopend

  (11-06-2015)

  Op dinsdag 9 juni 2015 heeft wethouder Eppie Fokkema de Democratiefabriek geopend in de bibliotheek in Barneveld. Hij deed dit samen met de kinderen van groep 8 van de Koningin Julianaschool. Samen met hen liet de wethouder twee witte duiven los als symbool voor vrede en verbinding en passend bij het thema van democratie. In totaal zullen 16 scholen de Democratiefabriek komen bezoeken, bestaande uit 44 klassen met in totaal 1100 leerlingen.

  Lees meer
 • Asfalteringswerkzaamheden Drieënhuizerweg 22 juni tot en met 24 juli 2015

  (11-06-2015)

  De gemeente Barneveld start maandag 22 juni 2015 met het onderhoud van de Drieënhuizerweg. De hele Drieënhuizerweg krijgt nieuw asfalt en de grasbetontegels worden vervangen door bermbeton. De onderhoudswerkzaamheden starten maandag 22 juni 2015 en worden naar verwachting vrijdag 24 juli 2015 afgerond. De periode van uitvoering is behoorlijk lang. Dit komt omdat het bermbeton een lange uithardingstermijn nodig heeft.

  Lees meer
 • Activiteiten Be Active

  (11-06-2015)

   Bekijk de diverse activiteiten in de komende maand op: www.barneveld.nl/beactive.

 • Nieuwe startersleningen voor bestaande koop- en nieuwbouwwoningen

  (11-06-2015)

  Rente en aflossing van bestaande leningen worden opnieuw ingezet
  Het college van B&W heeft besloten om de ontvangen rente en aflossing van startersleningen (op dit moment € 600.000,-) opnieuw te gebruiken voor het verstrekken van nieuwe startersleningen. Hierdoor blijft het voor starters mogelijk én aantrekkelijk om een bestaande koop- of nieuwbouwwoning te kopen.

  Lees meer
 • College van B&W wil onderzoek naar toekomstrelatie met Permar

  (09-06-2015)

  Voorkeur gaat uit naar ‘duurzaam inkoopmodel’

  Het college van B&W wil een bredere oriëntatie naar de toekomstrelatie met Permar. Barneveld maakt op dit moment, voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), deel uit van een samenwerkingsverband met de gemeenten Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen, de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS. De gemeente Barneveld is op die manier medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Het college van B&W vindt het zorgvuldiger om na te gaan of de relatie met Permar op een andere manier kan worden vormgegeven, hetzij via een duurzame inkooprelatie, hetzij via een afbouw van Permar.

  Lees meer
 • Rioleringswerkzaamheden rotonde Bouwheerstraat / Oude Bouwheerstraat

  (09-06-2015)

  De gemeente Barneveld herstelt vandaag (9 juni 2015) en morgen (10 juni 2015) de riolering bij de rotonde Bouwheerstraat / Oude Bouwheerstraat. Dat moet met spoed gebeuren.

  Lees meer
 • Nationale buitenspeeldag op woensdag 10 juni 2015

  (09-06-2015)

  Geen excuus om binnen te blijven zitten op woensdag 10 juni 2015, want dan is het weer buitenspeeldag! In de gemeente Barneveld doen 13 locaties mee aan de Nationale buitenspeeldag. In samenwerking met wijkplatformen, Be Active en veel betrokken vrijwilligers is er een divers programma opgesteld. Lees meer.

 • CJG Barneveld organiseert ouderpanel over jeugdhulp

  (09-06-2015)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op 29 juni 2015 een ouderpanel. Dat gebeurt in samenwerking met Zorgbelang Gelderland. Het ouderpanel is bedoeld om te horen hoe ouders de dienstverlening van het CJG Barneveld ervaren.

  Lees meer
 • Onderzoek naar aanleg van glasvezel in buitengebied

  (09-06-2015)

  De gemeente Barneveld onderzoekt de komende periode of in het buitengebied ten oosten van Barneveld en ten westen van Kootwijkerbroek glasvezel kan worden aangelegd. VolkerWessels Telecom, een van de aannemers die de aanleg van glasvezel voor Reggefiber verzorgt, voert het onderzoek uit. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is wat bewoners zélf moeten bijdragen aan de aanleg van glasvezel. Als vervolgens meer dan 60% van de bewoners de verplichting aangaat om de bijdrage te betalen en een abonnement af te sluiten bij een van de providers, wordt in dit gebied glasvezel aangelegd.

  Lees meer
 • Asfaltonderhoud Klettersteeg

  (08-06-2015)

  Op donderdag 11 juni 2015 start de gemeente Barneveld met asfaltonderhoud op de Klettersteeg. Vorige week werd duidelijk dat de gemeente Leusden op hun deel van de Klettersteeg asfaltonderhoud gaat uitvoeren. Op het gedeelte Jan van Arkelweg tot en met de inrit richting huisnummers 26-28 brengt de gemeente Barneveld twee lagen nieuw asfalt aan.

  Lees meer
 • Veel belangstelling voor cursus over omgaan met autisme

  (04-06-2015)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseerde op maandag 1 juni 2015 een drukbezochte informatieavond over omgaan met autisme. De inleiding werd verzorgd door Colette de Bruin; zij ontwikkelde de methodiek “Geef me de 5”. Naar aanleiding van deze avond wordt een vierdaagse cursus georganiseerd.

  Lees meer
 • College van B&W presenteert voorontwerp bestemmingsplan Harselaartunnel

  (04-06-2015)

  Het college legt het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de realisering van de Harselaartunnel ter inzage. Het voorontwerp biedt de gelegenheid, met name voor belanghebbenden, om een eerste reactie te geven op de plannen voor de realisering van de tunnel. De inspraakreacties worden gebruikt om het plan, als daar aanleiding voor is, te verbeteren. Daarna wordt een definitief ontwerp van het bestemmingsplan opgesteld en opnieuw ter inzage gelegd. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

  Lees meer
 • Verkeerd gebruik inzamelcontainer kunststofverpakkingsafval

  (04-06-2015)

  Op een viertal locaties in het buitengebied staan oranje verzamelcontainers voor kunststof huishoudelijk verpakkingsafval, zoals lege drinkflesjes, flacons, plastic zakjes etc. De containers zijn geplaatst als proef om tegemoet te komen aan de inwoners van het buitengebied omdat daar geen huis aan huis inzameling plaatsvindt. Van de containers wordt goed gebruik gemaakt, maar vaak worden er kunststoffen in en naast de containers aangetroffen die geen huishoudelijk verpakkingsafval zijn.

  Lees meer
 • Wijzigingen parkeersituatie parkeerterrein Schaffelaartheater (zijde Churchillstraat)

  (04-06-2015)

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om de parkeerschijfzone aan de zijde van de Churchillstraat  op het parkeerterrein ten zuiden van het Schaffelaartheater te verwijderen. Hiervoor is het verkeersbesluit van 7 mei 2013, waarin de parkeerschijfzone is ingesteld, ingetrokken. De parkeerschijfzone bij de Aldi blijft bestaan. Deze zone biedt voldoende ruimte voor kortparkeerders.

  Lees meer
 • Gratis veiligheidsscan voor boerenbedrijven in Barneveld

  (04-06-2015)

  Agrariërs komen in actie tegen stijging criminaliteit op het platteland

  Agrariërs worden steeds vaker geconfronteerd met inbraken, diefstal en ander ongewenst bezoek op hun bedrijf. Een ledenonderzoek van LTO naar criminaliteit leverde binnen één week maar liefst 738 reacties op. Er is actie nodig om de criminaliteit op het platteland tegen te gaan, vinden de agrarische ondernemers. Ze willen meehelpen om de risico’s op hun bedrijf in kaart te brengen en zijn bereid om zelf te investeren in preventieve maatregelen. LTO Noord – waar de gemeente Barneveld onder valt – steunt deze actie met subsidiemogelijkheden.

  Lees meer
 • Reigerstraat afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden

  (03-06-2015)

  Van 8 juni tot en met 12 juni 2015 wordt de Reigerstraat afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de heer W. de Boer van de gemeente Barneveld, tel. 14 0342 (netnummer niet nodig).

 • Maandag 1 juni 2015 om 12.00 uur: NL-Alert controlebericht

  (01-06-2015)

  Let op! Op maandag 1 juni 2015 rond 12:00 uur zendt de overheid een NL- Alert controlebericht. Ga nu naar http://www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in. Zo ontvangt u bij een noodsituatie direct informatie.

  Lees meer
 • Praat mee over het nieuwe speelruimtebeleidsplan van Barneveld

  (28-05-2015)

  De gemeente Barneveld stelt de komende periode een nieuw speelruimtebeleidsplan op. In de achterliggende periode hebben verschillende leerlingen van een aantal basisscholen meegedacht over wat zij belangrijk vinden als het gaat om de speelplaatsen in de gemeente Barneveld. Dat gebeurde onder andere met een rondgang door de wijk. Nu zijn de inwoners en wijkplatformleden aan de beurt; op maandag 1 juni 2015 organiseert de gemeente een interactieve bijeenkomst.

  Lees meer
 • College van B&W presenteert Kadernota 2016-2019

  (28-05-2015)

  Sluitend meerjarenperspectief zonder belastingverhogingen

  Het college van B&W heeft de Kadernota 2016-2019 gepresenteerd. In de kadernota staan de plannen voor het komende begrotingsjaar en de drie jaren daarna. De belangrijkste thema’s die aandacht vragen zijn het sociaal domein, de bereikbaarheid en de bedrijvigheid, de woon- en leefomgeving en de financiële positie van de gemeente. De kadernota laat financieel een overschot zien; daarvan is een gedeelte bestemd voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het voortzetten van de subsidie voor de Volksuniversiteit Barnevue, de aanleg van twee natuurgrasvoetbalvelden bij SDVB en diverse duurzaamheidsactiviteiten. Op 17 juni 2015 bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2016-2019.

  Lees meer
 • Gewijzigde openingstijden afdeling Sociaal Domein op 4 juni 2015

  (28-05-2015)

  De afdeling Sociaal Domein is op 4 juni 2015 vanaf 13.00 uur afwezig en telefonisch niet bereikbaar. Ook de meldingsbalie en het servicepunt sociale ondersteuning zijn vanaf 13.00 uur gesloten. Het servicepunt en de meldingsbalie Sociale Ondersteuning zijn vrijdag 5 juni 2015 weer geopend. De afdeling Sociaal Domein is vrijdag 5 juni 2015 ook weer telefonisch bereikbaar.

 • Praat mee over het nieuwe speelruimtebeleidsplan van Barneveld

  (28-05-2015)

  De gemeente Barneveld stelt de komende periode een nieuw speelruimtebeleidsplan op. In de achterliggende periode hebben verschillende leerlingen van een aantal basisscholen meegedacht over wat zij belangrijk vinden als het gaat om de speelplaatsen in de gemeente Barneveld. Dat gebeurde onder andere met een rondgang door de wijk. Nu zijn inwoners en wijkplatformleden aan de beurt; op maandag 1 juni 2015 organiseert de gemeente een interactieve bijeenkomst.

  Lees meer
 • Autorijden vanaf je 17e? Vergeet geen begeleiderspas aan te vragen

  (28-05-2015)

  Ben je 17? En wil je al beginnen met autorijden? Met 2toDrive kun je al vanaf 16,5 jaar starten met je rijlessen. En vanaf het moment dat je 17 jaar bent, mag je praktijkexamen doen. Als je voor dat examen slaagt, mag je tot je 18e de weg op onder begeleiding van een coach.

  Lees meer
 • Fonteinen Bunckmanplein Voorthuizen volgende week in bedrijf

  (28-05-2015)

  De werkzaamheden aan de fonteinen op het Bunckmanplein in Voorthuizen naderen hun voltooiing. Volgende week worden twee kleuren beton aangebracht. Vanwege de noodzakelijke droogtijd van het beton moet dit zorgvuldig gebeuren. De gemeente Barneveld verwacht dat de fonteinen eind volgende week weer in werking kunnen worden gezet en de aanblik van het Bunckmanplein verlevendigen. In verband hiermee wordt de markt aanstaande zaterdag nog één keer op de tijdelijke locatie gehouden.

 • Tweede seizoen Streekmarkt Proef de Vallei

  (28-05-2015)

  Op zaterdag 30 mei 2015 vindt weer de eerste streekmarkt Proef de Vallei plaats rondom de Grote Kerk in het centrum van Barneveld. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u weer terecht voor verse, vaak biologische, producten. De deelnemers aan de Streekmarkt maken er tevens ene proeffestijn van, veel producten zijn te proeven. De volgende Streekmarkten zijn op de zaterdagen 27 juni, 25 juli, 29 augustus en 26 september 2015.

  Lees meer
 • Informatieavonden voor grootouders van kinderen van gescheiden ouders

  (28-05-2015)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op 8 en 22 juni 2015 twee avonden voor grootouders van kinderen van gescheiden ouders. De bijeenkomsten worden gehouden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Bouwheerstraat 52 in Barneveld.

  Lees meer
 • Steun voor aanpak aansluiting A1/A30 bij Barneveld

  (22-05-2015)

  De provincie Gelderland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW Midden, Verladersorganisatie EVO, MKB Nederland Midden en de BIK steunen de wens van de Regio FoodValley en van de gemeente Barneveld om de aansluiting A1/A30 aan te pakken. Dat bleek afgelopen woensdag tijdens een ontmoeting van deze organisaties met Tweede Kamerleden in Den Haag. Volgende week woensdag praat de Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu met minister M. Schultz van Haegen over het MIRT, een infrastructureel investeringsprogramma voor de komende jaren.

  Lees meer
 • Preventief spuiten tegen eikenprocessierupsen

  (21-05-2015)

  In de maanden mei tot en met augustus kan de eikenprocessierups hinder veroorzaken. Begin mei komen larven van nachtvlinders uit de eitjes, waarna ze grote nesten vormen op de stammen van eikenbomen.

  Het venijn van de eikenprocessierups zit in de brandharen. De gemeente behandelt preventief de bomen in de openbare ruimte om het nestelen van de eikenprocessierups tegen te gaan.

  Lees meer
 • Verlenging verplaatsing warenmarkt Voorthuizen

  (21-05-2015)

  De renovatie van de fontein op het Bunckmanplein in Voorthuizen gaat een week langer duren dan gepland. De markt blijft dus nog 1 keer op de tijdelijke plaats. De kramen van Beukeboom (schoenen en aanverwante artikelen), Van Twillert (worst en vleeswaren), Schoeman-Hannisse (wenskaarten en hobbyartikelen), Schutte van Dorrestein (badmode), Verburg (kaas), Evers (noten en zuidvruchten), Veldhuizen & Pijpers (zoetwaren), Beumer (bloemen en vaste planten) en Van Manen (bovenkleding) zijn te vinden op een andere plek op het Bunckmanplein of op het Smidsplein.

 • Werkzaamheden Valleilijn op 23 en 24 mei 2015

  (21-05-2015)

  Ingekomen bericht - In verband met werkzaamheden rijden er op zaterdag 23 mei 2015 (de hele dag) en op zondag 24 mei 2015 tot ca. 12.00 uur geen treinen tussen Amersfoort en Barneveld Noord. Connexxion zet bussen in, reizigers dienen rekening te houden met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten.

  De volgende treinen vervallen in zijn geheel (er rijden dan bussen in plaats van treinen op het gehele traject):

  • zaterdag 23 mei 2015 Amersfoort vertrek 5.41 uur en 6.11 uur
  • zaterdag 23 mei 2015 Ede-Wageningen vertrek 1.25 uur en 1.55 uur
  • zondag 24 mei 2015 Amersfoort vertrek 7.11 uur en 7.41 uur
 • Adresonderzoek Basis Registratie Personen

  (21-05-2015)

  Medewerkers van de gemeente Barneveld gaan, in de maanden juni tot en met december, bezoeken afleggen in de gemeente om de kwaliteit van de adresgegevens in de Basis Registratie Personen (BRP) te controleren.

  Lees meer
 • Start trainingen voor Voorthuizen Loopt

  (19-05-2015)

  De looptrainingen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar voor Voorthuizen Loopt gaan weer van start. De trainingen zijn onder leiding van Voorthuizen Loopt en Be Active. Hieronder vindt u de flyer met meer informatie.

  Lees meer
 • Doe mee met Voorthuizen in het Groen

  (18-05-2015)

  Onder de noemer ‘Voorthuizen in het Groen’ starten de gemeente Barneveld, Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een erfbeplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van Voorthuizen. Het doel is de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Wilt u uw erf meer landschappelijke kwaliteit geven? Doe dan mee met het project ‘Voorthuizen in het Groen’! U kunt hierbij gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. De informatieavond hierover vindt plaats op dinsdag 19 mei 2015 om 20.00 uur in Dorpshuis ‘t Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen.

  Lees meer
 • 18 mei 2015: evenement Samen Duurzaam

  (13-05-2015)

  Op maandag 18 mei 2015 vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom op het evenement Samen Duurzaam in het Schaffelaartheater in Barneveld. Het evenement is een initiatief van de Denktank Klimaat & Duurzaamheid. Het middagprogramma begint met een lezing van weerman Reinier van den Berg. De titel van zijn presentatie luidt: “Een duurzame wereld is dichterbij dan je denkt!”

  Lees meer
 • Werkzaamheden Valleilijn 16 op 17 mei 2015

  (13-05-2015)

  In verband met werkzaamheden in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei 2015 is de treindienst op de Valleilijn (Amersfoort – Ede-Wageningen) enigszins aangepast:

  • De trein Amersfoort vertrek 1.11 uur rijdt tot Barneveld Zuid. Vanaf Barneveld Zuid rijdt er dan een bus naar Ede-Wageningen.
  • De trein Ede-Wageningen vertrek 1.55 uur rijdt niet, Connexxion zet hiervoor een bus in.

  Reizigers dienen rekening te houden met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten.

 • Gewijzigde openingstijden ondersteuningsbalie Sociaal Domein

  (13-05-2015)

  De ondersteuningsbalie van de afdeling Sociaal Domein is op woensdag 20 en donderdag 21 mei 2015 vanaf 12.00 uur gesloten. Wilt u een melding doen voor ondersteuning op het gebied van zelfstandig wonen, werk, rondkomen of daginvulling? Neemt u op woensdag 20 en donderdag 21 mei 2015 dan telefonisch contact op tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 14 0342. Of kom tussen 09.00 en 12.00 uur langs bij de balie in het gemeentehuis.

 • Controle hondenbelasting

  (13-05-2015)

  Vanaf 27 mei 2015 start de gemeente Barneveld de jaarlijkse controle voor de hondenbelasting. De firma Cannock Chase controleert bij inwoners de gegevens van de hondenbelasting. De controleurs van deze firma beschikken over een legitimatiebewijs van de gemeente Barneveld. Zo weet u dat u met de echte controleurs van doen heeft.

  Lees meer
 • Grond Van den Berglaan in Voorthuizen overgedragen aan WSB

  (12-05-2015)

  Op maandag 11 mei 2015 ondertekenden wethouder De Kruijf van de gemeente Barneveld en directeur Jongstra van Woningstichting Barneveld de leveringsakte van de grond aan de Van den Berglaan in Voorthuizen. Hiermee is de grond, gelegen in de wijk De Kromme Akker, eigendom van Woningstichting Barneveld. De eigendomsoverdracht is een belangrijke stap in de voorbereiding op de bouw van seniorenappartementen en de aanleg van het openbaar groen met speelfunctie in de wijk.

  Lees meer
 • Denk mee over het nieuwe speelruimteplan van Barneveld

  (11-05-2015)

  De gemeente Barneveld stelt een nieuw speelruimteplan op. In dit plan wordt niet alleen naar de huidige stand van zaken gekeken, maar ook hoe we in de toekomst met de speelruimte in Barneveld willen omgaan. We doen dit niet alleen, maar samen met kinderen, tieners, jongeren, ouders, scholen en wijkplatforms. Schoolkinderen doen bijvoorbeeld mee aan een rondgang door de wijk of het maken van een mooie plattegrond met daarop de huidige en gewenste speelplaatsen. Wilt u ook meedenken over het nieuwe speelruimteplan?

  Lees meer
 • Centrumdebat over toekomst van het winkelcentrum van Barneveld

  (11-05-2015)

  Gemeente en Barneveldse Middenstandsvereniging organiseren centrumdebat
  Gesprekken over beleving, voorzieningen en mobiliteit

  De gemeente Barneveld en de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) organiseren op dinsdag 19 mei 2015 een publieksdebat over de toekomst van het winkelcentrum van Barneveld. Tijdens het debat worden drie thema’s besproken: beleving, voorzieningen en mobiliteit. Het debat wordt gehouden in de Veluwehal aan de Nieuwe Markt en begint om 19.30 uur.

  Lees meer
 • Rekenkameronderzoek naar digitale dienstverlening gemeente Barneveld

  (07-05-2015)

  De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand doet op verzoek van de gemeenteraad onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente Barneveld. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie inzicht geven in de kwaliteit van de digitale dienstverlening en met name hoe inwoners en bedrijven de digitale dienstverlening van de gemeente ervaren.  Met de uitkomsten van het onderzoek  wil de rekenkamercommissie aanbevelingen geven voor het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven.

  Lees meer
 • FrisValley beloont winnaars campagne ‘NIX zonder ID’

  (07-05-2015)

  Ruim 1250 kassamedewerkers deden mee aan supermarktcampagne 

  Esther Heiwegen (Emté Wekerom), Bea Hootsen (Albert Heijn Woudenberg) en Marja Speelziek (Albert Heijn XL Ede) hebben een tablet gewonnen met de campagne ‘NIX zonder ID’. Met deze campagne vroeg alcoholmatigingsproject FrisValley aandacht voor het belang van de controle van het identiteitsbewijs door kassamedewerkers bij de verkoop van alcohol in supermarkten. De FrisValley-campagne ‘NIX zonder ID’ was een groot succes: meer dan de helft van alle supermarkten in de FrisValley-gemeenten deed mee.

  Lees meer
 • Verkeerslichten Drostendijk ontregeld

  (07-05-2015)

  De verkeerslichten op het kruispunt Drostendijk/Dr. Willem Dreeslaan zijn ontregeld. Hierdoor is het mogelijk dat weggebruikers langer dan gebruikelijk voor een rood stoplicht moeten wachten.

  Dat is een - vervelend - gevolg van de asfalteringswerkzaamheden die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Hierbij moesten ook de detectielussen in het asfalt worden vervangen en opnieuw ingesteld. Deze instelling is nu niet correct, waardoor de verkeerslichten te lang op groen staan (in de meest ongunstige situatie is er sprake van een maximale wachttijd van 120 seconden). De gemeente Barneveld heeft de aannemer daarom gevraagd de techniek met spoed opnieuw in te regelen zodat het verkeer, als vanouds, op de juiste manier wordt geregeld. De herstelwerkzaamheden gaan vrijdag 8 mei plaatsvinden.

 • Sprekend verleden... Het 4 mei-gedicht van Gea van Drie

  (07-05-2015)

   Op 4 mei jl. heeft Gea van Drie - één van de twee dorpsdichters van de gemeente Barneveld - het volgende gedicht voorgedragen tijdens de herdenking bij het monument bij begraafplaats De Plantage aan de Narcissenstraat.

  Lees meer
 • Wijzigingen openingstijden en inzameling afval rondom de feestdagen

  (06-05-2015)

  Bekijk de openingstijden en de wijzigingen afvalstoffenroutes rondom de aankomende feestdagen.

  Lees meer
 • Barneveld pakt zwerfafval aan

  (01-05-2015)

  De gemeente Barneveld gaat met verschillende projecten de strijd tegen zwerfafval aan. Dat gebeurt onder andere met investeringen in de openbare ruimte en informatie- en educatieprojecten. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten. Voor de zwerfafvalaanpak is € 64.000,- beschikbaar: de gemeente Barneveld ontvangt dit bedrag vanuit het Afvalfonds Verpakkingen.

  Lees meer
 • Valleilijn - aangepaste dienstregeling op 5 mei 2015

  (30-04-2015)

  Ingekomen bericht Connexxion

  Bevrijdingsdag 5 mei 2015

  Op dinsdag 5 mei 2015 (Bevrijdingsdag) rijden de treinen van de Valleilijn als op zaterdag. De laatste ritten vertrekken echter EERDER dan op een reguliere zaterdag. Uit Amersfoort vertrekt de laatste trein om 0.11 uur, de laatste trein uit Ede-Wageningen vertrekt om 0.55 uur.

 • Nationale Herdenking op maandag 4 mei 2015

  (30-04-2015)

  Op 4 mei herdenken we in het hele land om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

  Lees meer
 • Barneveld zoekt naar overbodige en omslachtige regelgeving

  (30-04-2015)

  De gemeente Barneveld pakt de komende periode overbodige regelgeving voor inwoners en ondernemers aan. De zoektocht leidt uiteindelijk tot een overzicht met regels die écht nodig zijn en die ervoor zorgen dat Barneveld een fijne plek is om te wonen, te werken en te verblijven. Zonder overbodige regels en met zo min mogelijk administratieve lasten.

  Lees meer
 • Openingstijden Fietsdepot Barneveld

  (30-04-2015)

  De gemeente Barneveld heeft een Fietsdepot Barneveld. Dat betekent dat fietsen die niet op de juiste manier worden gestald, worden verwijderd en naar het Fietsdepot worden gebracht. De afgelopen tijd zijn veel fietsen naar het Fietsdepot gebracht, zonder te zijn opgehaald. We roepen inwoners op om hun fiets te komen ophalen.

  Lees meer
 • Garages weer bereikbaar op de Slotstraat in Barneveld

  (30-04-2015)

  De parkeersituatie van voertuigen op de woonerven aan de Slotstraat en Woudseweg in Barneveld is al enige tijd punt van aandacht tijdens de vergaderingen van Wijkplatform Zuid 2. Behalve dat bewoners aangeven dat door fout parkeren (buiten de vakken) de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding komt, willen bewoners ook hun garages kunnen bereiken. Wijkplatform Zuid 2 en de gemeente zijn samen op zoek gegaan naar een passende oplossing.

  Lees meer
 • Dagje uit voor Mantelzorgers op 12 mei 2015

  (30-04-2015)

  Er even een dagje tussenuit, de zorg aan een ander overlaten en genieten van alles wat voor u geregeld is! Ook dit jaar heeft het Steunpunt Mantelzorg, in samenwerking met. dhr. Cock v d Ende (van de Adviesraad Sociaal Domein, voorheen de WMO) een leuk dagje uit geregeld voor mantelzorgers.

  Lees meer
 • Digitale raadpleging Zorg naar gemeenten

  (30-04-2015)

  Ingekomen bericht 

  Hoe verloopt het gesprek met uw gemeente?

  Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar in gesprek gaan.

  Heeft u hier ook mee te maken? Doe dan tussen 2 april en 4 mei 2015 mee met de digitale raadpleging van de cliëntenorganisaties: Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente.

  Lees meer
 • Bijeenkomst voor mensen met een hersenletsel

  (30-04-2015)

  Op woensdagavond 6 mei 2015 van 19.30 tot 21.30 uur worden mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met als thema “Hoe versterk ik mijn eigen kracht’’.

  Lees meer
 • Rekenkameronderzoek naar digitale dienstverlening gemeente Barneveld

  (30-04-2015)

  De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand doet op verzoek van de gemeenteraad onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente Barneveld. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie inzicht geven in de kwaliteit van de digitale dienstverlening en met name hoe inwoners en bedrijven de digitale dienstverlening van de gemeente ervaren.  Met de uitkomsten van het onderzoek  wil de rekenkamercommissie aanbevelingen geven voor het de verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven.

  De rekenkamercommissie wil uw mening graag weten. Wilt u daarom meewerken aan deze enquête? U kunt deelnemen tot en met 15 mei 2015. U kunt deelnemen aan de enquête via: www.barneveld.nl/enquete. U kunt ook deelnemen aan deze enquête door het invullen van een schriftelijke vragenlijst, die u kunt vinden bij de receptie in het gemeentehuis van Barneveld. Bij voorbaat dank voor uw moeite.

 • Barneveld in top 50 van economische toplocaties van Nederland

  (28-04-2015)

  Sterke economische structuur en groei van arbeidsplaatsen en ondernemingen

  De gemeente Barneveld hoort bij de 50 economische toplocaties van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van weekblad Elsevier dat eind vorige week verscheen. Vorig jaar stond de Gelderse gemeente nog op de 54e plaats, maar is nu – als enige Regio FoodValley-gemeente – doorgedrongen tot de 50 beste economische toplocaties van Nederland. De sterke economische structuur en de groei van het aantal arbeidsplaatsen en ondernemingen hebben hier onder andere voor gezorgd.

  Lees meer
 • Humanitas start Begeleide Omgangsregeling bij CJG Barneveld

  (28-04-2015)

  Humanitas, werkzaam vanuit het CJG Barneveld, helpt ouders – die zijn gescheiden – met het opstellen van een goede omgangsregeling. Zo’n omgangsregeling is een wettelijke verplichting en regelt de zorg- en opvoedingstaken van beide ouders voor de kinderen. Soms zijn de verhoudingen na een scheiding zó ingewikkeld of pijnlijk dat de ouders er zelf niet meer uitkomen; Humanitas springt dan bij.

  Lees meer
 • CJG Barneveld organiseert lezing over omgaan met autisme

  (28-04-2015)

  Aansluitend mogelijkheid voor volgen van vierdaagse cursus

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert op maandag 1 juni 2015 een informatieavond over omgaan met autisme. De inleiding wordt verzorgd door Colette de Bruin; zij ontwikkelde de methodiek “Geef me de 5”. De avond wordt gehouden in het Johannes Fontanus College aan de Wethouder Rebellaan 135 en begint om 19.30 uur. Vanaf 18.45 uur is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

  Lees meer
 • Twaalf Koninklijke Onderscheidingen in Barneveld

  (24-04-2015)

  Vanmorgen, vrijdag 24 april 2015, heeft burgemeester Van Dijk twaalf inwoners van de gemeente verrast met een Koninklijke Onderscheiding. De versierselen werden opgespeld tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Betaalbaarheid van het wonen in de FoodValley regio

  (24-04-2015) Lees meer
 • Update - Rapportage "Bouwen aan de Barnseweg"

  (23-04-2015)

  De gemeente Barneveld heeft prof. dr. J.H.J. van den Heuvel gevraagd onderzoek te doen naar de bestemmingsplanherziening met betrekking tot de Barnseweg 14 in het algemeen en de rol van de gemeente Barneveld en raadslid H.C. van den Brink in het bijzonder.

  Lees meer
 • Uit de wind op station Barneveld Centrum

  (23-04-2015)

  Sommige kleine en middelgrote stations kunnen als somber, kil en weinig comfortabel ervaren worden. Daarom vinden we het belangrijk te investeren in het comfort van deze stations en ze aan te passen aan de wensen van de reiziger. Zo ook de wachtruimte van station Barneveld Centrum. De werkzaamheden beginnen dinsdag 28 april 2015 en zijn rond de zomer gereed.

  Lees meer
 • Raadpleging Zorg naar gemeenten van start

  (23-04-2015)

  Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?

  Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar in gesprek gaan. Een aantal cliëntenorganisaties is benieuwd naar de ervaringen van cliënten met dit gesprek. Daarom is op 2 april 2015 de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente gestart. Via internet kan iedereen meedoen aan deze digitale raadpleging en zijn ervaringen melden.

  Lees meer
 • Opening spraypark zwembad De Heuvelrand: meer dan 200m2 speelplezier

  (23-04-2015)

  Wethouder Eppie Fokkema opent volgende week woensdag 29 april 2015 rond 15.15 uur het spraypark (interactieve waterspeeltuin) en het gerenoveerde badmeestershuisje in zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen.

  Lees meer
 • Tijdelijke gedeeltelijke verplaatsing warenmarkt Voorthuizen

  (23-04-2015)

  Vanaf zaterdag 25 april 2015 aanstaande wordt een deel van de warenmarkt op het Bunckmanplein in Voorthuizen verplaatst naar het Smidsplein. De reden hiervoor is groot onderhoud van de fontein op het Bunckmanplein. Deze renovatie duurt van 20 april tot en met 22 mei 2015. Dit betekent dat de warenmarkten op de zaterdagen 25 april, 2 mei, 9 mei en 16 mei 2015 gedeeltelijk verplaatst worden naar het Smidsplein. Met borden wordt de nieuwe looproute aangegeven.

  Lees meer
 • College van B&W presenteert Jaarverslaggeving 2014

  (22-04-2015)

  De gemeente Barneveld sluit het jaar 2014 af met een (verwacht) negatief saldo van € 1,2 miljoen. Dat heeft vooral te maken met de afwaardering van bouwgronden en het treffen van verliesvoorzieningen voor deze gronden. Eerder hield de gemeente – onder andere vanwege de verkoop van grond – nog rekening met een overschot van € 1,1 miljoen. Daarnaast investeerde de gemeente Barneveld vorig jaar meer dan € 30 miljoen in diverse voorzieningen.

  Lees meer
 • Barneveld en Vink Holding B.V. bereiken overeenstemming over De Burgt

  (21-04-2015)

  De gemeente Barneveld en Vink Holding B.V. uit Barneveld hebben overeenstemming bereikt over de toekomstige ontwikkeling van woonwijk De Burgt in Barneveld. Het is de bedoeling dat jaarlijks 115 woningen in De Burgt II worden gerealiseerd. De afspraken, vastgelegd in een aanvullende overeenkomst, zijn op dinsdag 21 april 2015 door beide partijen ondertekend. Hiermee zijn tegelijkertijd alle juridische procedures gestaakt. Beide partijen zijn blij dat gezamenlijk kan worden verder gebouwd aan de ontwikkeling van de woonwijk De Burgt.

  Lees meer
 • Bijeenkomst InnovatieBanen in Barneveld

  (18-04-2015)

  Werkzoekenden in de gemeente Barneveld krijgen de mogelijkheid hun eigen InnovatieBaan te creëren. Hiervoor tekende de gemeente Barneveld een overeenkomst met de Stichting InnovatieBanen. Met het sluiten van dit partnerschap, geeft de gemeente aan achter de stichting en haar aanpak van werkloosheid te staan.

  Lees meer
 • Jongeren zeggen steeds vaker Ja tegen orgaandonatie

  (16-04-2015)

  Op 14 april 2015 viel bij 181.629 jongeren een brief van minister Schippers op de mat, ook bij jongeren in Barneveld. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt daarin jongeren die zijn geboren in 1996 te kiezen of zij orgaandonor willen worden. De brief is het startsein voor de 18-jarigencampagne.

  Lees meer
 • Instellen parkeerverbod Wildzoom

  (16-04-2015)

  Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerverbod in te stellen op de Wildzoom, aan beide zijden van de rijbaan, tussen de aansluiting van het fietspad naar Veller en Valkenier huisnummer 2. Het college wil met het parkeerverbod de verkeersveiligheid verbeteren. Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 16 april 2015, ter inzage bij de Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Archief

NL Alert

Werk aan de weg?

Kijk op het overzicht met wegwerkzaamheden

Buurtbemiddeling

Ga naar de website www.welzijn.nl

Webarchief

Bent u op zoek naar informatie die op de website heeft gestaan, gebruik dan ons webarchief.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld